ZASOBY METRYKALNE
W ZBIORACH AP LITWY
(stan na  22 stycznia 2013 r. cz. VII)

* * * * *

 

ANTOSZEWO, BIRSZTANYBIRSZTY, CZEKISZKI, HRYNKISZKI, JURBORG, JUŻYNY, KAMPISZKI, KOMAJE, KONTOWCIE, KORMIAŁOWO, KORNIAŁÓW, KOWNATYKRASNA, KREWNO, KUPISZKI, KURSZANYŁOPIE, ŁYNGMIANY, NIEWORANY, OŁAWA, PONIEMUŃ, PONIEMUN (pow. mariampolski),  PONIEWIEŻ, RAKISZKI, STOKLISZKI, SOŁOMIESZKI, ŚREDNIKI, WIDZENISZKI, WODEKLE, WILNO (św.Ducha), ŻOŚLE


 

KOMAJE
  1. księga zgonów 1894 - 1895 r. Opis | zobacz
  2. księga zgonów XIX wieku. Opis | zobacz
  3. księga urodzeń XX wieku. I pół Opis | zobacz
  4. księga urodzeń 1860 - 1866 r. Opis | zobacz
  5. księga urodzeń 1866 - 1873 r. Opis | zobacz
  6. księga urodzeń 1873 - 1880 r. Opis | zobacz
  7. księga urodzeń 1880 - 1886 r. Opis | zobacz
  8. księga urodzeń 1880 - 1893 r. Opis | zobacz
  9. księga urodzeń 1893 - 1900 r. Opis | zobacz
10. księga urodzeń 1900 - 1906 r. Opis | zobacz
11. księga zgonów 1827 - 1833 r. Opis | zobacz
12. księga zgonów 1856 - 1873 r. Opis | zobacz
13. księga zgonów 1873 - 1884 r. Opis | zobacz
14. księga zgonów 1884 - 1894 r. Opis | zobacz
15. księga zgonów 1907 - 1920 r. Opis | zobacz
16. księga zgonów 1922 - 1928 r. Opis | zobacz
17. księga ślubów 1856 - 1879 r. Opis | zobacz
18. księga ślubów 1879 - 1891 r. Opis | zobacz
19. księga ślubów 1903 - 1921 r. Opis | zobacz
20. księga ślubów 1922 - 1929 r. Opis | zobacz
21. księga ślubów 1930 - 1940 r. Opis | zobacz

 

ANTOSZEWO
  1. księga urodzeń 1861 - 1873 r. Opis | zobacz
  2 . księga urodzeń 1874 - 1895 r. Opis | zobacz
  3. księga zgonów 1849 - 1870 r. Opis | zobacz
  4. księga zgonów 1870 - 1896 r. Opis | zobacz
  5. księga zgonów 1896 - 1920 r. Opis | zobacz
  6. księga zgonów 1921 - 1926 r. Opis | zobacz
  7. księga zgonów 1927 - 1940 r. Opis | zobacz
  8. księga ślubów 1906 - 1920 r. Opis | zobacz
  9. księga ślubów 1921 - 1926 r. Opis | zobacz
10. księga ślubów 1927 - 1940 r. Opis | zobacz
 

JUŻYNY
  1. księga urodzeń, ślubów i zgonów 1863 - 1868 r. Opis | zobacz
  2. księga zgonów 1848 - 1868 r. Opis | zobacz
  3. księga zgonów 1868 - 1896 r. Opis | zobacz
  4. księga zgonów 1896 - 1914 r. Opis | zobacz
  5. księga zgonów 1932 - 1940 r. Opis | zobacz
  6. księga ślubów 1921 - 1928 r. Opis | zobacz
  7. księga ślubów 1922 - 1925 r. Opis | zobacz
  8. księga ślubów 1933 - 1940 r. Opis | zobacz

  9.księga urodzeń i ślubów 1705 - 1796 m.  1769 - 1796 m. zgonów. 1705 - 1796 m. czytaj , pliki

