* * * * *

SPIS
WŁASNOŚCI ZIEMSKICH GUBERNI KOWIEŃSKIEJ Z 1892 ROKU


Spis własności ziemskich guberni kowieńskiej został opracowany w porządku alfabetycznym w/g nazw powiatów.
Na początku spisu każdego powiatu wydrukowano nazwy miast i miasteczek, osad mających charakter własności miejskiej, magistrackich itd.
Prace spisowe rozpoczęto w 1888 roku a zakończono w 1892.
Kolejne powiaty zostaną udostępnione w miarę postępu pracy edycyjnej z materiałem z mikrofilmów.

 

Biblioteka Potyczek z Genealogią
 

16.XII.2007