ZASOBY METRYKALNE
W ZBIORACH AP LITWY
(stan na  listopad 2011 r. cz. V)

* * * * *

 


 Abelsk, Aleksandrowsk, Bujwidze, Dziewieniszki, Eygirdzie, Gadonów, Giedrojcie, Godlewo, Hanuszyszki, Iłock, Janopol, Kiejdany, Kielmy, Klawany, Kontowcie,
Kurnlew, Lepławsk, Ligumsk, Łabunów(sk), Ławaryszki, Łukniki, Niemenczyn, Niemonie Piewiańsk, Połusze , Remigoła, Szakinów, Siady, Sereje, Szaty, Staczuny,
Skaytsgir, Surwiliszki, Święte Jezioro, Wobalninka, Wędziagoła, Weksznie, Traszkuny, Urdomin
 

  1. rejestr urodzeń - 1651-1667 r. Opiszobacz
  2. rejestr urodzeń - 1810-1831 r. 
Opiszobacz

  3. rejestr urodzeń - 1827-1834 r. Opiszobacz

  4. rejestr urodzeń - 1832-1844 r. Opiszobacz

  5. rejestr urodzeń - 1835-1848 r. Opiszobacz

  6. rejestr urodzeń - 1848-1853 r. Opiszobacz

  7. rejestr urodzeń - 1853-1863 r. Opiszobacz

  8. rejestr urodzeń - 1863-1886 r. Opiszobacz

  9. rejestr urodzeń - 1887-1894 r. Opiszobacz

10. rejestr urodzeń - 1894-1903 r. Opiszobacz

11. rejestr zgonów - 1810-1844 r. Opiszobacz

12. rejestr zgonów - 1827-1835 r. Opiszobacz

13. rejestr zgonów - 1835-1848 r. Opiszobacz

14. rejestr zgonów - 1848-1859 r. Opiszobacz

15. rejestr zgonów - 1859-1882 r. Opiszobacz

16. rejestr zgonów - 1882-1892 r. Opis,zobacz

17. rejestr zgonów - 1892-1897 r. Opiszobacz

18. rejestr zgonów - 1897-1907 r. Opiszobacz

19. rejestr zgonów - 1907-1921 r. Opiszobacz

20. rejestr nauk przedślubnych - 1827-1836 r. Opiszobacz

21. rejestr nauk przedślubnych - 1836-1841 r. Opiszobacz

22. rejestr nauk przedślubnych - 1841-1846 r. Opiszobacz

23.rejestr nauk przedślubnych - 1846-1856 r. Opiszobacz

24. rejestr nauk przedślubnych - 1856-1866 r. Opiszobacz

25. rejestr nauk przedślubnych - 1866-1874 r. Opiszobacz

26. rejestr nauk przedślubnych - 1874-1876 r. Opiszobacz

27. rejestr nauk przedślubnych - 1886-1895 r. Opiszobacz

28. rejestr nauk przedślubnych - 1894-1904 r. Opiszobacz

29. rejestr ślubów - 1809-1844 r. Opiszobacz

30. rejestr ślubów - 1827-1837 r. Opiszobacz

31. rejestr ślubów - 1838-1848 r. Opiszobacz
32. rejestr ślubów - 1848-1858 r. 
Opiszobacz

33. rejestr ślubów - 1859-1885 r. Opiszobacz

34. rejestr ślubów - 1885-1895 r. Opiszobacz

35. rejestr ślubów - 1906-1921 r. Opiszobacz


z Kościoła Aleksandrowskiego
  1. rejestr urodzeń - 1789 - 1806 r.
Opis, zobacz
  2. rejestr urodzeń - 1807 - 1834 r.
Opis, zobacz
  3. rejestr urodzeń - 1827 - 1835 r.
Opis, zobacz
  4. rejestr urodzeń - 1836 - 1844 r.
Opis, zobacz
  5. rejestr urodzeń - 1845 - 1848 r.
Opis, zobacz
  6. rejestr urodzeń - 1848 - 1856 r.
Opis, zobacz
  7. rejestr urodzeń - 1857 - 1863 r.
Opis, zobacz
  8. rejestr urodzeń - 1864 - 1892 r.
Opis, zobacz
  9. rejestr urodzeń - 1892 - 1907 r.
Opis, zobacz
10. rejestr zgonów - 1789 - 1834 r.
Opis, zobacz
11. rejestr zgonów - 1827 - 1844 r.
Opis, zobacz
12. rejestr zgonów - 1848 - 1872 r.
Opis, zobacz
13. rejestr zgonów - 1872 - 1895 r.
Opis, zobacz
14. rejestr zgonów - 1789 - 1834 r.
Opis, zobacz
15. rejestr zgonów - 1827 - 1848 r.
Opis, zobacz
16. rejestr zgonów - 1848 - 1874 r.
Opis, zobacz
17. rejestr zgonów - 1894 - 1904 r.
Opis, zobacz

Bujwidze

  1. rejestr chrztów, ślubów i pogrzebów (Kaplica Rubno, kaplica Balinogródek). - 1786-1827 r. Opiszobacz

  2. rejestr chrztów - 1818-1827 r. Opiszobacz

  3. rejestr chrztów - 1827-1837 r. Opiszobacz

  4. rejestr chrztów - 1837-1848 r. Opiszobacz

  5. rejestr chrztów - 1848-1853 r. Opiszobacz

  6. rejestr chrztów - 1853-1857 r. Opiszobacz

  7. rejestr chrztów - 1857-1861 r. Opiszobacz

  8. rejestr chrztów - 1861-1868 r. Opiszobacz

  9. rejestr chrztów - 1869-1876 r. Opiszobacz

10. rejestr chrztów - 1877-1884 r. Opiszobacz

11. rejestr chrztów - 1884-1888 r. Opiszobacz

12. rejestr chrztów - 1888-1891 r. Opiszobacz

13. rejestr chrztów - 1891-1899 r. Opiszobacz

14. rejestr chrztów - 1899-1908 r. Opiszobacz

15. rejestr zgonów - 1827-1842 r. Opiszobacz

16. rejestr zgonów - 1842-1848 r. Opiszobacz

17. rejestr zgonów - 1848-1860 r. Opiszobacz

18. rejestr zgonów - 1860-1889 r. Opiszobacz

19. rejestr zgonów - 1890-1899 r. Opiszobacz

20. rejestr zgonów - 1899-1909 r. Opiszobacz

21. rejestr ślubów - 1827-1848 r. Opiszobacz

22. rejestr ślubów - 1848-1860 r. Opiszobacz

23. rejestr ślubów - 1860-1882 r. Opiszobacz

24. rejestr ślubów - 1882-1892 r. Opiszobacz

25. rejestr ślubów - 1892-1903 r. Opiszobacz

26. rejestr ślubów - 1904-1913 r. Opiszobacz

27. Fotografia św. Kazimierza z kościoła Bujwidzkiego (Jurgis Hopenas. - XX w.) Opiszobacz


Dziewieniszki
  1. rejestr urodzeń i małżeństw - 1691 - 1717 r.
Opis, zobacz
  2. rejestr urodzeń - 1772 - 1787 r.
Opis, zobacz
  3. rejestr urodzeń - 1787 - 1810 r.
Opis, zobacz
  4. rejestr urodzeń - 1896 - 1899 r.
Opis, zobacz
  5. rejestr  narodzin. - 1900 - 1905 r.
Opis, zobacz
  6. rejestr  narodzin. - 1905 - 1907 r.
Opis, zobacz
  7. rejestr  śmierci. - 1810 - 1833 r.
Opis, zobacz
  8. rejestr  śmierci. - 1848 - 1864 r.
Opis, zobacz
  9. rejestr  śmierci. - 1864 - 1883 r.
Opis, zobacz
10. rejestr  śmierci. - 1892 - 1898 r.
Opis, zobacz
11. rejestr  śmierci. - 1899 - 1913 r.
Opis, zobacz
12. rejestr  śmierci. - 1913 - 1919 r.
Opis, zobacz
13. rejestr  śmierci. - 1919 - 1921 r.
Opis, zobacz
14. księga nauk przedślubnych - 1841 - 1844 r.
Opis, zobacz
15. rejestr  małżeństw - 1757 - 1772 r.
Opis, zobacz
16. rejestr  małżeństw - 1773 - 1797 r.
Opis, zobacz
17. rejestr  małżeństw - 1797 - 1811 r.
Opis, zobacz
18. rejestr  małżeństw - 1848 - 1862 r.
Opis, zobacz
19. rejestr  małżeństw - 1862 - 1876 r.
Opis, zobacz
20. rejestr  małżeństw - 1899 - 1913 r.
Opis, zobacz
21. rejestr  małżeństw - 1920 - 1924 r.
Opis, zobacz
 

Eygirdzie
  1. rejestr urodzeń 1750-1791, małżeństw 1761-1791, zgonów 1753-1803
Opis, zobacz
  2. rejestr urodzeń - 1803 - 1812 r.
Opis zobacz

