ZASOBY METRYKALNE
W ZBIORACH AP LITWY
(stan na  29 maja 2016 r. cz. VI)

* * * * *

 

Antoszewo, Balwieryszki, Biszty, Bobty, Dobejki, Ejszyszki, Girtakol, Johaniszkiele, Jużyny, Korklany, Korkożyszki, Kormiałów, Lejpuny, Leluny, Łyngmiany, Masiady, Metele, Mirosław, Płótele, Połuńsk, Ponedele,& Poniemuń, Poniewieżyk, Powondeń, Przełaje, Poszuszwie, Rogów, Rumbowice, Rumszyszki, Sałanty, Skirstymoń, Skrawdziany, Sołomiszki, Stare Zagórze, Szawlany, Szydłowo, Szyrwinty, Troupie, Upita, Wejwery, Wielona, Wiesieje, Wieszynty, Wilki, Wodakle, Żołudek, Żejmy


Balwieryszki - Balbieriąkis
  1. rejestr urodzeń - 1821, 
opis zobacz
  2. r
ejestr urodzeń - 1874 - 1882 r. opis,  zobacz
  3. rejestr urodzeń - 1883 - 1885 r.
opis zobacz
  4. rejestr urodzeń - 1886 - 1893 r.
opis
zobacz
  5. rejestr urodzeń - 1894 - 1900 r.
opis
zobacz
  6. rejestr urodzeń,  ¶lubów i zgonów - 1888.
opis
zobacz
  7. rejestr urodzeń,  ¶lubów i zgonów - 1889.
opis
zobacz
  8. rejestr urodzeń,  ¶lubów i zgonów - 1890.
opis
zobacz
  9. rejestr urodzeń,  ¶lubów i zgonów - 1891.
opis
zobacz
10. rejestr urodzeń,  ¶lubów i zgonów - 1893.
opis
zobacz
11. rejestr urodzeń,  ¶lubów i zgonów - 1895.
opis
zobacz
12. rejestr urodzeń,  ¶lubów i zgonów (duplikat) - 1898.
opis
zobacz
13. rejestr urodzeń,  ¶lubów i zgonów (duplikat) - 1899.
opis
zobacz
14. rejestr urodzeń,  ¶lubów i zgonów (duplikat) - 1900.
opis
zobacz
15. rejestr urodzeń,  ¶lubów i zgonów (duplikat) - 1901.
opis
zobacz
16. rejestr urodzeń,  ¶lubów i zgonów (duplikat) - 1902.
opis
zobacz
17. rejestr urodzeń,  ¶lubów i zgonów (duplikat) - 1903.
opis
zobacz
18. rejestr urodzeń,  ¶lubów i zgonów (duplikat) - 1905.
opis
zobacz
19. rejestr urodzeń,  ¶lubów i zgonów (duplikat) - 1906.
opis
zobacz
20. rejestr urodzeń,  ¶lubów i zgonów (duplikat) - 1907.
opis
zobacz
21. rejestr urodzeń,  ¶lubów i zgonów (duplikat) - 1908.
opis
zobacz
22. rejestr urodzeń,  ¶lubów i zgonów (duplikat) - 1909.
opis
zobacz
23. rejestr urodzeń,  ¶lubów i zgonów (duplikat) - 1910.
opis
zobacz
24. rejestr urodzeń,  ¶lubów i zgonów (duplikat) - 1911.
opis
zobacz
25. rejestr urodzeń,  ¶lubów i zgonów (duplikat) - 1914.
opis
zobacz
26. rejestr nauk przed¶lubnych - 1874.
opis zobacz
27. rejestr  zgonów - 1866 - 1887 r.
opis zobacz
28. rejestr  zgonów - 1887 - 1899 r.
opis zobacz
29. rejestr  zgonów - 1900 - 1911 r.
opis zobacz
30. rejestr  zgonów - 1911 - 1915 r.
opis zobacz
31. rejestr  zgonów - 1916 r.
opis zobacz
32. rejestr  zgonów - 1922 - 1938 r.
opis zobacz
33. rejestr  ¶lubów - 1826 - 1842 r.
opis zobacz
34. rejestr  ¶lubów - 1861 - 1894 r.
opis zobacz
35. rejestr  ¶lubów - 1894 - 1915 r.
opis zobacz
36 .rejestr  ¶lubów - 1922 - 1938 r.
opis
zobacz


Wejwery -
Veiveriu
  1. rejestr  urodzeń i zgonów (duplikat) - 1905. opis zobacz
  2. rejestr  urodzeń i zgonów (duplikat) - 1907.
opis
zobacz

