KATALOG
ksiąg akt dawnych z guberni: Wileńskiej, Grodzieńskiej, Mińskiej i Kowieńskiej,
 oraz niektórych ksiąg sądowych z Guberni Mohylewskiej i Smoleńskiej
przechowywanych w Archiwum Centralnym w Wilnie "

* * * * *
WYKAZ
NAZWISK WYSTĘPUJĄCYCH W CZĘŚCI "
III"
 

Abramowicz 6,20,28,63,71
Abramowiczowa 6
Achmatowicz 6
Adachowski 69
Adamowicz 3,6,55,56,59
Adamowicz 6
Afraim 41
Ajacelewicz 68
Ajazbikowicz 6
Aleksandrowicz 6,17,20,34,41,44
Ambrożewicz 6
Amforowicz 6
Andrzejewicz 12
Andrzejewski 22,68
Antokiewicz 6
Antoniewicz 6,26
Antonowicz 25
Antonowicz Andrzej 61
Antusewicz 6
Anuszkiewicz 66
Arcimowicz 6
Areng 68
Arentowicz 50
Aronowicz 13
Artecki Ratman 68
Babecki 2
Babiak 24
Bagalesz 66
Bagnerowski 3
Bakałowski 36,38
Baklewski 31
Bałanda 16
Baranowicz 3
Baranowski 26
Barowski 29
Barszeński 46
Bartoszewicz 12,33,72,73
Bartyszewicz 12
Bastrzykowski 4
Bawrzecki 2
Bejnarowicz 36,37
Bekecki 3
Benecki 4
Beniaminowicz 22
Benioglewicz 43
Benkupski 49
Berens 55
Bereśniewicz 4
Bergiel 17
Berkowicz 61
Bernacki 7
Bernat 4
Bezborodek 36
Bęklepski 31
Białkowski 53
Białobłocki 2
Białokoza 13,31
Białozur 2
Białupski 31
Biały 69
Bielawski 37,38
Bielikowicz 14,32,55
Bielski 3,75
Biełokowicz 59
Biełozór 40
Biernacki 8,39
Biezbrodka 38
Biliński 18
Bilmin 4
Birzuk 59
Bitowt 13
Bliudzius 59
Błażewski 3
Błocki 66
Boba 72
Bobaw 68
Bobiński 21
Bogdanowicz 5,2,26,
Bogdanowicz Iwan 63
Bogdziewicz 75
Bogucki 14
Bogusławski 4,54
Bogusz 3,4,23,39
Boguszewicz 23,51
Boguszowa 3
Bohomolec 2
Bojanowna 63
Bokas 18
Bolcewicz 68
Bołczacki 54
Boniecki 3
Bonslow Antoni 67
Bonslow Jan 67
Boratyński 17
Borniewicz 59
Borodzicz 16
Borojaski 4
Borowski 2,3,4,51
Bortelewa 75
Bortkiewicz 2,15,51
Boryczewski 75
Borysewicz 72
Borzęcki 4
Borzymowski 53
Bosicki 42
Botranca Siemion 59
Boufał 47
Brancewicz 3
Brandt 66
Brankowski 58
Broński 2,33
Brozowski 61
Brzeczyński 71
Brzelewski 48
Brzeźiński 22
Brzeźnicki 72
Brzostowski 2,16,35,37,38,70
Brzozowski 2,3,10,58
Buceniacz 3
Buchowiecki 44
Budrykoń 3
Budzicki 21
Budziński 28
Budzki 68
Bujnacki 3
Bujnicki 51,52,55,56
Bujwid 2
Bukat 3,67
Bukin 60
Bukraba 20
Bułgaryn 49
Bułhak 16
Buniakowski 71
Burba 3,70
Burzyński 48
Buszkiewicz 31
Butler 3,23,27
Butrymowicz 23
Bychowiecki 50
Bydberg 42
Byfał 36,37
Bykowski 4,46,55,63
Bykraba 22
Bułgaryn 2,23
Bynar 26
Bystry 21
Cedrowski 28,53
Cejdler 69
Celiński 45
Chaimowicz 69
Chajewiński 43
Chalecki 7,8,9
Chalimow 59
Charewicz 52
Chełkowski 9
Chledziński 72
Chlewnicki 14
Chmara 4
Chmielewski 7,8
Chmorzyński 69
Chochła 57
Chodkiewicz 7,8,9,35,37
Chodyko 52
Chodyniecki 51
Chodzki 5
Chodzko 5
Choiniacki 6
Chojanowski 6
Chojecki 19
Chomiański 7,8
Chomiński 6,42
Chomoński 4
Chonowiacz 75
Choromański 7,9
Chraniacki 69
Chrapowicki 5,15
Chrentowicz 55
Chreptowicz 4,5,11,34,55
Chreptowiczowa 5
Chrzałowski 5
Chrzanowski 4
Chrząstowski 8,27
Chwedorko 63
Chwilonek 66
Chytlewski 9
Cichanosocki(?) 7
Cichocki 66
Ciechanowicz 5,63
Ciechanowiecki 21,42
Cieciorowski 17
Cieszkowski 28
Ciulkowicz 32
Crzanowski 7
Cydzik 25
Cywiński 25
Czaplic 41
Czaplicki 6
Czapski 5,42
Czarnacki 5
