* * * * *

WILNO
KSIĄŻKA ADRESOWA I INFORMATOR Z 1912 ROKU

 

Od strony 457/700 zaczyna się alfabetyczny spis mieszkańców miasta Wilna.

 

     


Materiały do publikacji dostarczył:
Przemek Kisielewski
 

Biblioteka Potyczek z Genealogią
 

2007.XII.07