 10.księga narodzin, ślubów i  zgonów 1802 - 1818 m. czytaj , pliki

 11.księga narodzin, ślubów i  zgonów 1863 - 1868 m. czytaj , pliki

 12.księga zgonów 1848 - 1868 m. czytaj , pliki

 13.księga zgonów 1868 - 1896 m. czytaj , pliki

 14.księga zgonów 1896 - 1914 m. czytaj , pliki

 15.księga zgonów1932 - 1940 m. czytaj , pliki

 16.księga ślubów 1921 - 1928 m. czytaj , pliki

17.księga ślubów 1922 - 1925 m. czytaj , pliki

18.księga ślubów 1933 - 1940 m. czytaj , pliki


WODEKLE
  1. księga urodzeń 1877 - 1888 r. Opis | zobacz
  2. księga urodzeń 1889 - 1897 r. Opis | zobacz

  3. księga urodzeń 1897 - 1907 r. Opis | zobacz

  4. księga zgonów 1848 - 1865 r. Opis | zobacz

  5. księga zgonów 1865 - 1890 r. Opis | zobacz

  6. księga zgonów 1891 - 1917 r. Opis | zobacz

  7. księga ślubów 1867 - 1892 r. Opis | zobacz

  8. księga ślubów 1892 - 1925 r. Opis | zobacz
 

BIRSZTY

  1. księga urodzeń 1848 - 1859 r. Opis | zobacz

  2. księga urodzeń 1860 - 1881 r. Opis | zobacz

  3. księga urodzeń 1882 - 1897 r. Opis | zobacz

  4. księga zgonów 1882 - 1905 r. Opis | zobacz

  5. księga zgonów 1914 - 1936 r. Opis | zobacz

  6. księga ślubów 1848 - 1885 r. Opis | zobacz

  7. księga ślubów 1886 - 1918 r. Opis | zobacz
 

STOKLISZKI

  1. księga urodzeń 1861 - 1865 r. Opis | zobacz

  2. księga urodzeń 1865 - 1869 r. Opis | zobacz

  3. księga urodzeń 1872 - 1877 r. Opis | zobacz

  4. księga urodzeń 1877 - 1883 r. Opis | zobacz

  5. księga urodzeń 1883 - 1888 r. Opis | zobacz

  6. księga urodzeń 1888 - 1893 r. Opis | zobacz

  7. księga urodzeń 1893 - 1898 r. Opis | zobacz

  8. księga urodzeń 1898 - 1903 r. Opis | zobacz

  9. księga urodzeń 1903 - 1909 r. Opis | zobacz

10. księga zgonów 1865 - 1877 r. Opis | zobacz

11. księga zgonów 1877 - 1891 r. Opis | zobacz

12. księga zgonów 1891 - 1903 r. Opis | zobacz

13. księga zgonów 1903 - 1915 r. Opis | zobacz

14. księga zgonów 1914 - 1926 r. Opis | zobacz

15. księga zgonów 1927 - 1936 r. Opis | zobacz

16. księga ślubów 1864 - 1878 r. Opis | zobacz

17. księga ślubów 1879 - 1893 r. Opis | zobacz

17. księga ślubów 1894 - 1906 r. Opis | zobacz

18. księga ślubów 1895 - 1901 r. Opis | zobacz

19. księga ślubów 1907 - 1918 r. Opis | zobacz

20. księga ślubów 1914 - 1922 r. Opis | zobacz

