* * * * *
INDEX NAZWISK WYSTĘPUJĄCYCH W
SPISIE POWSZECHNYM MAJĄTKÓW I WŁASNOŚCI ZIEMSKIEJ GUBERNI KOWIEŃSKIEJ Z 1870 ROKU

 

Abramowicz 46
Adamkowicz 145
Akka 10
Amforowicz 158
Andruszeski 141
Andrzejewski 148
Antonowicz 143,168
Antoszewski 180,182
Arnold 88
Augustowski 138
Baczyżmański 5
Bajkowski 26
Balczewski 178
Banielicz 165
Baniewicz 166
Baranowski 144
Brasz 96
Bażeński 189
Benbzowski 162
Berg 172
Bereziński 2
Białłozor 100
Białozor 16, 18, 188
Bielski 26
Bieniecki Półbieda 131
Bieniuszewicz 75
Bieresniewicz 41,94
Bierow 170
Bilewicz 31, 32, 33, 39, 48
Bistram 163, 165, 166, 172, 174
Bitowt 39, 90, 160
Bleza, Błeza 100
Blinstrub 188
Blinstrub 189
Bławdziewicz 148
Boban 161
Bociarski 98
Bogdanowicz 27, 28, 217
Bogdziewicz 96,
Boguszewicz 160, 166, 168
Bolcewicz 10, 133, 143
Borejko 151
Borewicz 197
Bortkiewicz 16,18,200
Boufał 164
Brandt 174
Brinken? 224
Brodowski 26
Bronisz 140
Brunowy 168,170
Brzeski 142
Brzozowski 148
Bucewicz 45, 56, 57, 59, 60
Budberg 198
Budryk 38
Bujkow 145
Bukowski 184
Bulwicz 138
Burba 5,6,20,93,100,160
Burniejko 40
Burzyński 25,43
Buszyński 30,184
Butkiewicz 146
Butler 42,136,158
Butrym 162
Chlewiński 15,17,21,42
Chmielewski 141,142,144
Chochłowski 7
Chodakowski 175
Choiseul 151,152
Chołkowski 39
Chomichowski 166
Chomiński 95
Chormański 64,135,136
Choweń 170
Christianowicz 50
Chrypczewicz 137
Chrystianow 26
Chrystiatowicz 27
Chrzonstowski 20,37,38,42,43,72
Ciołkowski 9
Ciszkiewicz 19,162
Citowicz 30
Cycko 60
Cydzik 167,168
Czapski 11,13,64,66
Czarnocki 10
Czemwołowski 137
Czerej 136
Czerniewski 12,65,76,167,168,169
Czywiski 135
Czyżyk 132
Daniło 38
Daniłowicz 20,187
Dąbrowa 206
Djawgmin 61
Długoborski 151
Dmuchowski 168
Dobiat 42
Dobilewski 133
Dobrowolski 7
Dojbow, Dojba 131
Dokalski 174
Doring 152
Dowejko 90
Dowgiałło 217
Dowgiełło 197
Dowgird 13,32,33,95,97
Dowgniłłowicz 171,172
Downarowicz 8,140,142,143,186
Drozdowski 131
Drucki-Lubecki 98,99
Druwe? 98
Durasewicz 158
Durny 217
Dydziul 75,136
Dylkiewicz 138
Dymsza 73
Ejdrygiewicz 162,163
Ejnikow 65,98
Ejsmont 241
Eks 175
Enelgard 174
Erdman 143,145
Fergis 3,4
Fifkensztejn 197
Franckiewicz 185
Francuzowicz 10
Frank 173
Frede (Knaut) 96
Fryd, Frid? 169
Gaaren 170
Gadon 65
Gajewski 166
Gan 175,197
Giedgowt 26,41
Gedmin 90
Gejsztor 11,13
Giedgowt 26,28,65
Giełgud 2,3
Gimbut 52
Giniejko, 6
Gintowt 11,12
Gobat 43
Gobiat 56
Goczewski 144
Godlewski 90,93,94
Golkiewicz 41
Golstein 197,198,235
Gołkowski 46
Gołpen 143
Gombrowicz 167,168,169
Goppe 136
Górski 43,46,64,65,75,80
Gosztowt 19,72

