Parafia Bukańce, indeks urodzeń 1797
Lp. Rok Nazwisko Imię Imię ojca Nazwsko matki Imię matki Uwagi
1 1797 Ambrosonis Ewa Mikołaj Kolitowna Katarzyna Szymon Kisiel i Anna Mogianowna
2 1797 Ambrozewicz Stanisław Adam Stanisław Błusiowna Katarzyna Józef Piotrowski z Szat i Anna Jutowna
3 1797 Ambrozonis Agnieszka Mateusz Kisielowna Marianna Stanisław Jeralewicz i Katarzyna Abrasimowa
4 1797 Andrzeykowicz Bonifacy Mikołaj Józef Eymont Ludwika szl.  Kazimierz Rukuyza(?)  I Geograta Piotrowska oraz Franciszek Piotrowski i Zofia Kotkowska oraz Szymon Eymont  i Konstancja Wasilewska oraz Stanisław Andrzeykowicz i Ludwika Stypatkowska(?), szlachta
5 1797 Araszewski Petronella Marianna Maciej Woyniełowicz Katarzyna Mikołaj Szadziewicz szl. I Anna Klimkiewicz szl.
6 1797 Bilotas Dorota Antoni Angelowna Agata Grzegorz Walkiewicz i Marianna Smeylowna
7 1797 Chrzczonowicz Kazimierz Teodor Jan Wilimowiczowna(?) Ewa szl. Ch. Stanisław Wasilewski i Joanna Jankowska
8 1797 Garnis Andrzej Szymon Wareyko Katarzyna Jerzy Rukuyza/Ruzksza(?) i Katarzyna Garnis
9 1797 Garnis Stanisław Maciej - Ewa Tomasz Garnis i Anna Garnis
10 1797 Gibowicz Michał Jan Ignacy Krzyżanowska Judyta szl. Ch. Stefan Grzymałowski szl. i Deograta Szymkowska szl.
11 1797 Girtsztun Agata Bazylii Witkowska Marta Mateusz Witkowski i  Marianna(?)
12 1797 Girztun Agata Bazylii Witkowska Marta Mateusz Witkowski i  Marianna (?) Walkieniowna
13 1797 Grygaylunas Barbara Kazimierz Jasiunas Katarzyna Mikołaj Jasiunas i Anna Wiesiatkowa
14 1797 Hoppen Zofia Krystyna Antoni Szelkieng Dorota Adam Berkien i Franciszka Hoppem  sędzina ziemska wiłkom. oraz  Jozef Węckiewicz rotmistrz wiłkomirski i Deograta Gintowt oraz Onufry Kopeć  i Aleksandra Gintowt oraz Seweryn Hoppen i Krystyna Błocka oraz Andrzej Błu¶ wikariusz oraz Krystyna de domo Konczanka primo v. Hoppen 2ndo Franaczowiczowa
15 1797 Jaksztas Adam Mikołaj Jakubowicz Marcjanna Stanisław Ambrozewicz i Ewa Jutowa
16 1797 Jaksztas Adam Mikołaj Jakubowicz Marcjanna Stanisław ambroziewicz i Ewa Jutowa
17 1797 Jankowski lub Eymoint Wincenty Andrzej Wincenty Eymont kawaler Jankowska panna Marcjanna Maciej Kotkowski i Deograta Grzymałowska oraz Adam Matusewicz i Zofia Kotkowska  szlachta
18 1797 Krzywiczan(?) Katarzyna Anna Józef Kochanowska Petronella szl. Ch. Marcin Chrzczonowicz i Zofia Łakowicz oraz Józef Kochanowski i  Zofia Rogowska panna oraz Feliocjan Szadziewicz i Teresa łakowicz szlachta
19 1797 Kutaitys Agata Józef Ubanowna Ewa Jerzy Kutaytis i Katarzyna Buzyńska
20 1797 Kutaitys Anna Jerzy Baniulowna Anna Jerzy Serapinas i Katarzyna Ambrosowa
21 1797 Kutaitys Agata Józef Ubanowna Ewa Jerzy Kutaitys i Katarzyna Buczyńska
22 1797 Kutaitys Maciej Mateusz Pawilonowna Katarzyna Kiriło Timotof i Anna Pawilonowna
23 1797 Kutaytis Tomasz Jan Krysciunowna Katarzyna Juzef Kutaytis i Katarzyna Kutaytis
24 1797 Lachnicki Józef - Lachnicka Marcjanna Bazyli Lewaniewski i Tekla Chołchowska
