"TRZY OKUPACJE" 1939 – 1945
Julian Skawiński - pamiętnik

 

Pamiętnik Juliana Skawińskiego „Trzy Okupacje” 1939 – 1945 rok to rękopis przechowywany przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu w dziale rękopisów .
Rodzina ziemiańska Skawińskich pochodzenia szlacheckiego (herb Rawicz) zamieszkiwała dawną gminę Gródek w powiecie Mołodeczyńskim województwo Wileńskie. Przedstawiciele tej rodziny wymienieni są w Księdze Adresowej Rzeczypospolitej Polskiej wraz z Wolnym Miastem Gdańskiem dla Handlu, Przemysłu, Rzemiosł, Ogrodnictwa z 1929 roku. Tuż przed wybuchem wojny autor dzierżawił majątek Soroczyn. Pamiętnik to zapis dziejów autora, jego rodziny, krewnych (np. Boharewiczów i Czeczottów) na tle okupacji sowieckiej i niemieckiej, a także wspomnienia z lat przedwojennych.
Z uwagi na szczegółowość opisów wydarzeń na terenach gminy Gródek, a także innych najbliższych miejscowości, takich jak Raków, Zasław, Mołodeczno, Iwieniec, Pierszaje, Wołożyn a także losów żyjących tam rodzin - wspomnienia Juliana Skawińskiego to znakomite źródło dla poszukiwań genealogicznych i historycznych. Pamiętnik poza wspomnieniami samego autora zawiera także relacje innych osób, które J. Skawiński miał okazję usłyszeć podczas wojny.

W dziele odnaleźć można informacje o zabójstwach, mordach na ludności polskiej i żydowskiej, aresztowaniach, wywózkach, wzmianki o walkach partyzanckich i działalności konspiracyjnej oraz opisy osób i niektórych rodzin. Zapewniam, że momentami nie brakuje wstrząsających szczegółów.
Na podstawie lektury można wyrobić sobie zdanie o stosunkach społecznych, politycznych oraz narodowościowych jakie panowały na tamtych terenach przed jak i w czasie wojny. Można uzupełnić wiedzę oraz skonfrontować dzieje własnych przodków.

Nie sposób w kilku zdaniach wszystko opisać. Mam nadzieję, że w przybliżeniu „genealogicznej” zawartości pomocne będą wynotowane przeze mnie nazwiska i miejscowości.
Zwracam się w tym miejscu do wszystkich krewnych lub potomków autora o kontakt, może uda się wydać ten rękopis, szerzej udostępnić lub chociaż nawiązać cenne znajomości genealogiczne i podzielić wiedzą o przodkach. Apel ten kieruję również do potomków rodzin wymienionych w pamiętniku. Myślę, iż odpowiednim miejscem do wymiany informacji byłoby także forum Genealogia Kresowa lub portal Genealogia Wileńszczyzna.

-----------------------------------------
1 w zasobach ZNiO znajduje się także maszynopis ze wspomnieniami między innymi brata Juliana - Antoniego o służbie w 13 pułku ułanów wileńskich w latach 1918 - 1921.
 

INDEX
nazwisk oraz miejsc wymienionych w Pamiętniku autorstwa Juliana Skawińskiego "Trzy Okupacje".
Oryginał pamiętnika znajduje się w
Dziale Rękopisów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu.

NAZWISKA


Adamowicz, Akuniewicz, Ambroży, Arsieniewa, Aszurkiewicz, Babicki, Belina, Belina – Belinowicz, Bibik, Bogucki, Boharewicz Olga, Borysowiec, Bury, Cieplan, Cholewiński, Chrząstowski, Cymmerman, Czeczott, Czepik, Czerniowscy /Czerniawscy?, Ciunowicz, Chrząstowski, Dory, Downar, Dubowik, Dziatko, Dziekoński, Dzierżyńscy, Fedorowicz, Frejszter, Gałdakowski, Gałdyński, Gałgowski, Ganowa, Gąsiewski, Gnatowski, Gnatowska, Gód, Godlewski, Gorecki, Grzybowski, Grzymało – Siedlecki, Hryncewiczowie, Hurko, Iwaszko, Jabłonowski, Jasiewicz, Jodko – Narkiewicz, Koch, Komorowscy, Kagan, Karnicki, Kieda [pseudonim], Kochanowski, Kolenda, Kołonicki, Kołysno, Korsak, Korybut – Wiśniowiecki, Kowalewski, Kowalski, Kożuchowski, Kreczmann, Krűger, Kuszel, Krzyżanowski „Wilk”, Lembowicz, Leszczyński, Lewin, Litwinowicz, Łojko, Łukaszewicz, Łużyński, Malicki, Marchwicki, Mikołajew, Mikulin, Narkiewicz, Nienartowicz, Niemcewicz, Orka, Oser Fradkin, Pilecki, Plewako, Popow, Przelaskowski, Peucker, Rabiec, Rodkiewicz, Rokossowski, Romanowski, Salwuk, Sawościn, Slascy, Skawiński, Skawińska, Smolski, Staroniewicz, „Staśka”, Stunżyn, Szabunio, Szmujła, Szpilewski, Sztraus, Sztyler, Święcicki, Świętorzecki, Świętopełk Mirski, Tkaczuk, Trościankowie, Tyszkiewicz, Uszkar, Węcławowicz – Emrutek, Walicki, Wierowkinowa, Wojna, Wojniłowicz, Worpuchowicz, Zajączko – Makarewicz, Zajączkowscy, Zawada, Zieniewicz, Żuk, Zuprzucki, Żelichowscy lub Zelichowscy.

 

MIEJSCOWOŚCI


Anulin, Bakszty, Bierezowce, Borowikowszczyzna, Brody, Chołchło, Chozow, Dorochy, Dory, Dowcewicze, Gródek, Iwieniec, Jarmaki, Jarszewicze, Joachimowszczyzna, Kobylniki, Kaługa, Kasperkowszczyzna, Korsze, Kopciowszczyzna, Kulesze, Lachówka, Ludwinowo, Łapice, Michaliszki, Miedniki, Mińsk, Mołodeczno, Murowana Oszmianka, Naliboki, Nowa Wilejka, Olechnowicze, Oszmiana, Paradowszczyzna, Petrusewszczyzna, Pietrusewszczyzna, Pierszaje, Połujki, Pronczejkowo, Radoszkowicze, Raków, Rudnia, Smorgonie, Sołki, Soły, Soroczyn, Wiała, Wielkie Sioło, Wilejka, Wołczki, Wołożyn, Zadoroże, Zadworce, Zaleszczyki, Zasław.


POZOSTAŁE NAZWY


Isłoczówka, Legioniści, KOP, NKWD. Własowcy

Dla Biblioteki Kresowej przeczytał i INDEX sporządził Jarosław Pietraszkiewicz.
 

Biblioteka Potyczek z Genealogią

 

Data pierwszej publikacji: 5.IX.2008
Aktualizowano: 20.X.2014