Czarniewicz 5
Czarniewski 5
Czarnowski 22
Czartoryski 5,11,15,68
Czaszkiewicz 70
Czechowicz 5,6,30,47
Czeczot 5,7,8,9,12,18,63
Czepanko 5
Czepulewicz 48
Czerniawski 60
Czernicki 29,62
Czerniewski 67
Czernik 6
Czeżowicz 5
Czudowski 9,41,56
Czyruć 68
Czyzawczyna 63
Czyż 6,7,8,9,18,19,22,48
Czyżewski 31,45
Dancik 55
Daniejkowicz 56
Danilewicz 18
Daniłowicz 7,8,9,67
Dassewicz 54
Daszkiewicz 54
Dawniłowicz 25
Dąbrowski 57
Dendekit 15
Denkow 63
Derator 37,38
Dernałowicz 55
Dębowski 26
Dłuski 46,75
Dmuchowski 42
Dobkiewicz 50
Dobkiewicz Jakow 61
Dobrowolski 3,34,57,66,74
Dobrzylewski 7,8
Domański 25,74
Domaszewski 36
Dombor 8
Domejko 73
Donowicz 40
Dougna 43
Dowbor 7,9
Dowgiałło 45,48
Dowgird 7,8,11
Dowmont 19,36,38
Downar 40,46
Dowsin 30
Dragalski 62
Dressel 34
Drozdowski 21,72
Dubicki 3,6
Duchowicki8
Ducowicki 9
Dudsilewa 72
Dybiński 74
Dychowicki 7
Dydeński 7,8
Dymka Iwan 61
Dymsza 22
Dyzunit 33
Dziakoński 7
Dzieckowski 40
Dzienilesski 59
Dzienisowa 68
Dziergacz 60
Dzikowski 9
Eismont 28
Ejdymt 50
Ejsmont 10
Eldziłł 71
Eliaszewicz 56,73,74
Erdman 10
Essen 71
Falkowski 53
Feliński 10
Fetkiewicz 44
Fidon 64
Firciuk 66
Fityng 53
Fleming 10,17,21
Fliwerc 71
Fogler 70
Fossa 33
Francewicz 10
Frąckiewicz 27,39
Fremita 14
Frydman 59
Fyting 51
Gab 13
Gadziński 12
Gainiow 12
Gajdamowicz 12
Gałka 6,13
Gałkowski 60
Gan 11
Gandaruk 66
Gasicki 21
Gaskiewicz 11
Gaudryn 47
Gawryło 58
Gecewicz 39
Gehsl 70
Gelwanowski 31
Gerbacki 12
Gerionowicz 24
Gertelew 74
Gerwelaniec 36
Gesperman 54
Giarszowicz 43
Giecewicz 6,12,55
Giedgowd 3
Giedroić 11,12,29,32,44,47,55,57,74
Gielgowd 75
Giełażewski 11
Giercyk 12
Giernelanc 38
Gilza 20
Gilzej 34
Gilzen 49,50
Gimbut 12
Ginejda 11
Gintowt 12
Girmowicz 68
Girmowicz 69
Gliński 41,54
Gładki 12
Głębocki 26
Głuszanin 32
Godebski 12,18
Godlewski 6,51
Golewski 5
Golgin 27
Goliński 11,50
Gołka (kupiec)71
Gomuliński (kupiec) 71
Gondyński 26
Gontrowski 11
Gorbaczewski 63,65
Gordago 67
Gordyn 38
Gorszowicz 71
Gorzkowski 42
Gosztowt 29,35,37
Gotowski 5
Górski 12,15,20,25,72
Górynowicz 67
Gra(o)nowski 30
Grabowski 52,74
Grabski 11,16,47
Grebniacki 13
Grez(a) 56
Grobicki 8,9
Grochalski 11
Grochowiecki 13
Grochowski 11,13
Grodzicki 57
Gromadzki 67
Gromowicz 15
Gromyko 12
Gronowicz 49
Gronowski 20
Groskowicz 12
Grotuz 71
Grudziński 56
Gruszało 58
Grużeński 16
Grużewski 7,8,11
Grycewicz 12
Grygorowicz 64
Gryncewicz 13
Gryszkiewicz 13
Gryszkiewicz 16
Grzymałło 11
Gubzinow 61
Gudowski 21
Gujski 20
Gumbrowicz 32
Gumowski 11
Guscow 12
Gutorowicz 12
Gutowski 12
H(G)ercyk 13
Haudring 52
Helman 13
Herbowski 27
Herman 12,17,44
Hermanowski 25
Hłaski 13
Hłasko 24,25
Hobit 41
Holsztain 25
Hołonczyc 12
Hołubiacki 6
Horaina 13,49
Horbacewicz 63
Horbacki 25,47
Hordyn 36
Horodecki 22
Hrebnicki 12,13,44,46
Hryncewicz 67
Hryniewicz 13,31,42,46
Hrynkiewicz 13,27
Hulewicz 59
Huszcza 12,48
Huturski 59
Ickowa 73
Ignatowicz 14,15,216
Igorow 13
Iliawianek 73
Ilkiewicz 48
Iłaskowski 51
Inczyk 14
Ioseliowicz 61
Iowitca 14
Ipelgowski (kupiec) 71
Isaczenko 75
Iwanow 58
Iwanowicz 15
Iwanowski 14,15,55
Iwański 5

Iwaszkiewicz 7,8,9,14,15,22,62