  3. rejestr  urodzeń i ¶lubów - 1877. opis zobacz

  4. rejestr  urodzeń - 1873 - 1878 r. opis zobacz

  5. rejestr  urodzeń - 1879 - 1893 r. opis zobacz

  6. rejestr  urodzeń - 1894 - 1902 r. opis zobacz

  7. rejestr  urodzeń,  ¶lubów i zgonów - 1876. opis zobacz

  8. rejestr  urodzeń,  ¶lubów i zgonów - 1878. opis zobacz

  9. rejestr  urodzeń,  ¶lubów i zgonów - 1880. opis zobacz

10. rejestr  urodzeń,  ¶lubów i zgonów - 1881. opis zobacz

11. rejestr  urodzeń,  ¶lubów i zgonów - 1882. opis zobacz

12. rejestr  urodzeń,  ¶lubów i zgonów - 1883. opis zobacz

13. rejestr  urodzeń,  ¶lubów i zgonów - 1884. opis zobacz

14. rejestr  urodzeń,  ¶lubów i zgonów - 1885. opis zobacz

15. rejestr  urodzeń,  ¶lubów i zgonów - 1886. opis zobacz

16. rejestr  urodzeń,  ¶lubów i zgonów - 1887. opis zobacz

17. rejestr  urodzeń,  ¶lubów i zgonów - 1888. opis zobacz

18. rejestr  urodzeń,  ¶lubów i zgonów - 1889. opis zobacz

19. rejestr  urodzeń,  ¶lubów i zgonów - 1890. opis zobacz

20. rejestr  urodzeń,  ¶lubów i zgonów - 1891. opis zobacz

21. rejestr  urodzeń,  ¶lubów i zgonów - 1892. opis zobacz

22. rejestr  urodzeń,  ¶lubów i zgonów - 1893. opis zobacz

23. rejestr  urodzeń,  ¶lubów i zgonów - 1894. opis,  zobacz

24. rejestr  urodzeń,  ¶lubów i zgonów - 1895. opis zobacz

25. rejestr  urodzeń,  ¶lubów i zgonów (duplikat) - 1896. opis zobacz

26. rejestr  urodzeń,  ¶lubów i zgonów (duplikat) - 1897. opis zobacz

27. rejestr  urodzeń,  ¶lubów i zgonów (duplikat) - 1898. opis zobacz

28. rejestr  urodzeń,  ¶lubów i zgonów (duplikat) - 1899. opis zobacz

29. rejestr  urodzeń,  ¶lubów i zgonów (duplikat) - 1900. opis zobacz

30. rejestr  urodzeń,  ¶lubów i zgonów (duplikat) - 1901. opis zobacz

31. rejestr  urodzeń,  ¶lubów i zgonów (duplikat) - 1902. opis zobacz

32. rejestr  urodzeń,  ¶lubów i zgonów (duplikat) - 1903. opis zobacz

33. rejestr  urodzeń,  ¶lubów i zgonów (duplikat) - 1904. opis zobacz

34. rejestr  urodzeń,  ¶lubów i zgonów (duplikat) - 1906. opis zobacz

35. rejestr  urodzeń,  ¶lubów i zgonów (duplikat) - 1908. opis zobacz

36. rejestr  urodzeń,  ¶lubów i zgonów (duplikat) - 1910. opis zobacz

37. rejestr zgonów - 1873 - 1879 r. opis zobacz

38. rejestr zgonów - 1880 - 1893 r. opis zobacz

39. rejestr zgonów - 1894 - 1912 r. opis zobacz

40. rejestr zgonów - 1922 - 1938 r. opis zobacz

41. rejestr ¶lubów - 1863 - 1890 r. opis zobacz

42. rejestr ¶lubów - 1922 - 1938 r. opis zobacz


Poszuszwie -
Paąuąvio

  1. rejestr urodzeń - 1864--1882 r. opis,  zobacz

  2. rejestr urodzeń - 1882--1900 r. opis,  zobacz

  3. rejestr zgonów - 1802--1827 r. opis,  zobacz

  4. rejestr zgonów - 1849--1895 r. opis,  zobacz

  5. rejestr zgonów - 1895--1920 r. opis,  zobacz

  6. rejestr nauk przed¶lubnych - 1846 -1863 r. opis,  zobacz

  7. rejestr ¶lubów - 1874- 1901 r. opis,  zobacz

  8. rejestr ¶lubów - 1902- 1920 r. opis,  zobacz


Ponedele -
Pandelio

  1. rejestr urodzeń - 1832 - 1841 r. opis zobacz

  2. rejestr urodzeń - 1841 - 1848 r. opis zobacz

  3. rejestr urodzeń - 1848 - 1851 r. opis zobacz

  4. rejestr urodzeń - 1852 - 1860 r. opis zobacz

  5. rejestr urodzeń - 1860 - 1868 r. opis zobacz

  6. rejestr urodzeń - 1869 - 1876 r. opis zobacz

  7. rejestr urodzeń - 1876 - 1883 r. opis zobacz

  8. rejestr urodzeń - 1884 - 1890 r. opis zobacz

  9. rejestr urodzeń - 1890 - 1896 r. opis zobacz

10. rejestr urodzeń - 1896 - 1902 r. opis zobacz

11. rejestr urodzeń - 1902 - 1911 r. opis zobacz

12. rejestr urodzeń - 1922 - 1931 r. opis zobacz

13. rejestr zgonów - 1845 - 1848 r. opis zobacz

14. rejestr zgonów - 1848 - 1857 r. opis zobacz

15. rejestr zgonów - 1857 - 1874 r. opis zobacz

16. rejestr zgonów - 1874 - 1886 r. opis zobacz

17. rejestr zgonów - 1886 - 1897 r. opis zobacz

18. rejestr zgonów - 1898 - 1913 r. opis zobacz

19. rejestr zgonów - 1922 - 1928 r. opis zobacz

20. rejestr zgonów - 1928 - 1941 r. opis zobacz

21. rejestr ¶lubów - 1801 - 1824 r. opis zobacz

22. rejestr ¶lubów - 1827 - 1834 r. opis zobacz

23. rejestr ¶lubów - 1835 - 1848 r. opis zobacz

24. rejestr ¶lubów - 1848 - 1856 r. opis zobacz

25. rejestr ¶lubów - 1856 - 1862 r. opis zobacz

26. rejestr ¶lubów - 1862 - 1876 r. opis zobacz

27. rejestr ¶lubów - 1876 - 1889 r. opis zobacz

28. rejestr ¶lubów - 1880 - 1902 r. opis zobacz

29. rejestr ¶lubów - 1902 - 1921 r. opis zobacz

30. rejestr ¶lubów - 1922 - 1927 r. opis zobacz

31. rejestr ¶lubów - 1927 - 1940 r. opis zobacz

 

Leluny - Leliunai
  1. rejestr urodzeń - 1794 - 1803 r.
opis zobacz

  2. rejestr urodzeń - 1804 - 1827 r. opis zobacz

  3. rejestr urodzeń - 1827 - 1834 r. opis zobacz

  4. rejestr urodzeń - 1834 - 1844 r. opis zobacz

  5. rejestr urodzeń - 1844 - 1848 r. opis zobacz

  6. rejestr zgonów - 1794 - 1827 r. opis zobacz

  7. rejestr zgonów - 1827 - 1841 r. opis zobacz

  8. rejestr zgonów - 1842 - 1848 r. opis zobacz

  9. rejestr zgonów - 1848 - 1864 r. opis zobacz

10. wykazy parafian - 1846 - 1848 r. opis zobacz

11. rejestr nauk przed¶lubnych - 1827 - 1830 r. opis zobacz

12. rejestr nauk przed¶lubnych - 1827 - 1841 r. opis zobacz

13 .rejestr nauk przed¶lubnych - 1841 - 1847 r. opis zobacz

14. rejestr nauk przed¶lubnych - 1859 - 1865 r. opis zobacz

15. rejestr nauk przed¶lubnych - 1902 - 1914 r. opis zobacz

16. rejestr ¶lubów - 1794 - 1827 r. opis zobacz

17. rejestr ¶lubów - 1827 - 1844 r. opis zobacz

18. rejestr ¶lubów - 1844 - 1848 r. opis zobacz

19. rejestr ¶lubów - 1848 - 1859 r. opis zobacz

20. Ksi±żka rejestracja korespondencji. - 1830 - 1864 r. opis zobacz


Troupie - Traupis
  1. rejestr urodzeń - 1837 - 1846 r.
opis zobacz

  2.
  3. rejestr urodzeń - 1848 - 1852 r.
opis zobacz

  4. rejestr urodzeń - 1852 - 1859 r. opis zobacz

  5. rejestr urodzeń - 1859 - 1871 r. opis zobacz

  6. rejestr urodzeń - 1871 - 1884 r. opis zobacz

  7. rejestr urodzeń - 1884 - 1893 r. opis zobacz

  8. rejestr urodzeń - 1893 - 1911 r. opis zobacz

  9. rejestr urodzeń,  ¶lubów i zgonów - 1739 - 1798 r. opis zobacz

10. rejestr zgonów - 1865 - 1890 r. opis zobacz

11. rejestr zgonów - 1890 - 1921 r. opis zobacz

12. rejestr ¶lubów - 1848 - 1859 r. opis zobacz

13. rejestr ¶lubów - 1883 - 1895 r. opis zobacz


Skirstymoń
- Skirsnemunė
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6. rejestr urodzeń - 1802 - 1827 r.
opis zobacz

  7. rejestr urodzeń - 1824 - 1826 r. opis zobacz

  8. rejestr urodzeń - 1855 - 1862 r. opis zobacz

  9. rejestr urodzeń - 1863 - 1869 r. opis zobacz

10. rejestr urodzeń - 1869 - 1875 r. opis zobacz

11. rejestr urodzeń - 1875 - 1883 r. opis zobacz

12. rejestr urodzeń - 1883 - 1890 r. opis zobacz

13. rejestr urodzeń - 1890 - 1895 r. opis zobacz

14. rejestr urodzeń - 1895 - 1902 r. opis zobacz

15. rejestr urodzeń - 1902 - 1908 r. opis zobacz

16. rejestr zgonów - 1849 - 1862 r. opis zobacz

17. rejestr zgonów - 1877 - 1892 r. opis zobacz

18. rejestr zgonów - 1892 - 1905 r. opis zobacz

19. rejestr zgonów - 1906 - 1918 r. opis zobacz

20. rejestr zgonów - 1919 - 1922 r. opis zobacz

21. rejestr zgonów - 1922 - 1926 r. opis zobacz

22. rejestr zgonów - 1926 - 1930 r. opis zobacz

23. rejestr ¶lubów - 1849 - 1867 r. opis zobacz

24. rejestr ¶lubów - 1867 - 1881 r. opis zobacz

25. rejestr ¶lubów - 1881 - 1898 r. opis zobacz

26. rejestr ¶lubów - 1898 - 1918 r. opis zobacz

27. rejestr ¶lubów - 1919 - 1922 r. opis zobacz

28. rejestr ¶lubów - 1923 - 1926 r. opis zobacz

29. rejestr ¶lubów - 1926 - 1929 r. opis zobacz

30. rejestr ¶lubów - 1930 - 1933 r. opis zobacz

31. Zaleski Z. metryki aktów urodzeń kopie - 1882. opis zobacz


Poniemuń -
Panemunė
  1. rejestr urodzeń - 1810 - 1811 r.
opis zobacz

  2. rejestr urodzeń - W 1823 r. opis zobacz

  3. rejestr urodzeń - 1864 - 1868 r. opis zobacz

  4. rejestr urodzeń - 1868 - 1873 r. opis zobacz

  5. rejestr urodzeń - 1874 - 1879 r. opis zobacz

  6. rejestr urodzeń - 1879 - 1886 r. opis zobacz

  7. rejestr urodzeń - 1887 - 1891 r. opis zobacz

  8. rejestr urodzeń - 1892 - 1895 r. opis zobacz

  9. rejestr urodzeń - 1896 - 1899 r. opis zobacz

10. rejestr urodzeń - 1904 - 1907 r. opis zobacz

11. rejestr urodzeń - 1908 - 1910 r. opis zobacz

12. rejestr urodzeń,  ¶lubów i zgonów - 1818 - 1902 r. opis zobacz

13. rejestr zgonów - 1773 - 1804 r. opis zobacz

14. rejestr zgonów - 1826 - 1832 r. opis zobacz

15. rejestr zgonów - 1860 - 1868 r. opis zobacz

16. rejestr zgonów - 1868 - 1875 r. opis zobacz

17. rejestr zgonów - 1876 - 1885 r. opis zobacz

18. rejestr zgonów - 1886 - 1891 r. opis zobacz

19. rejestr zgonów - 1892 - 1898 r. opis zobacz

20. rejestr zgonów - 1899 - 1904 r. opis zobacz

21. rejestr zgonów - 1905 - 1913 r. opis zobacz

22. rejestr zgonów - 1922 - 1930 r. opis zobacz

23. rejestr zgonów - 1931 - 1938 r. opis zobacz

24. rejestr ¶lubów - 1773 - 1804 r. opis zobacz

25. rejestr ¶lubów - 1822 r. opis zobacz

26. rejestr ¶lubów - W 1823 r. opis zobacz

27. rejestr ¶lubów - 1852 - 1865 r. opis zobacz

28. rejestr ¶lubów - 1866 - 1879 r. opis zobacz

29. rejestr ¶lubów - 1868 - 1882 r. opis zobacz

30. rejestr ¶lubów - 1883 - 1891 r. opis zobacz

31. rejestr ¶lubów - 1892 - 1901 r. opis zobacz

32. rejestr ¶lubów - 1902 - 1917 r. opis zobacz

33. rejestr ¶lubów - 1922 - 1938 r. opis zobacz

34. rejestr urodzeń i zgonów - 1899 - 1905 r. opis zobacz

35. rejestr urodzeń i zgonów - 1906 - 1911 r. opis zobacz

36. rejestr urodzeń i zgonów - 1912 - 1919 r. opis zobacz

 