  3. rejestr urodzeń - 1812 - 1820 r. Opis, zobacz

  4. rejestr urodzeń - 1820 - 1827 r. Opis, zobacz

  5. rejestr urodzeń - 1828 - 1834 r. Opis, zobacz

  6. rejestr urodzeń - 1835 - 1847 r. Opis, zobacz

  7. rejestr urodzeń - 1847 - 1848 r. Opis, zobacz

  8. rejestr urodzeń - 1849 - 1858 r. Opis, zobacz

  9. rejestr urodzeń - 1859 - 1863 r. Opis, zobacz

10. rejestr urodzeń - 1863 - 1867 r. Opis, zobacz

11. rejestr urodzeń - 1867 - 1898 r. Opis, zobacz

12. rejestr zgonów - 1828 - 1834 r. Opis, zobacz

13. rejestr zgonów - 1835 - 1848 r. Opis, zobacz

14. rejestr zgonów - 1849 - 1868 r. Opis, zobacz

15. rejestr zgonów - 1869 - 1902 r. Opis, zobacz

16. rejestr zgonów - 1902 - 1921 r. Opis, zobacz

17. rejestr małżeństw - 1912 - 1921 r. Opis, zobacz

18. rejestr małżeństw - 1917 - 1922 r. Opis, zobacz

19. rejestr nauk przedślubnych - 1935 - 1940 r. Opis, zobacz
 

Gadonów

  1. rejestr małżeństw i nauk przedślubnych - 1828 -1855 r. Opiszobacz

  2. rejestr urodzeń - 1785 -1808 r. Opiszobacz

  3. rejestr urodzeń - 1808 -1821 r. Opiszobacz

  4. rejestr urodzeń - 1821-1828 r. Opiszobacz

  5. rejestr urodzeń - 1828 -1834 r. Opiszobacz

  6.  rejestr urodzeń - 1835 -1848 r. Opiszobacz

  7. rejestr urodzeń - 1849-1862 r. Opiszobacz

  8. rejestr urodzeń - 1862-1875 r. Opiszobacz

  9. rejestr urodzeń - 1876-1894 r. Opiszobacz

10. rejestr zgonów - 1813-1827 r. Opiszobacz

11. rejestr zgonów - 1828-1834 r. Opiszobacz

12. rejestr zgonów - 1835-1848 r. Opiszobacz

13. rejestr zgonów - 1849-1879 r. Opiszobacz

14. rejestr zgonów - 1879-1905 r. Opiszobacz

15. rejestr zgonów - 1905-1921 r. Opiszobacz

16. rejestr nauk przedślubnych - 1828 -1837 r. Opiszobacz

17. rejestr nauk przedślubnych - 1872 -1885 r. Opiszobacz

18. rejestr nauk przedślubnych - 1885 -1907 r. Opiszobacz

19. rejestr ślubów - 1818-1827 r. Opiszobacz

20. rejestr ślubów - 1835-1848 r. Opiszobacz

21. rejestr ślubów - 1849-1883 r. Opiszobacz

22. rejestr ślubów - 1884-1921 r. Opiszobacz

23. wykaz Nr. 5. - 1921]. - [1] p. Opiszobacz

24. wykaz Nr. 2. unici - 1921. - [1] p. Opiszobacz


Giedrojcie

  1. rejestr urodzeń 1865 - 1870 r. Opis | zobacz

  2. rejestr urodzeń 1870 - 1872 r. opis | zobacz

  3. rejestr urodzeń 1872 - 1873 r. Opis | zobacz

  4. rejestr urodzeń 1873 - 1877 r. Opis | zobacz

  5. rejestr urodzeń 1877 - 1882 r. Opis | zobacz

  6. rejestr urodzeń 1882 - 1886 r. Opis | zobacz

  7. rejestr urodzeń 1887 - 1892 r. Opis | zobacz

  8. rejestr urodzeń 1892 - 1895 r. Opis | zobacz

  9. rejestr urodzeń 1895 - 1899 r. Opis | zobacz

10. rejestr urodzeń 1903 - 1908 r. Opis | zobacz

11. rejestr zgonów 1848 - 1869 r. Opis | zobacz

12. rejestr zgonów 1870 - 1876 r. Opis | zobacz

13. rejestr zgonów 1876 - 1882 r. Opis | zobacz

14. rejestr zgonów 1882 - 1889 r. Opis | zobacz

15. rejestr zgonów 1889 - 1902 r. Opis | zobacz

16. rejestr zgonów 1902 - 1915 r. Opis | zobacz

17. rejestr zgonów 1915 - 1924 r. Opis | zobacz

18. rejestr zgonów 1916 - 1919 r. Opis | zobacz

19. rejestr zgonów 1925 - 1936 r. Opis | zobacz

20. rejestr ślubów 1848 - 1869 r. Opis | zobacz

21. rejestr ślubów 1877 - 1886 r. Opis | zobacz

22. rejestr ślubów 1886 - 1900 r. Opis | zobacz

23. rejestr ślubów 1900 - 1918 r. Opis | zobacz

24. rejestr ślubów 1915 - 1936 r. Opis | zobacz

25. Extrakty aktów J.W. Karolewicza z parafii kościoła w Giedroiciach  - 1834 r. Opiszobacz
26. Extrakty aktów W.S. Karolewicza z parafii kościoła w Giedroiciach - 1834-1841 r. 
Opis, zobacz

Godlewo
  1. rejestr urodzin i chrztów - 1861-1868 r. 
Opiszobacz
  2. rejestr urodzin i chrztów - 1875-1881 r. 
Opiszobacz
  3. rejestr urodzin i chrztów - 1881-1890 r. 
Opiszobacz
  4. rejestr urodzin i chrztów - 1890-1895 r. 
Opiszobacz
  5. rejestr urodzin i chrztów - 1896-1901 r. 
Opiszobacz
  6. rejestr urodzin i chrztów - 1901-1905 r. 
Opiszobacz
  7. rejestr urodzin i chrztów - 1905-1909 r. 
Opiszobacz
  8. rejestr urodzin i chrztów, ślubów i zgonów - 1835 r. 
Opiszobacz
  9. rejestr ślubów i nauk - 1821 r. 
Opiszobacz
10. rejestr ślubów i nauk - 1824 r. 
Opiszobacz
11. rejestr zgonów - 1861-1875 r. 
Opiszobacz
12. rejestr zgonów - 1875-1884 r. 
Opiszobacz
13. rejestr zgonów - 1885-1892 r. 
Opiszobacz
14. rejestr zgonów - 1892-1899 r. 
Opiszobacz
15. rejestr zgonów - 1899-1904 r. 
Opiszobacz
16. rejestr zgonów - 1905-1909 r. 
Opis, zobacz
17. rejestr zgonów - 1909-1915 r. 
Opis, zobacz
18. rejestr zgonów - 1915-1916 r. 
Opiszobacz
19. rejestr zgonów - 1917-1922 r. 
Opiszobacz
20. rejestr zgonów - 1922-1929 r. 
Opiszobacz
21. rejestr zgonów - 1922-1930 r. 
Opiszobacz
22. rejestr zgonów - 1929-1936 r. 
Opiszobacz
23. rejestr zgonów - 1931-1938 r. 
Opiszobacz
24. rejestr zgonów - 1936-1940 r. 
Opiszobacz
25. rejestr ślubów - 1863-1884 r. 
Opiszobacz
26. rejestr ślubów - 1884-1904 r. 
Opiszobacz
27. rejestr ślubów - 1905-1916 r. 
Opiszobacz
28. rejestr ślubów - 1917-1923 r. 
Opiszobacz
29. rejestr ślubów - 1922-1927 r. 
Opiszobacz
30. rejestr ślubów - 1922-1929 r. 
Opiszobacz
31. rejestr ślubów - 1927-1940 r. 
Opiszobacz
32. rejestr ślubów - 1930-1938 r. 
Opiszobacz
 

Hanuszyszki

  1. rejestr urodzeń - 1685-1740 r. Opis, zobacz
  2. rejestr urodzeń - 1828-1847 r. 
Opiszobacz
  3. rejestr urodzeń - 1847-1848 r. 
Opiszobacz
  4. rejestr urodzeń- 1848-1854 r. 
Opiszobacz

  5. rejestr urodzeń - 1854-1869 r. Opiszobacz

  6. rejestr urodzeń - 1869-1884 r. Opiszobacz

  7. rejestr urodzeń - 1884-1900 r. Opiszobacz
  8. rejestr zgonów - 1811-1843 r. 
Opiszobacz
  9. rejestr zgonów - 1848-1870 r. 
Opiszobacz
10. rejestr zgonów - 1870-1903 r. 
Opiszobacz
11. rejestr małżeństw  - 1748-1771 r. 
Opiszobacz
12. rejestr małżeństw  - 1848-1874 r. 
Opiszobacz
13. rejestr urodzeń 1900-11 r. opis , zobacz
14. rejestr zgonów 1903-20 r. opis , zobacz
15. rejestr zgonów 1921-30 r. opis , zobacz  
16. rejestr egzaminów przedślubnych 1828-62 r. opis , zobacz
17. rejestr ślubów 1848-74 r. opis , zobacz
18. rejestr ślubów 1875-10 r. opis , zobacz
19. rejestr ślubów 1921-26 r. opis , zobacz
20. rejestr ślubów 1927-40 r. opis , zobacz

 

Iłock (filialny)