Iwaszko 63
Iwicki 44
Izasłowicz 75
Izbicki 14
Jabłkowski 15
Jabłonowski 14,15,22,54
Jabłoński 13,14,15
Jacenicz 15
Jacewicz 43
Jackiewicz 14
Jackoński 14
Jacuński 20
Jadkiewicz 36
Jagałkowski 14
Jagiełło 11
Jagiełłowicz 29
Jaglicki 14
Jagmin 13,42
Jaguczański 14
Jakimowicz 72
Jakow Bogdan 61
Jakowicki 14
Jakugowicz 70
Jakutowicz 15
Jalewiński 61
Jancelewicz Kunc 68
Janczewski 14
Jankowski 14,18,75
Janowicki 72
Janowicz 13,14,20,61
Janowicz 7,8
Janowski 12,15
Janson 74
Januszewski 9,14
Januszkiewicz 14,66
Jaremko 66
Jarmaszewicz 75
Jarocki 48
Jarszański 59
Jarud 75
Jarzyna 14
Jasiewicz 14
Jasułowicz 61
Jawonow 60
Jazdowski 36,38
Jaźwiński 15,43,50
Jefratowicz 25
Jefrom Iwan 57
Jegorka 58
Jeinik 28
Jeleński 2
Jelkow 13
Jelski 15,25
Jesiołowicz 71
Jestko 15
Jezierski 14
Jodkiewicz 11,38
Jodko 27,41
Jodkowicz 60
Jozefowicz 14,75
Jucewicz 61
Juchnowicz 15
Judelowicz 65
Judycki 14
Jundził 15
Jundziłł 2
Juniewicz 15
Jura 15
Jurga 19
Juszkiewicz 7,8,67
Juszkowska 3
Juszkowski 64
Kabecki 17
Kaczanowski 17
Kaczyński 21
Kag(h)el 71
Kajalewicz 17
Kalaur 55
Kalinek 61
Kalinowski 18,58
Kaliński 21
Kalisz 16
Kalksztein 17
Kameński 21
Kamieński 16
Kamiński 48,64
Kamionka 19
Kaplewski 20
Karabanowicz 19
Karasiński 16
Karazin 58
Karenga 37,38
Kariakin 62
Karnicki 34
Karoński 58
Karp 17,30,32,33,67
Karyc 75
Kasperowicz 24,75
Kaufman 76
Kawszewicz 17
Kaziej Maksym 60
Kazubowski 16
Kernowski 70
Kiborsz 19
Kibort 14,17
Kiejański 60
Kielisz 19
Kieniewicz 34
Kiersnowski 20,23
Kirkiłł 20
Kirkul 18
Kirmont 44
Kleczkowski 19
Kleipst 69
Klewski 19
Klimaszewski 72
Klimowicz 31,59,67
Klonowski 75
Klopman 18
Klukowski 43
Kłodnicki 16
Kmieciński 8
Kmita 18
Kmoczkowski 17
Kobielin 75
Kochanowski 16
Kojniłowicz 42
Kolankowski 20
Kolecki 52
Koleiski 20
Kolenda 15,19
Kolzan 27
Kołba 18,33,48
Kołbon 16
Kołodzieżyński 17
Kołontaj 20
Kołontas 19
Kołpacki 23
Kołpunak 18
Komar 7,9,18,19
Komarowicz 17
Komarowski 15,18,57
Kon 17
Konarski 28
Koncewicz 11,17,19
Kondratowicz 41,65,75
Konik 63
Konisz 20
Kononowicz 55
Konopacki 17
Kontowt 3,4
Kontrym 74
Kontrymowicz 19
Kopalski 45
Kopański 26
Koplewski 15,16
Korcz 16
Koreiwo 17,19
Korf 18
Korfa 17
Korkozewicz 19
Korkuć 19,51
Koronicki 26
Korsak 12,15,16,17,18,19,20,23,28,31,32,
33,34,46,52,53,54,59
Korszun 12,28
Korwelew 76
Korycki 48
Korzeniewski 15,16,18,52
Korzeń 16
Kosacki 21
Kosarzewski 18
Kosiański 7
Kosnibycki 24
Kossa 20
Kossakowski 22,45,49
Kossawierski 19
Kossowski 24,76
Kostrowicki 16,19,34
Koszczyc 18
Koszuc 23
Kościałkowski 18
Kościuszko 55
Kotarski 20
Kotczyc 16,17
Kotera 16
Kowalewski 57,72
Kownacki 33
Kowzan 18,20
Koza 20
Kozaczenko 15
Kozakiewicz 16,19,20
Kozakowski 17
Kozielski 56
Koziełło 43,55
Kozioł 33
Kozłowski 3,23,7,8,9,52,76
Kozubowski 16
Kracim 16
Kragelski 20
Krahelski 17
Krajewski 20
Krasińcki 17
Krasnowski 19
Krasowski 18,67
Krassowski 19
Krecz 66
Kressa 8
Kroza 70
Kruglik Frank 64
Krupowicz 13,15,16
Krupski 16
Kruszewski 70,76
Krysztyna 20
Krywotyń 55
Krzeczetowski 50
Krzenisowiecki 15
Krzepotowski 20
Krzycki 19
Krzypkowski 21
Krzysiewicz 16
Krzyszyłowski 30