Powondeń - Pavandenė
  1.rejestr urodzeń - 1862 - 1872 r.
opis zobacz

  2. rejestr urodzeń - 1872 - 1886 r. opis zobacz

  3 rejestr urodzeń - 1886 - 1911 r. opis zobacz

  4. rejestr zgonów - 1888 - 1910 r. opis zobacz

  5. rejestr zgonów - 1910 - 1920 r. opis zobacz

  6. rejestr ¶lubów - 1875 - 1900 r. opis zobacz

  7. rejestr ¶lubów - 1901 - 1921 r. opis zobacz

  8. rejestr ¶lubów - 1937 - 1940 r. opis zobacz


Przełaje -
Perloja
  1. rejestr urodzeń i ¶lubów - 1907 - 1910 r.
opis zobacz

  2. rejestr ofiar na utrzymanie ko¶cioła i księgozbioru - 1909 - 1927 r. opis zobacz

  3. rejestr urodzeń - 1797 - 1819 r. opis zobacz

  4. rejestr urodzeń - 1820 - 1829 r. opis zobacz

  5. rejestr urodzeń - 1827 - 1835 r. opis zobacz

  6. rejestr urodzeń - 1835 - 1844 r. opis zobacz

  7. rejestr urodzeń - 1848 - 1853 r. opis zobacz

  8. rejestr urodzeń - 1853 - 1865 r. opis zobacz

  9. rejestr urodzeń - 1844 - 1848 r. opis zobacz

10. rejestr urodzeń,  ¶lubów i zgonów - 1802 - 1818 r. opis zobacz

11. rejestr zgonów - 1827 - 1842 r. opis zobacz

12. rejestr zgonów - 1843 - 1848 r. opis zobacz

13. rejestr zgonów - 1848 - 1861 r. opis zobacz

14. rejestr zgonów - 1914 - 1936 r. opis zobacz

15. listy parafian - 1843 - 1850 r. opis zobacz

16. rejestr nauk przed¶lubnych - 1827 - 1838 r. opis zobacz

17. rejestr nauk przed¶lubnych - 1838 - 1846 r. opis zobacz

18. rejestr nauk przed¶lubnych - 1846 - 1859 r. opis zobacz

19. rejestr nauk przed¶lubnych - 1859 - 1864 r. opis zobacz

20. rejestr nauk przed¶lubnych - 1864 - 1907 r. opis zobacz

21. rejestr nauk przed¶lubnych - 1908 - 1918 r. opis zobacz

22. rejestr ¶lubów - 1827 - 1848 r. opis zobacz

23. rejestr ¶lubów - 1848 - 1866 r. opis zobacz

24. rejestr ¶lubów - 1914 - 1936 r. opis zobacz


Masiady -
Mosėdis
  1. rejestr urodzeń 1764
opis zobacz
  2.
  3.
rejestr urodzeń 1745 opis zobacz

  4. rejestr urodzeń 1691 - 1709 opis zobacz

  5. rejestr urodzeń opis zobacz

  6. rejestr urodzeń opis zobacz

  7. rejestr urodzeń opis zobacz

  8. rejestr zgonów opis zobacz

  9. rejestr zgonów opis zobacz

10. rejestr zgonów opis zobacz

11. rejestr zgonów opis zobacz

12. rejestr zgonów opis zobacz

13. rejestr zgonów opis zobacz

14. rejestr zgonów opis zobacz

15. rejestr ¶lubów opis zobacz

16. rejestr ¶lubów opis zobacz

17. rejestr ¶lubów opis zobacz

18. rejestr ¶lubów opis zobacz

19. rejestr ¶lubów opis zobacz

20. rejestr ¶lubów opis zobacz

21. rejestr nauk przed¶lubnych i zgonów 1920 - 1923 r.
22. rejestr urodzeń - 1802 - 1827 r.
opis zobacz

23. rejestr urodzeń - 1897 - 1902 r. opis zobacz

24. rejestr urodzeń - 1915 - 1917 r. opis zobacz
25. rejestr urodzeń - 1921 - 1925 r.
opis zobacz
26. rejestr zgonów - 1923 - 1926 r.
opis zobacz
27. rejestr zgonów 1925 - 1928 r. rejestr nauk przed¶lubnych - 1920 - 1928 r. opis zobacz

Johaniszkiele - Joniąkėlis

  1. rejestr ¶lubów opis zobacz

  2. rejestr urodzeń 1700 -1702 r. opis,   zobacz

  3. rejestr urodzeń 1734-1739 r. opis,   zobacz

  4. rejestr urodzeń  1772-1783 r. opis,   zobacz

  5. rejestr urodzeń -  opis,   zobacz

  6. rejestr urodzeń -  opis,   zobacz

  7. rejestr urodzeń - opis,   zobacz

  8. rejestr urodzin - 1802 - 1827 r. opis,   zobacz

  9. rejestr urodzin - 1866-1876 r. opis,   zobacz

10. rejestr urodzin - 1876-1883 r. opis,   zobacz

11. rejestr urodzin - 1883-1891 r. opis,   zobacz

12. rejestr urodzin - 1891-1901 r. opis,   zobacz

13. rejestr urodzin - 1901-1911 r. opis,   zobacz

14. rejestr zgonów - 1880-1893 r. opis,   zobacz

15. rejestr zgonów - 1893-1912 r. opis,   zobacz

16. rejestr ¶lubów - 1869-1889 r. opis,   zobacz

18. rejestr ¶lubów - 1889-1914 r. opis,   zobacz
19. Metricae Baptizatorum Ecclesiae Johaniszkielensis Parochialis 1794- 1806 r.
opis,  zobacz
20. Księga urodzeń ko¶cioła parafialnego r-k Johaniszkielskiego -
opis,  zobacz
21. Księga urodzeń ko¶cioła parafialnego r-k Johaniszkielskiego -
opis,  zobacz
22. Księga urodzeń ko¶cioła parafialnego r-k Johaniszkielskiego -
opis,  zobacz
23. Księga zgonów ko¶cioła parafialnego r-k Johaniszkielskiego -
opis,  zobacz
24. Księga zgonów -
opis,  zobacz
25. Księga ¶lubów -
opis,  zobacz

26. rejestr ¶lubów - 1794 - 1806 (Łacina),  zobacz
 

Rogów

  1. rejestr urodzeń 1919 - 1926 r. ¶lubów 1922 - 1927 r. nauk przed¶lubnych - 1919 - 1927 r. opis,   zobacz
  2.rejestr urodzeń - 1697 - 1799 r.
opis,   zobacz

  3. rejestr urodzeń - 1864 - 1869 r. opis,   zobacz

  4. rejestr urodzeń - 1869 - 1874 r. opis,   zobacz

  5. rejestr urodzeń - 1874 - 1882 r. opis,   zobacz

  6. rejestr urodzeń - 1882 - 1891 r. opis,   zobacz

  7. rejestr urodzeń - 1891 - 1898 r. opis,   zobacz

  8. rejestr urodzeń - 1898 - 1907 r. opis,   zobacz

  9. rejestr urodzeń,  ¶lubów i zgonów  - 1802 - 1818 r. opis,   zobacz

10. rejestr zgonów - 1858 - 1867 r. opis,   zobacz

11. rejestr zgonów - 1867 - 1879 r. opis,   zobacz

12. rejestr zgonów - 1879 - 1894 r. opis,   zobacz

13. rejestr zgonów - 1894 - 1913 r. opis,   zobacz

14. rejestr zgonów - 1919 - 1926 r. opis,   zobacz
15.rejestr zgonów - 1927 - 1940 r.
opis,   zobacz

16. rejestr nauk przed¶lubnych - 1865 - 1878 r. opis,   zobacz

17. rejestr nauk przed¶lubnych - 1878 - 1888 r. opis,   zobacz

18. rejestr nauk przed¶lubnych - 1888 - 1899 r. opis,   zobacz

19. rejestr nauk przed¶lubnych - 1914 - 1918 r. opis,   zobacz

20. rejestr nauk przed¶lubnych - 1927 - 1936 r. opis,   zobacz

21. rejestr ¶lubów - 1697 - 1796 r. opis,   zobacz

22. rejestr ¶lubów - 1873 - 1892 r. opis,   zobacz

23. rejestr ¶lubów - 1893 - 1918 r. opis,   zobacz

24. rejestr ¶lubów - 1937 - 1940 r. opis,   zobacz

Szawlany - ©iaulėnų
  1. rejestr ¶lubów Szawlańskiego r-k parafialnego ko¶cioła 1828 - ...". 
opis,   zobacz

  2. rejestr ¶lubów 1810 - 1817 (Łacina),  zobacz
  3. rejestr urodzeń 1877 - 1886 r. opis, zobacz
  4. rejestr urodzeń 1886 - 1894 r. opis, zobacz
  5. rejestr urodzeń 1894 - 1900 r. opis, zobacz
  6. rejestr urodzeń 1900 - 1908 r. opis, zobacz
  6. rejestr zgonów 1849 - 1863 r. opis, zobacz
  7. rejestr ¶lubów 1835 - 1848 r. opis, zobacz

 

Żołudek - ®aludko
  1. rejestr nauk przed¶lubnych Ko¶cioła Żołudzkiego. 1845 - opis , zobacz
  2. rejestr nauk przed¶lubnych 1813 -
opis , zobacz
  3. rejestr nauk przed¶lubnych 1847 -
opis , zobacz
  4. rejestr nauk przed¶lubnych 1843 -
opis , zobacz

