* * * * *

WILNO
KSIĄŻKA ADRESOWA I INFORMATOR Z 1914 ROKU

 

To ostatni informator Wilna wydany po rosyjsku przed wybuchem Pierwszej Wojny Światowej. Dla poszukiwaczy, cenne są strony z adresami nieruchomości i ich właścicielami, informacje o osobach z podziałem na wykonywane zawody, sprawowane funkcje itp. Ponadto adresy i ówczesny podział administracji kościelnej zarówno rzymsko-katolickiej, prawosławnej jak i innych wyznań. Zapraszamy do lektury.
 

     


Materiały do publikacji dostarczył:
Przemek Kisielewski
 

Biblioteka Potyczek z Genealogią
 

Opublikowano: 14 lutego 2008 r.