WYKAZ

OSÓB URODZONYCH W KRÓLESTWIE POLSKIM I ZACHODNICH GUBERNIACH,
uwolnionych na podstawie postanowienia z 13/17 maja 1871 r.
 

spod nadzoru policyjnego z pozwoleniem na zamieszkanie w dowolnym miejscu z wyłączeniem stolic guberni, z wyłączeniem osób duchownych
wyznania rzymsko-katolickiego które nie mają prawa do powrotu na teren Królestwa Polskiego, oraz z utrzymaniem zakazu wstąpienia do służby
państwowej i wojskowej.
Wykaz pochodzi z "Ludzie Wielkiego Księstwa Litewskiego" (w tłumaczeniu własnym).

 

 

Nazwisko i imię
 

zawód-pochodzenie
 

Gubernia
w której się urodził
 

Gubernia w której przebywał
pod policyjnym nadzorem
 

 

 

 

 

Andrzejewski Bonawentura

lekarz szlachcic

Kowieńska

Wiatska

Andrioli Elwiro 

mieszczanin

Wileńska

Wiatska

Arcimowicz Michał

szlachcic

Mochylewska

Astrachańska

Baranowicz Jan

szlachcic

Wileńska

Wiatska

Berlińska Waleria

szlachcianka

Warszawa

Warszawska

Byszewski Władysław

szlachcic

Mochylewska

Wiatska

Bleszyski Stanisław

drukarz

pólnocno zachodni kraj

Warszawska

Bogusławski Władysław

b.student S.Petersburskiego Uniwersytetu

Warszawa

Warszawa

Bogucki Andrzej

szlachcic

Warszawska

Wiatska

Borowski Józef

szlachcic

Grodzieńska

Wiatska

Bortkiewicz Józef

szlachcic

Kowieńska

Wiatska

Brzozowski Mikołaj

szlachcic

Podolska

Archangielska

Bujniewicz Antoni

szlachcic(?)

         -

Wiatska

Bujno Jakub

szlachcic

Grodzieńska

Wiatska

Białynowicz Andrzej

szlachcic

Mochylewska

Wiatska

Balicki Ludwik

szlachcic

Mińska

Warszawska

Ciemnołomski Karol

szlachcic

Kowieńska

Wiatska

Daczkiewicz Antoni

ksiądz

Kowieńska

Archangielska

Dziewulski Antoni

ksiądz

Lubelska

Archangielska

Dzieminowicz Aleksander

szlachcic

Mińska

Wiatska

Doroszkiewicz Apollinary

szlachcic

Mińska

Wiatska

Dubowik Ignacy

szlachcic

Mińska

Wiatska

Eismont Kazimierz

szlachcic

Grodzieńska

Wiatska

Elsbut Benedykt

szlachcic

Kowieńska

Wiatska

Fiałkowski Stanisław

ksiądz

Radomska

Archangielska

Giedgowt Jan s.Jana

szlachcic

Kowieńska

Wiatska

Gerlach Stanisław

szlachcic

Kowieńska

Wiatska

Giecewicz Ludomir

szlachcic

Mińska

Wiatska

Glinojadzki Zenon

szlachcic

Augustowska

Woroneska

Grygorowicz Fortunat

ksiądz

Mińska

Archangielska

Gruszecki Mikołaj

szlachcic

Mohylewska

Wiatska

Gudowicz Franciszek

szlachcic

Grodzieńska

Wiatska

Gutowski Grzegorz

ksiądz

 Płocka

Archangielska

Haliński Seweryn

szlachcic

Kijowska

Wiatska

Hejman Henryk

 szlachcic

Podolska

Astrachańska

Hryniewski Stefan

szlachcic

Wileńska

Wiatska

Iwaszkiewicz Stefan

szlachcic

Kowieńska

Wiatska

Jodkowski Julian

szlachcic

Grodzieńska

Wiatska

Jusewicz Walerian

szlachcic

Wileńska

Woroneska

Jaguczański Ignacy

szlachcic

Kowieńska

Woroneska

Jakszewicz Julia

szlachcianka

Kowieńska

Woroneska

Jankowski Matwiej

       -

Podolska

Archangielska

Jarosz Ławrenty

właść.

poddany pruski

Archangielska

Kalinowska Teofila

wdowa po sekr.guber.