  5. rejestr nauk przed¶lubnych 1830 -  opis , zobacz

  6. rejestr zgonów 1922 -  opis , zobacz

  7. rejestr ¶lubów 1828 - opis , zobacz

  8. rejestr ¶lubów A-o 1722-1730...". opis , zobacz

  9. rejestr urodzin 1693- 1694 opis , zobacz

10. rejestr urodzin 1773 - opis , zobacz

11. rejestr urodzin 1804 - opis , zobacz

12. rejestr urodzin 1778 - opis , zobacz

13. rejestr urodzin 1730 - opis , zobacz

14. rejestr zgonów 1767 -  opis , zobacz

15. rejestr ¶lubów 1739 -  opis , zobacz

16. rejestr urodzin ko¶cioła Farnego Zołudzkiego 1832 - opis , zobacz

17. rejestr zgonów 1827 - 1834 opis , zobacz

18. rejestr zgonów A-o 1809-1827. opis , zobacz

19. rejestr ¶lubów 1915 - opis , zobacz

20. Spis Parafialny wiernych ko¶cioła z 1859 Roku. opis , zobacz

21. rejestr nauk przed¶lubnych 1895 - opis , zobacz

22. rejestr ¶lubów 1873 - opis , zobacz

23. rejestr ¶lubów 1897 - opis , zobacz

24. rejestr ¶lubów 1925 - opis , zobacz

25. rejestr ¶lubów 1929- opis , zobacz

26. rejestr parafian  opis , zobacz

27. rejestr ¶lubów 1873 - opis , zobacz

28. rejestr urodzeń 1868 - opis , zobacz

29. rejestr urodzeń 1861 - opis , zobacz
30. Księga metrykalna urodzeń od 1864  zobacz

31. rejestr urodzeń,  ¶lubów,  zgonów,  1739-1752 zobacz

Rumbowice
  1. Xięga Aktow metrykalnych parafii Rumbowickiey. Rumbonys,  1809-1817. zobacz

Żejmy
  1. rejestr urodzeń - 1737-1772 - zobacz
  2. rejestr ¶lubów - 1744 - 1750 - zobacz
  3. rejestr ¶lubów - 1751 - 1757 - zobacz
  4. rejestr ¶lubów - 1757 - 1762 - zobacz
  5. rejestr ¶lubów - 1763 - 1769 - zobacz
  6. rejestr ¶lubów - 1769 - 1772 - zobacz


Sałanty - Salantų -  gmina Kretynga
  1. rejestr urodzeń - 1856-1862 r. opis zobacz
  2. rejestr urodzeń - 1862-1872 r. opis zobacz
  3. rejestr urodzeń - 1872-1880 r. opis zobacz
  4. rejestr urodzeń - 1880-1886 r. opis zobacz
  5. rejestr urodzeń - 1886-1893 r. opis zobacz
  6. rejestr urodzeń - 1893-1898 r. opis zobacz
  7. rejestr urodzeń - 1898-1902 r. opis zobacz
  8. rejestr urodzeń - 1902-1908 r. opis zobacz
  9. rejestr urodzeń - 1921-1928 r. opis zobacz
10. rejestr urodzeń - 1928-1934 r. opis zobacz
11. rejestr urodzeń - 1934-1940 r. opis zobacz
12. rejestr zgonów - 1879-1889 r. opis zobacz
13. rejestr zgonów - 1889-1898 r. opis zobacz
14. rejestr zgonów - 1898-1906 r. opis zobacz
15. rejestr zgonów - 1906-1915 r. opis zobacz
16. rejestr zgonów - 1915-1917 r. opis zobacz
17. rejestr zgonów - 1917-1919 r. opis zobacz
18. rejestr zgonów - 1922-1926 r. opis zobacz
19. rejestr zgonów - 1926-1930 r. opis zobacz
20. rejestr zgonów - 1930-1938 r. opis zobacz
21. rejestr ¶lubów - 1864-1878 r. opis zobacz
22. rejestr ¶lubów - 1878-1887 r. opis zobacz
23. rejestr ¶lubów - 1887-1899 r. opis zobacz
24. rejestr ¶lubów - 1899-1908 r. opis zobacz
25. rejestr ¶lubów - 1908-1917 r. opis zobacz
26. rejestr ¶lubów - 1917-1921 r. opis zobacz
27. rejestr ¶lubów - 1922-1927 r. opis zobacz
28. rejestr ¶lubów - 1927-1933 r. opis zobacz
29. rejestr ¶lubów - 1933-1940 r. opis zobacz

Lejpuny - Leipalingio gmina Druskienniki
  1. rejestr urodzeń - 1662-1669 r. opis zobacz
  2. rejestr urodzeń - 1669-1672 r. opis zobacz
  3. rejestr urodzeń - 1674-1679 r. opis zobacz
  4. rejestr urodzeń - 1785-1797 r. opis zobacz
  5. rejestr urodzeń - 1797-1800 r. opis zobacz
  6. rejestr urodzeń - 1800-1807 r. opis zobacz
  7. rejestr urodzeń - 1808-1818 r. opis zobacz
  8. rejestr urodzeń - 1826-1832 r. opis zobacz
  9. rejestr urodzeń - 1831-1837 r. opis zobacz
10. rejestr urodzeń - 1832-1841 r. opis zobacz
11. rejestr urodzeń - 1841-1847 r. opis zobacz
12. rejestr urodzeń - 1847-1859 r. opis zobacz
13. rejestr zgonów - 1817-1837 r. opis zobacz
14. rejestr zgonów - 1817 r. opis zobacz
15. rejestr zgonów - 1826-1835 r. opis zobacz
16. rejestr zgonów - 1835-1847 r. opis zobacz
17. rejestr zgonów - 1848-1864 r. opis zobacz
18. rejestr zgonów - 1922-1930 r. opis zobacz
19. rejestr zgonów - 1931-1938 r. opis zobacz
20. rejestr ¶lubów - 1800-1837 r. opis zobacz
21. rejestr ¶lubów - 1826-1840 r. opis zobacz
22. rejestr ¶lubów - 1840-1850 r. opis zobacz
23. rejestr ¶lubów - 1850-1862 r. opis zobacz
24. rejestr ¶lubów - 1922-1938 r. opis zobacz
 

Mirosław - Miroslavo dek. ŁoĽdziejski
  1. rejestr urodzeń - 1897-1898 r. opis zobacz
  2. rejestr zgonów - 1835-1838 r. opis zobacz
  3. rejestr zgonów - 1896-1904 r. opis zobacz
  4. rejestr zgonów - 1918-1922 r. opis zobacz
  5. rejestr zgonów - 1922-1940 r. opis zobacz
  6. rejestr ¶lubów - 1883-1893 r. opis,  zobacz
  7. rejestr ¶lubów - 1918-1922 r. opis,  zobacz
  8. rejestr ¶lubów - 1922-1940 r. opis,  
zobacz

 


 

 

Połuńsk - Palūąė
  1. rejestr urodzeń - 1800 - 1821 r.
opis zobacz

  2. rejestr urodzeń - 1822 - 1831 r. opis zobacz

  3. rejestr urodzeń - 1827 - 1841 r. opis zobacz

  4. rejestr urodzeń - 1841 - 1858 r. opis zobacz

  5. rejestr urodzeń - 1848 - 1853 r. opis zobacz

  6. rejestr urodzeń - 1854 - 1860 r. opis zobacz
  7. rejestr urodzeń - 1860 - 1870 r.
opis zobacz

  8. rejestr urodzeń - 1870 - 1885 r. opis zobacz

  9. rejestr urodzeń - 1885 - 1897 r. opis zobacz

10. rejestr urodzeń - 1897 - 1907 r. opis zobacz

11. rejestr urodzeń,  ¶lubów i zgonów - 1778 - 1799 r. opis zobacz

12. rejestr zgonów - 1800 - 1813 r. opis zobacz

13. rejestr zgonów - 1814 - 1830 r. opis zobacz
14. rejestr zgonów - 1827 - 1858 r.
opis zobacz
15. rejestr zgonów - 1848 - 1873 r.
opis zobacz
16. rejestr zgonów - 1873 - 1908 r.
opis zobacz
17. rejestr zgonów - 1909 - 1920 r.
opis zobacz
18. rejestr ¶lubów - 1800 - 1819 r.
opis zobacz
19. rejestr ¶lubów - 1819 - 1830 r.
opis zobacz
20. rejestr ¶lubów - 1827 - 1857 r.
opis zobacz
21. rejestr ¶lubów - 1848 - 1868 r.
opis zobacz
22. rejestr ¶lubów - 1868 - 1891 r.
opis zobacz
23. rejestr ¶lubów - 1891 - 1914 r.
opis zobacz
24. rejestr ¶lubów - 1915 - 1920 r.
opis zobacz

Poniewieżyk - Panevėľiukas
  1. rejestr urodzeń - 1819 - 1827 r.
opis zobacz (w tym filia Vilkija)
  2. rejestr urodzeń - 1807 - 1827 r.
opis zobacz
  3. rejestr urodzeń - 1828 - 1834 r.
opis zobacz

