* * * * *
ZASOBY METRYKALNE UDOSTĘPNIONE NA PORTALU e-PAVELDAS
(stan na 18 listopada 2012 r. przygotowaŗ: Paweŗ Jurewicz)

 

L.p

Miejscowoļæ

Nazwa litewska  i patron

Okres

Fond Nr.

Zawartoļæ

Wielkoļæ depozytu

1

 ¯agary

Naujosios Žagarės Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia

1622-1906

1191

38

9874

2

Abele

Obelių Šv. Onos Romos katalikų bažnyčia

1651-1921

1297

35

5545

3

Aleksandrķw

Aleksandravėlės Šv. Pranciškaus Romos katalikų bažnyčia

1789-1919

1298

17

2423

4

Balwierzyszki

Balbieriškio Švč. Mergelės Marijos Rožančiaus Romos katalikų bažnyčia

1821-1938

1041

35

4000

5

Bobty

Babtų Šv. Apaštalų Petro ir Povilo Romos katalikų bažnyčia

1827-1940

1347

23

3744

6

Bogusŗawiszki

Bagaslaviškio Šv. Kryžiaus Atradimo Romos katalikų bažnyčia

1790-1936

1490

30

3325

7

Bujwidze

Buivydžių Šv. Jurgio Romos katalikų bažnyčia

1786-1922

1399

26

3798

8

Cytowiany

Tytuvėnų Angelų Švč. Mergelės Marijos Romos katalikų bažnyčia

1616-1903

1522

32

7849

9

Dobejki

Debeikių Šv. Jono krikštytojo Romos katalikų bažnyčia

1789-1796
1801-1819
1827-1926

669,
1653

14

1353

10

Dziewianiszki

Dieveniškių Švč. Mergelės Marijos Rožančinės Romos katalikų bažnyčia

1691-1924

1360

21

2250

11

Ejgirdzie

Eigirdžių Dievo Apvaizdos Romos katalikų bažnyčia

1750-1940

1585

19

1865

12

Gadonķw

Gadūnavo Švč. Jėzaus Širdies Romos katalikų bažnyčia

1785-1922

1476

22

2892

13

Giedrojcie

Giedraičių Šv. Baltramiejaus Romos katalikų bažnyčia

1802-1818
1834-1936

604,
1450

27

4318

14

Gieŗwany

Gelvonų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo Romos katalikų bažnyčia

1699-1940

1317

50

6482

15

Girtokol

Girkalnio Šv. Jurgio Romos katalikų bažnyčia

1816-1920

669.1574

19

3540

16

Godlewo

Garliavos Švč. Trejybės Romos katalikų bažnyčia

1861-1940

1346

32

8175

17

Hanuszyszki

Onuškio Šv. Arkangelo Mykolo Romos katalikų bažnyčia

1685-1903

1299

12

2393

18

Iŗoki

Ylakių Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai Romos katalikų bažnyčia

1675-1940

1683

55

6444

19

Janiszki

Joniškio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų Romos katalikų bažnyčia

1599 -1907

1196

57

21872

20

Janopol

Janapolės (Viržuvėnų) Šv. Arkangelo Mykolo Romos katalikų bažnyčia

1760-1920

1588

12

1089

21

Jezno

Jiezno Šv. Arkangelo Mykolo ir Jono Krikštytojo Romos katalikų bažnyčia

1774-1905

1049

18

4214

22

Johaniszkiele

Joniškėlio Švč. Trejybės Romos katalikų bažnyčia

1866-1927

669.1379

10

2378

23

Kiejdany

Kėdainių Šv. Jurgio Romos katalikų bažnyčia

1752-1921

1424

24

3996

24

Kielmy

Kelmės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų Romos katalikų bažnyčia

1760-1918

1644

25

4397

25

Kiernķw

Kernavės Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės Romos katalikų bažnyčia

1785-1889

1491

21

3613

26

Klawany

Klovainių Švč. Trejybės Romos katalikų bažnyčia

1792-1921

1412

19

3279

27

Kontowcie

Kantaučių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Romos katalikų bažnyčia

1692-1921

1825

25

2538

28

Korklany

Karklėnų Šv. Apaštalo Baltramiejaus Romos katalikų bažnyčia

1800-1921

669.152

15

1340

29

Korkoŋyszki

Karkažiškės Šv. Apaštalų Petro ir Povilo Romos katalikų bažnyčia

1714-1922

604.748

20

2637

30

Kroki

Krakių Šv. Apaštalo Evangelisto Mato Romos katalikų bažnyčia

1619-1903

1122

33

9885

31

Kroŋe

Kražių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Romos katalikų bažnyčia

1711-1907

1521

39

9352

32

Kruki

Kriukų Šv. Lauryno Romos katalikų bažnyčia

1763-1900

1198

20

4066

33

Kurkle

Kurklių Šv. Jurgio Romos katalikų bažnyčia

1766-1921

1369

16

2002

34

Kurtowiany

Kurtuvėnų Šv. Apaštalo Jokūbo Romos katalikų bažnyčia

1775-1936

1188

34

5050

35

Lejpuny

Leipalingio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų Romos katalikų bažnyčia

