ZASOBY METRYKALNE
UDOSTĘPNIONE ONLINE PRZEZ
BARIS - LITWA

(stan na 17.05.2008)

* * * * *
 

 

Biblioteka Potyczek z Genealogi±
 

                                         
Balingródek /Balingradas
Inwentarze - 1843
Plik 5,61 MB
Wizytacje - 1844
Plik 5,18 MB
Wizytacje - 1851
Plik 7,16 MB
Wizytacje - 1857
Plik 2,82 MB
Wizytacje - 1861 
Plik 4,42 MB


Cejkinie
/ Ceikiniai
Wizytacje - 1844
Plik 6,99 MB
Wizytacje - 1851
Plik 11,38 MB
Wizytacje - 1856
Plik 6,20 MB
Inwentarze - 1872
Plik 3,04 MB


Daugieliszki  / Daugeliąkis
Rejestry katolickie - 1852
Plik 1,11 MB
Uzupełnienia inwentarzy - 1849
Plik 45,19 MB
Wizytacje - 1851
Plik 4,90 MB


Giedroicie
/Giedraičių

Rejestry katolików 1912 Plik 75,40 MB

Księga chrztów 1784-1791 Plik 69,65 MB

Księga małżeństw 1774-1800 Plik 68,81 MB

Księga małżeństw 1800-1827 Plik  118,73 MB

Brulion nauk przed¶lubnych 1775-1795 Plik 65,53 MB

Brulion nauk przed¶lubnych 1795-1830 Plik 163,23 MB


Hoduciszki
/ Adutiąkis
Rejestry katolików 1850 Plik 35,5 MB
Rejestry katolików 1915
Plik 107,2 MB

Inwentarz 1878 Plik 5,1 MB
Inwentarz 1901 Plik 7,8 MB
Księga chrztów 1655-1687
Plik 128,5 MB
Księga chrztów 1688-1699
Plik 66,9 MB
Księga chrztów 1725-1758
Plik 194,1 MB

Księga chrztów 1760-1767 Plik 58,1 MB
Księga chrztów 1786-1792 Plik 51,4 MB
Księga chrztów 1793-1798 Plik 53,9 MB
Księga chrztów 1798-1799 Plik 30,8 MB
Księga małżeństw 1720-1792 Plik 97,5 MB
Księga małżeństw 1702-1710 Plik 52,8 MB
Księga małżeństw 1736-1765 Plik 55,4 MB
Księga małżeństw 1765-1791 Plik 45,7 MB
Księga małżeństw 1793-1799 Plik 28,9 MB
Wizytacja 1862 Plik 6,1 MB
Wizytacja 1851
Plik 8,77 MB
Wizytacja 1853
Plik 5,06 MB
Dokumenty ko¶cielne XIX - XX w. Plik 16,9 MB


Inturki
/ Inturkes
Inwentarze - 18
61 Plik 5,63 MB
Inwentarze - 1873 Plik 4,15 MB
Wizytacje - 174
5 Plik 10,29 MB
Wizytacje - 1818 Plik 3,07 MB
Wizytacje - 1850 Plik 6,92 MB
Projekty ko¶cioła
Plik 3,11 MB
Księga małżeństw 1771 - 1820
Plik 202,36 MB
Varia XVIII - XIX w.
Parsisiųsti, 7,37 MB