z Lidy

Astrachańska

Kaszewski Michał

mieszczanin

m. Warszawa

Archangielska

Kibort Adolf

szlachcic

Kowieńska

Wiatska

Koziorowski Hilary

zakonnik bernardyn

Kr. Polskie

Archangielska

Kozicz Ignacy

szlachcic

Wołyńska

Wiatska

Kolenda Adam

ksiądz

Grodzieńska

Archangielska

Korziuk Osip

szlachcic

Mińska

Wiatska

Kosatski Erazm

szlachcic

Wołyńska

Wiatska

Kotlewicz Wacław

szlachcic

Kijowska

Wiatska

Kryński Mikołaj

szlachcic

Grodzieńska

Wiatska

Lichomski Andrzej

zub.szlachta

Podolska

Woroneska

Łopatta Ludwik

b.urzędnik

Kowieńska

Wiatska

Ludwinowicz Karol

szlachcic

Mińska

Woroneska

Malecka Fiedora

żona żołnierza zesłanego do gub.Tomskiej

Archangielska

Archangielska

Markowski Jan

 szlachcic

Wileńska

Woroneska

Michalski Ludwik

b. urzędnik

Podolska

Wiatska

Misztowicz Lew

szlachcic

Augustowska

Wiatska

Morczałowski Felicjan

szlachcic

Podolska

Astrachańska

Niemysski Jan

szlachcic

Grodzieńska

Wiatska

Nowiński Kazimierz 

szlachcic

Kijowska

Wiatska

Oziembłowski Onufry

szlachcic

Mińska

Wiatska

Pawłowski Stanisław

szlachcic

Wileńska

Archangielska

Piewcewicz Józef

szlachcic

Wileńska

Wiatska

Pieślak Michał

szlachcic

Wileńska

Wiatska

Pietrolewicz Antoni

szlachcic

Kowieńska

Wiatska

Pieszyński Oktawian

b.sekr.gub.

w Kraju zachodnim

Wiatska

Podwyszyński Stanisław

zub.szlachcic

Kijowska

Archangielska

Pożerski Franciszek

szlachcic

Kowieńska

Wiatska

Poczepowicz Feliks

b.mierniczy Wil. Urz. Ziem.

         -

Wiatska

Rudzki Teofil

ksiądz

Kowieńska

Archangielska

Rymmkiewicz Teodor

szlachcic

Kowieńska

Archangielska

Rymtowt Antoni

szlachcic

Mińska

Wiatska

Sawicki Walerian

szlachcic

Wileńska

Wiatska

Sancewicz Leon

szlachcic

Wołyńska

Wiatska

Sikorski Eustachy (Kacper)

kleryk

Warszawska

Archangielska

Skalski Teofil

szlachcic

Kr.Polskie

Archangielska

Skrobański Stanisław

szlachcic

Warszawska

Archangielska

Smorczewski Józef

szlachcic

Grodzieńska

Woroneska

Sosanko Adam

szlachcic

Wileńska

Wiatska

Soszyński Aleksander

szlachcic

Kijowska

Wiatska

Stackiewicz Kazimierz

szlachcic

Wileńska

Wiatska

Szyling Feliks

szlachcic

Kowieńska

Wiatska

Szneider Jan

szlachcic

Mohylewska

Astrachańska

Szpakowicz Michał s. Mikołaja

szlachcic

Kowieńska

Wiatska

Szpakowicz Mikołaj

szlachcic

Kowieńska

Wiatska

Tański Bernard

ksiądz

Płocka

Archangielska

Tomaszewicz Wincenty

ksiądz

Kowieńska

Archangielska

Tomaszewski Władysław

szlachcic

Kowieńska

Wiatska

Tomczewski Józef

szlachcic

Kowieńska

Wiatska

Topczewski Władysław

szlachcic

Augustowska

Wiatska

Wasilewski Józef

szlachcic nie zatwierdzony przez heroldię

Mińska

Wiatska

Weit Matwiej

duchowny

Kowieńska

Archangielska

Werner Bronisław

b.oficer

Siedlecka

Warszawska

Wiskowski Franciszek

szlachcic

Mohylewska

Warszawska

Wiszniewski Józef

szlachcic

Wołyńska

Wiatska

Wojciechowicz Józef

ksiądz

Kowieńska

Archangielska

Wilk Kasper

szlachcic

Kowieńska

Wiatska

Wołowski Ignacy

b. adwokat

Kr. Polskie

Warszawska

Wróblewski Zygmunt

szlachcic

Grodzieńska

Warszawska

Wygowski Ignacy

szlachcic

Wołyńska

Wiatska

Wyszomirski Józef

szlachcic

Kowieńska

Wiatska

Wyszyński Mikołaj

ksiądz

Podolska

Archangielsk

Zaręba Władyczański Mikołaj

szlachcic

Mohylewska

Archangielska

Zieleński Feliks

ksiądz

Witebska

Archangielska

Ziembicki Aleksander

szlachcic

Wołyńska

Archangielska

Żdżarski Stanisław

szlachcic

 Lubelska

Wiatska
 

Biblioteka Kresowa - powrót

Data pierwszej publikacji: 14.I.2008