Krzytoń 18
Krzywicki 13,19
Krzywobłocki 17,20
Krzyżałowski 4
Krzyżanowski 4,76
Krzyżewicz 40,51
Krzyżowicz 18
Księżopolski 19
Kublicki 17
Kucowski 28
Kuczewski 20
Kuczuk 16,66
Kuczyński 4,18
Kuczyński 61
Kudrewicz 76
Kudzin 63
Kukałowicz 57
Kukiel 19
Kukieło 20
Kulniec 22
Kuncewicz 34
Kundził 19
Kunicki 30,56
Kupcewicz 57,70
Kupielewski 17
Kurczyn 55
Kurlisz 18
Kurmin 42
Kuroczycki 13
Kurowicz 51
Kurzeniecki 32
Kuszel 11
Kuszelewski 19,51,53
Kutelewski 23
Kutlik 19
Kwieszczan 58
Kwinta 16,20,62
Labulewicz 70
Lachinc 22
Lachowski 69
Landsberg 21
Laskowski 21,29,31
Laudacki 45
Laudański 21,24,71
Lawdynin 21
Laweldowski 69
Lejbowicz 39,69,70
Lenartowicz 61
Lencperowa 69
Leniewicz 69
Leniewski 74
Lenkiewicz 21,56
Leński 3,5,22,33
Leonowicz 21
Lepski 22
Leszczyński 14,21,22
Leszkiewicz 21
Leszkiewicz Piotr 60
Leśniewski 21
Lewgow 21
Lewgowd 50
Lewicki 21
Lewieński 45
Lewin 21
Lewkowicz 48,69,72
Liacki 70
Liaskarys 29
Lichowicz 21,70
Licki 56
Lindman 21
Liskowski 61
Lotrek 49
Lubecki 21
Luborcz 30
Lulewicz 9
Łabanowski 16,22
Łaniewski 22
Łaniewski-Wilk 22
Łapiański 76
Łappa 53
Łaszyn 65
Ławcewicz 22
Łazar 65
Łażewski 32
Łepkowski 22
Łnowicki 13
Łochowski 22,23,46
Łojko 25
Łokuciewski 22
Łomanowicz 60
Łomosowski 17
Łopaciński 22,43
Łopata 16,49
Łopot 22,56
Łośnicki 14
Łożewski 21
Łubawicz 61
Łukaszewicz 22,54,64
Łukomski 26
Łuszczyński 22,59
Maccalski 25
Maciałowicz 24
Maciejewski 23
Maciekwicz 23
Mackiewicz 24,43,49,52,63,83
Maczkowski 71
Magiewski 23
Majewski 21,23,24,72
Makarewicz 25
Makarski 23
Makiszowicz 54
Makowicz 23
Makowiecki 23,25
Maksym Mikita 59
Maksymow 59
Malejewski 23
Malewski 19,27
Malinowski 7,8,9,24,25,62
Małachowski 25
Maławski 25
Małkowski 15
Małszowski 19
Małyszewicz 62
Marcinkiewicz 23,53,60
Marciszewski 24
Mardowski 43
Mariowski 24
Markiewicz 22,24,25,56,57,75
Markowski 24,32,70
Martusewicz 57,61
Masłowski 23,25
Massalski 11,24,25,35,50
Matulewicz 60
Matusewicz 23,72
Matuszewicz 25
Mazurkiewicz 71
Medeksza 69
Medeluk 59
Meier 75
Meierowicz 49,70
Men(e)żyński 49
Micewicz 25
Michajłowicz 57
Michałowski 11,23,24,25,44,45,72
Michlewicz 69
Michniewicz 12,23,24
Michwic 11
Mickiewicz 16,17,18,25,28,60,63
Micucin 47
Miecisławski 61
Mieduniecki 24
Miejer 24
Miejłun 56
Miestowt 24
Mikosz 32,51
Mikotowicz 21
Miksusewicz 39
Mikulicz 70
Mikutowicz 75
Milejko 70
Milewicz 12
Milewski 62,67
Milkiewicz 70
Milkowski 25
Miller 69
Milliof 49
Milwid 21
Miładowski 27
Miłaszewski 23,25
Miłośniski 22
Mingan 38
Minkiewicz 70,73
Mintowt 24
Minuszowicz 75
Mioduszewski 52
Mirbach 55
Mirski 44
Misiewicz 30
Misiewicz Jan 62
Misztowt 21
Mitarnowski 17
Mitelton 23
Mitkiewicz 24
Miwałg 24
Mizgier(a) 25
Mizwiński 59
Młodecki 24
Mnichowski 24
Mniński 23
Moczulski 23
Modzelewski 29
Mogajło 49
Mojżekowicz 3
Mokrzecki 18,25,40,44
Mołnowski 23
Moniurewicz 17
Monkiewicz 5,23
Montwiłł 29
Mordas 63
Morozinko 58

Mortymowicz 58
Morzuchowicz 68
Mosiewicz 39
Moskiewicz 24
Mostow 24,26
Mowsza 42
Mowszowicz 25,57,62,70
Możejko 24
Mrokowski 25
Msirow 23
Mulic 25
Muśnicki 6,23,24
Mysłowski 24
Nabłoc 20
Nachimowicz 76