25 1797 Lachnicki Józef - Lachnicka Marianna Bazyli Lawaniewski i Tekla Chołchowska
26 1797 Lesis Mikołaj Mateusz Marcin żuk Marianna Wincenty Raczko i Agata Subocz szlachta
27 1797 Mackiewicz Wincenty Antoni Andrzej Jakubowska Tekla szl. Ch. Józef Chrypiewicz i Anna Ratowtowa 
28 1797 Mackiewicz Urszula malgorzata Wincenty Andrzejkowicz Petronella szl. Ch. Antoni Jankowski i Joanna Jankowska
29 1797 Magianiowna Ewa - Magianiówna Marianna Bartłomiej Popławski i Agata Skominowna
30 1797 Magieriowa Ewa - Magieriowa Marianna Bartłomiej Popławski i Agata Skominowna
31 1797 Maksiewicz Agnieszka katarzyna Jan Boniewska(?) Agnieszka Ch. Domionik Żyłowski i Barbara Nieszajowa
32 1797 Małecka/Kotkowska Wiktoria Zuzanna Jan Kotkowski Małecka Helena panna Maciej Czarchowski i Deograta Szymkowska szl. oraz Jakub Rolski szl.  i Antonina Małecka panna
33 1797 Mimoncki Petronella Anna Jerzy Wasilewska Marianna szl. Ch. Rozalia Żebrowska i Józef Kotkowski
34 1797 Mimoncki Petronella Anna Jerzy Wasielewska Marianna szl. Ch. Józef Wasilewski i Rozalia Żebrowska oraz Jozef Kotkowski i Konstancja Wasilewska
35 1797 Mogianianka Anna - Mogianianka Anna Bartłomiej Murawski i Ewa Malewicz
36 1797 Mogianis Stanisław Michał Adam Kutaitys Anna Józef Orłowski szl. i Jadwiga Łakuszowna
37 1797 Mordas Piotr Paweł Jakub Staszewicz Justyna szl. Ch Franciszek Mordas i Montwilanka Rozalia oraz Adam Staszewicz i Aniela Szablewicz
38 1797 Mordas Bartłomiej Franciszek Szyłakowska Elżbieta szl. Ch. Jerzy Szablewicz i Katarzyna Mordas
39 1797 Mordas Katarzyna Marianna Andrzej? Pietraszkiewicz Barbara szl. Ch. Jerzy Szablewicz i Elżbieta Mordas oraz Józef Kotkowski i Aniela Szablewicz
40 1797 Mozewicz Agata Katarzyna - Mozewicz Marcjanna Karol Swalkien i Helena Małecka
41 1797 Mozewicz Helena Dorota - Mozewicz Marcjanna Jan Kotowski, szl. i ... Geciewiczowa 
42 1797 Murawski Józef Marcin Jerzy Szacz Aniela szl. Ch. Bernard (?) I Ludwika Ejmont  oraz Józef Eymonti Marianna Szacz, szlachta
43 1797 Poczopowicz Anna Petronela Antoni Rogowska Felicja szl. Ch Karol Labuński i Katarzyna Serafinowicz oraz Anna Zalewska i Adam Lachnicki
44 1797 Poczopowicz Michał Piotr Jan Klimkiewicz Józefa szl. Ch. Stanisław Stankonowicz rotmistrz kowien. I Aniela Kulwieć oraz Michał Poczopowicz oraz Marianna Waszkiewicz oraz Piotr Klimkiewicz, Ewa Stankiewicz szlachta
45 1797 Rafanowicz Jan Wincenty Jan Murawska Marianna szl. Ch Tadeusz Łukiański i Cecylia Zwyczewiczowa
46 1797 Sarapinas Maciej Andrzej Eygulowna Felicja Jerzy Kutajtis i Tekla Rotchowska
47 1797 Satkiewicz Józef Jerzy Szymon Wocianciowna Deograta szl. Ch. Adam Kwetko i Zuzanna Drazejkowa
48 1797 Serejko Agata Jakub Jakowna Anna Antoni Starkiewicz cantor i  Rozalia i szl. Marianna Swolkiewicz panna
49 1797 Stankiewicz Rozalia Tekla Jan Mogienianka Anna Szl. Ch. Szymon Juralewicz i Rozalias Romanowska oraz Bartłomiej Dyrmont i Tekla Romanowska
