WIZYTACJA DEKANATU KOWIEŃSKIEGO
Z 1782 ROKU
PRZEZ BISKUPA
IGNACEGO JAKÓBA MASSALSKIEGO

(czytaj)

* * * * *
Publikacja pt. : "WIZYTACJA DEKANATU KOWIEŃSKIEGO Z 1782 R. PRZEZ BISKUPA IGNACEGO JAKÓBA MASSALSKIEGO" w opracowaniu Vytautasa JOGELA, to doskonały materiał uzupełniający dla prowadzących badania genealogiczne na obszarze dzisiejszej Litwy. Poza informacjami o ówczesnym podziale administracyjnym, miastach, wsiach, osadach, młynach, karczmach, drogach, rzekach, znajdziemy nazwiska właścicieli poszczególnych własności ziemskich, karczm, młynów i innych przynoszących wówczas jakiś dochód swoim właścicielom. Całość została wydana po polsku i litewsku na blisko tysiącu stronach. Prezentujemy mały fragment tej publikacji, po całość odsyłając do wydania książkowego.

Materiały do publikacji dostarczyła: Maria Pełczyńska
 

Biblioteka Potyczek z Genealogią
 

Data publikacji: 12.IX.2008