  1. rejestr urodzeń - 1699 - 1711 r. Opis, zobacz

  2. rejestr urodzeń - 1712 - 1721 r. Opis, zobacz

  3. rejestr urodzeń - 1777 - 1784 r. Opis, zobacz

  4. rejestr urodzeń - 1784 - 1794 r. Opis, zobacz

  5. rejestr urodzeń - 1794 - 1802 r. Opis, zobacz

  6. rejestr urodzeń - 1802 - 1805 r. Opis, zobacz

  7. rejestr urodzeń - 1805 - 1810 r. Opis, zobacz

  8. rejestr urodzeń - 1810 - 1817 r. Opis, zobacz

  9. rejestr urodzeń - 1817 - 1826 r. Opis, zobacz

10. rejestr urodzeń - 1826 - 1827 r. Opis, zobacz

11. rejestr urodzeń - 1828 - 1834 r. Opis, zobacz

12. rejestr urodzeń - 1835 - 1840 r. Opis, zobacz

13. rejestr urodzeń - 1841 - 1848 r. Opis, zobacz

14. rejestr urodzeń - 1849 - 1856 r. Opis, zobacz

15. rejestr urodzeń - 1856 - 1859 r. Opis, zobacz

16. rejestr urodzeń - 1859 - 1870 r. Opis, zobacz

17. rejestr urodzeń - 1867 Opis, zobacz

18. rejestr zgonów - 1750 - 1770 r. Opis, zobacz

19. rejestr zgonów - 1770 - 1792 r. Opis, zobacz

20. rejestr zgonów - 1792 - 1812 r. Opis, zobacz

21. rejestr zgonów - 1813 - 1827 r. Opis, zobacz

22. rejestr zgonów - 1828 - 1834 r. Opis, zobacz

23. rejestr zgonów - 1835 - 1845 r. Opis, zobacz

24. rejestr zgonów - 1846 - 1848 r. Opis, zobacz

25. rejestr zgonów - 1849 - 1863 r. Opis, zobacz

26. rejestr zgonów - 1859 - 1870 r. Opis, zobacz

27. rejestr zgonów - 1911 - 1917 r. Opis, zobacz

28. rejestr zgonów (projekt). - 1900 - 1910 r. Opis, zobacz

29. rejestr zgonów (projekt). - 1917 - 1929 r. Opis, zobacz

30. rejestr nauk przedślubnych - 1828 - 1833 r. Opis, zobacz

31. rejestr nauk przedślubnych - 1834 - 1844 r. Opis, zobacz

32. rejestr nauk przedślubnych - 1844 - 1854 r. Opis, zobacz

33. rejestr nauk przedślubnych - 1854 - 1868 r. Opis, zobacz

34. rejestr nauk przedślubnych - 1868 - 1874 r. Opis, zobacz

35. rejestr nauk przedślubnych - 1874 - 1880 r. Opis, zobacz

36. rejestr nauk przedślubnych - 1880 - 1888 r. Opis, zobacz

37. rejestr nauk przedślubnych - 1888 - 1897 r. Opis, zobacz

38. rejestr nauk przedślubnych - 1897 - 1903 r. Opis, zobacz

39. rejestr nauk przedślubnych - 1903 - 1911 r. Opis, zobacz

40. rejestr nauk przedślubnych - 1911 - 1920 r. Opis, zobacz

41. rejestr ślubów - 1675 - 1716 r. Opis, zobacz

42. rejestr ślubów - 1716 - 1737 r. Opis, zobacz

43. rejestr ślubów - 1738 - 1763 r. Opis, zobacz

44. rejestr ślubów - 1764 - 1804 r. Opis, zobacz

45. rejestr ślubów - 1804 - 1810 r. Opis, zobacz

46. rejestr ślubów - 1810 - 1818 r. Opis, zobacz

47. rejestr ślubów - 1819 - 1825 r. Opis, zobacz

48. rejestr ślubów - 1825 - 1827 r. Opis, zobacz

49. rejestr ślubów - 1828 - 1834 r. Opis, zobacz

50. rejestr ślubów - 1835 - 1848 r. Opis, zobacz
 


Janopol
  1. rejestr zgonów 1823-1827 r., śmierci 1831 roku, i rejestr nauk - 1823 - 1831 r.
Opis, zobacz
  2. rejestr urodzeń - 1760 - 1777 r.
Opis, zobacz
  3. rejestr urodzeń - 1835 - 1848 r.
Opis, zobacz
  4. rejestr urodzeń - 1849 - 1866 r.
Opis, zobacz
  5. rejestr urodzeń - 1866 - 1894 r.
Opis, zobacz
  6. rejestr zgonów - 1787 - 1822 r.
Opis, zobacz
  7. rejestr zgonów - 1835 - 1847 r.
Opis, zobacz
  8. rejestr zgonów - 1849 - 1883 r.
Opis, zobacz
  9. rejestr zgonów - 1917 - 1920 r.
Opis, zobacz
10 .rejestr małżeństw - 1764 - 1792 r.
Opis, zobacz
11. rejestr małżeństw - 1792 - 1820 r.
Opis, zobacz
12. rejestr małżeństw - 1896 - 1920 r.
Opis,
 

Kiejdany
  1. rejestr urodzeń 1820-1905, ślubów 1883-1905, zmarłych - 1820 - 1905 r.
Opis, zobacz

  2. rejestr urodzeń - 1832 - 1844 r. Opis, zobacz

  3. rejestr urodzeń - 1844 - 1848 r. Opis, zobacz

  4. rejestr urodzeń - 1848 - 1851 r. Opis, zobacz

  5. rejestr urodzeń - 1851 - 1858 r. Opis, zobacz

  6. rejestr urodzeń - 1871 - 1881 r. Opis, zobacz

  7. rejestr urodzeń - 1882 - 1891 r. Opis, zobacz

  8. rejestr urodzeń - 1891 - 1901 r. Opis, zobacz

  9. rejestr urodzeń - 1752 - 1799 r. Opis, zobacz

10. Nociuny rejestr urodzeń - 1858 - 1871 r. Opis, zobacz

11. Nociuny rejestr zgonów - 1858 - 1886 r. Opis, zobacz

12. rejestr zgonów - 1827 - 1841 r. Opis, zobacz

13. rejestr zgonów - 1841 - 1848 r. Opis, zobacz

14. rejestr zgonów - 1848 - 1858 r. Opis, zobacz

15. rejestr zgonów - 1886 - 1907 r. Opis, zobacz

16. rejestr zgonów - 1907 - 1921 r. Opis, zobacz
17. rejestr nauk przedślubnych - 1835 - 1846 r.
Opis, zobacz

18. rejestr nauk przedślubnych - 1847 - 1852 r. Opis, zobacz

19. rejestr nauk przedślubnych - 1897 - 1911 r. Opis, zobacz

20. rejestr nauk przedślubnych - 1911 - 1921 r. Opis, zobacz

21. rejestr małżeństw - 1827 - 1843 r. Opis, zobacz

22. rejestr małżeństw - 1861 - 1878 r. Opis, zobacz

23. rejestr małżeństw - 1878 - 1902 r. Opis, zobacz

24. rejestr małżeństw - 1902 - 1921 r. Opis, zobacz
 

Kielmy
  1. rejestr nauk przedślubnych - 1832 - 1850 r.
Opis, zobacz
  2. rejestr narodzin - 1760 - 1781 r.
Opis, zobacz
  3. rejestr urodzeń - 1781 - 1800 r.
Opis, zobacz
  4. rejestr urodzeń - 1811 - 1824 r.
Opis, zobacz
  5. rejestr urodzeń - 1824 - 1827 r.
Opis, zobacz
  6. rejestr urodzeń - 1828 - 1834 r.
Opis, zobacz
  7. rejestr urodzeń - 1835 - 1842 r.
Opis, zobacz
  8. rejestr urodzeń - 1842 - 1847 r.
Opis, zobacz
  9. rejestr urodzeń - 1847 - 1848 r.
Opis, zobacz
10. rejestr urodzeń - 1849 - 1856 r.
Opis, zobacz
11. rejestr urodzeń - 1857 - 1864 r.
Opis, zobacz
12. rejestr urodzeń - 1864 - 1873 r.
Opis, zobacz
13. rejestr zgonów - 1796 - 1819 r.
Opis, zobacz
14. rejestr zgonów - 1835 - 1848 r.
Opis, zobacz
15. rejestr zgonów - 1849 - 1865 r.
Opis, zobacz
16. rejestr zgonów - 1865 - 1882 r.
Opis, zobacz
17. rejestr nauk przedślubnych - - 1848 - 1867 r.
Opis, zobacz
18. rejestr nauk przedślubnych - 1867 - 1877 r.
Opis, zobacz
19. rejestr nauk przedślubnych - 1910 - 1918 r.
Opis, zobacz
20. rejestr małżeństw - 1788 - 1820 r.
Opis, zobacz
21. rejestr małżeństw - 1820 - 1827 r.
Opis, zobacz
22. rejestr małżeństw - 1828 - 1834 r.
Opis, zobacz
23. rejestr małżeństw - 1835 - 1848 r.
Opis, zobacz
24. rejestr małżeństw - 1849 - 1872 r.
Opis, zobacz
25. rejestr małżeństw - 1870 - 1891 r.
Opis, zobacz

Klawany

  1. rejestr małżeństw 1890-1909 r., i rejestr zgonów 1906-1909 Opis, zobacz
  2. rejestr urodzeń - 1792 - 1807 r.
Opis, zobacz