Gouwald 189
Górski 22
Grajewski 56
Granicki 168
Grass 198
Grąbczewski 75
Grądzki 231
Gryncewicz 33,93,162
Grochowski 96
Groński 7
Gross 66,75
Grotkowski 144,145
Gahgauz 198
Gruda 23
Grużewski 22,23,177
Gryncewicz 2
Grzybowski 96
Gubarewicz 42
Guk 98
Gurzewski 98
Guscewicz 11
Gutcejt 174
Gzowski 164
Holstein 151
Huszcza 66,77
Iwanowicz 22,23
Iwanowski 27
Jagmin 52
Jagowd 99
Jakowicz 29
Jakszewicz 46
Jakubowski 42
Jałowiecki 134,165,166,173
JJamont 50
Janczewski 14,29,35
Jankiewicz 15,17,180,189,190
Jankowski 4,13,14,65,97,170
Janowicz 22,41,62
Januszewicz 32
Januszewski 174,188
Januszkiewicz 42,138
Jaruda? 33
Jasieński 100,162
Jasiński 3
Jasiukowicz 167
Jastrzębski 27
Jawgiel 139
Jaworowski 52
Jawtok 22,23,52
Jazdowski 41,65
Jeleńska 19
Jeleński 19,144
Józefowicz 166
Jurewicz 50,166
Jurgiewicz 194
Juszkiewicz 2,38,46
Kaczanowski 23
Kajsar 2,32,34,35
Kajzerling 166
Kamieński 64
Kamiński 39,72,146
Karabiewicz 187
Karlewicz 177
Karnatowski 164
Karpiński 6
Karpuszko 182
Kaszewski 39
Kelisz? 39
Kiełbowski 145
Kiełpisz 138,148
Kiełpsza 99
Kierbedź 138,162,165,189
Kildysze 178
Klet? 184
Klewszczyński 8
Klimaszewski 38
Klimczycki 141,148
Klimontowicz 8
Klimowicz 139
Klopman 175
Eprej 200
Kocki 136
Koffeman 23
Kognowicki 12
Kognowicki 187
Kombara 39
Kołyszko 143,148
Komański 146
Komar 29,45,141,142,143,158,159,162
Konarski 28,57,59,60
Koncza 142
Kontowt 185
Kontrym 29,95
Kontrymowicz 151
Kontwot 141
Kopański 163,165
Kopicki 172
Koplewski 136,182
Kordzikowski 160,161
Korejwo 13
Korewa 30,31
Korf 197
Korgowd 8
Kosiłowski 75
Kossakowski 8
Kossakowski 8
Kossko 140, 151
Kościałkowski 166, 178, 181, 182, 194
Kościłkowski 90
Kotowicz 90
Kozakowski 139
Koziełło 10, 131
Krasowski 96, 132
Kremer? 13
Krzycki 132, 133
Krzyżewicz 65, 75
Kuczewski 25
Kuczyn 91
Kuczyński 26
Kudrewicz 12, 184
Kukolnik? 40
Kulesza 131, 133, 168
Kulwiec 7, 11
Kuleszczowa 10
Kupcewicz 10
Kupeć 141
Kuszelewski 22, 145, 148, 180, 182
Kuszlejko 19
Łabanowski 40
Łappat 22
Landsberg 160, 171, 172
Lanzberg 91
Laskowski 184
Leduchowski 82, 83
Leoniewski 29
Leparski 184
Lewoniewski 45
Lichutin 181
Liwen 173
Liwoń 90
Ljawgmin? 58
Lubiecki 95
Lutcau? 170
Lutkiewicz 160, 161, 197
Lutyk 90
Łajewski 99
Łapiński 10
Łappa 144
Łenkowski 77
Łopaciński 190
Łopata 27
Łopuszewski 27
Łozandr, Lozandr 197
Łukaszewicz 65, 132
Łukomski 91