21. księga ślubów 1923 - 1936 r. Opis | zobacz
 

SOŁOMIESZKI kościół filalny parafii Wobolnickiej powiatu upickiego

  1. księga urodzeń 1797 - 1819 r. Opis | zobacz

  2. księga urodzeń 1820 - 1835 r. Opis | zobacz

  3. księga urodzeń 1836 - 1846 r. Opis | zobacz

  4. księga urodzeń 1845 - 1856 r. Opis | zobacz

  5. księga urodzeń 1849 - 1855 r. Opis | zobacz

  6. księga urodzeń 1857 - 1871 r. Opis | zobacz

  7. księga urodzeń 1872 - 1910 r. Opis | zobacz

  8. księga zgonów 1849 - 1878 r. Opis | zobacz

  9. księga zgonów 1879 - 1917 r. Opis | zobacz

10. księga zgonów 1918 - 1927 r. Opis | zobacz

11. księga zgonów 1927 - 1940 r. Opis | zobacz

12. księga ślubów 1915 - 1918 r. Opis | zobacz

13. księga ślubów 1919 - 1931 r. Opis | zobacz

14. księga ślubów 1932 - 1940 r. Opis | zobacz


KORNIAŁÓW

  1. księga urodzeń 1864 - 1878 r. Opis | zobacz

  2. księga urodzeń 1879 - 1892 r. Opis | zobacz

  3. księga urodzeń 1892 - 1904 r. Opis | zobacz

  4. księga zgonów 1848 - 1868 r. Opis | zobacz

  5. księga zgonów 1868 - 1893 r. Opis | zobacz

  6. księga zgonów 1894 - 1917 r, 1920.. Opis | zobacz

  7. księga zgonów 1917 - 1921 r. Opis | zobacz

  8. księga zgonów 1922 - 1927 r. Opis | zobacz

  9. księga zgonów 1928 - 1934 r. Opis | zobacz

10. księga zgonów 1934 - 1940 r. Opis | zobacz

11. księga ślubów 1874 - 1911 r. Opis | zobacz

12. księga ślubów 1912 - 1920 r. Opis | zobacz

13. księga ślubów 1917 - 1921 r. Opis | zobacz

14. księga ślubów 1922 - 1927 r. Opis | zobacz

15. księga ślubów 1927 - 1935 r. Opis | zobacz

16. księga ślubów 1935 - 1940 r. Opis | zobacz
 

ŁYNGMIANY
  1. księga ślubów 1848 - 1862 r. Opis | zobacz
 

PONIEMUŃ

  1. księga urodzeń 1836-1847 r. Opis | zobacz

  2. księga urodzeń 1847-1848 r. Opis | zobacz

  3. księga urodzeń 1848-1854 r. Opis | zobacz

  4. księga urodzeń 1854-1862 r. Opis | zobacz

  5. księga urodzeń 1862-1876 r. Opis | zobacz

  6. księga urodzeń 1876-1893 r. Opis | zobacz

  7. księga urodzeń  1893-1906 r. Opis | zobacz

  8. księga zgonów 1865-1892 r. Opis | zobacz

  9. księga zgonów 1892-1909 r. Opis | zobacz

10. księga zgonów 1926-1939 r. Opis | zobacz

11. księga zgonów 1915-1919 r. Opis | zobacz

12. księga ślubów 1848-1865 r. Opis | zobacz

13. księga ślubów 1920-1926 r. Opis | zobacz

 