  3. rejestr urodzeń - 1807 - 1825 r. Opis, zobacz

  4. rejestr urodzeń - 1828 - 1834 r. Opis, zobacz

  5. rejestr urodzeń - 1835 - 1848 r. Opis, zobacz

  6. rejestr urodzeń - 1849 - 1855 r. Opis, zobacz

  7. rejestr urodzeń - 1856 - 1863 r. Opis, zobacz

  8. rejestr urodzeń - 1864 - 1869 r. Opis, zobacz

  9. rejestr urodzeń - 1870 - 1876 r. Opis, zobacz

10. rejestr urodzeń - 1876 - 1885 r. Opis, zobacz

11. rejestr urodzeń - 1885 - 1894 r. Opis, zobacz

12. rejestr urodzeń - 1894 - 1909 r. Opis, zobacz

13. rejestr zgonów - 1795 - 1819 r. Opis, zobacz

14. rejestr zgonów - 1849 - 1863 r. Opis, zobacz

15. rejestr zgonów - 1880 - 1892 r. Opis, zobacz

16. rejestr zgonów - 1892 - 1906 r. Opis, zobacz

17. rejestr zgonów - 1909 - 1921 r. Opis, zobacz

18. rejestr małżeństw - 1870 - 1890 r. Opis, zobacz

19. rejestr małżeństw - 1909 - 1921 r. Opis, zobacz
 

Kontowcie

  1. rejestr urodzeń - 1835-1848 r. rejestr urodzeń 1903-1911 r. inne - 1835-1911 r. Opiszobacz

  2. rejestr urodzeń - 1692-1708 r. Opiszobacz

  3. rejestr urodzeń - 1751-1766 r. Opiszobacz

  4. rejestr urodzeń - 1766-1787 r. Opiszobacz

  5. rejestr urodzeń - 1788-1794 r. Opiszobacz

  6. rejestr urodzeń - 1794-1804 r. Opiszobacz

  7. rejestr urodzeń - 1805-1817 r. Opiszobacz

  8. rejestr urodzeń - 1818-1827 r. Opiszobacz

  9. rejestr urodzeń - 1828-1834 r. Opiszobacz

10. rejestr urodzeń - 1849-1860 r. Opiszobacz

11. rejestr urodzeń - 1860-1870 r. Opiszobacz

12. rejestr urodzeń - 1870-1888 r. Opiszobacz

13. rejestr urodzeń - 1888-1903 r. Opiszobacz

14. rejestr zgonów - 1761-1794 r. Opiszobacz

15. rejestr zgonów - 1821-1827 r. Opiszobacz

16. rejestr zgonów - 1835-1848 r. Opiszobacz

17. rejestr zgonów - 1849-1876 r. Opiszobacz

18. rejestr zgonów - 1876-1899 r. Opiszobacz

19. rejestr zgonów - 1899-1918 r. Opiszobacz

20. rejestr ślubów - 1758-1796 r. Opiszobacz

21. rejestr ślubów - 1822-1827 r. Opiszobacz

22. rejestr ślubów - 1828-1834 r. Opiszobacz

23. rejestr ślubów - 1835-1848 r. Opiszobacz

24. rejestr ślubów - 1849-1886 r. Opiszobacz

25. rejestr ślubów - 1886-1918 r. Opiszobacz
 

  1. rejestr urodzeń - 1799-1817 r. Opiszobacz

  2. rejestr urodzeń - 1818-1827 r. Opiszobacz

  3. rejestr urodzeń - 1827-1834 r. Opiszobacz

  4. rejestr urodzeń - 1834-1839 r. Opiszobacz

  5. rejestr urodzeń - 1839-1844 r. Opiszobacz

  6. rejestr urodzeń - 1862-1870 r. Opis,| zobacz

  7. rejestr urodzeń - 1884-1892 r. Opiszobacz

  8. rejestr zgonów - 1845-1848 r. Opiszobacz

  9. rejestr zgonów - 1874-1892 r. Opiszobacz

10. rejestr zgonów - 1892-1916 r. Opiszobacz

11. rejestr zgonów - 1916-1921 r. Opiszobacz

12. rejestr nauk przedślubnych - 1833-1836 r. Opiszobacz

13. rejestr ślubów - 1848-1863 r. Opiszobacz

14. rejestr ślubów - 1863-1879 r. Opis ,zobacz

15. rejestr ślubów - 1879-1895 r. Opiszobacz

16. Kurklių RKB Švč. Mergelės Marijos Škaplieriaus brolijos narių knyga. - 1766-1886 r. Opiszobacz


 

kościół filialny Lepławski (Pławski) w parafii Obiadzkiej

  1. rejestr urodzeń - 1765 - 1784 r. Opis, zobacz
  2. rejestr urodzeń - 1784 - 1807 r.
Opis, zobacz
  3. rejestr urodzeń - 1807 - 1823 r.
Opis, zobacz
  4. rejestr urodzeń - 1823 - 1827 r.
Opis, zobacz
  5. rejestr urodzeń - 1828 - 1834 r.
Opis, zobacz
  6. rejestr urodzeń - 1835 - 1847 r.
Opis, zobacz
  7. rejestr urodzeń - 1847 - 1848 r.
Opis, zobacz
  8. rejestr urodzeń - 1849 - 1858 r.
Opis, zobacz
  9. rejestr urodzeń - 1858 - 1878 r.
Opis, zobacz
10. rejestr urodzeń - 1878 - 1896 r.
Opis, zobacz
11. rejestr urodzeń - 1896 - 1907 r.
Opis, zobacz
12. rejestr zgonów - 1765 - 1821 r.
Opis, zobacz
13. rejestr zgonów - 1821 - 1827 r.
Opis, zobacz
14. rejestr zgonów - 1835 - 1848 r.
Opis, zobacz
15. rejestr zgonów - 1849 - 1869 r.
Opis, zobacz
16. rejestr zgonów - 1869 - 1896 r.
Opis, zobacz
17. rejestr zgonów - 1896 - 1919 r.
Opis, zobacz
18. rejestr małżeństw - 1777 - 1821 r.
Opis, zobacz
19. rejestr małżeństw - 1821 - 1827 r.
Opis, zobacz
20. rejestr małżeństw - 1828 - 1834 r.
Opis, zobacz
21. rejestr małżeństw - 1835 - 1848 r.
Opis, zobacz
22. rejestr małżeństw - 1849 - 1887 r.
Opis, zobacz
23. rejestr małżeństw - 1887 - 1919 r.
Opis, zobacz
24. rejestr małżeństw - 1917 - 1922 r.
Opis, zobacz
 

  1. rejestr ślubów - 1711-1721 r. Opiszobacz
  2. rejestr urodzeń - 1762-1774 r. 
Opiszobacz

  3. rejestr urodzeń - 1773-1786 r. Opiszobacz

  4. rejestr urodzeń - 1786-1790 r. Opiszobacz

  5. rejestr urodzeń - 1806-1813 r. Opiszobacz

  6. rejestr urodzeń - 1813-1825 r. Opis, zobacz

  7. rejestr urodzeń - 1828-1834 r. Opiszobacz

  8. rejestr urodzeń - 1835-1846 r. Opiszobacz

  9. rejestr urodzeń - 1849-1855 r. Opiszobacz

10. rejestr urodzeń - 1856-1857 r. Opiszobacz

11. rejestr urodzeń - 1858-1865 r. Opis, zobacz

12. rejestr urodzeń - 1865-1877 r. Opiszobacz

13. rejestr urodzeń - 1878-1885 r. Opiszobacz

14. rejestr urodzeń - 1885-1892 r. Opiszobacz

15. rejestr urodzeń - 1892-1899 r. Opiszobacz

16. rejestr urodzeń - 1899-1909 r. Opiszobacz

17. rejestr zgonów - 1761-1790 r. Opiszobacz

18.rejestr zgonów - 1790-1821 r. Opiszobacz

19. rejestr zgonów - 1821-1827 r. Opiszobacz

20. rejestr zgonów - 1828-1834 r. Opiszobacz

21. rejestr zgonów - 1835-1848 r. Opiszobacz

22. rejestr zgonów - 1849-1862 r. Opiszobacz

23. rejestr zgonów - 1863-1881 r. Opiszobacz

24. rejestr zgonów - 1881-1893 r. Opiszobacz

25. rejestr zgonów - 1894-1909 r. Opiszobacz

26. rejestr slubów i urodzeń - 1733-1785 r. Opiszobacz

27. rejestr ślubów - 1760-1790 r. Opiszobacz

28. rejestr ślubów - 1790-1804 r. Opiszobacz

29. rejestr ślubów - 1807-1819 r. Opiszobacz
30. rejestr ślubów - 1819-1827 r. 
Opiszobacz
31. rejestr ślubów - 1849-1865 r. 
Opiszobacz
32. rejestr ślubów - 1865-1884 r. 
Opiszobacz
33. rejestr ślubów - 1884-1909 r. 
Opiszobacz
34. rejestr ślubów - 1910-1921 r. 
Opiszobacz


Łabunów(sk)
  1. rejestr urodzeń i zgonów - 1809 - 1827 r.
Opis, zobacz
  2. rejestr zgonów - 1809 - 1827 r.
Opis, zobacz
  3. rejestr zgonów - 1827 - 1839 r.
Opis, zobacz
  4. rejestr zgonów - 1839 - 1848 r.
Opis, zobacz
  5. rejestr zgonów - 1848 - 1858 r.
Opis, zobacz
  6. rejestr zgonów - 1858 - 1889 r.
Opis, zobacz
  7. rejestr zgonów - 1889 - 1907 r.
Opis, zobacz
  8. rejestr zgonów - 1827 - 1848 r.
Opis, zobacz
  9. rejestr zgonów - 1848 - 1877 r.
Opis, zobacz
10. rejestr zgonów - 1877 - 1901 r.
Opis, zobacz
11. rejestr zgonów - 1901 - 1921 r.
Opis, zobacz
12. rejestr ślubów - 1783 - 1827 r.
Opis, zobacz
13. rejestr ślubów - 1827 - 1848 r.
Opis, zobacz
14. rejestr ślubów - 1848 - 1878 r.
Opis, zobacz
15. rejestr ślubów - 1878 - 1911 r.
Opis, zobacz
16. rejestr ślubów - 1911 - 1921 r.
Opis, zobacz