  4. rejestr urodzeń - 1835 - 1849 r. opis zobacz

  5. rejestr urodzeń - 1850 - 1861 r. opis zobacz

  6. rejestr urodzeń - 1861 - 1873 r. opis zobacz

  7. rejestr zgonów - 1835 - 1848 r. opis zobacz

  8. rejestr zgonów - 1850 - 1871 r. opis zobacz

  9. rejestr zgonów - 1871 - 1910 r. opis zobacz

10. rejestr zgonów - 1910 - 1919 r. opis zobacz

11. rejestr zgonów - 1822 - 1827 r. opis zobacz (fragment rejestru)
 

Szyrwinty - Sirvintos
  1. rejestr urodzeń - 1806 - 1826 r.
opis zobacz

  2. rejestr urodzeń - 1827 - 1833 r. opis zobacz

  3. rejestr urodzeń - 1833 - 1839 r. opis zobacz

  4. rejestr urodzeń - 1839 - 1843 r. opis zobacz

  5. rejestr urodzeń - 1843 - 1848 r. opis zobacz

  6. rejestr urodzeń - 1848 - 1856 r. opis zobacz

  7. rejestr urodzeń - 1856 - 1862 r. opis zobacz

  8. rejestr urodzeń - 1862 - 1870 r. opis zobacz

  9. rejestr urodzeń - 1870 - 1875 r. opis zobacz

10. rejestr urodzeń - 1875 - 1878 r. opis zobacz

11. rejestr urodzeń - 1878 - 1882 r. opis zobacz

12. rejestr urodzeń - 1882 - 1886 r. opis zobacz

13. rejestr urodzeń - 1886 - 1890 r. opis zobacz

14. rejestr urodzeń - 1890 - 1894 r. opis zobacz

15. rejestr urodzeń - 1894 - 1896 r. opis zobacz

16. rejestr urodzeń - 1896 - 1899 r. opis zobacz

17. rejestr urodzeń - 1899 - 1902 r. opis zobacz

18. rejestr urodzeń - od 1902 - 1905. opis zobacz

19. rejestr urodzeń - 1905 - 1907 r. opis zobacz

20. rejestr urodzeń - 1907 - 1911 r. opis zobacz

21. rejestr urodzeń,  ¶lubów i zgonów (Siegnievičių),- 
    - (Prużany Dean) w 1802 roku. rejestr ¶lubów - 1802 - 1818 r.
opis zobacz

22. rejestr zgonów - 1827 - 1839 r. opis zobacz
23. rejestr zgonów - 1839 - 1848 r.
opis zobacz

24. rejestr zgonów - 1848 - 1873 r. opis zobacz

25. rejestr zgonów - 1873 - 1884 r. opis zobacz

26. rejestr zgonów - 1884 - 1897 r. opis zobacz

27. rejestr zgonów - W 1897/06. opis zobacz

28. rejestr zgonów - 1906 - 1916 r. opis zobacz

29. rejestr zgonów - 1915 - 1924 r. opis zobacz

30. rejestr zgonów - 1916 - 1919 r. opis zobacz

31. rejestr zgonów - 1920 - 1922 r. opis zobacz

32. rejestr zgonów - 1929 - 1940 r. opis zobacz

33. rejestr ¶lubów i zgonów - 1925 - 1936 r. opis zobacz

34. rejestr ¶lubów - 1827 - 1837 r. opis zobacz

35. rejestr ¶lubów - 1837 - 1847 r. opis zobacz

36. rejestr ¶lubów - 1847 - 1848 r. opis zobacz

37. rejestr ¶lubów - 1848 - 1864 r. opis zobacz

38. rejestr ¶lubów - 1864 - 1872 r. opis zobacz

39. rejestr ¶lubów - 1872 - 1880 r. opis zobacz

40. rejestr ¶lubów - 1880 - 1895 r. opis zobacz

41. rejestr ¶lubów - 1895 - 1908 r. opis zobacz

42. rejestr ¶lubów - 1908 - 1913 r. opis zobacz

43. rejestr ¶lubów - 1912 - 1919 r. opis zobacz

44. rejestr ¶lubów - 1915 - 1924 r. opis zobacz

45. rejestr ¶lubów - 1920 - 1921 r. opis zobacz

46. rejestr ¶lubów - 1930 - 1940 r. opis zobacz

Bobty -
Babtų
  1. rejestr zgonów - 1917-1918 r. 1922-1938 r. opis zobacz
  2. rejestr urodzin - 1827-1839 r.
opis zobacz
  3. rejestr urodzin - 1839-1848 r.
opis zobacz
  4. rejestr urodzin - 1848-1852 r.
opis zobacz
  5. rejestr urodzin - 1852-1858 r.
opis zobacz
  6. rejestr urodzin - 1858-1866 r.
opis zobacz
  7. rejestr urodzin - 1876-1883 r.
opis zobacz
  8. rejestr urodzin - 1883-1890 r.
opis zobacz
  9. rejestr urodzin - 1890-1902 r.
opis zobacz
10. rejestr urodzin - 1902-1910 r.
opis zobacz
11. rejestr zgonów - 1866-1875 r.
opis zobacz
12. rejestr zgonów - 1860-1879 r.
opis zobacz
13. rejestr zgonów - 1880-1891 r.
opis zobacz
14. rejestr zgonów - 1891-1914 r.
opis zobacz
15. rejestr zgonów - 1914-1921 r.
opis zobacz
16. rejestr zgonów - 1922-1930 r.
opis zobacz
17. rejestr zgonów - 1930-1940 r.
opis zobacz
18. rejestr ¶lubów - 1868-1888 r.
opis zobacz
19. rejestr ¶lubów - 1888-1911 r.
opis zobacz
20. rejestr ¶lubów - 1911-1921 r.
opis zobacz
21. rejestr ¶lubów - 1917-1921 r.
opis zobacz
22. rejestr ¶lubów - 1922-1930 r.
opis zobacz
23. rejestr ¶lubów - 1930-1940 r.
opis zobacz

 

Korkożyszki - Karkaľiąkės (Dekanat ¦więciany - pliki z tego dekanatu
    dostępne s± na stronach projektu BARIS)
  1. rejestr urodzeń,  ¶lubów i zgonów - 1714 - 1796 r. opis
zobacz

  2. rejestr urodzeń - 1836 - 1848 r. opis zobacz

  3. rejestr urodzeń - 1848 - 1856 r. opis zobacz

  4. rejestr urodzeń - 1856 - 1869 r. opis zobacz

  5. rejestr urodzeń - 1877 - 1886 r. opis zobacz

  6. rejestr urodzeń - 1886 - 1893 r. opis zobacz

  7. rejestr urodzeń - 1893 - 1898 r. opis zobacz

  8. rejestr urodzeń - 1898 - 1903 r. opis zobacz

  9. rejestr urodzeń - 1903 - 1908 r. opis zobacz

10. rejestr urodzeń,  ¶lubów i zgonów - 1802 - 1818 r. opis zobacz

11. rejestr zgonów - 1827 - 1848 r. opis zobacz

12. rejestr zgonów - 1877 - 1895 r. opis zobacz

13. rejestr zgonów - 1895 - 1905 r. opis zobacz

14. rejestr zgonów - 1905 - 1920 r. opis zobacz

15. rejestr zgonów - 1921 - 1922 r. opis zobacz

16. rejestr ¶lubów - 1827 - 1848 r. opis zobacz

17. rejestr ¶lubów - 1848 - 1868 r. opis zobacz

18. rejestr ¶lubów - 1868 - 1888 r. opis zobacz

19. rejestr ¶lubów - 1888 - 1905 r. opis zobacz

20. rejestr ¶lubów - 1905 - 1922 r. opis zobacz
 

Upita - Upytė

  1. rejestr urodzeń 1858 - 1873 r. opis , zobacz

  2. rejestr urodzeń 1873 - 1893 r. opis, zobacz

  3. rejestr zgonów 1849 - 1874 r. opis, zobacz

  4. rejestr zgonów 1874 - 1909 r. opis, zobacz

  5. rejestr zgonów 1909 - 1919 r. opis, zobacz

  6. rejestr ¶lubów 1849 - 1879 r. opis, zobacz

  7. rejestr ¶lubów 1880 - 1919 r. opis, zobacz
  8. rejestr urodzeń od 1849 r. zobacz
  9. rejestr nauk przed¶lubnych od 1849 r. zobacz


Dobejki - Debeikiai

  1. rejestr urodzeń 1801 - 1819 r. opis, zobacz

  2. rejestr urodzeń 1827 - 1835 r. opis, zobacz

  3. rejestr urodzeń 1896 - 1903 r. opis, zobacz

  4. rejestr urodzeń,  ¶lubów i zgonów 1789 - 1796 r. opis, zobacz

  5. rejestr urodzeń,  ¶lubów i zgonów 1802 - 1818 r. opis, zobacz

  6. rejestr zgonów 1827 - 1840 r. opis, zobacz

  7. rejestr zgonów 1848 - 1865 r. opis, zobacz

  8. rejestr zgonów 1892 - 1914 r. opis, zobacz

  9. rejestr zgonów 1921 - 1926 r. opis, zobacz

10. rejestr nauk przed¶lubnych 1888 - 1901 r. opis, zobacz

11. rejestr ¶lubów 1827 - 1843 r. opis, zobacz

12. rejestr ¶lubów 1843 - 1848 r. opis, zobacz

13. rejestr ¶lubów 1921 - 1926 r. opis, zobacz

14. rejestr ¶lubów fragment rejestru. 1863 - 1864 r. opis, zobacz


Girtakol - Girkalnis
  1. rejestr ¶lubów 1887.,  1898/04 r. 1887 roku.,  1898/04 r.
opis, zobacz

