SZLACHTA
POWIATU KOBRYŃSKIEGO 1797 r.

Lista szlachciców powiatu kobryńskiego, którzy 1 maja 1797 r. (wg rzymskiego kalendarza) w kościele farnym w Kobryniu podpisali akt wyboru Jacka (Hiacynta) Kości - Zbirohowskiego, pułkownika byłych Wojsk Polskich Wielkiego Księstwa Litewskiego, kawalera Orderu Św. Stanisława, na chorążego powiatu kobryńskiego, po śmierci dotychczasowego chorążego, Ruszczyca Tadeusza.
Wyboru dokonano zgodnie z ukazem carskim, pod przewodnictwem marszałka powiatu, Jagnina Pawła.

* * * * *

  1.Andronowski Benedykt
  2.Ańcuta Romuald, rejent ziemski kobryński
  3.Arendt Feliks
  4.Berkowski Piotr
  5.Bęklewski Hermogeus, porucznik
  6.Błocki Franciszek
  7.Błocki Paweł
  8.Jakorkowski? Jerzy
  9.Bogusław Wereszczako, ???
10.Boryszowski Daniel
11.Czarnocki Paweł
12.Dąbrowski Paweł, R.W.
13.Górski Batys? Serwacy
14.Grodzki Antoni
15.Gronostajski? Korwin Józef, sędzia ziemski powiatu kobryńskiego
16.Ihnicki? Piotr
17.Jahołkowski Jerzy
18.Jahołkowski Adam
19.Jahołkowski Zahariasz
20.Jahołkowski Bogusław
21.Jahołkowski Jerzy
22.Kamiński Antoni, chorąży
23.Kaskowski Stanisław, wojski powiatu kobryńskiego
24.Kłapiszewski Bartłomiej
25.Kościa Aleksander, porucznik Wojsk Polskich
26.Kościa Konstanty, porucznik Wojsk Polskich
27.Laskowski ??
28.Laskowski Benedykt
29.Leparski z Hanusa? Franciszek, sędzia grodzki powiatu kobryńskiego
30.Leparski z Hanusa? Jan, sędzia ziemski powiatu kobryńskiego
31.Maciejewski Józef, kapitan Wojsk Litewskich
32.Maliszewski Marcin, strażnik kobryński
33.Mańkowski Jan
34.Masalski Adam, dekretowy grodzki kobryński
35.Michniewicz Szymon
36.Niepokoyczycki Mikołaj, sędzia ziemski powiatu kobryńskiego
37.Oladowski Antoni
38.Orzeszko Józef, pisarz powiatu kobryńskiego

39.Orzeszko Michał, cześnik powiatu kobryńskiego
40.Orzeszko Mikołaj, S.P.P.
41.Ostromęcki Jan, R.K.
42.Ostrowski Józef
43.Pajewski Feliks
44.Postapowicz? Feliks Dominik, sędzia ziemski powiatu kobryńskiego
45.Przyłucki Franciszek
46.Przyłucki Jakub
47.Przyłucki Józef
48.Przyłucki Mikołaj
49.Rozbiecki Jan Teofil
50.Rutkowski Michał, porucznik
51.Ruszczyc Józef
52.Siestrzewitowski Leszczyc Gabryel Wawrzyniec, pisarz ziemski powiatu kobryńskiego
53.Siestrzewitowski Leszczyc Tadeusz, R.Z.P. Kobr.,
54.Stachorski Bartłomiej
55.Szczepanowski Ignacy, sędzia grodzki powiatu kobryńskiego
56.Szczepanowski Ludwik
57.Śnieżko - Błocki Faustyn
58.Śnieżko – Błocki Ignacy, sędzia ziemski powiatu kobryńskiego
59.Walicki Franciszek
60.Walter Stefan
61.Wereszczaka Franciszek, miecznik kobryński
62.Wereszczaka Hieronim, major WP
63.Wereszczaka Jan, porucznik WP
64.Worotynicki Jan, R.G.P. Kobr.
65.Worotyniecki Benedykt
66.Worotyniecki Ludwik
67.Worotyniecki Maciej
68.Worotyniecki Szymon
69.Zadarnowski Ignacy
70.Zadarnowski Jan, porucznik Wojsk Litewskich
71.Załęski Rafał, koniuszy powiatu kobryńskiego
72.Zarzecki Onufry
73.Zdzitowiecki Ludwik
74.Zieliński Bazyli
75.Żabiński Franciszek


* * * * *

 

Kilka osób, z uwagi na nieczytelność nazwisk w rękopisie, pominięto. Pojęcie "Wojsk Polskich" należy rozumieć jako "byłych Wojsk Polskich".
Nazwiska ułożono w porządku alfabetycznym.
Materiały do publikacji dostarczył: Piotr Jerzy Piotrowski, na podstawie kopii aktu wyboru w zbiorach rękopisów Ossolineum we Wrocławiu, sygn. zbioru 7906.
 

Biblioteka Potyczek z Genealogią
 

Data publikacji: 12 listopada 2010 r.