Machwic 151
Mackiewicz 10, 23, 167
Makarski 131, 145
Makowiecki 14
Malawski 173
Maliański? 189
Malinowski 170, 179
Małecki 133, 167
Mangelewicz 132
Martuszewicz 31
Matulewicz 31
Mejer 10
Mejr(a) 50
Mejsztowicz 164, 166
Micewicz 8
Michniewicz 8, 137
Mickiewicz 27, 162
Mieczkowski 139
Miedeksza 4, 12
Miedem 80
Miejro 218
Mierchelewicz 97
Miezniew 66
Mikszewicz 22, 23
Mikucki 19, 33
Mikulicz 137, 140, 149, 150
Milewicz 43
Milewski 45
Milianowski 4
Milianowski 76
Mingajłło 147
Mirbach 198
Mirski 200
Misewicz 46, 159
Mnianowski 26
Mojagis 141
Monkiewicz 44, 46, 100
Montiwłło 50, 59, 142, 157, 185, 187
Morykoni 150, 151
Możejko 10, 142
Musiński 138, 168
Narbut 147
Narkiewicz 29, 135
Nartowski 4
Naruszewicz 164, 217
Narwisz 142
Naryszkin 88, 89
Niełowicki 8
Niemontowski 35
Niepokojnicki 169
Niewiarowicz 43
Niewiardowski 64
Niewiewski 35
Nołkien, Nolkien 96
Norwiło 40
Nowicki 10, 15, 17, 65
Ogiński 55, 57,58, 59, 61, 62, 63, 158
Okulicz 143
Olechnowicz 19, 185
Oleszewski 22
Ordyniec 176
Orzylski 97
Ostrowski 29, 41
Paczkowski 12
Palen? 90
Pancerzyński 95
Paszkiewicz 168
Pawłowicz 96, 175
Pawłowski 131
Pietraszewski 136
Piłakowicz 65
Piłsudski 65
Piłsudzki 11, 14, 33
Piottuch 132, 145, 146
Pizanie 174
Plater 57,59,60,64,68,69,80,81,83,178,179,200
Plater Adam 54
Plater Fiodor 53
Plater Franciszek 52, 53
Plater Kazimierz 54
Płuszczewski 27
Pniewski 38
Podolecki 161
Podrez 171
Pogajewski 96
Pogowski 138
Pokraklicki 22
Pomarnacki 131, 140, 150
Potocki 99
Powstański 47, 50
Pozeń 91
Pryszkiewicz 15,17
Proscewicz 44
Prozor 9
Pruszyński 140
Przeciszewski 22, 25,31, 68
Przewłocki 25, 26
Przyjałgowski 71, 76
Przyciszewski 35
Przyleński 2
Pusłowski 2, 8, 64, 65, 66, 70
Putcen 80
Putrament 57, 59
Putwiński 23, 39, 50
Puzyna 90, 162, 177, 179
Raczkowski 100, 160
Raden 169, 171, 185, 186
Radwiłowicz 35
Radziewicz 59
Radziłowicz 65
Radziwiłł 139, 140
Rafałowicz 57, 59, 60
Rajnisz 140
Rakowski 43
Rapacki 152
Ratomski 43
Raubo, Rauba 136
Reihard 187,188
Renne 67, 78, 79
Reszke 171
Reut 145
Rozew 91
Rodowicz 64, 95
Rodziewicz 57
Rolski 180
Romanowicz 139
Romański 160
Ropacki 150
Ropp 176, 186, 187, 189, 190
Rosochacki 168
Rossen 157
Rubarzewicz 99
Rudomin 137 ,138, 170
Rukujażyn 96
Rustejko 97, 98
Ruszczyc 170, 174
Rutkowski 141
Ryder 197
Rymgajło 26
Rymkiewicz 2, 25, 38, 48, 72, 73, 92, 148,
163, 164
Ryzenko 15, 17
Sadowski 66
Sakiel, Sakieł 73
Sajkowski 27
Sawicki 46, 98, 136, 200
Sawin 97
Sawramowicz 224
Semulewski(?) 4
Siemaszko 75
Siemienowicz 28
Siemolin 66
Siesicki 135, 142, 146, 178, 179, 185, 198
Siewruk 138
Silinicz 158