  2. indeks alfabetyczny urodzeń. 1911 - 1920 r. opis, zobacz

  3. rejestr urodzeń 1802 - 1827 r. opis, zobacz

  4. rejestr urodzeń 1816 - 1827 r. opis, zobacz
  5. rejestr urodzeń 1828 - 1834 r.
opis, zobacz

  6. rejestr urodzeń 1835 - 1845 r. opis, zobacz

  7. rejestr urodzeń 1849 - 1856 r. opis, zobacz

  8. rejestr urodzeń 1857 - 1864 r. opis, zobacz

  9. rejestr urodzeń 1864 - 1875 r. opis, zobacz

10. indeks alfabetyczny urodzeń 1828 - 1875 r. opis, zobacz

11. rejestr zgonów 1849 - 1863 r. opis, zobacz

12. rejestr zgonów 1863 - 1876 r. opis, zobacz

13. rejestr zgonów 1905 - 1920 r. opis, zobacz

14. rejestr nauk przed¶lubnych 1859 - 1865 r. opis, zobacz

15. rejestr ¶lubów 1849 - 1861 r. opis, zobacz

16. rejestr ¶lubów 1861 - 1869 r. opis, zobacz

17. rejestr ¶lubów 1869 - 1880 r. opis, zobacz

18. rejestr ¶lubów 1891 - 1905 r. opis, zobacz

19. rejestr ¶lubów 1905 - 1920 r. opis, zobacz


Korklany - Karklėnai
  1. rejestr urodzeń 1802 - 1827 r. i w 1813 roku, zgonów 1802 - 1827 r.
opis, zobacz