Poniemun powiat mariampolski

  1.księga urodzeń 1810 - 1811 m. czytaj , pliki

  2.księga urodzeń W 1823. czytaj , pliki

  3.księga urodzeń 1864 - 1868 m. czytaj , pliki

  4.księga urodzeń 1868 - 1873 m. czytaj , pliki

 5. księga urodzeń 1869 - 1880 m. czytaj , pliki

 5. księga urodzeń 1874 - 1879 m. czytaj , pliki

  7.księga urodzeń 1879 - 1886 m. czytaj , pliki

  8.księga urodzeń 1887 - 1891 m. czytaj , pliki

  9.księga urodzeń 1892 - 1895 m. czytaj , pliki

10.księga urodzeń 1896 - 1899 m. czytaj , pliki

11.księga urodzeń 1900 - 1903 m. czytaj , pliki

12.księga urodzeń 1904 - 1907 m. czytaj , pliki

13.księga urodzeń 1908 - 1910 m. czytaj , pliki

14.księga urodzin, ślubów i zgonów. 1818 - 1902 m. czytaj , pliki

15.księga zgonów 1773 - 1804 m. czytaj , pliki

16.księga zgonów 1826 - 1832 m. czytaj , pliki

17.księga zgonów 1860 - 1868 m. czytaj , pliki

18.księga zgonów 1868 - 1875 m. czytaj , pliki

19.księga zgonów 1876 ​​- 1885 m. czytaj , pliki

20.księga zgonów 1886 - 1891 m. czytaj , pliki

21.księga zgonów 1892 - 1898 m. czytaj , pliki

22.księga zgonów 1899 - 1904 m. czytaj , pliki

23.księga zgonów 1905 - 1913 m. czytaj , pliki

24.księga zgonów 1922 - 1930 m. czytaj , pliki

25.księga zgonów 1931 - 1938 m. czytaj , pliki

26.księga ślubów 1773 - 1804 m. czytaj , pliki

27.księga ślubów w 1822. czytaj , pliki

28.księga ślubów w 1823. czytaj , pliki

29.księga ślubów 1852 - 1865 m. czytaj , pliki

30.księga ślubów 1866 - 1879 m. czytaj , pliki

31.księga ślubów 1868 - 1882 m. czytaj , pliki

32.księga ślubów 1883 - 1891 m. czytaj , pliki

33. księga ślubów 1892 - 1901 m. czytaj , pliki

34.księga ślubów 1902 - 1917 m. czytaj , pliki

35.księga ślubów 1922 - 1938 m. czytaj , pliki

36.księga urodzin, ślubów i zgonów 1899 - 1905 m. czytaj , pliki

37.księga urodzin, ślubów i zgonów 1906 - 1911 m. czytaj , pliki

38.księga urodzin, ślubów i zgonów 1912 - 1919 m. czytaj , pliki


RAKISZKI

  1. księga urodzeń 1862 - 1871 r. Opis | zobacz

  2. księga urodzeń 1871 - 1877 r. Opis | zobacz

  3. księga urodzeń 1877 - 1883 r. Opis | zobacz

  4. księga urodzeń 1883 - 1888 r. Opis | zobacz

  5. księga urodzeń 1888 - 1895 r. Opis | zobacz

  6. księga urodzeń 1895 - 1899 r. Opis | zobacz

  7. księga urodzeń 1899 - 1905 r. Opis | zobacz

  8. księga zgonów 1857 - 1869 r. Opis | zobacz

  9. księga zgonów 1869 - 1885 r. Opis | zobacz

10. księga zgonów 1885 - 1893 r. Opis | zobacz

11. księga zgonów 1893 - 1903 r. Opis | zobacz

12. księga zgonów 1914 - 1921 r. Opis | zobacz

13. księga zgonów 1921 - 1925 r. Opis | zobacz

14. księga zgonów 1925 - 1929 r. Opis | zobacz

15. księga zgonów 1929 - 1940 r. Opis | zobacz

16. księga ślubów 1857 - 1878 r. Opis | zobacz

17. księga ślubów 1878 - 1891 r. Opis | zobacz

18. księga ślubów 1891 - 1907 r. Opis | zobacz

19. księga ślubów 1907 - 1920 r. Opis | zobacz

20. księga ślubów 1921 - 1930 r. Opis | zobacz

21. księga ślubów 1930 - 1940 r. Opis | zobacz