Skurewicz 236
Słaboszewicz 22, 39, 40,
Sławoszewicz 39
Smogorzewski 171
Sokołowski 64, 131
Sopoćko 167, 168
Soroka 38, 141
Sotkiewicz 146
Stachowski 133
Staniewicz 8, 24, 27, 40, 98, 189
Stankowicz 39
Stankun 96
Stańczak 146
Stańczyk 79
Staszewicz 165
Statkowski 13
Stefanowicz 71
Stomma 140
Straszewicz 38, 46, 142, 165
Strawiński 58, 61
Strebejko 8, 11
Strumiłło 138
Stulgiński 58, 61
Stungiewcz 66
Styrpejko 4, 26
Suchocki 28
Suszczewicz 100
Sutkiewicz 44
Suzin 11
Swicyn 52
Swolkień 8
Sycko 57,59
Sylwestrowicz 6, 33, 39
Syrc 11
Syrtowt 28
Syruc 12
Syrutowicz 99
Syrwid 148
Szabuniewicz 90
Szatkowski 5
Szadziewicz 138, 142
Szalinow 158
Szelking 100
Szemiot 2,21,38
Szeszło 162, 162
Szyling 167
Szlagier 44
Szlanowicz 59,60
Szlapowicz 57
Sznabowicz 30
Szoaziel Gufe 83
Szoping 97
Szostakowski 176
Sztrandmin 65
Sztein 160
Szuazell 71, 79
Szukszta 4, 11, 25, 71, 73, 75, 77, 168
Szulc 44
Szwojniacki 189
Szwojnicki 10, 161, 167, 169
Szylejko 27
Szyling 161
Szymański 90
Szymkiewicz 70
Szymkowski 7
Szyszko 217
Szyszłow 178
Śmigielski 78
Świątecki 132
Świderski 185
Świechowski 27
Świrtun 66
Tański 95, 136, 142
Taraszkiewicz 22
Tarnowski 198
Tarszkiewicz 94
Tatarinow 41
Tendziagolski 22
Tobiański 185
Tomkiewicz 138, 164
Tornau 171, 172, 174
Trzaskowski 30
Tur 159
Turski 40
Tyszka 148
Tyszkiewicz 1,2,3,4,5,13,20,21,79,80,100,133,
163,164,169,17, 172,173,174,181,182,183,187,190,
191,192,194
Tyzenhaus 155
Underowicz 75
Urbanowicz 38, 46,
Walentynowicz 99
Walmont 140
Wambut 64
Warzyński 99
Wasilczyk 36, 37, 44, 45, 46, 47, 51
Wereszczyński 165,172,175,186,194
Wendziagolski 11,12
Wieliczko 11
Wieliński 194
Wielisz 148
Wierzbicki 166
Wiencławowicz 145,148,158
Wildziewcz, Wiłdziewicz 132
Wincz(a) 43
Wirszyło 40
Wiszniewski 160
Wiśniewski 19
Witkiewicz 77,95
Witkowski 27
Wiwulski 194
Wodmer 62
Wojdwiła 43
Wojkiewicz 35
Wojszwiłło 72
Wojtkiewicz 32,45,142,197
Wolf 170,197,199
Wolmer 28,43,46
Wolmier 43,39
Wolski 8
Wołowicz 2,26,28,42
Woronicz 167
Wroński 8
Wysocki 50
Wysocki 93
Zabielski 96
Zabiełło 12,171
Zabierski 16
Zaborski 18,19,
Zacharewicz 15,17
Zagorski 215
Zaleński 188
Zaleski, Zalewski 56
Zalewski 2,5,30
Zaręba 141
Zawadzki 179
Zawisza 11,161,167
Zdzitowiecki 39
Zubow 77,78,81,82,91,92,93
Żagiel 140,145
Żegżdra 9
Żelichowski 142
Żołkowski 148
Żongołowicz 132
żorawski 155
Żudycki 76
Żuk 41
Żwinglewicz 97
Życki 27
Żylewiacz 11
Żylewicz 25
Żyliński 6


Numer(y) przy nazwisku wskazują stronę w
prezentacji "
Список мировых участок"

Materiały do publikacji dostarczył:
Przemek Kisielewski
 

Gubernia Wileńska rok 1873, wykaz gmin i majętności
Biblioteka Potyczek z Genealogią
 

07.XI.2007