Litwa Kowieńska - dworki, dwory, pałace »  oglądasz Jodance Wankowiczówny       :: Skok do  
  Pierwsze zdjęcie Poprzedne zdjęcie      Brak informacji EXIF Index Start/Stop pokazu zdjęć      Następne zdjęcie Ostatnie zdjęcie  
Bejsagoła Komarów* 770 x 529 * (125KB)

Następne zdjęcie
 
Jodance Wankowiczówny w 1939 roku
 
Jodkany Butrymów * 770 x 529 * (70KB)

Johaniszkiele Karpiów * 770 x 529 * (68KB)

Mendygiany Szuksztów * 770 x 529 * (86KB)

Poniewież gimnazium polskie* 770 x 529 * (85KB)

Poniewież ul.  Wiłkomierska * 770 x 529 * (84KB)