 

Ławaryszki
  1. rejestr małżeństw - 1893 - 1898 r.Opis, zobacz
  2. rejestr małżeństw - 1898 - 1910 r.
Opis, zobacz
  3. rejestr małżeństw - 1910 - 1920 r.
Opis, zobacz
  4. rejestr małżeństw - 1920 - 1922 r.
Opis, Obrazek
  5. rejestr małżeństw - 1893 - 1898 r.
Opis, zobacz
  6. rejestr małżeństw - 1898 - 1910 r.
Opis, zobacz
  7. rejestr małżeństw - 1910 - 1920 r.
Opis, zobacz
  8. rejestr małżeństw - 1920 - 1922 r.
Opis, zobacz
  9. rejestr urodzeń - 1884 - 1889 r.
Opis, zobacz
10. rejestr urodzeń - 1889 - 1892 r.
Opis, zobacz
11. rejestr urodzeń - 1894 - 1896 r.
Opis, zobacz
12. rejestr urodzeń - 1896 - 1897 r.
Opis, zobacz
13. rejestr urodzeń - 1898 - 1899 r.
Opis, zobacz
14. rejestr urodzeń - 1899 - 1904 r.
Opis, zobacz
15. rejestr urodzeń - 1904 - 1907 r.
Opis, zobacz
16. rejestr zgonów - 1773 - 1783 r.
Opis, zobacz
17. rejestr zgonów - 1788 - 1819 r.
Opis, zobacz
18. rejestr zgonów - 1820 - 1827 r.
Opis,zobacz
19. rejestr zgonów - 1827 - 1839 r.
Opis, zobacz
20. rejestr zgonów - 1839 - 1848 r.
Opis, zobacz
21. rejestr zgonów - 1848 - 1866 r.
Opis, zobacz
22. rejestr zgonów - 1866 - 1889 r.
Opis, zobacz
23. rejestr zgonów - 1889 - 1895 r.
Opis, zobacz
24. rejestr zgonów - 1895 - 1908 r.
Opis, zobacz
25. rejestr zgonów - 1909 - 1916 r.
Opis, zobacz
26. rejestr zgonów - 1920 - 1922 r.
Opis, zobacz
27. rejestr nauk przedślubnych - 1827 - 1833 r.
Opis, zobacz
28. rejestr nauk przedślubnych - 1842 - 1859 r.
Opis, zobacz
29. rejestr nauk przedślubnych - 1877 - 1884 r.
Opis, zobacz
30. rejestr małżeństw - 1730 - 1777 r.
Opis, zobacz
31. rejestr małżeństw - 1778 - 1797 r.
Opis, zobacz
32. rejestr małżeństw - 1798 - 1827 r.
Opis, zobacz
33. rejestr małżeństw - 1827 - 1843 r.
Opis, zobacz
34. rejestr małżeństw - 1843 - 1848 r.
Opis, zobacz
35. rejestr małżeństw - 1848 - 1863 r.
Opis, zobacz
36. rejestr małżeństw - 1864 - 1875 r.
Opis, zobacz
37. rejestr małżeństw - 1876 - 1888 r.
Opis, zobacz
38. rejestr małżeństw - 1888 - 1893 r.
Opis, zobacz
39. rejestr małżeństw - 1780 - 1855 lat, 1875 - 1881 r.
Opis, zobacz
40. rejestr zgonów - lata 1780 - 1855, lata 1877 - 1881, lata 1906 - 1912 z 1914 r.,
Opis, zobacz
41. rejestr urodzeń -1780 - 1855 r.
Opis, zobacz
42. rejestr małżeństw - 1864 - 1897 r.
Opis, zobacz
43. rejestr zgonów - 1866 - 1895 r.
Opis, zobacz
44. rejestr urodzeń -1869 - 1873 r. 
Opis, zobacz
45. rejestr urodzeń -1874 - 1884 r.
Opis, zobacz
46. rejestr urodzeń -1877 - 1880 r.
Opis, zobacz

Łukniki

  1. rejestr urodzeń - 1759 - 1764 r. Opis, zobacz

  2. rejestr urodzeń - 1772 - 1775 r. Opis, zobacz

  3. rejestr urodzeń - 1775 - 1785 r. Opis, zobacz

  4. rejestr urodzeń - 1785 - 1798 r. Opis, zobacz

  5. rejestr urodzeń - 1798 - 1805 r. Opis, zobacz

  6. rejestr urodzeń - 1805 - 1813 r. Opis, zobacz

  7. rejestr urodzeń - 1813 - 1819 r. Opis, zobacz

  8. rejestr urodzeń - 1819 - 1827 r. Opis, zobacz

  9. rejestr urodzeń - 1828 - 1834 r. Opis, zobacz

10. rejestr urodzeń - 1835 - 1844 r. Opis, zobacz

11. rejestr urodzeń - 1844 - 1848 r. Opis, zobacz

12. rejestr urodzeń - 1849 - 1854 r. Opis, zobacz

13. rejestr urodzeń - 1863 - 1873 r. Opis, zobacz

14. rejestr urodzeń - 1874 - 1882 r. Opis, zobacz

15. rejestr urodzeń - 1882 - 1889 r. Opis, zobacz

16. rejestr urodzeń - 1890 - 1898 r. Opis, zobacz

17. rejestr urodzeń - 1898 - 1906 r. Opis, zobacz

18. rejestr urodzeń - 1835 - 1870 r. Opis, zobacz

19. rejestr zgonów - 1828 - 1834 r. Opis, zobacz

20. rejestr zgonów - 1835 - 1848 r. Opis, zobacz

21. rejestr zgonów - 1848 - 1859 r. Opis, zobacz

22. rejestr zgonów - 1859 - 1881 r. Opis, zobacz

23. rejestr zgonów - 1881 - 1892 r. Opis, zobacz

24. rejestr zgonów - 1892 - 1909 r. Opis, zobacz

25. rejestr zgonów - 1909 - 1918 r. Opis, zobacz

26. rejestr zgonów - 1918 - 1921 r. Opis, zobacz

27. rejestr zgonów - 1835 - 1870 r. Opis, zobacz

28. rejestr zgonów - 1871 - 1912 r. Opis, zobacz

29. rejestr nauk przedślubnych - 1866 - 1871 r. Opis, zobacz

30. rejestr nauk przedślubnych - 1872 - 1877 r. Opis, zobacz

31. rejestr nauk przedślubnych - 1877 - 1883 r. Opis, zobacz

32. rejestr nauk przedślubnych - 1883 - 1888 r. Opis, zobacz

33. rejestr nauk przedślubnych - 1888 - 1892 r. Opis, zobacz

34. rejestr nauk przedślubnych 1894 r., rejestr małżeństw fragment. - 1892 - 1901 r. Opis, zobacz

35. rejestr małżeństw i rejestr zgonów - 1766 - 1773 r. Opis, zobacz

36. rejestr małżeństw - 1781 - 1802 r. Opis, zobacz

37. rejestr małżeństw - 1802 - 1813 r. Opis, zobacz

38. rejestr małżeństw - 1813 - 1818 r. Opis, zobacz

39. rejestr małżeństw - 1818 - 1827 r. Opis, zobacz

40. rejestr małżeństw - 1828 - 1834 r. Opis, zobacz

41. rejestr małżeństw - 1835 - 1849 r. Opis, zobacz

42. rejestr małżeństw - 1848 - 1859 r. Opis, zobacz

43. rejestr małżeństw - 1860 - 1875 r. Opis, zobacz

44. rejestr małżeństw - 1876 - 1892 r. Opis, zobacz

45. rejestr małżeństw - 1913 - 1918 r. Opis, zobacz

46. rejestr małżeństw - 1918 - 1921 r. Opis, zobacz


Niemenczyn
  1. rejestr małżeństw 1783-1896 r.
Opis, zobacz
  2. rejestr zgonów 1794-1896 r. 
Opis, zobacz
  3. rejestr małżeństw 1897-1939 r.
Opis, zobacz
  4. rejestr urodzeń - 1859 - 1865 r.
Opis, zobacz
  5. rejestr urodzeń - 1865 - 1869 r.
Opis, zobacz
  6. rejestr urodzeń - 1869 - 1872 r.
Opis, Obraz
  7. rejestr urodzeń - 1872 - 1875 r.
Opis, zobacz
  8. rejestr urodzeń - 1875 - 1879 r.
Opis, zobacz
  9. rejestr urodzeń - 1879 - 1883 r.
Opis, zobacz
10. rejestr urodzeń - 1883 - 1886 r.
Opis, zobacz
11. rejestr urodzeń - 1887 - 1890 r.
Opis, zobacz
12. rejestr urodzeń - 1890 - 1893 r.
Opis, zobacz
13. rejestr urodzeń - 1894 - 1897 r.
Opis, zobacz
14. rejestr urodzeń - 1897 - 1900 r.
Opis, zobacz
15. rejestr urodzeń - 1900 - 1903 r.
Opis, zobacz
16. rejestr urodzeń - 1903 - 1905 r.
Opis, zobacz
17. rejestr urodzeń - 1906 - 1908 r.
Opis, zobacz
18. rejestr urodzeń, małżeństw i zgonów - 1802 - 1818 r.
Opis, zobacz
19. rejestr zgonów - 1827 - 1834 r.
Opis, zobacz
20. rejestr zgonów - 1845 - 1848 r.
Opis, zobacz
21. rejestr zgonów - 1868 - 1877 r.
Opis, zobacz
22. rejestr zgonów - 1877 - 1886 r.
Opis, zobacz
23. rejestr zgonów - 1886 - 1897 r.
Opis, zobacz
24. rejestr zgonów - 1897 - 1902 r.
Opis, zobacz
25. rejestr zgonów - 1902 - 1912 r.
Opis, zobacz
26. rejestr zgonów - 1912 - 1919 r.
Opis, zobacz
27. rejestr zgonów - 1920 - 1922 r.
Opis, zobacz
28. rejestr małżeństw - 1845 - 1848 r.
Opis, zobacz
29. rejestr małżeństw - 1848 - 1864 r.
Opis, zobacz
30. rejestr małżeństw - 1864 - 1872 r.
Opis, zobacz
31. rejestr małżeństw - 1872 - 1884 r.
Opis, zobacz
32. rejestr małżeństw - 1884 - 1894 r.
Opis, zobacz
33. rejestr małżeństw - 1894 - 1903 r.
Opis, zobacz
34. rejestr małżeństw - 1903 - 1916 r.
Opis, zobacz
35. rejestr małżeństw - 1916 - 1922 r.
Opis, zobacz