ŚREDNIKI

  1. księga urodzeń 1858 - 1867 r. Opis | zobacz

  2. księga urodzeń 1867 - 1875 r. Opis | zobacz

  3. księga urodzeń 1875 - 1886 r. Opis | zobacz

  4. księga urodzeń 1886 - 1894 r. Opis | zobacz

  5. księga urodzeń 1895 - 1902 r. Opis | zobacz

  6. księga urodzeń 1902 - 1908 r. Opis | zobacz

  7. księga zgonów 1869 - 1886 r. Opis | zobacz

  8. księga zgonów 1886 - 1900 r. Opis | zobacz

  9. księga zgonów 1900 - 1913 r. Opis | zobacz

10. księga zgonów 1913 - 1920 r. Opis | zobacz

11. księga zgonów 1921 - 1927 r. Opis | zobacz

12. księga zgonów 1927 - 1932 r. Opis | zobacz

13. księga ślubów 1849 - 1880 r. Opis | zobacz

14. księga ślubów 1881 - 1902 r. Opis | zobacz

15. księga ślubów 1902 - 1920 r. Opis | zobacz

16. księga ślubów 1921 - 1927 r. Opis | zobacz

17. księga ślubów 1927 - 1935 r. Opis | zobacz
 

JURBORG

  1. księga urodzeń 1828 - 1834 r. Opis | zobacz

  2. księga urodzeń 1835 - 1845 r. Opis | zobacz

  3. księga urodzeń 1846 - 1848 r. Opis | zobacz

  4. księga urodzeń 1849 - 1857 r. Opis | zobacz

  5. księga urodzeń 1871 - 1884 r. Opis | zobacz

  6. księga urodzeń 1884 - 1891 r. Opis | zobacz

  7. księga urodzeń 1892 - 1902 r. Opis | zobacz

  8. księga urodzeń 1902 - 1910 r. Opis | zobacz

  9. księga urodzeń 1858 - 1871 r. Opis | zobacz

10. księga zgonów 1885 - 1899 r. Opis | zobacz

11. księga zgonów 1899 - 1914 r. Opis | zobacz

12. księga zgonów 1922 - 1929 r. Opis | zobacz

13. księga ślubów 1828 - 1834 r. Opis | zobacz

14. księga ślubów 1835 - 1848 r. Opis | zobacz

15. księga ślubów 1849 - 1867 r. Opis | zobacz

16. księga ślubów 1867 - 1890 r. Opis | zobacz

17. księga ślubów 1891 - 1911 r. Opis | zobacz

18. księga ślubów 1921 - 1927 r. Opis | zobacz

19. księga ślubów 1928 - 1934 r. Opis | zobacz
 

Jurbork ( Jurborg?) - Jurbarko CZ. II

  1.księga urodzin 1802 - 1827 m. czytaj , pliki

  2.księga urodzin 1828 - 1834 m. czytaj , pliki

  3.księga urodzin 1835 - 1845 m. czytaj , pliki

  4.księga urodzin 1846 - 1848 m. czytaj , pliki

  5.księga urodzin 1849 - 1857 m. czytaj , pliki

  6.księga urodzin 1871 - 1884 m. czytaj , pliki

  7.księga urodzin 1884 - 1891 m. czytaj , pliki

  8.księga urodzin 1892 - 1902 m. czytaj , pliki

  9.księga urodzin 1902 - 1910 m. czytaj , pliki

10.księga urodzin 1858 - 1871 m. czytaj , pliki

11.księga zgonów1885 - 1899 m. czytaj , pliki

12.księga zgonów1899 - 1914 m. czytaj , pliki

13.księga zgonów1922 - 1929 m. czytaj , pliki

14.księga ślubów 1828 - 1834 m. czytaj , pliki

15.księga ślubów 1835 - 1848 m. czytaj , pliki

16.księga ślubów 1849 - 1867 m. czytaj , pliki

17.księga ślubów 1867 - 1890 m. czytaj , pliki

18.księga ślubów 1891 - 1911 m. czytaj , pliki

19.księga ślubów 1921 - 1927 m. czytaj , pliki

20.księga ślubów 1928 - 1934 m. czytaj , pliki

 

NIEWORANYkościół filialny

  1. księga ślubów 1761-1767 r., 1770-78 r, 1780-87 r, 1796-98 r. 1761-67 r, 1770-78 r, 1780-87 r, 1796-98 r. Opis | zobacz

