* * * * *

 

SPIS
WŁAŚCICIELI MAJĄTKÓW ZIEMSKICH GUBERNI MIŃSKIEJ Z 1889 r.

 

Zapraszamy do lektury!
Materiały do publikacji dostarczył:
Paweł Jurewicz
 

Jest to zaledwie kilka kart z oryginalnej publikacji do której obecnie nie posiadamy dostępu. Prosimy o informacje lub materiały którymi moglibyśmy uzupełnić brakujące strony.
Adres do korespondencji na pierwszej stronie Biblioteki.
 

 

Biblioteka Potyczek z Genealogią
 

Publikowano: 25 stycznia 2008 r.
Aktualizowano: 20 października 2014 r.