BIBLIOTEKA KRESOWA POTYCZEK Z GENEALOGIĄ

MAPA SZEŚCIU GUBERNI LITWY I BIAŁEJ RUSI
w opracowaniu Benedykta Hertza
wydawnictwo "Kuriera Litewskiego"


Mapa ze zbiorów Jerzego Czajewskiego

Powrót do biblioteki
Copyright  © WMS 2013/14