50 1797 Stankiewicz Rozalia Tekla Jan Mogienianka Anna Szl. Ch. Szymon Jarulewicz i Rozalia Romanowska oraz Bartłomiej Dyrmont i Tekla Romanowska
51 1797 Stankiewicz Ignacy Ignacy ko¶cielny Szymkowska Anna Andrzej Błu¶ wikariusz i  Apolonia Rostkowska
52 1797 Stankowicz Kazimierz Maciej Stanisław Łabuńska Deograta Stanisław szl. Rotmistrz kowieński(?) Ch. Antoni Hoppen, proboszcz i Krystyna de domo Hoppenowa Prozor sędzina ziemska kowieńska oraz Józefa Poczopowiczówna i Zachary Szadziewicz
53 1797 Stankowicz Kazimierz Maciej Stanisław Łabińska Deograta Stanisław rotmistrz kowieński. Ch. Antoni Hoppen, proboszcz i Krystyna de domo Hoppen Prozorowa oraz Mateusz Prozor syn sędziego ziemskiego kowieńskiego i Józefa Poczopowicz oraz Zacheusz Szadziewicz i Zuzanna Poczopowicz
54 1797 Strabeyko Michał Ignacy - Strabeyko Magdalena Jotef Chrypcewicz szl. I Teresa jerulewicz szl.
55 1797 Sudyk Jerzy Stanisław Józef Ruzwyzanka(?) Deograta Szl. Ch. Antoni Hoppen proboszcz i Deograta  Grzymałowska oraz Józef Kotkowski i Rozalia Sielawianka
56 1797 Szablewicz Marianna Magdalena Jerzy Mordas Zofia szl. Ch. Adam Mordas i Konstancja Szablewicz
57 1797 Szacz Elżbieta Marianna Adam Szadziewicz Petronella szl. Ch. Józef (?) i Anna Łyszkowa(?) oraz Krzysztof Szadziewicz i Anna Szadziewicz
58 1797 Szeruta Marianna Jerzy Maskolunowna Katarzyna Antoni Jankowski i Teodora Jankowska
59 1797 Szeruta Marianna Jerzy Maskolunowna Katarzyna Antoni Jankowski szl. i Teodora Jankowska szl.
60 1797 Terpiłowski Marianna Teofila Jan Ratowtowna  Józefa Igidiusz Paszkowski, Joanna Węcewicz szlachta
61 1797 U¶cianiec/Wacianiec Franciszka Agata Józef Kulweć Agata Józef szl. Ch. Karol Strobejko/Strabejko i Drawykowa(?) oraz Onufry Dronseyko(?) i H... Kulwieciowa
62 1797 Walkiewicz Józef Kazimierz Józef Szerutowna Katarzyna Franciszek Mordas szl. I  Rozalia de domo Mordas Monkiewicz oraz Karol Rukayza i Franciszka Mordas szl.
63 1797 Wasilewski Julianna Agata Stanisław Czyczyńska Anna Andrzej Woyszunti szl. Rozalia Gintowt oraz Mateusz Czaczyński i Ewa Woyszunt
64 1797 Wayciunas Dorota Bartłomiej Szymonis Jadwiga Jakub Baranowski i Ewa Wayciunas
65 1797 Wayciunas Ewa Marianna Tomasz Kiskowna Marianna Adam Weycianas i Justyna Magionowa
66 1797 Węckowicz Teresa ewa Bonifacy Kotkowska Anna Marcin Rzepnik i Teresa Kulwińska oraz Adam Baranowski i Elbieta Węckowicz
67 1797 Wilczewski Agata Gertruda Jerzy Janulewicz Barbara Bartłomiej Krasowski i Elżbita Węckowicz
68 1797 Wołodko Elżbieta Aniela Michał Gotowtowna Józefa szl. Ch. Adam Szacz i Ludwika Tuszko
69 1797 Zorgo Apolonia Dorota Paweł Szadziewicz Wiktoria Paweł szl. Chrze¶ni Stanisław Stankiewicz szl. i wielmożna Anna Prozorowa
70 1797 Zwyczewicz Anna Franciszka Jan Kulwińska Cecylia szl. Ch Mingayło ze Staszun i  Kulwińska Teresa  oraz Karol Strabeyko i Marianna Możejko szlachta

Przygotował: Przemek Kisielewski, maj 2012
Biblioteka Kresowa Potyczek z genealogi±