  2. rejestr urodzeń 1811 - 1816 r. opis, zobacz

  3. rejestr urodzeń 1816 - 1822 r. opis, zobacz

  4. rejestr urodzeń 1816 - 1829 r. opis, zobacz

  5. rejestr urodzeń 1828 - 1834 r. opis, zobacz

  6. rejestr urodzeń 1835 - 1848 r. opis, zobacz

  7. rejestr urodzeń 1849 - 1871 r. opis, zobacz

  8. rejestr urodzeń 1888 - 1905 r. opis, zobacz

  9. rejestr zgonów 1800 - 1811 r. opis, zobacz

10. rejestr zgonów 1811 - 1822 r. opis, zobacz

11. rejestr zgonów 1828 - 1834 r. opis, zobacz

12. rejestr zgonów 1835 - 1848 r. opis, zobacz

13. rejestr zgonów 1849 - 1883 r. opis, zobacz

14. rejestr zgonów 1883 - 1917 r. opis, zobacz

15. rejestr zgonów 1822 - 1829 r. opis, zobacz


Metele - Meteliai
  1. rejestr urodzeń 1862 - 1867 r.
opis, zobacz

  2. rejestr urodzeń 1868 - 1877 r. opis, zobacz

  3. rejestr urodzeń 1878 - 1884 r. opis, zobacz

  4. rejestr urodzeń 1885 - 1895 r. opis, zobacz

  5. rejestr urodzeń 1895 - 1900 r. opis, zobacz

  6. rejestr urodzeń 1901 - 1908 r. opis, zobacz

  7. rejestr urodzeń,  ¶lubów i zgonów 1868 r. opis, zobacz

  8. rejestr urodzeń,  ¶lubów i zgonów 1869 r. opis, zobacz

  9. rejestr urodzeń,  ¶lubów i zgonów 1870 r. opis, zobacz

10. rejestr urodzeń,  ¶lubów i zgonów 1871 r. opis, zobacz

11. rejestr zgonów 1857 - 1877 r. opis, zobacz

12. rejestr zgonów 1878 - 1887 r. opis, zobacz

13. rejestr zgonów 1888 - 1899 r. opis, zobacz

14. rejestr zgonów 1900 - 1908 r. opis, zobacz

15. rejestr zgonów 1909 - 1918 r. opis, zobacz

16. rejestr zgonów 1919 - 1922 r. opis, zobacz

17. rejestr zgonów 1922 - 1938 r. opis, zobacz

18. rejestr ¶lubów 1865 - 1889 r. opis, zobacz

19. rejestr ¶lubów 1890 - 1922 r. opis, zobacz

20. rejestr ¶lubów 1922 - 1938 r. opis, zobacz


Płótele - Plateliai
  1. rejestr urodzeń 1729 - 1741 r.
opis, zobacz

  2. rejestr urodzeń 1742 - 1751 r. opis, zobacz

  3. rejestr urodzeń 1752 - 1770 r. opis, zobacz

  4. rejestr urodzeń 1770 - 1785 r. opis, zobacz

  5. rejestr urodzeń 1794 - 1802 r. opis, zobacz

  6. rejestr urodzeń 1886 - 1894 r. opis, zobacz

  7. rejestr urodzeń 1894 - 1905 r. opis, zobacz

  8. rejestr ¶lubów 1891 - 1907 r. opis, zobacz


Skrawdziany - Skriaudziai

  1. rejestr urodzeń 1826 - 1830 r. opis, zobacz

  2. rejestr urodzeń 1838 - 1843 r. opis, zobacz

  3. rejestr urodzeń 1844 - 1850 r. opis, zobacz

  4. rejestr urodzeń 1870 - 1872 r. opis, zobacz

  5. rejestr urodzeń 1875 - 1880 r. opis, zobacz

  6. rejestr urodzeń 1880 - 1885 r. opis, zobacz

  7. rejestr urodzeń 1885 - 1889 r. opis, zobacz

  8. rejestr urodzeń 1890 - 1894 r. opis, zobacz

  9. rejestr urodzeń 1894 - 1898 r. opis, zobacz

10. rejestr urodzeń 1899 - 1905 r. opis, zobacz

11. rejestr urodzeń 1906 - 1911 r. opis, zobacz

12. rejestr urodzeń,  ¶lubów i zgonów W 1877 roku. opis, zobacz

13. rejestr urodzeń,  ¶lubów i zgonów W 1881 roku. opis, zobacz

14. rejestr urodzeń,  ¶lubów i zgonów W 1883 roku. opis, zobacz

15. rejestr urodzeń,  ¶lubów i zgonów W 1886 roku. opis, zobacz

16. rejestr urodzeń,  ¶lubów i zgonów W 1887 roku. opis, zobacz

17. rejestr urodzeń,  ¶lubów i zgonów W 1888 roku. opis, zobacz

18. rejestr urodzeń,  ¶lubów i zgonów W 1889 roku. opis, zobacz

19. rejestr urodzeń,  ¶lubów i zgonów (duplikat) W 1901 roku. opis, zobacz

20. rejestr urodzeń,  ¶lubów i zgonów (duplikat) W 1902 roku. opis, zobacz

21. rejestr urodzeń,  ¶lubów i zgonów (duplikat) W 1905 roku. opis, zobacz

22. rejestr urodzeń,  ¶lubów i zgonów (duplikat) W 1906 roku. opis, zobacz

23. rejestr urodzeń,  ¶lubów i zgonów (duplikat) W 1907 roku. opis, zobacz

24. rejestr urodzeń,  ¶lubów i zgonów (duplikat) W 1908 roku. opis, zobacz

25. rejestr urodzeń,  ¶lubów i zgonów (duplikat) W 1909 roku. opis, zobacz

26. rejestr urodzeń,  ¶lubów i zgonów (duplikat) W 1910 roku. opis, zobacz

27. rejestr urodzeń,  ¶lubów i zgonów (duplikat) W 1911 roku. opis, zobacz

28. rejestr zgonów 1861 - 1881 r. opis, zobacz

29. rejestr zgonów 1881 - 1887 r. opis, zobacz

30. rejestr zgonów 1887 - 1895 r. opis, zobacz

31. rejestr zgonów 1895 - 1902 r. opis, zobacz

32. rejestr zgonów 1903 - 1914 r. opis, zobacz

33. rejestr zgonów 1914 - 1915 r. opis, zobacz

34. rejestr zgonów 1922 - 1930 r. opis, zobacz

35. rejestr zgonów 1930 - 1938 r. opis, zobacz

36. rejestr ¶lubów 1885 - 1896 r. opis, zobacz

37. rejestr ¶lubów 1896 - 1915 r. opis, zobacz

38. rejestr ¶lubów 1922 - 1938 r. opis, zobacz


Szydłowo - ©iluvos
  1. rejestr urodzin i zgonów 1773 - 1787 r.
opis, zobacz

  2. rejestr urodzin i ¶lubów1622 - 1728 r. opis, zobacz

  3. rejestr urodzin 1660 - 1671 r. opis, zobacz

  4. rejestr urodzin 1732 - 1767 r. opis, zobacz

  5. rejestr urodzin 1767 - 1774 r. opis, zobacz

  6. rejestr urodzin 1774 - 1794 r. opis, zobacz

  7. rejestr urodzin 1795 - 1798 r. opis, zobacz

  8. rejestr urodzin 1799 - 1806 r. opis, zobacz

  9. rejestr urodzin 1807 - 1818 r. opis, zobacz

10. rejestr urodzin 1818 - 1827 r. opis, zobacz

11. rejestr urodzin 1828 - 1834 r. opis, zobacz

12. rejestr urodzin 1835 - 1840 r. opis, zobacz

13. rejestr urodzin 1840 - 1848 r. opis, zobacz

14. rejestr urodzin W 1848 roku. opis, zobacz

15. rejestr urodzin 1849 - 1855 r. opis, zobacz

16. rejestr urodzin 1855 - 1860 r. opis, zobacz

17. rejestr urodzin 1860 - 1872 r. opis, zobacz

18. rejestr urodzin 1893 - 1903 r. opis, zobacz

19. rejestr urodzin,  ¶lubów i zgonów 1772 - 1773 r. opis, zobacz

20. rejestr zgonów 1748 - 1772 r. opis, zobacz

21. rejestr zgonów 1796 - 1802 r. opis, zobacz

22. rejestr zgonów 1803 - 1827 r. opis, zobacz

23. rejestr zgonów 1828 - 1834 r. opis, zobacz

24. rejestr zgonów 1835 - 1848 r. opis, zobacz

25. rejestr zgonów W 1848 roku. opis, zobacz

26. rejestr zgonów 1849 - 1865 r. opis, zobacz

27. rejestr zgonów 1865 - 1878 r. opis, zobacz

28. rejestr zgonów 1879 - 1899 r. opis, zobacz

29. rejestr ¶lubów 1665 - 1669 r. opis, zobacz

30. rejestr ¶lubów 1775 - 1792 r. opis, zobacz

31. rejestr ¶lubów 1796 - 1803 r. opis, zobacz

32. rejestr ¶lubów 1804 - 1818 r. opis, zobacz

33. rejestr ¶lubów 1818 - 1827 r. opis, zobacz

34. rejestr ¶lubów 1828 - 1834 r. opis, zobacz

35. rejestr ¶lubów 1835 - 1846 r. opis, zobacz

36. rejestr ¶lubów 1846 - 1848 r. opis, zobacz

37. rejestr ¶lubów 1849 - 1864 r. opis, zobacz

38. rejestr ¶lubów 1865 - 1878 r. opis, zobacz

39. rejestr ¶lubów 1878 - 1901 r. opis, zobacz


Wiesieje - Veisiejai

  1. rejestr urodzeń 1852 - 1863 r. opis, zobacz

  2. rejestr zgonów 1922 - 1938 r. opis, zobacz

  3. rejestr ¶lubów 1922 - 1938 r. opis, zobacz


Wielona - Veliuona
  1. rejestr urodzeń 1857 - 1866 r.
opis, zobacz

  2. rejestr urodzeń 1875 - 1883 r. opis, zobacz

  3. rejestr urodzeń 1883 - 1891 r. opis, zobacz

  4. rejestr urodzeń 1891 - 1901 r. opis, zobacz

  5. rejestr zgonów 1851 r. opis, zobacz

  6. rejestr zgonów 1861 - 1877 r. opis, zobacz

  7. rejestr zgonów 1877 - 1890 r. opis, zobacz

  8. rejestr zgonów 1890 - 1906 r. opis, zobacz

  9. rejestr zgonów 1907 - 1921 r. opis, zobacz

10. rejestr zgonów 1922 - 1927 r. opis, zobacz

11. rejestr zgonów 1928 - 1933 r. opis, zobacz

12. rejestr ¶lubów 1849 - 1870 r. opis, zobacz

13. rejestr ¶lubów 1870 - 1885 r. opis, zobacz

14. rejestr ¶lubów 1886 - 1901 r. opis, zobacz

15. rejestr ¶lubów 1902 - 1921 r. opis, zobacz

16. rejestr ¶lubów 1922 - 1928 r. opis, zobacz

17. rejestr ¶lubów 1929 - 1933 r. opis, zobacz


Wieszynty - Vieąintai
  1. rejestr urodzin 1805 - 1823 r.
opis, zobacz

  2. rejestr urodzin 1833 - 1840 r. opis, zobacz

  3. rejestr urodzin 1840 - 1847 r. opis, zobacz

  4. rejestr urodzin 1852 - 1861 r. opis, zobacz

  5. rejestr urodzin,  ¶lubów i zgonów 1787 - 1815 r. opis, zobacz

  6. rejestr zgonów 1827 - 1840 r. opis, zobacz

  7. rejestr zgonów 1865 - 1895 r. opis, zobacz

  8. rejestr zgonów 1872 - 1887 r. opis, zobacz

  9. rejestr zgonów 1919 - 1925 r. opis, zobacz

10. rejestr ¶lubów 1827 - 1843 r. opis, zobacz

11. rejestr ¶lubów 1866 - 1898 r. opis, zobacz

12. rejestr ¶lubów 1916 - 1924 r. opis, zobacz


Wilki - Vilkija
  1. rejestr urodzin 1819 - 1827 r. filie Panevėľiukas i Vilki
opis, zobacz

  2. rejestr urodzin 1802 - 1827 r. opis, zobacz

  3. rejestr urodzin 1854 - 1861 r. opis, zobacz

  4. rejestr urodzin 1862 - 1867 r. opis, zobacz

  5. rejestr urodzin W 1867 roku. opis, zobacz

  6. rejestr urodzin 1876 ​​- 1882 r. opis, zobacz

  7. rejestr urodzin 1882 - 1888 r. opis, zobacz

  8.rejestr urodzin 1888 - 1893 r. opis, zobacz

  9. rejestr urodzin 1894 - 1899 r. opis, zobacz

10. rejestr urodzin 1900 - 1904 r. opis, zobacz

11. rejestr urodzin 1904 - 1910 r. opis, zobacz

12. rejestr zgonów 1865 - 1877 r. opis, zobacz

13. rejestr zgonów 1877 - 1887 r. opis, zobacz

14. rejestr zgonów 1887 - 1895 r. opis, zobacz

15. rejestr zgonów 1895 - 1905 r. opis, zobacz

16. rejestr zgonów 1905 - 1917 r. opis, zobacz

17. rejestr ¶lubów 1864 - 1880 r. opis, zobacz

18. rejestr ¶lubów 1880 - 1895 r. opis, zobacz

19. rejestr ¶lubów 1895 - 1911 r. opis, zobacz


Rumszyszki - Rumąiąkės
  1. rejestr urodzin 1865 - 1874 r.
opis, zobacz

  2. rejestr urodzin 1874 - 1881 r. opis, zobacz

  3. rejestr urodzin 1881 - 1889 r. opis, zobacz

  4. rejestr urodzin 1893 - 1897 r. opis, zobacz

  5. rejestr urodzin 1898 - 1904 r. opis, zobacz

  6. rejestr urodzin 1904 - 1911 r. opis, zobacz

  7. rejestr urodzin,  ¶lubów i zgonów 1697 - 1796 r. opis, zobacz

  8. rejestr urodzin,  ¶lubów i zgonów 1802 - 1818 r. opis, zobacz

  9. rejestr zgonów 1864 - 1885 r. opis, zobacz

10. rejestr zgonów 1886 - 1899 r. opis, zobacz

11. rejestr zgonów 1900 - 1921 r. opis, zobacz

12. rejestr zgonów 1922 - 1940 r. opis, zobacz

13. rejestr ¶lubów 1865 - 1897 r. opis, zobacz

14. rejestr ¶lubów 1897 - 1921 r. opis, zobacz

15. rejestr ¶lubów 1922 - 1940 r. opis, zobacz

Ejszyszki - Eiąiąkių
  1.  rejestr egzaminów przed¶lubnych 1832 - opis, zobacz

  2. parafia Ejszyska - Eiąiąkių ¶luby, zgony 1770 -1796 r.
  3. parafia Ejszyska - Eiąiąkių chrzty, ¶luby, zgony 1802 -1818 r.
  4. parafia Ejszyska - Eiąiąkių, egzaminy przed¶lubne 1875--1880 r.
  5. parafia Ejszyska - Eiąiąkių, egzaminy przed¶lubne 1873--1875 r.
  6. parafia Ejszyska - Eiąiąkių, egzaminy przed¶lubne 1869--1873 r.
  7. parafia Ejszyska - Eiąiąkių, egzaminy przed¶lubne 1830--1833 r.
  8. parafia Ejszyska - Eiąiąkių, egzaminy przed¶lubne 1827--1829 r.
  9. parafia Ejszyska - Eiąiąkių, egzaminy przed¶lubne 1832 - 1834 r.
10. parafia Ejszyska - Eiąiąkių, egzaminy przed¶lubne 1834--1836 r.
11. parafia Ejszyska - Eiąiąkių, egzaminy przed¶lubne 1880--1883 r.
12. parafia Ejszyska - Eiąiąkių, egzaminy przed¶lubne 1855--1860 r.  
13. parafia Ejszyska - Eiąiąkių, egzaminy przed¶lubne 1836--1838 r.
14. parafia Ejszyska - Eiąiąkių, egzaminy przed¶lubne 1899--1903 r.  
15. parafia Ejszyska - Eiąiąkių, egzaminy przed¶lubne 1896--1899 r.
16. parafia Ejszyska - Eiąiąkių, egzaminy przed¶lubne 1890--1892 r.
17. parafia Ejszyska - Eiąiąkių, egzaminy przed¶lubne 1887--1890 r.
18. parafia Ejszyska - Eiąiąkių
1821, 1840-1843, 1847, 1849, 1853-1855, 1866, 1867, 1888, 1896. metryki transkrypcje. Zdjęcia
19. parafia Ejszyska - Eiąiąkių RKB 1860-1864 r., W 1889 r. nauki przed¶lubne 
Zdjęcia
20. parafia Ejszyska - Eiąiąkių RKB 1868, 1884-1886 r. rejestr urodzeń, małżeństw i zgonów 
Zdjęcia
21.  parafia Ejszyska - Eiąiąkių RKB 1869, 1871-1873 r., 1878 - 1879 r., rejestr urodzeń, małżeństw i zgonów 
Zdjęcia
22. parafia Ejszyska - Eiąiąkių RKB  1880-1883 r. rejestr urodzeń, małżeństw i zgonów. 
Zdjęcia
23. parafia Ejszyska - Eiąiąkių RKB  1887-1889 r. rejestr urodzeń, małżeństw i zgonów.
Zdjęcia
24. parafia Ejszyska - Eiąiąkių RKB 1838- -1841 r. nauki przed¶lubne
Zdjęcia
25. parafia Ejszyska - Eiąiąkių RKB 1841-1844 r. nauki przed¶lubne 
Zdjęcia
26. parafia Ejszyska - Eiąiąkių RKB  1844-1849 r. nauki przed¶lubne
Zdjęcia

