ARCHIWUM AKT DAWNYCH WIELKIEGO KSIĘSTWA LITEWSKIEGO (drewnyje akty)

 

- WPROWADZENIE
- Tom I,              1865,  Akta Grodzieńskiego Sądu Ziemskiego;
- Tom II,            1867,  Akta Brzeskiego Sądu Ziemskiego;
- Tom III,          1870,  Akta Brzeskiego Sądu Grodzkiego;
- Tom IV,           1870,  Akta Brzeskiego Sądu Grodzkiego;
- Tom V,             1871,  Akta Brzeskiego i Grodzieńskiego Sądów Grodzkich;
- Tom VI,           1872,  Akta Brzeskiego Sądu Grodzkiego;
- Tom VII,         1874,  Akta Grodzieńskiego Sądu Grodzkiego;
- Tom VIII,       1875,  Akta Wileńskiego Sądu Grodzkiego;
- Tom IX,            1878,  Akta Wileńskiego Sądu Ziemskiego;
- Tom X,              1879,  Akta Wileńskiego magistratu i magdeburskie;
- Tom XI,            1880,  Akta Głównego Litewskiego Trybunału;
- Tom XII,          1883,  Akta Głównego Litewskiego Trybunału;
- Tom XIII,        1886,  Akta Głównego Litewskiego Trybunału;
- Tom XIV,         1887,  Akta własności i inwentarze XVI wieku;
- Tom XV,           1888,  Akta Dekrety Głównego Litewskiego Trybunału;
- Tom XVI,          1889, Akta cerkwi w Rosji
- Tom XVII,       1890,  Akta Grodzieńskiego Sądu Ziemskiego;
- Tom XVIII,     1891,  Akta Kopnych Sądów;
- Tom XIX,         1891,  Akta Eparchii Chelmskiej
- Tom XX,         1891,  Akta miasta Wilna
- Tom XXI,         1894,  Akta Grodzieńskiego Sądu Ziemskiego;
- Tom XXII,       1895,  Akta Słonimskiego Sądu Ziemskiego;
- Tom XXIII,     1896,  Akta Chelmskiego Sądu Grodzkiego;
- Tom XXIV,     1897,  Akta o bojarach;
- Tom XXV,       1898,  Akta Inwentarze i rozgraniczenia;
- Tom XXVI,     1899,  Akta Upitskiego Sądu Grodzkiego;
- Tom XXVII,   1900,  Akta Chelmskiego Sądu Grodzkiego;
- Tom XXVIII,  1901,  Akta o Wileńskich Żydach;
- Tom XXIX,      1902,  Akta o Żydach;
- Tom XXX,        1904, Akta Trockiego Sądu Podkomorzego 1585-1613
- Tom XXXI,      1906, Akta o litewskich Tatarach
- Tom XXXII,    1907,  Akta Wiłkomirskiego Sądu Grodzkiego;
- Tom XXXIII,  1908,  Akta cerkwi w guberniach zachodnich CR.
- Tom XXXIV,   1909, Akta dot. tzw. wojny i małą Rosję, 1654-1667
- Tom XXXV,     1910, Akta inwentarzy starostw, własności folwarków, wsi w II połowie XVII w.
- Tom XXXVI,   1912, Akta Mińskiego Sądu Grodzkiego 1582-1590
- Tom XXXVII, 1912, Dokumenty i materiały dot. wojny 1812 r. w GUBERNI WILEŃSKIEJ:
- Tom XXXVIII, 1914, Akta inwentarzy starostw, własności folwarków, wsi w XVIII w.
- Tom XXXIX,     1915, Akta Mohylewskiego magistratu 1578-1580

 


BIBLIOTEKA KRESOWA POTYCZEK Z GENEALOGIĄ
 

Opublikowano:2013.02.24 
Aktualizowano: 2015.07.30