Nagórski 26,33,46,69,70
Naramowski 18,26
Narbut 3,22,25,26,51
Narbutowicz 62
Narkiewicz 14,25,26,70
Narkowicz 26
Narmol 68
Naruszewicz 26
Narwiłowicz 26
Narwoisz 29
Narwoit 26
Nawsiuc 20
Nawsuc 26
Nieburski 26
Nieciecki 26,64
Niedźwiecki 59
Niekrasz 25,53
Nielubowicz 41
Niemaiłowski 16
Niemcewicz 15,26
Niemczewski 26
Niemczynowicz 27
Niepokoiczycki 36,38
Niepokojczyc 50
Niepokuc 26
Niesiołowski 25
Nieszokoc 24
Niewierowicz Pac 31
Niezabitowski 3,23,26,30,34,35
Nieżler 76
Nikita 58
Nochymowicz 55
Noniewicz 55
Nopiewicz 70
Norkuski 29
Normak (mieszczanin) 72
Nornicki 26,43,44
Norwid 49
Nosewicz 27,31
Noteliowicz 70
Nowacki 11,26
Nowaguń(p)ski 26
Nowicki 25,26,67,72
Nowogoński 23
Nowomieiski 26
Nowosiłcow 72
Nowszon 26
Obuchowicz 27,28,47
Obuchowski 27
Ochmiaski 28
Odachowski 12,28,46
Odeidzki 28
Odlanicki Poczobut 28
Odochowski 28
Odyniec 28
Oganowski 62
Oganowski Piotr 62
Ogiński 2,5,10,17,27,28,29,31,34,35,37,
39,41,55,70,75
Ojaiszkowski Michał 73
Okołow 30
Okraica 21
Okulicz 73
Okusz ek 28
Olechnowicz 13,27,28,50,51,59
Olegninowicz 51
Oleński 42
Oleszaik 70
Olędzki 27
Olizarowicz 28
Olszewski 18,27,28
Onyksztyński 74
Orański 12,28,29
Orda 27,28,46,55
Oreliowicz 70
Orlicki 27
Orłowicz 60
Orłowski 71
Orzechowski 22
Orzełowicz 71
Orzeszko 18,27,28,29,54,56
Osiecki 29
Oskierka 19,23
Oskierko 21,28,48,52
Osmołowski 27
Ossowski 27
Ostaniewicz 28
Ostaszkiewicz 59
Ostreiko 28,46
Ostrowski 27,28,29,43,45,50,65
Oszmanc 27
Otnek 23
Owsiany 29
Owsiesowicz 28
Owsiowicz 72
Oziembłowski 5
Pac 3,10,16,30,31,32,33,43,47,48,55,68
Pacelewicz 47
Pacenko 31
Pacewicz 32
Pakosz 17
Pancerzyński 36,38,47
Pander 72
Panfiłowicz 33
Paramow 74
Parczewski 44,52
Parfianowicz 4
Parkiewicz 25
Parnsa 46
Paszkiewicz 29,31,32
Paszkowicz 76
Paszkowski 7,8,30,40
Pawlina 46
Pawluczkowa 66
Pawłowicz 12,16,31,33,40
Pawłowski 3,32,56,73
Pawłowski Wasyl 63
Pawnicki 33
Pazderski 45
Pecolt 73
Peisakowicz 68
Persgowd 33
Petniewicz 74
Petowt 21
Petrusewicz 20,31,32
Petryłowski 32
Piasecki 30,32,33,42
Pieciszkiewski 29
Pielkiński 29
Piemieński 13
Piesiełowski 41
Pieskiewicz 40
Pietkiewicz 19
Pietraszewski 30
Pietraszkiewicz 13
Pietraszko 32
Pietrowski 27
Pietrozolin 30
Pilecki 30,58
Piłsudski 55
Piłsudzki 31,56
Piotrowicz 31,32,37,38,46
Piotrowski 63
Pióro 30
Pisanko 30
Plater 2,23,29,32,33,74
Pławski 25,30
Płotnicki 31
Pociej 24,30,31
Pociełowa 45
Poczobut 4,28,29
Podbereski 48
Podberski 32
Podbierecki 44,46
Podbipięta 32,39,74
Podlecki 54,56,63
Podobied 13
Podorecki 56
Podwojewódzki 33
Podzaiski 30
Pogórski 36,37
Pokurznicki 51
Polenisk 59
Poliorpacki 47
Politalski 31,32
Polkowski 30,33
Połomski 56
Połoński 31,43
Połubiński 22,29
Pomarnacki 29,74
Pomarwacki 74
Pomo 46
Poniatowski 29,31,49
Popławski 29,31,66
Porczyński 33
Porwaniecki 36,38
Porwaniewski 31
Porzecki 26
Potap Waliudzis 58
Potecki 25
Potocki 10,12,29,44
Potrykowski 30
Powiecki 29
Powięcki 70
Pozlewicz 26,74
Poźniak 6,29,32,33
Pożerski 74
Półtorakiewicz 30
Pracewicz 19
Pritak 59
Prokopowicz 3
Proksza 40
Proleciński 47
Proszyńska 33
Protasewicz 32
Protasowicz 32
Prozorowski 71
Pruski 20