Kołtyniany
/ Kaltanenai
Spisy parafina z lat 1836 Plik 35,64 MB

Spisy parafina z lat 1846 Plik 42,84 MB

Spisy parafina z lat 1902 Plik 164,52 MB

Księgi egzaminów przed¶lubnych z lat 1827-1832 Plik 67,67 MB

Księgi egzaminów przed¶lubnych z lat 1835-1850 Plik 176,51 MB

Kosztorys przebudowy klasztoru i ko¶cioła z 1901 r. Plik 17,81 MB

Księgi wizytacji z lat 1844 Plik 11,28 MB

Księgi wizytacji z lat 1851 Plik 19,71 MB

Księgi wizytacji z lat 1884 Plik 9,48 MB

Księgi wizytacji z lat 1905 Plik5,84 MB

Varia z XIX w. Plik, 6516 MB


Komaje
  / Kamajai (Gudija)
Rejestry katolickie - 1854
Plik 44,83 MB

Korkożyszki
  / Karkaľiąkes
Inwentarze - 1847
Plik 7,85 MB
Inwentarze - XIX w.
Plik 3,86 MB
Rejestry katolickie - 1859
Plik 16,12 MB
Wizytacje - 1851
Plik 10,72 MB
Wizytacje - XIX w.
Plik 8,95 MB

Kukuciszki
/ Kuktiąkes
Rejestry katolickie - 1860
Plik 53,50 MB
Wizytacje - 1849
Plik 8,57 MB
Wizytacje - 1851
Plik 4,24 MB

Dokumenty dot. powstania ko¶cioła b.d.
Plik 1,2 MB
Brulion nauk przed¶lubnych
1746-1765 Plik 27,9 MB
Księga ¶lubów
1731-1782 Plik 92,1 MB
Dokumenty ko¶cielne
1795-1797 Plik 244,8 MB
Akta parafialne
1926 Plik 1,2 MB

Lubychovas
(©venčioniu parapija
Wizytacje - 1856 Parsisiųsti, 1,37 MB

Łyngmiany
/ Labanoras
Rejestry katolickie - 1858
Plik 18,87 MB
Inwentarze
1796 Plik 10,3 MB
Inwentarze
1883 Plik 17,7 MB
Inwentarze
1884 Plik 22,9 MB
Inwentarze
1902 Plik 22,0 MB
Inwentarze
1911 Plik 14,0 MB
Inwentarze
1911 Plik 24,8 MB
Inwentarze
i wizytacje 1844 Plik 26,0 MB
Inne 1841, 1848 Plik 9,2 MB
Wizytacje 1818 Plik 10,7 MB
Wizytacje 1818 Plik 11,3 MB
Wizytacje 1820 Plik 19,5 MB
Inne 1796 Plik 3,7 MB


Łyngmiany / Linkmenys
Rejestry katolickie - 1855
Plik 20,66 MB
Rejestry katolickie- 1857
Plik 10,58 MB
Wizytacje - 1849
Plik 6,98 MB
Wizytacje - 1851
Plik 7,61 MB
Wizytacje - 1862
Plik 4,76 MB

Łyntupie
/ Lentupis (Gudija)
Rejestry katolickie - 1854
Plik 28,53 MB
Wizytacje - 1850
Plik 7,76 MB

Mielegiany
/ Mielagenai
Rejestry katolickie - 1856
Plik 19,08 MB
Wizytacje - 1851
Plik 5,94 MB

Malaty
/Molėtų
Księga brulion - 1855-1862
Plik RAR

Parynga
/ Paringys
Wizytacje - 1851
Plik 2,00 MB
Wizytacje - 1856
Plik 4,30 MB


Połusze
/ Paluąe
Rejestry katolickie - 1856
Plik 13,87 MB
Wizytacje - 1849
Plik 5,52 MB
Wizytacje - 1851
Plik 14,84 MB


Poszumień
/ Paąamine
Ankiety przed¶lubne - 1827 - 1832
Plik 34,66 MB


PrzyjaĽń
/ Pľyjazna (Vidiąkes)
Rejestry katolickie - 1857
Plik 23,06 MB
Wizytacje - 1856
Plik 7,07 MB


Rycza(?) / Rikąe
Inwentarze - 1847
Plik 3,36 MB

Rymszany
/ Rimąe
Wizytacje - 1849
Plik 3,32 MB

Rumszyszki
/ Rumąiąkes
Wizytacje - 1845
Plik 3,72 MB

Seniszki
/ Seniąkis
Uzupełnienia inwentarzy - 1849
Plik 0,51 MB
Wizytacje - 1851
Plik 7,30 MB