Niemonie

  1. rejestr urodzeń - 1848-1854 r. Opiszobacz
  2. rejestr urodzeń - 1854-1859 r. 
Opiszobacz

  3. rejestr urodzeń - 1865-1872 r. Opiszobacz

  4. rejestr urodzeń - 1879-1886 r. Opiszobacz

  5. rejestr urodzeń - 1886-1898 r. Opiszobacz

  6. rejestr urodzeń - 1898-1910 r. Opiszobacz

  7. rejestr zgonów - 1864-1884 r. Opiszobacz

  8. rejestr zgonów - 1884-1899 r. Opiszobacz

  9. rejestr zgonów - 1899-1917 r. Opiszobacz

10. rejestr urodzeń, ślubów i zgonów - 1802-1818 r. Opiszobacz

11. rejestr ślubów - 1914-1936 r. Opiszobacz

12. rejestr ślubów - 1827-1846 r. Opiszobacz

13. rejestr ślubów - 1865-1885 r. Opiszobacz

14. rejestr ślubów - 1885-1918 r. Opiszobacz

 

Piewiańsk
  1. rejestr urodzeń - 1785-1815 r. 
Opiszobacz
  2. rejestr urodzeń - 1815-1825 r. 
Opiszobacz

  3. rejestr urodzeń - 1826-1827 r. Opiszobacz

  4. rejestr urodzeń - 1828-1834 r. Opiszobacz

  5. rejestr urodzeń - 1835-1848 r. Opiszobacz

  6. rejestr urodzeń - 1849-1861 r. Opiszobacz

  7. rejestr urodzeń - 1887-1907 r. Opiszobacz

  8. rejestr zgonów - 1790-1821 r. Opiszobacz

  9. rejestr zgonów - 1821-1827 r. Opiszobacz

10. rejestr zgonów - 1828-1835 r. Opiszobacz

11. rejestr zgonów - 1835-1848 r. Opiszobacz

Połusze

  1. rejestr urodzeń - 1800 - 1821 r. Opis, zobacz

  2. rejestr urodzeń - 1822 - 1831 r. Opis, zobacz

  3. rejestr urodzeń - 1827 - 1841 r. Opis, zobacz

  4. rejestr urodzeń - 1841 - 1858 r. Opis, zobacz

  5. rejestr urodzeń - 1848 - 1853 r. Opis, zobacz

  6. rejestr urodzeń - 1854 - 1860 r. Opis, zobacz

  7. rejestr urodzeń - 1860 - 1870 r. Opis, zobacz

  8. rejestr urodzeń - 1870 - 1885 r. Opis, zobacz

  9. rejestr urodzeń - 1885 - 1897 r. Opis, zobacz

10. rejestr urodzeń - 1897 - 1907 r. Opis, zobacz

11. rejestr urodzeń, małżeństw i zgonów - 1778 - 1799 r. Opis, zobacz

12. rejestr zgonów - 1800 - 1813 r. Opis, zobacz

13. rejestr zgonów - 1814 - 1830 r. Opis, zobacz

14. rejestr zgonów - 1827 - 1858 r. Opis, zobacz

15. rejestr zgonów - 1848 - 1873 r. Opis, zobacz

16. rejestr zgonów - 1873 - 1908 r. Opis, zobacz

17. rejestr zgonów - 1909 - 1920 r. Opis, zobacz

18. rejestr małżeństw - 1800 - 1819 r. Opis, zobacz

19. rejestr małżeństw - 1819 - 1830 r. Opis, zobacz

20. rejestr małżeństw - 1827 - 1857 r. Opis, zobacz

21. rejestr małżeństw - 1848 - 1868 r. Opis, zobacz

22. rejestr małżeństw - 1868 - 1891 r. Opis, zobacz

23. rejestr małżeństw - 1891 - 1914 r. Opis, zobacz

24. rejestr małżeństw - 1915 - 1920 r. Opis, zobacz

Remigoła (powiat upitski)
  1. rejestr urodzeń - 1866 - 1874 r.
Opis, zobacz
  2. rejestr urodzeń - 1874 - 1880 r.
Opis, zobacz
  3. rejestr urodzeń - 1885 - 1889 r.
Opis, zobacz
  4. rejestr urodzeń - 1890 - 1893 r.
Opis, zobacz
  5. rejestr urodzeń, małżeństw i zgonów - 1771 - 1796 r.
Opis, zobacz
  6. rejestr urodzeń, małżeństw i zgonów - 1802 - 1818 r.
Opis, zobacz
  7. rejestr zgonów - 1873 - 1882 r.
Opis, zobacz
  8. rejestr zgonów - 1882 - 1889 r.
Opis, zobacz
  9. rejestr zgonów - 1890 - 1899 r.
Opis, zobacz
10. rejestr ślubów - 1858 - 1874 r.
Opis, zobacz
11. rejestr ślubów - 1891 - 1908 r.
Opis, zobacz
12. rejestr ślubów - 1908 - 1919 r.
Opis, zobacz
13. rejestr ślubów - 1922 - 1928 r.
Opis, zobacz
 

Szakinów
  1. rejestr urodzeń i ślubów - 1691 - 1704 r.
Opis, zobacz

  2. rejestr urodzeń - 1704 - 1731 r. Opis, zobacz

  3. rejestr urodzeń - 1731 - 1797 r. Opis, zobacz

  4. rejestr urodzeń - 1732 - 1745 r. Opis, zobacz

  5. rejestr urodzeń - 1745 - 1762 r. Opis, zobacz

  6. rejestr urodzeń - 1763 - 1775 r. Opis, zobacz

  7. rejestr urodzeń - 1776 - 1796 r. Opis, zobacz

  8. rejestr urodzeń - 1796 - 1804 r. Opis, zobacz

  9. rejestr urodzeń - 1797 - 1799 r. Opis, zobacz

10. rejestr urodzeń - 1804 - 1823 r. Opis, zobacz

11. rejestr urodzeń - 1824 - 1828 r. Opis, zobacz

12. rejestr urodzeń - 1828 - 1834 r. Opis, zobacz

13. rejestr urodzeń - 1835 - 1848 r. Opis, zobacz

14. rejestr urodzeń - 1849 - 1862 r. Opis, zobacz

15. rejestr urodzeń - 1863 - 1884 r. Opis, zobacz

16. rejestr urodzeń - 1884 - 1900 r. Opis, zobacz

17. rejestr zgonów - 1881 - 1910 r. Opis, zobacz

18. rejestr zgonów - 1911 - 1917 r. Opis, zobacz

19. rejestr zgonów index - 1828 - 1924 r. Opis, zobacz

20. rejestr zgonów - 1778 - 1827 r. Opis, zobacz

21. rejestr nauk przedślubnych - 1827 - 1836 r. Opis, zobacz

22. rejestr nauk przedślubnych - 1836 - 1858 r. Opis, zobacz

23. rejestr nauk przedślubnych - 1859 - 1864 r. Opis, zobacz

24. rejestr ślubów - 1704 - 1773 r. Opis, zobacz

25. rejestr ślubów - 1774 - 1817 r. Opis, zobacz

26. rejestr ślubów - 1817 - 1827 r. Opis, zobacz

27. rejestr ślubów - 1880 - 1916 r. Opis, zobacz

28. rejestr ślubów - 1917 - 1929 r. Opis, zobacz

29. rejestr z alfabetycznym wykazem ślubów za lata  - 1828 - 1929 r. Opis, zobacz
 

