ARCHIWUM AKT DAWNYCH WIELKIEGO KSIĘSTWA LITEWSKIEGO (drewnyje akty)

 

- WPROWADZENIE
- Tom I,              1865,  Akta Grodzieńskiego Sądu Ziemskiego;
- Tom II,             1867,  Akta Brzeskiego Sądu Ziemskiego;
- Tom III,           1870,  Akta Brzeskiego Sądu Grodzkiego;
- Tom IV,            1870,  Akta Brzeskiego Sądu Grodzkiego;
- Tom V,              1871,  Akta Brzeskiego i Grodzieńskiego Sądów Grodzkich;
- Tom VI,            1872,  Akta Brzeskiego Sądu Grodzkiego;
- Tom VII,          1874,  Akta Grodzieńskiego Sądu Grodzkiego;
- Tom VIII,        1875,  Akta Wileńskiego Sądu Grodzkiego;
- Tom IX,            1878,  Akta Wileńskiego Sądu Ziemskiego;
- Tom X,               1879,  Akta Wileńskiego magistratu i magdeburskie;
- Tom XI,             1880,  Akta Głównego Litewskiego Trybunału;
- Tom XII,           1883,  Akta Głównego Litewskiego Trybunału;
- Tom XIII,         1886,  Akta Głównego Litewskiego Trybunału;
- Tom XIV,          1887,  Akta własności i inwentarze XVI wieku;
- Tom XV,            1888,  Akta Dekrety Głównego Litewskiego Trybunału;
- Tom XVI,          1889, Akta cerkwi w Rosji
- Tom XVII,        1890,  Akta Grodzieńskiego Sądu Ziemskiego;
- Tom XVIII,      1891,  Akta Kopnych Sądów;
- Tom XIX,          1891,  Akta Eparchii Chelmskiej
- Tom XX,           1891,  Akta miasta Wilna
- Tom XXI,          1894,  Akta Grodzieńskiego Sądu Ziemskiego;
- Tom XXII,        1895,  Akta Słonimskiego Sądu Ziemskiego;
- Tom XXIII,      1896,  Akta Chelmskiego Sądu Grodzkiego;
- Tom XXIV,       1897,  Akta o bojarach;
- Tom XXV,         1898,  Akta Inwentarze i rozgraniczenia;
- Tom XXVI,       1899,  Akta Upitskiego Sądu Grodzkiego;
- Tom XXVII,     1900,  Akta Chelmskiego Sądu Grodzkiego;
- Tom XXVIII,    1901,  Akta o Wileńskich Żydach;
- Tom XXIX,        1902,  Akta o Żydach;
- Tom XXX,          1904, Akta Trockiego Sądu Podkomorzego 1585-1613
- Tom XXXI,        1906, Akta o litewskich Tatarach
- Tom XXXII,      1907,  Akta Wiłkomirskiego Sądu Grodzkiego;
- Tom XXXIII,    1908,  Akta cerkwi w guberniach zachodnich CR.
- Tom XXXIV,     1909, Akta dot. tzw. wojny i małą Rosję, 1654-1667
- Tom XXXV,       1910, Akta inwentarzy starostw, własności folwarków, wsi w II połowie XVII w.
- Tom XXXVI,     1912, Akta Mińskiego Sądu Grodzkiego 1582-1590
- Tom XXXVII,   1912, Dokumenty i materiały dot. wojny 1812 r. w GUBERNI WILEŃSKIEJ:
- Tom XXXVIII, 1914, Akta inwentarzy starostw, własności folwarków, wsi w XVIII w.
- Tom XXXIX,     1915, Akta Mohylewskiego magistratu 1578-1580

 


BIBLIOTEKA KRESOWA POTYCZEK Z GENEALOGIĄ
 

Opublikowano:2013.02.24 
Aktualizowano: 2023.01.28