* * * * *

WILNO
KSIĄŻKA ADRESOWA I INFORMATOR Z 1913 ROKU
część pierwsza, część druga

 

 

     


Materiały do publikacji dostarczył:
Przemek Kisielewski
 

Biblioteka Potyczek z Genealogią
 

2008.I.06