Siady
  1. rejestr urodzeń i ślubów  - 1641 - 1707 r.
Opis, zobacz

  2. rejestr urodzeń - 1668 - 1675 r. Opis, zobacz

  3. rejestr urodzeń - 1676 - 1699 r. Opis, zobacz

  4. rejestr urodzeń - 1685 - 1746 r. Opis, zobacz

  5. rejestr urodzeń - 1700 - 1716 r. Opis, zobacz

  6. rejestr urodzeń - 1718 - 1744 r. Opis, zobacz

  7. rejestr urodzeń - 1745 - 1769 r. Opis, zobacz

  8. rejestr urodzeń - 1769 - 1784 r. Opis, zobacz

  9. rejestr urodzeń - 1784 - 1798 r. Opis, zobacz

10. rejestr urodzeń - 1798 - 1812 r. Opis, zobacz

11. rejestr urodzeń - 1812 - 1818 r. Opis, zobacz

12. rejestr urodzeń - 1818 - 1827 r. Opis, zobacz

13. rejestr urodzeń - 1828 - 1834 r. Opis, zobacz

14. rejestr urodzeń - 1835 - 1847 r. Opis, zobacz

15. rejestr urodzeń - 1849 - 1858 r. Opis, zobacz

16. rejestr urodzeń - 1858 - 1867 r. Opis, zobacz

17. rejestr urodzeń - 1868 - 1875 r. Opis, zobacz

18. rejestr urodzeń - 1875 - 1883 r. Opis, zobacz

19. rejestr urodzeń - 1883 - 1889 r. Opis, zobacz

20. rejestr urodzeń - 1895 - 1903 r. Opis, zobacz

21. rejestr zgonów - 1761 - 1783 r. Opis, zobacz

22. rejestr zgonów - 1783 - 1812 r. Opis, zobacz

23. rejestr zgonów - 1812 - 1826 r. Opis, zobacz

24. rejestr zgonów - 1828 - 1834 r. Opis, zobacz

25. rejestr zgonów - 1835 - 1848 r. Opis, zobacz

26. rejestr zgonów - 1849 - 1865 r. Opis, zobacz

27. rejestr zgonów - 1865 - 1877 r. Opis, zobacz

28. rejestr zgonów - 1897 - 1907 r. Opis, zobacz

29. rejestr ślubów i książki okólniki - 1828 - 1834 r. Opis, zobacz

30. rejestr ślubów - 1749 - 1790 r. Opis, zobacz

31. rejestr ślubów - 1791 - 1813 r. Opis, zobacz

32. rejestr ślubów - 1813 - 1827 r. Opis, zobacz

33. rejestr ślubów - 1835 - 1848 r. Opis, zobacz

34. rejestr ślubów - 1849 - 1870 r. Opis, zobacz

35. rejestr ślubów - 1871 - 1887 r. Opis, zobacz


Sereje
  1. rejestr urodzeń - 1826 - 1828 r.
Opis, zobacz
  2. rejestr urodzeń - 1829 - 1831 r.
Opis , zobacz
  3. rejestr urodzeń - 1832 - 1836 r.
Opis, zobacz
  4. rejestr urodzeń - 1837 - 1841 r.
Opis, zobacz
  5. rejestr urodzeń - 1842 - 1845 r.
Opis, zobacz
  6. rejestr urodzeń - 1846 - 1851 r.
Opis, zobacz
  7. rejestr urodzeń - 1852 - 1859 r.
Opis, zobacz
  8. rejestr urodzeń - 1859 - 1863 r.
Opis, zobacz
  9. rejestr urodzeń - 1864 - 1866 r.
Opis, zobacz
10. rejestr urodzeń - 1867 - 1871 r.
Opis, zobacz
11. rejestr urodzeń - 1872 - 1876 r.
Opis, zobacz
12. rejestr urodzeń - 1877 - 1880 r.
Opis, zobacz
13. rejestr urodzeń - 1881 - 1884 r.
Opis, zobacz
14. rejestr urodzeń - 1884 - 1888 r.
Opis, zobacz
15. rejestr urodzeń - 1888 - 1894 r.
Opis, zobacz
16. rejestr urodzeń - 1894 - 1900 r.
Opis, zobacz
17. rejestr urodzeń - 1900 - 1906 r.
Opis, zobacz
18. rejestr zgonów - 1848 - 1860 r.
Opis, zobacz
19. rejestr zgonów - 1861 - 1869 r.
Opis, zobacz
20. rejestr zgonów - 1870 - 1877 r.
Opis, zobacz
21. rejestr zgonów - 1878 - 1882 r.
Opis, zobacz
22. rejestr zgonów - 1882 - 1889 r.
Opis, zobacz
23. rejestr zgonów - 1890 - 1897 r.
Opis, zobacz
24. rejestr zgonów - 1897 - 1905 r.
Opis, zobacz
25. rejestr zgonów - 1905 - 1915 r.
Opis, zobacz
26. rejestr zgonów - 1916 - 1918 r.
Opis, zobacz
27. rejestr zgonów - 1922 - 1929 r.
Opis, zobacz
28. rejestr zgonów - 1930 - 1938 r.
Opis, zobacz
29. rejestr ślubów - 1826 - 1832 r.
Opis, zobacz
30. rejestr ślubów - 1833 - 1841 r.
Opis, zobacz
31. rejestr ślubów - 1842 - 1849 r.
Opis, zobacz
32. rejestr ślubów - 1850 - 1858 r.
Opis, zobacz
33. rejestr ślubów - 1859 - 1870 r.
Opis, zobacz
34. rejestr ślubów - 1871 - 1879 r.
Opis, zobacz
35. rejestr ślubów - 1880 - 1886 r.
Opis, zobacz
36. rejestr ślubów - 1886 - 1897 r.
Opis, zobacz
37. rejestr ślubów - 1897 - 1915 r.
Opis, zobacz
38. rejestr ślubów - 1916 - 1918 r.
Opis, zobacz
39. rejestr ślubów - 1918 - 1922 r.
Opis, zobacz
40. rejestr ślubów - 1922 - 1930 r.
Opis, zobacz
41. rejestr ślubów - 1931 - 1938 r.
Opis, zobacz