Pruszak 32
Pruszniaski 75
Pruszyński 29
Prylenow 75
Pryżgint 32
Przeciłowski 32
Przeciszewski 29,47
Przesmycki 19
Przewłucki 30
Przeździecki 31,33,34,35,37,39,55
Przybyłowski 32
Przyjałgowski 14,29
Przyłycki 31
Przysiecki 3,53
Pszyczało 31
Ptuszyński 14
Puciato 30,48,54
Puciłowski 76
Pukiński 33
Purwanicki 18
Pusłowski 4
Puszkin 30
Puszko 60
Pusznicki 30,31
Putkamer 4,29
Putwiński 30
Puzelewicz 31
Puzyn 71
Puzyna 29,31,32,55
Pysznicki 33
Rabinowicz 39
Rachalski 37,38
Racki 34,35,36
Radziszewski 52,74
Radziwiłł 4,5,12,23,29,33,34,35,36,37,38,
39,40,25,52,26,65,69
Radziwonowski 74
Radzszczewski 42
Rafałowiczowa 70
Ragojc 36
Ragonc 36
Ragonca 38
Ragońc(a) 38
Ragoza 18
Raiski 14
Rajkiewicz 5
Rajski 43
Rakowski 48
Ralkiewicz Osip 58
Ramgaiło 24
Ramult 39
Rankor 35
Rapt 18
Ratomski 39
Ratoński 36
Ratyński 34,73
Raubo 33
Rauzo 45
Rawańska Jelizawieta 73
Razowski 25
Rdułtowski 19,38,40,51,
Rdumnowski 36
Rdymnowski 38
Recewicz 56
Refeld 74
Rejcar 67
Rejtał 52
Rekść 39
Renczyński 37
Reniker 34,36,69
Restowski 40
Retkol 31
Retudro 54
Rewkowski 33
Rewucka 67
Rezan Borzymowski 39
Reziak 36
Ręczyński 24,36
Ro(a)goza 39
Rodkiewicz 36,38
Rodniewicz 36
Rodoszewski 36
Rodowicz 31,36,38
Rodziewicz 24,26,27,33,35,39,44,54,73
Romanisk 51
Romanow 61
Romanowicz 40,66
Romanowski 36,37,39
Romblicki 72
Romer 10,34,39
Romkowski 5
Ronpa 56
Ropp 36
Roppa 38,42
Rossochacki 71
Rostocki 5,33
Rowiński 40,46
Rubożowicz 15
Rudziański 34
Rukiewicz 14
Rusacki 47
Rusiecki 32,39
Russel 36
Russielowa 38
Russow 36,38
Rusteiko 33
Rusteis 2
Ruszczyc 36,38,46
Rutkowska 38
Rutkowski 36,38,40
Rybakow 40
Rybiański 68
Rychlicki 15
Ryłło 50
Rymdeiko 33
Rymgaiło 36,38
Rymkiewicz 36,38
Rymszo 34
Ryntowt 36,38
Rypiński 12,18,42
Rypnicki 40
Ryptowt 25
Ryszkowski 35
Ryzunzer 44
Sabiejko 58
Sabina 49
Sabinowski 51
Saczkowski 11,44
Sadkiewicz 45
Sadłucki 42
Sadowski 42,42,45
Safran 57
Sagamowski 46
Sagatowski 40
Saiendzierski 74
Sajkowski 58
Sak 62,67
Sakowicz 24
Salmonowicz 37
Samiszko 41
Samujło 45,46
Sanguszko 42
Sańmołowicz 39
Sapieha 22,32,40,41,42,44,45,46,47
Sasulicz 46
Sasyn 5
Satkiewicz 28
Sawalewski 41
Sawaniewski 26,44
Sawicki 20,28,40,46,50,58
Sawicz 44,75
Sawiło 67
Scypion 11,46,50
Segeniowa 39
Seklucki 42
Semen 61
Semkowski 46
Senastien 63
Senkowski 74
Sgrenkojski 43
Sidorowicz 51
Sidoruk 66
Siegien 29
Siegień 43
Sielawo 53
Siemaszko 6,25,43,45
Siemionowicz 45
Siemiradzki 41
Sienieński 2
Sienkiewicz 44
Sierakowski 46
Sierzputowski 48
Sierzyński 40
Siestrzencewicz 12,15
Siezieniewski 43
Silowski 65
Siniakąc 66
Sirzekiewicz 75
Siwicki 45,46
Sizieniecki 11
Skaczkowski 53,75
Skendzierski 44
Skidniewski 67
Skinder 13,16,42,44
Skirmont 27,40,41,43,44,45
Skirmowt 42,46
Skorobogaty 66
Skorulski 46
Skoryn 41
Skoryna 40
Skrupski 45
Skrzydlewski 32,46
Skwarka 67
Skworkowski 28
Sławiński 42,46,56
Słowaczyński 43
Słudzki 45
Snadzki 43,44,55
Sobaczewski 58
Sobol 43
Sobolewski 41,45,48,74
Sobotkowski 44
Sochacki 42
Sokołowski 21,24,40,43,75
Sołdogub 44
Sołiatycki 20
Sołłog(h)ub 46
Sołłogub 42,44,45
Sołohub 41
Sołowiejczyk 40,75
Somnał 47

Songaiło 24,43
