KATALOG
ksiąg akt dawnych z guberni: Wileńskiej, Grodzieńskiej, Mińskiej i Kowieńskiej,
 oraz niektórych ksiąg sądowych z Guberni Mohylewskiej i Smoleńskiej
przechowywanych w Archiwum Centralnym w Wilnie "

* * * * *
WYKAZ
NAZWISK WYSTĘPUJĄCYCH W CZĘŚCI "
II"
 

Abramowicz 101
Adamowicz 115
Amforowicz 100
Andruszkiewicz 112
Antonowicz 115
Aramowicz 102
Aramowicz 103
Babiała 106
Baliński 99
Baranowicz 107
Bartoszewicz 105
Berecki 113
Bernatowicz 99
Biernacki 101
Bierzadski 104
Bierzeński 106
Billewicz 115
Biłus 103
Binkiewicz 108
Bitowt 101
Bogdanowicz 104
Bogusławski 115
Bogusz 114
Bogusz 99
Borowski 106
Borowski 99
Brodowski 103
Bronisz 114
Broński 99
Brzostowski 99,103,107,113
Brzosttowski 104
Brzozowski 115
Buchowiecki 115
Buchowiedzki 106
Bujnicki 99
Bułgaryk 102
Buszelewski 104
Butwiłowicz 115
Bychowski 99
Bykowski 111,114
Byrbok 103
Chalecki 99
Chiłownicki 99
Chodakowska 100
Chodzian 99
Chreptowicz 100,109
Ciszkiewicz 100
Czajkowski 100
Czeczot 106
Czyż 112
Dąbrowski 100,101,109
Derpiałowicz 101
Dębowski 101
Dobkiewicz 101,103
Dowgird 100
Dresel 114
Drewicz 101
Drozdowicz 101
Dyszkiewicz 100
Dziekoński 101
Dziurdziewicz 103
Eliaszewicz 102
Francuzowicz 101
Frąckiewicz 113
Frejsow 101
Fujarski 112
Gertyns 102
Giedroić 101,110,111
Gilzien 101
Gliński 105
Godlewski 114
Gołubiecki 104
Gorbaczewski 101
Gorodenski 101, 102
Gosiewski 10
Górski 101,108
Grabowski 101
Gredzki 101
Grochoiski 101
Gromyk 112
Gronostaiski 103104,113
Grotuz 112
Grotuzow 101
Grudz 106
Grzymaiło 101,107
Gutorowicz 101
Haledzki 100
Horbaczewski 105
Ilkowski 115
Iwaszkiewicz 102106,107


 

Jabłoński 99,104
Jagniojatkowski 111
Jakimski 114
Jakuszewicz 110
Janowicz 102
Janowski 111
Jezierski 105
Jurewicz 102
Juszkiewicz 102
Kaczewicz 104
Kaczyński 110
Kakowski 104
Kalita 102
Karmelitow 103
Kartuz 110
Karwowski 103
Kaszlicow 114
Kawecki 113
Kazimierski 104
Kaziński 102
Keinart 115
Kiewlicz 112
Kmita 103
Kobiecki 103
Kobylański 102
Kobyliński 104,108,110
Kojalewski 103
Kolanowski 103
Kolenda 103
Kołątaj 103
Koncewicz 106
Kondratowicz 103
Konstantynowicz 104,112,113
Korbutowa 99
Korsak 103
Korzeniewski 103
Kossakierski 105
Kossakowski 101,102
Kossenkowski 115
Kot 104
Kotowicz 114
Kotulewski 105
Kowalewski 104
Kozakiewicz 103
Koziełło 107
Kozłowski 104
Kragulski 103
Kraszewski 103
Krukowicz 103,104
Krzyżanowski 102
Krzywkowski 102
Kuczewski 103
Kudrowicz 110
Kulesza 104
Kuliagowski 103
Kulikowski 103
Kurka 104
Kurzeniecki 107
Laskowski 99,104,111
Lejba 104
Lenkiewicz 109
Lenkowski 111
Leński 104
Leonowicz 104
Lubańska 107
Lugajło 104,113
Łojata 104
Łopata 104
Łosiński 100
Łowicki 104
Mackiewicz 106
Makowiecki 105
Makowski 111
Malczewski 113
Malecki 104
Malinowski 101,105,106
Mankiewicz 105
Mariawitok 105
Markowski 103,105
Martynowicz 101
Masłomski 104
Massalski 103,107
Matkiewicz 105
Matusewicz 105,106,111
Mickiewicz 105,107
Miecznikowski 105,106,113
Mileszka 105
Miłaszewski 107
Miniata 105
Mirski 105
Misiewicz 105