Szaty

  1. rejestr zgonów, kopie rejestru zgonów - 1723 - 1797 r. Opis, zobacz

  2. rejestr urodzeń - 1857 - 1866 r. Opis, zobacz

  3. rejestr urodzeń - 1874 - 1882 r. Opis, zobacz

  4. rejestr urodzeń - 1882 - 1888 r. Opis, zobacz

  5. rejestr zgonów - 1859 - 1880 r. Opis, zobacz

  6. rejestr zgonów - 1880 - 1892 r. Opis, zobacz

  7. rejestr zgonów - 1892 - 1901 r. Opis, zobacz

  8. rejestr zgonów - 1902 - 1916 r. Opis, zobacz

  9. rejestr zgonów - 1917 - 1923 r. Opis, zobacz

10. rejestr zgonów - 1923 - 1931 r. Opis, zobacz

11. rejestr ślubów - 1819 - 1827 r. Opis, zobacz

12. rejestr ślubów - 1858 - 1880 r. Opis, zobacz

13. rejestr ślubów - 1881 - 1890 r. Opis, zobacz

14. rejestr ślubów - 1917 - 1925 r. Opis, zobacz

Staczuny

  1. rejestr urodzeń - 1800 - 1813 r. Opis, zobacz

  2. rejestr urodzeń - 1835 - 1848 r. Opis, zobacz

  3. rejestr urodzeń - 1849 - 1857 r. Opis, zobacz

  4. rejestr urodzeń - 1870 - 1885 r. Opis, zobacz

  5. rejestr urodzeń - 1885 - 1904 r. Opis, zobacz

  6. rejestr zgonów - 1780 - 1821 r. Opis, zobacz

  7. rejestr zgonów - 1822 - 1834 r. Opis, zobacz

  8. rejestr zgonów - 1835 - 1848 r. Opis, zobacz

  9. rejestr zgonów - 1849 - 1869 r. Opis, zobacz

10. rejestr zgonów - 1869 - 1896 r. Opis, zobacz

11. rejestr zgonów - 1896 - 1909 r. Opis, zobacz

12. rejestr zgonów - 1910 - 1921 r. Opis, zobacz

Skaytsgir

  1. rejestr zgonów, kopie rejestru zgonów - 1916 - 1929 r. Opis, zobacz

  2. rejestr urodzeń - 1836 - 1848 r. Opis, zobacz

  3. rejestr urodzeń - 1849 - 1855 r. Opis, zobacz

  4. rejestr urodzeń - 1856 - 1861 r. Opis, zobacz

  5. rejestr urodzeń - 1861 - 1870 r. Opis, zobacz

  6. rejestr urodzeń - 1870 - 1885 r. Opis, zobacz

  7. rejestr urodzeń - 1885 - 1899 r. Opis,| zobacz

  8. rejestr zgonów - 1782 - 1803 r. Opis, zobacz

  9. rejestr zgonów - 1804 - 1828 r. Opis, zobacz

10. rejestr zgonów - 1836 - 1848 r. Opis, zobacz

11. rejestr zgonów - 1849 - 1861 r. Opis, zobacz

12. rejestr zgonów - 1861 - 1878 r. Opis, zobacz

13. rejestr zgonów - 1879 - 1895 r. Opis, zobacz

14. rejestr zgonów - 1895 - 1917 r. Opis, zobacz

15. rejestr zgonów - 1917 - 1926 r. Opis, zobacz

16. rejestr nauk przedślubnych  - 1905 - 1922 r. Opis,| zobacz

17. rejestr ślubów - 1904 - 1918 r. Opis, zobacz

18. rejestr ślubów - 1918 - 1927 r. Opis, zobacz

Surwiliszki

  1. rejestr urodzeń - 1794 - 1820 r. Opis, zobacz

  2. rejestr urodzeń - 1828 - 1834 r. Opis, zobacz

  3. rejestr urodzeń - 1835 - 1848 r. Opis, zobacz

  4. rejestr urodzeń - 1849 - 1858 r. Opis, zobacz

  5. rejestr urodzeń - 1858 - 1872 r. Opis, zobacz

  6. rejestr urodzeń - 1872 - 1885 r. Opis, zobacz

  7. rejestr urodzeń - 1885 - 1903 r. Opis, zobacz

  8. rejestr urodzeń, małżeństw i zgonów  - 1820 - 1828 r. Opis, zobacz

  9. rejestr zgonów - 1781 - 1822 r. Opis, zobacz

10. rejestr zgonów - 1835 - 1848 r. Opis, zobacz

11. rejestr zgonów - 1849 - 1869 r. Opis, zobacz

12. rejestr zgonów - 1869 - 1892 r. Opis, zobacz

13. rejestr zgonów - 1892 - 1920 r. Opis, zobacz

14. rejestr ślubów - 1799 - 1821 r. Opis, zobacz

15. rejestr ślubów - 1835 - 1848 r. Opis, zobacz

16. rejestr ślubów - 1849 - 1867 r. Opis, zobacz

17. rejestr ślubów - 1868 - 1883 r. Opis, zobacz

18. rejestr ślubów - 1884 - 1910 r. Opis, zobacz

19. rejestr ślubów - 1910 - 1920 r. Opis, zobacz

Święte Jezioro

  1. rejestr urodzeń - 1825 - 1838 r. Opis, zobacz

  2. rejestr urodzeń - 1836 - 1842 r. Opis, zobacz

  3. rejestr urodzeń - 1843 - 1848 r. Opis, zobacz

  4. rejestr urodzeń - 1848 - 1853 r. Opis, zobacz

  5. rejestr urodzeń - 1854 - 1859 r. Opis, zobacz

  6. rejestr zgonów - 1836 - 1854 r. Opis, zobacz

  7. rejestr zgonów - 1855 - 1865 r. Opis, zobacz

  8. rejestr zgonów - 1922 - 1938 r. Opis, zobacz

  9. rejestr ślubów - 1836 - 1848 r. Opis, zobacz

10. rejestr ślubów - 1849 - 1859 r. Opis, zobacz

11. rejestr ślubów - 1922 - 1938 r. Opis, zobacz

Wobalninka

  1. rejestr urodzeń, małżeństw i zgonów - 1699 - 1796 r. Opis, zobacz

  2. rejestr urodzeń - 1861 - 1866 r. Opis, zobacz

  3. rejestr urodzeń - 1866 - 1874 r. Opis, zobacz

  4. rejestr urodzeń - 1874 - 1882 r. Opis,zobacz

  5. rejestr urodzeń - 1882 - 1888 r. Opis, zobacz

  6. rejestr urodzeń - 1888 - 1894 r. Opis, zobacz

  7. rejestr zgonów - 1856 - 1870 r. Opis, zobacz

  8. rejestr zgonów - 1870 - 1881 r. Opis, zobacz

  9. rejestr zgonów - 1881 - 1894 r. Opis, zobacz

10. rejestr zgonów - 1869 - 1890 r. Opis, zobacz

11. rejestr ślubów - 1861 - 1870 r. Opis, zobacz

12. rejestr ślubów - 1870 - 1875 r. Opis, zobacz

13. rejestr ślubów - 1875 - 1886 r. Opis, zobacz

Wędziagoła

  1. rejestr urodzeń, małżeństw i zgonów - 1699 - 1799 r. Opis, zobacz

  2. rejestr urodzeń - 1706 - 1751 r. Opis, zobacz

  3. rejestr urodzeń - 1752 - 1788 r. Opis, zobacz

  4. rejestr urodzeń - 1788 - 1805 r. Opis, zobacz

  5. rejestr urodzeń - 1805 - 1827 r. Opis, zobacz

  6. rejestr urodzeń - 1827 - 1831 r. Opis, zobacz

  7. rejestr urodzeń - 1831 - 1841 r. Opis, zobacz

  8. rejestr urodzeń - 1841 - 1849 r. Opis, zobacz

  9. rejestr urodzeń - 1848 - 1851 r. Opis, zobacz

10. rejestr urodzeń - 1851 - 1858 r. Opis, zobacz

11. rejestr urodzeń - 1867 - 1876 r. Opis, zobacz

12. rejestr urodzeń - 1876 - 1882 r. Opis, zobacz

13. rejestr urodzeń - 1883 - 1889 r. Opis, zobacz

14. rejestr urodzeń - 1889 - 1896 r. Opis, zobacz

15. rejestr urodzeń - 1897 - 1905 r. Opis, zobacz

16. rejestr zgonów - 1862 - 1879 r. Opis, zobacz

17. rejestr zgonów - 1879 - 1890 r. Opis, zobacz

18. rejestr zgonów - 1890 - 1904 r. Opis, zobacz

19. rejestr zgonów - 1904 - 1921 r. Opis, zobacz

20. rejestr ślubów - 1752 - 1784 r. Opis, zobacz

21. rejestr ślubów - 1811 - 1827 r. Opis, zobacz

22. rejestr ślubów - 1827 - 1844 r. Opis, zobacz

23. rejestr ślubów - 1844 - 1849 r. Opis, zobacz

24. rejestr ślubów - 1848 - 1861 r. Opis, zobacz

25. rejestr ślubów - 1861 - 1885 r. Opis, zobacz

26. rejestr ślubów - 1905 - 1921 r. Opis, zobacz

Weksznie

  1. rejestr urodzeń - 1802 - 1827 r. Opis, zobacz

  2. rejestr urodzeń - 1855 - 1862 r. Opis, zobacz

  3. rejestr urodzeń - 1862 - 1869 r. Opis, zobacz

  4. rejestr urodzeń - 1869 - 1875 r. Opis, zobacz

  5. rejestr urodzeń - 1875 - 1880 r. Opis, zobacz

  6. rejestr urodzeń - 1880 - 1885 r. Opis, zobacz

  7. rejestr urodzeń - 1885 - 1890 r. Opis, zobacz

  8. rejestr urodzeń - 1891 - 1898 r. Opis, zobacz

  9. rejestr urodzeń - 1898 - 1904 r. Opis, zobacz

10. rejestr zgonów - 1819 - 1827 r. Opis, zobacz

11. rejestr zgonów - 1828 - 1834 r. Opis, zobacz

12. rejestr zgonów - 1835 - 1846 r. Opis, zobacz

13. rejestr zgonów - 1847 - 1848 r. Opis, zobacz

14. rejestr zgonów - 1862 - 1874 r. Opis, zobacz

15. rejestr zgonów - 1874 - 1882 r. Opis, zobacz

16. rejestr zgonów - 1882 - 1885 r. Opis, zobacz

17. rejestr zgonów - 1891 - 1900 r. Opis, zobacz

18. rejestr zgonów - 1900 - 1915 r. Opis, zobacz

19. rejestr ślubów - 1817 - 1827 r. Opis, zobacz

20. rejestr ślubów - 1828 - 1834 r. Opis, zobacz

21. rejestr ślubów - 1849 - 1864 r. Opis, zobacz

22. rejestr ślubów - 1853 - 1865 r. Opis, zobacz

23. rejestr ślubów - 1865 - 1874 r. Opis, zobacz

24. rejestr ślubów - 1870 - 1883 r. Opis, zobacz

25. rejestr ślubów - 1883 - 1896 r. Opis, zobacz

26. rejestr ślubów - 1896 - 1910 r. Opis, zobacz

27. rejestr ślubów - 1910 - 1927 r. Opis, zobacz

28. rejestr nauk przedślubnych - 1845 - 1853 r. Opis, zobacz

29. rejestr nauk przedślubnych - 1909 - 1918 r. Opis, zobacz

 

Traszkuny

  1. rejestr urodzeń - 1863 - 1868 r. Opis, zobacz

  2. rejestr urodzeń - 1868 - 1880 r. Opis, zobacz

  3. rejestr urodzeń - 1880 - 1888 r. Opis, zobacz

  4. rejestr urodzeń - 1888 - 1893 r. Opis, zobacz

  5. rejestr urodzeń - 1894 - 1901 r. Opis, zobacz

  6. rejestr urodzeń - 1901 - 1908 r. Opis, zobacz

  7. rejestr urodzeń, ślubów i zgonów - 1711 - 1799 r. Opis, zobacz

  8. rejestr zgonów - 1866 - 1892 r. Opis, zobacz

  9. rejestr zgonów - 1892 - 1904 r. Opis, zobacz

10. rejestr zgonów - 1904 - 1921 r. Opis, zobacz

11. rejestr ślubów - 1861 - 1885 r. Opis, zobacz

12. rejestr ślubów - 1885 - 1905 r. Opis, zobacz

13. rejestr ślubów - 1906 - 1921 r. Opis, zobacz
 

Urdomin ( dziś Rudomino)

  1. rejestr urodzeń - 1826 - 1835 r. Opis, zobacz

  2. rejestr urodzeń - 1836 - 1842 r. Opis, zobacz

  3. rejestr urodzeń - 1849 - 1854 r. Opis, zobacz

  4. rejestr urodzeń - 1855 - 1862 r. Opis, zobacz

  5. rejestr zgonów - 1826 - 1835 r. Opis, zobacz

  6. rejestr zgonów - 1836 - 1842 r. Opis, zobacz

  7. rejestr zgonów - 1843 - 1858 r. Opis, zobacz

  8. rejestr zgonów - 1922 - 1938 r. Opis, zobacz

  9. rejestr ślubów - 1841 - 1861 r. Opis, zobacz

10. rejestr ślubów - 1922 - 1938 r. Opis, zobacz


Zobacz Litwa-metryki cz. I,II,III,IV,V,VI,VII na większej mapie

  Na górę

  Zasoby metrykalne część I-II,  III, IV, VI, VII
 
Biblioteka Potyczek z Genealogią

Opracowanie powstało przy wydatnej pomocy Pawła Jurewicza   

Opublikowano: 19 listopada 2011 roku  
Aktualizowano: 08 kwietnia 2015 roku