27. parafia Ejszyska - Eiąiąkių RKB  1844 r. nauki przed¶lubne Zdjęcia
28. parafia Ejszyska - Eiąiąkių RKB  1849-1855 r. nauki przed¶lubne 
Zdjęcia
29. parafia Ejszyska - Eiąiąkių RKB  1770-1796 r.  rejestr urodzeń, małżeństw i zgonów 
Zdjęcia


Kormiałów -
Karmėlava

  1. rejestr ¶lubów 1699 roku., 1759 - 96 r. opis, zobacz

  2. rejestr urodzeń 1701 - 1796 r. opis, zobacz

  3. rejestr urodzeń 1864 - 1878 r. opis, zobacz

  4. rejestr urodzeń 1879 - 1892 r. opis, zobacz

  5. rejestr urodzeń 1892 - 1904 r. opis, zobacz

  6. rejestr urodzeń,  ¶lubów,  zgonów 1802 - 1818 r. opis, zobacz

  7. rejestr zgonów 1756 - 1796 r. opis, zobacz

  8. rejestr zgonów 1848 - 1868 r. opis, zobacz

  9. rejestr zgonów 1868 - 1893 r. opis, zobacz

10. rejestr zgonów 1894 - 1917 m, 1920.. opis, zobacz

11. rejestr zgonów 1917 - 1921 r. opis, zobacz

12. rejestr zgonów 1922 - 1927 r. opis, zobacz

13. rejestr zgonów 1928 - 1934 r. opis, zobacz

14. rejestr zgonów 1934 - 1940 r. opis, zobacz

15. rejestr ¶lubów 1874 - 1911 r. opis, zobacz

16. rejestr ¶lubów 1912 - 1920 r. opis, zobacz

17. rejestr ¶lubów 1917 - 1921 r. opis, zobacz

18. rejestr ¶lubów 1922 - 1927 r. opis, zobacz

19. rejestr ¶lubów 1927 - 1935 r. opis, zobacz

20. rejestr ¶lubów 1935 - 1940 r. opis, zobacz
 

Jużynty - Jūľintai

  1. rejestr urodzeń i ¶lubów 1705 - 1796 r. rejestr zgonów 1705 - 1796 r. opis, zobacz

  2. rejestr urodzeń,  ¶lubów,  zgonów 1802 - 1818 r. opis, zobacz

  3. rejestr urodzeń,  ¶lubów,  zgonów 1863 - 1868 r. opis, zobacz

  4. rejestr zgonów 1848 - 1868 r. opis, zobacz

  5. rejestr zgonów 1868 - 1896 r. opis, zobacz

  6. rejestr zgonów 1896 - 1914 r. opis, zobacz

  7. rejestr zgonów 1932 - 1940 r. opis, zobacz

  8. rejestr ¶lubów 1921 - 1928 r. opis, zobacz

  9. rejestr nauk przed¶lubnych 1922 - 1925 r. opis, zobacz

10. rejestr nauk przed¶lubnych 1933 - 1940 r. opis, zobacz

 

Antoszewo - Antaąava

  1. rejestr urodzeń 1861 - 1873 r. opis, zobacz

  2. rejestr urodzeń 1874 - 1895 r. opis, zobacz

  3. rejestr zgonów 1849 - 1870 r. opis, zobacz

  4. rejestr zgonów 1870 - 1896 r. opis, zobacz

  5. rejestr zgonów 1896 - 1920 r. opis, zobacz

  6. rejestr zgonów 1921 - 1926 r. opis, zobacz

  7. rejestr zgonów 1927 - 1940 r. opis, zobacz

  8. rejestr ¶lubów 1906 - 1920 r. opis, zobacz

  9. rejestr ¶lubów 1921 - 1926 r. opis, zobacz

10. rejestr ¶lubów 1927 - 1940 r. opis, zobacz

Sołomiszki - Salamiesčio

  1. rejestr urodzeń 1797 - 1819 r. opis, zobacz

  2. rejestr urodzeń 1820 - 1835 r. opis, zobacz

  3. rejestr urodzeń 1836 - 1846 r. opis, zobacz

  4. rejestr urodzeń 1845 - 1856 r. opis, zobacz

  5. rejestr urodzeń 1849 - 1855 r. opis, zobacz

  6. rejestr urodzeń 1857 - 1871 r. opis, zobacz

  7. rejestr urodzeń 1872 - 1910 r. opis, zobacz

  8. rejestr zgonów1849 - 1878 r. opis, zobacz

  9. rejestr zgonów1879 - 1917 r. opis, zobacz

10. rejestr zgonów1918 - 1927 r. opis, zobacz

11. rejestr zgonów1927 - 1940 r. opis, zobacz

12. rejestr ¶lubów 1915 - 1918 r. opis, zobacz

13. rejestr ¶lubów 1919 - 1931 r. opis, zobacz

14. rejestr ¶lubów 1932 - 1940 r. opis, zobacz

Łyngmiany - Linkmenų
  1. rejestr urodzin, ¶lubów i zgonów 1794 - 1796 r.
opis, zobacz
  2.
rejestr urodzin, ¶lubów i zgonów 1802 - 1818 r. opis, zobacz
  3. rejestr ¶lubów 1848 - 1862 r.
opis, zobacz


Stare Zagórze - Old Zagare

  1. rejestr urodzin 1802 - 1827 r.
opis, zobacz
  2. rejestr urodzin 1811 - 1827 r.
opis, zobacz

  3. rejestr urodzin 1828 - 1834 r. opis, zobacz

  4. rejestr urodzin 1835 - 1857 r. opis, zobacz

  5. rejestr urodzin 1849 - 1867 r. opis, zobacz

  6. rejestr urodzin 1867 - 1889 r. opis, zobacz

  7. rejestr zgonów 1828 - 1834 r. opis, zobacz

  8. rejestr zgonów 1835 - 1848 r. opis, zobacz

  9. rejestr zgonów 1849 - 1902 r. opis, zobacz

10. rejestr zgonów 1903 - 1917 r. opis, zobacz

11. rejestr nauk przed¶lubnych 1828 - 1904 r. opis, zobacz

12. rejestr nauk przed¶lubnych 1868 - 1904 r. opis, zobacz

13. rejestr nauk przed¶lubnych 1906 - 1935 r. opis, zobacz

14. rejestr ¶lubów 1835 - 1848 r. opis, zobacz

15. rejestr ¶lubów 1849 - 1900 r. opis, zobacz

16. rejestr ¶lubów 1900 - 1917 r. opis, zobacz


Wodakle - Vadokliu
  1. rejestr urodzeń 1877 - 1888 r.
opis,
zobacz

  2. rejestr urodzeń 1889 - 1897 r. opis, zobacz

  3. rejestr urodzeń 1897 - 1907 r. opis, zobacz

  4. rejestr urodzin, ¶lubów i zgonów 1802 - 1818 r. opis, zobacz

  5. rejestr zgonów 1848 - 1865 r. opis, zobacz

  6. rejestr zgonów 1865 - 1890 r. opis, zobacz

  7. rejestr zgonów 1891 - 1917 r. opis, zobacz

  8. rejestr ¶lubów 1867 - 1892 r. opis, zobacz

  9. rejestr ¶lubów 1892 - 1925 r. opis, zobacz


Biszty -
Birstonas
  1. rejestr urodzin 1848 - 1859 r. opis,
zobacz

  2. rejestr urodzin 1860 - 1881 r. opis, zobacz

  3. rejestr urodzin 1882 - 1897 r. opis, zobacz

  4. rejestr urodzin, ¶lubów i zgonów 1802 - 1818 r. opis, zobacz

  5. rejestr zgonów 1882 - 1905 r. opis, zobacz

  6. rejestr ¶lubów i zgonów 1914 - 1936 r. opis, zobacz

  7. rejestr ¶lubów 1848 - 1885 r. opis, zobacz

  8. rejestr ¶lubów 1886 - 1918 r. opis, zobacz


Zobacz Litwa-metryki cz. I, II, III, IV, V, VI, VII na większej mapie

  Na górę

  Zasoby metrykalne czę¶ć I-II,  IIIIVV, VII
 
Biblioteka Potyczek z Genealogi±

 

Opracowanie powstało przy wydatnej pomocy Pawła Jurewicza   

Opublikowano: 30 marca 2012 roku  
 Aktualizowano: 29 maja 2016 roku.