INDEXY

 Ksiąg metrykalnych parafii św. Katarzyny w Petersburgu .

 

Przemek Kisielewski natrafił w USA, skopiował i udostępnił indeksy ksiąg metrykalnych ze św. Katarzyny w Petersburgu. Materiały zostały zeskanowane z mikrofilmów.
Poniżej udostępniamy te które po opracowaniu dają się rozczytać.
 


Katedra św. Katarzyny w Petersburgu jest najstarszym i najbardziej znanym kościołem katolickim w Rosji. Katedra św. Katarzyny Aleksandryjskiej, zbudowana została w latach 1763-82. Do rewolucji w 1917 r. parafia liczyła ok. 30 tys. wiernych a zdecydowaną większość stanowili Polacy. W świątyni pracowali m.in. św. Urszula Ledóchowska, Zygmunt Szczęsny-Feliński, Bolesława Lament, Rafał Kalinowski. W krypcie kościoła do 1938 r. pochowany był król Stanisław August Poniatowski. W październiku 1938 r. katedra została zamknięta. Została zwrócona wiernym dopiero w 1992 r.

Inne kościoły katolickie w Petersburgu:
1. Katedra Zaśnięcia Przenajświętszej Marii Dziewicy, zbudowana w latach 1870-73, - zamknięta w 1936 r., zwrócona w 1996 r,
2. Kościół św. Stanisława, zbudowany w latach 1823-25, - zamknięty w 1935 r., zwrócony w 1996 r.,
3. Kościół Matki Boskiej z Lourdes, zbudowany w latach 1903-09, - czynny przez cały okres władzy radzieckiej i obecnie.
4. Kościół Najświętszego Serca Jezusa, zbudowany w latach 1907-17, zamknięty w 1935 r., zwrócony w kwietniu 1966 r.,
5. kościół św. Kazimierza został zbudowany w 1898 r., przebudowany w 1908, zamknięty w 1923 r. i zburzony w 1939 r.

Inne źródła informacji o polonikach w Petersburgu:
Wydawnictwo "Ossolineum" wydało książkę "Polacy w Petersburgu" autorstwa Ludwika Bazylowa. Zawiera dużą ilość nazwisk i ciekawych opisów. 
Indeksy ksiąg metrykalnych parafii św. Katarzyny w Petersburgu


* * * * *


Materiały do publikacji dostarczył:
Przemek Kisielewski
 

Szczegółowych informacji dot. udostępnienia kopi aktu wyszczególnionego w indeksie udziela Przemek Kisielewski
 

 

Biblioteka Potyczek z Genealogią
 

19 stycznia 2008 r.