SCHEMATYZM
Archidiecezji Wileńskiej z 1938 roku


WILNO
Pod redakcją dr-a Alpharidusa PACINI

* * * * *

Reprodukcja z mikrofilmu


* * * * *

Materiały do publikacji dostarczył: Przemek Kisielewski
 

Biblioteka Potyczek z Genealogią
 

2007.XI.12