Sorokpol (Powiewiórka)
/ Sarokpolis (Pavoveres parapija)
Inwentarze - 1855
Plik 4,15 MB
Wizytacje - 1849
Plik 7,11 MB
Wizytacje - 1851 
Plik 3,88 MB


Stanislavavas
(©venčioniu parapija)
Wizytacje - 1856
Plik 3,78 MB


¦więciany / ©venčionys
Księga chrztów - 1638 - 1648
Plik 53,58 MB
Księga chrztów - 1749 - 1753
Plik 55,92 MB
Księga chrztów - 1753 - 1759
Plik 90,26 MB
Księga małżeństw - 1731 - 1733
Plik 42,76 MB
Księga małżeństw - 1742 - 1748
Plik 127,00 MB
Księga małżeństw - 1749 - 1753
Plik 125,55 MB
Księga małżeństw - 1753 - 1759
Plik 9,58 MB
Księga małżeństw - 1767 - 1772
Plik 7,51 MB
Księga małżeństw - 1783 - 1802
Plik 13,74 MB
Księga zgonów  - 1771 - 1819
Plik 14,56 MB
Księga procesów - 1776
Plik 44,67 MB
Rejestry katolickie - 1841
Plik 27,96 MB
Rejestry katolickie - 1902 - 1903
Plik 44,38 MB
Varia - XIX a.
Plik  40,64 MB


Troki
/ Trakai
Dokumenty dot. powstania ko¶cioła b.d.
Plik 1,2 MB

Brulion nauk przed¶lubnych 1746-1765 Plik 27,9 MB
Księga małżeństw 1731-1782 Plik 92,1 MB
Inwentarze ko¶cielne 1795-1797 Plik 244,8 MB
Akta parafialne 1926 Plik 1,2 MB

Twerecz
/ Tverečius
Rejestry katolickie - 1857
Plik 25,33 MB
Wizytacje - 1851
Plik 11,34 MB


Strunojcie
(Nowe) / Naujo Strūnaičio
Dokumenty powstania ko¶cioła 1924
Plik 7,5 MB

Fundatorzy 1852-1928 Plik 19,5 MB

Inwentarze 1835 Plik 4,2 MB
Inwentarze 1842 Plik 3,6 MB
Inwentarze 1864 Plik 4,2 MB
Inwentarze 1866 Plik 5,8 MB
Inwentarze 1870 Plik 4,6 MB
Inwentarze 1877 Plik 4,9 MB
Inwentarze 1885 Plik 4,6 MB
Inwentarze 1891 Plik 4,2 MB
Inwentarze 1894 Plik 7,0 MB
Inwentarze 1902 Plik 5,1 MB
Inwentarze 1911 Plik 6,0 MB
Inwentarze 1927 Plik 5,2 MB
Rejestry katolickie i instrukcja rosyjska 1901 (1931 i nowsze) Plik 5,3 MB
Rejestry katolickie 1853, 1860, 1867, 1874 Plik 37,0 MB
Rejestry katolickie 1907 Plik 35,9 MB
Księga nauk przed¶lubnych 1827-1837 Plik 83,8 MB
Wizytacje 1820 Plik 7,1 MB
Wizytacje 1830 Plik 7,3 MB
Wizytacje 1851 Plik 5,3 MB
Wizytacje 1934 Plik 7,0 MB

Wizytacje 1935 Plik 2,8 MB

Widzieniszki / Videniąkių ©v. Lauryno baľnyčia
Księga chrztów
1652-1672 Plik 64,6 MB
Księga chrztów
1709-1725 Plik 58,3 MB
Księga chrztów
1770-1781 Plik 78,8 MB
Księga chrztów
1801-1808 Plik 117,6 MB
Inwentarze
1833, 1867 Plik 1,2 MB
Wizytacje 
1850 Plik 7,1 MB
Wizytacje 
1856 Plik 4,9 MB
Wizytacje b.d.
Plik 2,0 MB


Na góręBiblioteka Potyczek z Genealogi±
 

Opublikowano: 23 kwietnia 2008 roku         
aktualizowano: 17 maja 2008 roku