Список
землевладений в ГРОДНЕНСКОЙ ГУБЕРНИЙ


SPIS
własności ziemskich w guberni grodzieńskiej z 1890 roku

GRODNO
1890

(
czytaj)

* * * * *
 

Materiały do publikacji dostarczył: Przemek Kisielewski
 

Biblioteka Potyczek z Genealogią
 

2007.XI.12