* * * * *

 

SPIS
WŁAŚCICIELI MAJĄTKÓW ZIEMSKICH GUBERNI MIŃSKIEJ Z 1889 r.

 

Zapraszamy do lektury!
Materiały do publikacji dostarczył:
Paweł Jurewicz i Jarosław Pietraszkiewicz
 

Wersja poprawiona i uzupełniona.
 

Biblioteka Potyczek z Genealogią
 

Publikowano: 03 stycznia 2008 r.        
Aktualizowano: 02 grudnia 2011 r.