Sopoćko 41
Sopoćkowa 41
Soroka 22,26,43,45,46,64
Sotkiewicz 27
Spadzki 44
Sperski 8,42,43
Sroliowicz 60
Stabrowski 44,45
Stacewicz 43
Stajowski 75
Staniewicz 36,37,73
Stankiewicz 13,43,46,60,61,73
Stapowicz 18
Staszewicz 43
Staszewski 42
Stawikowski 43
Stecewicz 46
Steckiewicz 13,46,52,54
Steczkiewicz 11
Stefani 56
Stefanowski 3
Sterpkowski 41
Stetkiewicz 2,28,41,42,50
Stocki 42
Stołgow 45
Straniński 40
Straszewicz 44
Strawiański 73
Strawiński 28,43,44
Streckowski 44
Strekowski 53
Strenkowski 36,37
Stromska 36
Strumiłło 41
Strutyński 42,50,55
Stryg(h)owski 43
Stryjecki 42
Stryjeński 45
Strypek 38
Strysiaski 30
Strzelski 41
Styrniejko 45
Suchodolski 40,43,44
Sudyłko 24
Sugint 31
Sulistrawski 32
Sulistro(a)wski 52
Sulistrowski 68
Sułkowski 13
Sumarok 42
Surgont 44
Surozor 42
Surpownicz 29
Suryn 44,54
Surynt 32
Suslenicz 19
Susulicz 30
Suszyński 12
Swadkowski 46
Swałkowski 28,46
Sworacki 51
Sylwestrowicz 23,43,64
Sypajło 44
Syrn(p)owicz 69
Syrpowicz 49
Syruć 16,44
Syrwint 19
Szabanowicz 18
Szabanowski 73
Szadzewicz 48
Szajew 73
Szamotulski 68,73
Szancir 15
Szaniawski 30,42,43,45,48
Szaniewicz 74
Szarpowa Marianna 67
Szarski 45
Szawelski 49
Szawiński 41
Szczawiński 41
Szczepałowicz 15
Szczepowski 40
Szczerbicki 23
Szczerbiński 54,66
Szczotkowski 73
Szczucki 43
Szczyt 42,43,74
Szejba 41
Szejski 12
Szela 74
Szelpak 34
Szemiet 44
Szemieta 29
Szeniawa 44
Szkultin 51
Szkultyk 40
Szleszyński 43
Szlikiewicz 75
Szlitter jan 58
Szlumowicz 64
Szłomowicz 75
Szmargowicz 73
Szmidt 75
Szmigielski 42
Szmit 35
Szmuiło 73
Sznarbachowski 71
Sznyrko 16
Szołomowicz 57
Szostak 44,45
Szostakowski 31,41
Szpilkowski 30
Szpilokowski 56
Sztrejk(a) 15
Sztruszberg 41
Szujski 45,46
Szukszta 40,4142,43,53,68
Szulc 41,57
Szulewski 73
Szumieniacz 3
Szwalbelewicz 73
Szwalbelewna 73
Szwelski 45
Szwykowski 32,44
Szygielski 41
Szykowicz 65
Szylik 2
Szymiel 68
Szymkiewicz 40,43,45
Szymkowicz 45
Szymon 58
Szymowicz 44
Szyponowicz 44
Szyrma 42,43
Szyrwiński 44
Szyszka 41
Szyszko 2,21
Ściepurzyński 41
Śledziewski 20
Śleszko 54
Śliźniew 40
Śliż 17
Śniadecki 74
Śniejtorzecki 16
Śnieżko 66
Światło 46
Świderski 45
Świentorzecki 34
Świerski 7
Świerszewski 55
Świetczyn 59
Świętorzecki 54
Świlczewski 62
Świlkiewicz 40
Świnarski 39,45, 46
Świrski 40,43
Talewicz 43
Taliat 48
Talibok 72
Talski 48
Tamatowski 59
Taniżewski 50
Taraiewicz 62
Tarasewicz 62
Taraswicz 47
Tarczyński 34
Tarkowski 41
Tarniewski 47
Tarnowski 48,73
Tarwid 61
Tarysin 55
Tawiański 19
Tchurzowski 48
Teimerski 47
Teleszewski 62
Tereszko 64
Terlecki 16,47,48,49
Terpiłowski 48
Tobiłłowicz 12
Toczyłowski 48
Tokarzewski 48
Tołst 56
Tołwiński 51
Tomaszewicz 48,53,59,67
Tomaszewski 48
Torusin 48
Torwid 41
Towiański 3,47
Towiecik 47
Towkus 61
Tracewski 47
Trochim 66
Trofimow 58
Troian 12
Truchłowski 47,53
Trukowski 3
Truskowski 47
Trzecki Michał 68
Tukiewicz 20
Tukkało 47
Tułowski 46
Tur 50,55
Tur(ow) 48
Tura 26
Turczynowicz 24,47,48
Turek 63
Turowicz 47
Tutwerowicz 61
Tuzenghauz 2,19,35,37,39,47,48,55
Tuzenhauzowa 13
Tymiński 47
Tymirowicz 57
Tymofieiew 62
Tyszka 23,48
Tyszkiewicz 6,7,9,17,25,31,33,35,