Morawski 105
Moskiewicz 104
Muczyński 107
Mustafa 105
Naczyjski 104
Nagórski 106,107,114
Nagórski Grochowski 106
Narbut 106,107,112
Narkiewicz 107,114
Nassutow 107
Niekraszewicz 106
Niemcewicz 106
Niesiołowski 107
Niezabitowski 106
Nonowicz 106
Nowicki 105
Nowomiejski 107
Obrąpalski 107
Obuchowicz 107
Ociecki 99
Odyniec 107
Ogałowski 113
Ogiński 107
Opulski 107
Orzeszko 107
Osiecki 111
Oskierko 104,107
Ostrowski 107
Ożgalski 107
Pac 109
Pietkiewicz 112
Pietraszewski 109
Pietraszka 109
Pietraszkiewicz 107,111
Pilecki 108
Piotrowicz 102
Piórow 107
Plater 104
Podgajska 100
Podlecki 112
Podnierecki 108
Poliakiewicz 108
Pomariacki 112
Porzecki 103
Potocki 101
Pożarzecki 107
Proszyński 107
Przecinkowski 111
Przepłowski 99
Przeżdziecki 109
Pusłowski 109
Putkamer 112
Puzyna 107
Radziwiłł 101,104,113,115
Radzki 109
Rajecki 109
Rajski 110
Ratomski 113
Rdułtowski 109
Reut 108
Rodziewicz 107,110,111
Rogoziński 110
Romanowicz 106
Roszkowski 112
Rulejko 107
Ruszczyc 109
Rzeczycki 106
Sadowski 111
Sapiecha 109
Sawicki 114
Siedlecki 112
Sielicki 110,111
Siemaszko 111
Sikorski 107
Sipowicz 114
Skirski 111
Skrzydlecki 110
Skucewicz 112
Smugarzewski 110
Sobacki 112
Sobilecki 111
Sobolewski 104,111
Soroka 106,110
Sosnowski 111
Stankiewicz 106
Staszewski 112,113
Steckiewicz 110,111
Straszewicz 111
Strenkowski 111
Strumiłło 112
Strutyński 107

Strzedzki 111
Suchodolski 111
Suchodzki 113
Sulistrowski 105,109
Suzin 111
Sylwestrowicz 114
Syruc 103
Syrwind 114
Szadurski 111
Szemiot 111
Sznarbachowicz 109
Szukiewicz 111
Szukowicz 103
Szumiński 111
Szylejko 109
Szymanowski 104,111
Szyngielski 111
Szyszko 107
Świejatorzecki 104
Tadziwiłł
Tarasowski 113
Taraśniczek 106
Toczyłowski 112
Tomaszewicz 112
Towian 105
Trojański 100
Truchłowski 101
Truskowski 112
Tukałło 112
Turczynowicz 113
Turski 112
Tygałowski 112
Tyganow 105
Tyłowski 113
Tyszkiewicz 112,113
Tyzenchauz 109
Ussakomski 108
Walkowicz 114
Wańkowicz 113
Wasilewicz 113
Wasilewski 105,112,113
Wazgird 113
Wereszczako 113
Węcławowicz 113
Węcławski 113
Wieczorkowski 114
Wierzbicki 114
Wieżejski 112
Więcławowicz 113
Wilbikow 113
Wimbor 104,113
Wirysz 113
Wiszniewski 113
Władyczko 107
Włodek 113
Wojebunow 113
Wojjapłowicz 113
Wojniłowicz 107
Wolf 102
Wołczek 104
Wołk 112
Wołkonowski 113
Wołkowicz 114
Wołodzki 113
Wołowicz 113
Woroniecki 113
Worskowicz 114
Zabielski 105
Zaborowski 114
Zacharzewicz 111
Zacharzewski 101
Zagórski 114
Zajączkowski 101
Zajączkowski 107
Zamojski 100
Zawadzki 100
Zawadzki 114
Zawisza 114
Zawisza 114
Zbitniewski 114
Zdanowski 114
Ziemkowicz 113
Zienkowicz 114
Zienowicz 114
Żaba 114
Żakiewicz 114
Żudowicz 102
Żukowski 114
Żynowski 114
Żyżemski 113
Żyżeniacz 102

Numer(y) przy nazwisku wskazują kartę prezentacji w części "II"

Biblioteka Potyczek z Genealogią

28.XI.2012