Parafia Bukańce, śluby 1797/8 rok
Rok Nazwisko i imię Nazwisko i imię Uwagi
1797 Moyszyra/Moyszym Adam szl. Szablewicz Deograta szl. córka Antoniego i Konstancji Mordes.  Świadkowie: Mikołaj Szadziewicz, Adam Mordus, Szymon Eymont szlachta
1797 Macielis Mateusz Pawłowska Justyna  
1797 Walkiewicz Jerzy Szamtowa Katarzyna  
1797 Zapolski Mateusz ... Edyta  
1797 Sutkiewicz(?) Piotr Lewanowicz Anna  
1797 Jasiunas Mikołaj Straszewicz Ewa  
1797 Węckowicz Antoni szl. ... Anna szl. Jan Bukońskiń, Roman Stefanowicz, Benedykt Węckowicz, Antoni Mackiewicz, 
1797 Węckowicz Szymon syn Jakuba ... Maszewska(?) Konstancja Mateusz ..., Albert Węckowicz, Hieronim ...dziewicz
1797 Mąkiewicz Jakub    
  ?    
  ?    
  ?    
1798 Wojtkiewicz Stefan Mazalewska Elżbieta wdowa ojciec pana m.  Bonawentura Kozakowski. Świadkowie Andrzej Milewski, Mateusz Stankiewicz Maciej Grygas i Stanisław Ambroziewicz
1798 Bilotas Maciej Smoylowna Marianna Sw. Marcin Bilotas, Antoni Wołkiewicz, Mateusz Bilotas
1798 Kazimierz Moroczko s. Antoniego  Rozalia Żebrowska, wdowa Rozalia c. Karola Jankowskiego. Sw. Jan Chrzczonowicz szl, Mateusz Moroczko szl., Jan Popławski szl. 
1798 Kutaytis Jerzy Garniowna Katarzyna  
1798 Towiański jan s. Gabriela Tarasewicz Joanna c. Kacpra Sw. Jozef Szablewicz szl., Piotr Gryginis, Adam Wocianiec szl., 
1798 Woyszwiłło Andrzej s. Michała Bużyńska Katarzyna c. Macieja Sw. Kazimierz Staszaytis, Adam Staszewicz, Antonin adamowicz
1798 Januszewski Kazimierz s. Bartłomieja Wojszwiło Agata c. Michała Sw. Józef Kisiel, Szymon Kisiel, Jakub Kąsiewicz
1798 Węcewicz Józef, wdowiec Hoppen Joanna Joanna córka sędziego ziemskiego wiłkomirskiego. Sw.  Adam Berkien, - pułkownik, Aleksander Hoppen horodniczy(?), Antoni Hoppen
1798 Pawilonis Bartłomiej s. Jakuba Serapinasa Anna c. Stanisława Sw. Stanisław Kutaytis, Stanisław Serapinas
1798 Koczan Maciej szl. S Bartłomieja Mackiewicz Deograta szl. c. Tadeusza Sw.  Maciej Czaszkiewicz, Antoni Mordas, Ihnacy Koczan, Adam Koczan, Wincenty Mackiewicz, szlachta
1798 Wicheśko Jakub s. Piotra Wasilewska Anna Sw. Adam Straszewicz, Stanisław Szadziewicz, 
1798 Żebrowski Antoni Szablewicz Wiktoria Sw. Kacper Eymont, Józef Eymont, Adam Klimo ..wicz, Michał Poczopowicz
1798 Ambrozewicz Józef Jutowna Anna c Szymona Sw. Jan Jutia, Kazimierz Iwanowski, Piotr Iwanowski, Bartłomiej Ambroziewicz
1798 Gieczewski Mateusz s Kazimierza Swoldziamiańska Marianna c Mateusza Fortunat Orieszko komendant(?), Sw.  Jerzy Kontowt porucznik brygady Petyorskiej(?), Ignacy Szymkowski/Szymbowski

Przygotował: Przemek Kisielewski, czerwiec 2012
Biblioteka Kresowa Potyczek z genealogią