1662-1938

1623

24

3299

36

Leluny

Leliūnų Šv. Juozapo Romos katalikų bažnyčia

1794-1941

1358

20

1837

37

Lepŗawa

Lieplaukės Šv. Jurgio Romos katalikų bažnyčia

1765-1922

1479

24

2250

38

Ligumin

Lygumų Švč. Trejybės Romos katalikų bažnyčia

1711-1955

1411

42

6218

39

Ŗabunķw

Labūnavos Dievo Apvaizdos Romos katalikų bažnyčia

1783-1921

1426

16

1770

40

Ŗawaryszki

Lavoriškių Šv. Jono Krikštytojo Romos katalikų bažnyčia

1730-1939

1401

64

7403

41

Ŗukniki

Luokės Visų Šventųjų Romos katalikų bažnyčia

1759-1921

1474

46

7509

42

Masiady

Mosėdžio Šv. Arkangelo Mykolo Romos katalikų bažnyčia

1802-1827
1876-1928

669,
1834

6

1454

43

Metele (Malczyce)

Metelių Kristaus Atsimainymo Romos katalikų bažnyčia

1857-1952

1362

20

3827

44

Merecz

Merkinės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų Romos katalikų bažnyčia

1604-1908

1541

47

10133

45

Mirosŗaw

Miroslavo Švč. Trejybės Romos katalikų bažnyčia

1835-1940

1439

8

1405

46

Muļniki

Musninkų Švč. Trejybės Romos katalikų bažnyčia

1711-1907

1492

24

5230

47

Niemajuny

Nemajūnų (Nemaniūnų) Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus Romos katalikų bažnyčia

1802-1818,
1827-1936

604,
1044

14

2041

48

Niemenczyn

Nemenčinės Šv. Arkangelo Mykolo Romos katalikų bažnyčia

1783-1939

1400

35

6089

49

Niemokszty

Nemakščių Švč. Trejybės Romos katalikų bažnyčia

1719-1927

1487

32

4264

50

Nowe Daugieliszki

Naujojo Daugėliškio Šv. Joakimo ir Onos Romos katalikų bažnyčia

1706-1905

1329

46

9391

51

Paszyŗy

Pašilės Šv. Jurgio Romos katalikų bažnyčia

1828-1921

1117

11

1056

52

Piewiany

Pievėnų Nukryžiuotojo Jėzaus Romos katalikų bažnyčia

1785-1907

1596

11

774

53

Pŗotele

Platelių Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus Romos katalikų bažnyčia

1742-1915

1661

8

1209

54

Pŗungiany

Plungės Šv. Jono Krikštytojo Romos katalikų bažnyčia

1615-1907

1827

25

4058

55

Pokrķj

Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo Romos katalikų bažnyčia

1748-1897

1410

21

4882

56

Poŗawieņ

Palėvenės Šv. Domininko Romos katalikų bažnyčia

1681-1920

1357

20

2999

57

Poŗuņsk

Palūšės Šv. Juozapo Romos katalikų bažnyčia

1778-1799
1800-1920

604,
1330

24

2318

58

Pondele

Pandėlio Švč. Mergelės Marijos Vardo Romos katalikų bažnyčia

1801- 1941

669.1306

32

5143

59

Poniemuņ

Aukštosios Panemunės Švč. Mergelės Marijos Vardo Romos katalikų bažnyčia

1771-1938

1434

38

6497

60

Poniewieŋyk

Panevėžiuko Nukryžiuotojo Jėzaus Romos katalikų bažnyčia

1807-1919

604.1352

11

892

61

Poszuszwie

Pašušvio Visų Šventųjų Romos katalikų bažnyčia

1802-1921

669.1184

9

1620

62

Powondeņ

Pavandenės Šv. Onos Romos katalikų bažnyčia

1802-1827

1862-1940

669,
1482

9

1536

63

Przeŗaje

Perlojos Švč. Mergelės Marijos ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio RKB

1797-1937

604.1592

24

2191

64

Radziwiliszki

Radviliškio Švč. Mergelės Marijos Gimimo Romos katalikų bažnyčia

1744-1926

1529

42

7092

65

Remigoŗa

Ramygalos Šv. Jono Krikštytojo Romos katalikų bažnyčia

1771-1796
1802-1818
1858-1928

669,
1121

13

2504

66

Rogķw

Raguvos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų Romos katalikų bažnyčia           

1697-1940

669.1375

24

4003

67

Rumszyszki

Rumšiškių Šv. Arkangelo Mykolo Romos katalikų bažnyčia

1697-1940

669.1583

15

4447

68

Saŗanty

Salantų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų Romos katalikų bažnyčia

