* * * * *
WYKAZ
WŁAŚCICIELI MAJĘTNOŚCI ZIEMSKICH POWIATU MIŃSKIEGO

(stan z 1901 r.)

 

Dzięki materiałom dostarczonym przez Pawła Jurewicza z Madrytu, prezentujemy wykazy zamieszczone w opracowaniu pod powyższym tytułem.
Spisy posiadaczy ziemskich przedstawiają stan na 1901 rok. W jego utworzeni uwykorzystano materiały zgromadzone w Archiwum Państwowym w Mińsku a szczególnie:
- zb.321 w.1 sp.195 zestawienia wykazów właścicieli ziemskich powiatu Mińskiego z wyszczególnieniem areału posiadanej ziemi i lasów, stan w 1882 r.;
- zb.321 w.1 sp.195 akta uaktualniające wielkość posiadanej ziemi przez posiadaczy ziemskich pow. Mińskiego, stan w 1891 r.;
- zb.321.w 1 sp 237 - wykazy spadkobierców szlacheckich powiatu Mińskiego, którzy władają majątkiem nieruchomym, stan w 1892 r.;
- zb.321.w 1 sp.419 spis wiejski za lata 1899-1901;
- zb.321.w 1.sp 437 - Wykazy byłej polskiej szlachty, dokumenty o stanie posiadania charaktery spraw sądowych w sądach ziemskich okręgu Mińskiego, stan za 1898 r.;
- zb.321.w 1.sp 438 - spisy posiadaczy majątku nieruchomego, stan na 1899 r.

 

     

  Zapraszam do lektury

  Biblioteka Potyczek z Genealogią
 

Opublikowano: 30 marca 2008 roku