41,47,48,54,55
Ugański 61
Ukecki 49
Ukolski 6
Ukryn(a) 49
Ukryna 49
Ulfowicz 40
Ulicki 16
Ułan(ow) 48
Ułyp 56
Umiastowski 55
Umiecki 42
Urbanowicz (mieszczanin) 73
Urbanowicz 14,21,42,48,49
Urniaż 49
Ussakowski 30,49
Ussakowski 49
Uszacki 49
Uter(a) 48
Uzłowski 48,49,55,56
Wag(h)er 53
Walio 50
Walkowicz 52
Warzecki 50,54
Warzyński 36
Wasicki 49
Wasilewski 17,24,50,51,59
Wawroniecki 49
Wawrzecki 19,52
Wazgird 50,74
Ważyński 38
Wąsowski 51,74
Weber 71
Welwelowicz 49
Wencewicz 52
Wendzig(h)olski 51
Wenżoda 49
Werenkowski 24
Wereszczak 50,53
Wereszczako 11,49,52
Werner 49
Węcławowicz 51
Węgierski 51
Węglewski 23
Wialbern 50
Wialbut 49
Wichert 51,55
Wiciński 44
Widmont 16
Widzion 52
Wiel 50
Wienkiewicz 34
Wierciński 52
Wiereszyński 2
Wierzbicki 49,51
Wierzbowicz 51,52,69
Wiesiołowski 19
Wieżejski 51
Wigont 21
Wigura 22,51
Wilamowicz 50
Wilamowski 23
Wilczewski 61,66
Wilczewski 66
Wilczyński 33
Wildziewicz 24
Wilejko 47
Wiljumsen 52
Wilk 30
Wilkiewicz 63
Wilmiuta 49
Wiłowicz 47
Wimbor 21,33,49
Wincza 20
Winiarski 52
Wirmżer 40
Wirtło 52
Wiryłowicz 23
Wiszczyński 37
Wiszniewski 41
Wiszyczyńska 35
Witkiewicz 18,50,51
Witkowski 50
Wizgierd 48
Wizgird 20,36,38,51
Wiżewski 49
Właciński 42
Wojtkiewicz 33
Wojciechowicz Karol 56
Wojciechowski Andrzej 66
Wojdat 50
Wojnarski 63
Wojnicz 42
Wojniłowicz 39,45,51,52
Wojno 51,52
Wojtkiewicz 49,52
Wojtkowski 66
Wojtwiłło 50
Wola 32
Wolf 5,49
Woljański 51
Wolkanc51
Wolnowicz 4
Wolski 14,35,37,39,49,50
Wołczacki 36,37
Wołkowski 62
Wołkowycki 52
Wołłowicz 8,14,26,31,35,36,38,49,51,52,71
Wołochowicz 51,52
Wołodkiewicz 24
Wołodko 49
Wołodkowicz 31,35,49,50,51,52
Wołodzko 50,55
Wołosiewicz 32
Wołowicz 37
Womperski 20
Woronicki 30
Woroniecki 34,35,37,38,39
Woroniewicz 49
Woroński 41
Woroszewicz Jan 56
Worotygiński 50
Worotyło 51
Wróblewski 71
Wryleński 73
Wulf 42
Wyganowski 50
Wygołowski 52
Wygonowski 32
Wysocki 14,51
Wysogiert 51
Wyszkolska 50
Wysznicki 33
Wyszotrawski 25
Wyszyński 50,54
Wyżnien 51
Wyżycka 37,38
Wziński 29
Wzionkowski 70
Yowiański 47
Zabiejałło 34
Zabiełło 17,52,53,54,55,56
Zabłocki 13,14,29,53,54,55
Zaborowski 29
Zadarnowski 66
Zadeński 54
Zadornowski 51
Zafataj 54
Zagórski 52,54
Zajączkowski 54
Zajcew 76
Zakrzewski 46
Zaleński 52,54
Zaleski 30,53,54,55,61
Zalewski 53
Zalkowicz 46
Załuński 54
Zamojski 5
Zamoszczyński 54
Zanisza 53
Zapaśnik 54
Zapolski 54
Zaranek 52
Zaranko 53
Zarzecki 53
Zasztowt 45
Zawadzki 17,22,29,30,33,53,54,55,76
Zawisza 5,16,41,54
Zbrożek 53,54
Zdanowicz 39,40,54
Zdramowicz 14
Zdzitowiecki 24,55
Zelikowa 74
Zenkowicz 53,72
Zenowicz 53,54
Zieliński 52
Ziemlan 54
Zienkowicz 53
Złotnicki 58
Złotowski 4
Zołotnik 62
Zoruchowicz 64
Zubowicz 74
Zubrawski 64
Zybowski 54
Zywiew Jan 64
Żaba 20,39,53,54
Żardecki 53
Żaryń 22
Żebrowski 5,53
Żegzda 28
Żeleżewski 67
Żemoitel 26
Żeromski 53
Żeronski 52
Żołombowski 53
Żomgolec 3
Żółkowski 52
Żuk 53
Żukowski 3,26,60,74
Żutowt 50
Żwirblis 63
Żyliński 63
Żyniew 29
żyromski 53

Numer(y) przy nazwisku wskazują kartę prezentacji w części "III"

Biblioteka Potyczek z Genealogią
Na górę

29.XI.2007