1802-1827
1856-1921

669,
1517

27

4799

69

Sereje

Seirijų Švč. Mergelės Marijos Škaplierienės Romos katalikų bažnyčia

1826-1938

1364

41

9487

70

Siady

Sedos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų Romos katalikų bažnyčia

1641-1907

1455

36

10851

71

Skajzgirz

Skaistgirio Šv. Jurgio Romos katalikų bažnyčia

1782-1929

1125

18

2671

72

Skirstymoņ

Skirsnemunės Šv. JurgioRomos katalikų bažnyčia

1824-1933

669.1405

26

3549

73

Skopiszki

Skapiškio Šv. Hiacinto (Jackaus) Romos katalikų bažnyčia

1785-1907

1310

25

7406

74

Skrawdziany

Skriaudžių Šv. Lauryno Romos katalikų bažnyčia

1826-1939

1050

38

5377

75

Staczuny

Stačiūnų Šv. Lauryno Romos katalikų bažnyčia

1780-1921

1413

12

1273

76

Subocz

Subačiaus Švč. Trejybės Romos katalikų bažnyčia

1697-1924

1359

20

3556

77

Surwiliszki

Surviliškio Nukryžiuotojo Jėzaus Romos katalikų bažnyčia

1781-1920

1423

19

2986

78

Szakinķw

Šakynos Šv. Arkangelo Mykolo Romos katalikų bažnyčia

1691-1953

1321

29

2867

79

Szaty

Šėtos Švč. Trejybės Romos katalikų bažnyčia

1723-1931

1657

14

2285

80

Szawle

Šiaulėnų Šv. Onos Romos katalikų bažnyčia

1802-1827

1849-1921

669,
1185

10

2149

81

Szweksznie

Švėkšnos Šv. Apaštalo Jokūbo Romos katalikų bažnyčia

1652-1802

1665

10

2351

82

Szydŗowo

Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilika

1622-1903

1575

39

11172

83

Szyrwinty

Širvintų Šv. Arkangelo Mykolo Romos katalikų bažnyčia

1802-1818

1806-1940

604,
1493

46

7660

84

Ļmigle

Smilgių Šv. Jurgio Romos katalikų bažnyčia

1764-1905

1056

9

3370

85

Ļwięte Jezioro

Šventežerio Švč. Mergelė Marijos Gimimo Romos katalikų bažnyčia

1825-1938

1624

11

2115

86

Telsze

Telšių Šv. Antano Paduviečio katedra

1672-1904

1480

47

12335

87

Traszkuny

Troškūnų Švč. Trejybės Romos katalikų bažnyčia

1711-1933

1320

13

2682

88

Troupie

Traupio Šv. Onos Romos katalikų bažnyčia

1739-1798

1837-1921

604,
1377

12

2307

89

Twerecz

Tverečiaus Švč. Trejybės Romos katalikų bažnyčia

1755-1921

1332

32

5482

90

Tyrkszle

Tirkšlių Kristaus Karaliaus Romos katalikų bažnyčia

1660-1906

1453

37

8796

91

Upita

Upytės Šv. Karolio Baromiejaus Romos katalikų bažnyčia

1849-1938

1060

7

911

92

Urdomin

Rudaminos Švč. Trejybės Romos katalikų bažnyčia

1826-1938

1627

10

2789

93

Wejwiery

Veiverių Šv. Liudviko Romos katalikų bažnyčia

1863-1938

1055

42

2975

94

Wendziagoŗa

Vandžiogalos Švč. Trejybės Romos katalikų bažnyčia

1699-1921

1349

26

4223

95

Wiejsieje

Veisiejų Šv. Jurgio Romos katalikų bažnyčia

1852-1938

1628

3

661

96

Wieksznie

Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo Romos katalikų bažnyčia

1802-1927

669.1382

29

6442

97

Wieliona

Veliuonos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų Romos katalikų bažnyčia

1849-1933

1402

17

2848

98

Wieszynty

Viešintų Šv. Arkangelo Mykolo Romos katalikų bažnyčia

1787-1925

1355

12

1624

99

Wilki

Vilkijos Šv. Jurgio Romos katalikų bažnyčia

1854-1929

669.1348

18

4060

100

Wilno

Vilniaus Romos katalikų vyskupijos dvasinė konsistorija

1602-1885

604

39

14512

101

Wilno

Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono Apaštalo ir Evangelisto Romos katalikų bažnyčia

1611-1907

1667

31

9666

102

Wobalninka

Vabalninko Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų Romos katalikų bažnyčia

1699-1894

1337

13

3153

103

Wornie

Senųjų Varnių Šv. Aleksandro Romos katalikų bažnyčia

1774-1941

1477

18

2695

104

 ¯agary

Naujosios Žagarės Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia

1622-1906

1191

38

9874

105

¯ydyki

Židikų Šv. Jono Krikštytojo Romos katalikų bažnyčia

1673-1926

1593

28

2921


Na gķręBiblioteka Potyczek z Genealogią
 

Opublikowano: 19 listopada 2012 roku