  2. księga urodzeń 1813 - 1825 r. Opis | zobacz

  3. księga urodzeń 1828 - 1834 r. Opis | zobacz

  4. księga urodzeń 1849 - 1868 r. Opis | zobacz

  5. księga urodzeń 1868 - 1884 r. Opis | zobacz

  6. księga urodzeń 1884 - 1901 r. Opis | zobacz

  7. księga zgonów 1828 - 1834 r. Opis | zobacz

  8. księga zgonów 1835 - 1848 r. Opis | zobacz

  9. księga zgonów 1849 - 1870 r. Opis | zobacz

10. księga zgonów 1870 - 1898 r. Opis | zobacz

11. księga zgonów 1899 - 1921 r. Opis | zobacz

12. księga zgonów 1922 - 1935 r. Opis | zobacz

13. księga zgonów 1936 - 1940 r. Opis | zobacz

14. księga ślubów 1911 - 1921 r. Opis | zobacz

15. księga ślubów 1922 - 1933 r. Opis | zobacz

16. księga ślubów 1933 - 1940 r. Opis |  zobacz
 

PONIEWIEŻ

  1. księga urodzeń  1849 - 1880 r. Opis | zobacz

  2. księga ślubów 1870 - 1913 r. indeks I poł. XX w. Opis | zobacz

  3. księga zgonów 1871 - 1907 r.  Opis | zobacz

  4. księga urodzeń  1880 - 1895 r. Opis | zobacz

  5. księga zgonów 1908 - 1914 r. Opis | zobacz

  6. księga urodzeń 1899 - 1901 r. Opis | zobacz

  7. księga urodzeń 1858 - 1865 r. Opis | zobacz

  8. księga urodzeń 1865 - 1868 r. Opis | zobacz

  9. księga urodzeń 1869 - 1871 r. Opis | zobacz

10. księga urodzeń 1871 - 1875 r. Opis | zobacz

11. księga urodzeń 1875 - 1879 r. Opis | zobacz

12. księga urodzeń 1879 - 1882 r. Opis | zobacz

13. księga urodzeń 1882 - 1886 r. Opis | zobacz

14. księga urodzeń 1886 - 1890 r. Opis | zobacz

15. księga urodzeń 1890 - 1895 r. Opis | zobacz

16. księga urodzeń 1895 - 1899 r. Opis | zobacz

17. księga urodzeń 1902 - 1906 r. Opis | zobacz

18. księga zgonów 1896 - 1903 r. Opis | zobacz

19. księga zgonów 1903 - 1910 r. Opis | zobacz

20. księga zgonów 1911 - 1922 r. Opis | zobacz

21. księga zgonów 1863 - 1869 r. Opis | zobacz

22. księga zgonów 1869 - 1874 r. Opis | zobacz

23. księga zgonów 1874 - 1881 r. Opis | zobacz

24. księga zgonów 1882 - 1888 r. Opis | zobacz

25. księga zgonów 1888 - 1896 r. Opis | zobacz

26. księga ślubów 1857 - 1870 r. Opis | zobacz

27. księga ślubów 1870 - 1875 r. Opis | zobacz

28. księga ślubów 1875 - 1883 r. Opis | zobacz

29. księga ślubów 1883 - 1892 r. Opis | zobacz

30. księga ślubów 1892 - 1902 r. Opis | zobacz

31. księga ślubów 1902 - 1918 r. Opis | zobacz

32. księga ślubów 1919 - 1927 r. Opis | zobacz

ŻOSLE

  1. księga zgonów 1913 - 1920 r. Opis | zobacz

  2. księga zgonów 1920 - 1928 r. Opis | zobacz

  3. księga zgonów 1929 - 1936 r. Opis | zobacz

  4. księga nauk przedślubnych 1847 - 1858 r. Opis | zobacz

  5. księga ślubów 1913 - 1936 r. Opis | zobacz
 


 


 


 

WIDZENISZKI

  1. księga urodzeń 1863 - 1871 m. opis, zobacz

  2. księga urodzeń  1871 - 1875 r. opis, zobacz

  3. księga urodzeń  1876 - 1889 r. opis, zobacz

  4. księga urodzeń  1890 - 1906 r. opis, zobacz

  5. księga zgonów 1848 - 1866 r. opis, zobacz

  6. księga zgonów 1867 - 1880 r. opis, zobacz

  7. księga zgonów 1880 - 1906 r. opis, zobacz

  8. księga zgonów 1907 - 1920 r. opis, zobacz

  9. księga zgonów 1915 - 1924 r. opis, zobacz

10. księga zgonów 1925 - 1936 r. opis, zobacz

11. księga ślubów 1873 - 1885 r. opis, zobacz

12. księga ślubów 1885 - 1905 r. opis, zobacz

13. księga ślubów 1905 - 1920 r. opis, zobacz

14. księga ślubów 1915 - 1936 r. opis, zobacz
 

Św. Ducha w WILNIE (Dominikanów)
  1.
księga urodzeń 1844 - XX wieku. I połowa czytaj, pliki

  2. księga ślubów 1844 - XX wieku. I połowa czytaj, pliki

  3.księga urodzeń 1864 - 1871 m. czytaj , pliki

  4.księga urodzeń 1872 - 1881 m. czytaj , pliki

  5.księga urodzeń 1881 - 1890 m. czytaj , pliki

  6.księga urodzeń 1890 - 1899 m. czytaj , pliki

  7.księga urodzeń 1900 - 1910 m. czytaj , pliki

  8.księga zgonów W 1831 roku. czytaj , pliki

  9.księga zgonów 1915 - 1921 m. czytaj , pliki

10.księga zgonów 1936 - 1940 m. czytaj , pliki

11.księga nauk przedślubnych 1844 - 1851 m. czytaj , pliki

12.księga nauk przedślubnych 1873 - 1879 m. czytaj , pliki

13.księga ślubów 1848 - 1882 m. czytaj , pliki

14.księga ślubów 1883 - 1891 m. czytaj , pliki

15.księga ślubów 1892 - 1906 m. czytaj , pliki

16.księga ślubów 1906 - 1912 m. czytaj , pliki

17.księga ślubów 1912 - 1921 m. czytaj , pliki

18.księga ślubów 1939 - 1940 m. czytaj , pliki

 

OŁAWA
  1. księga urodzin 1806 - 1826 m.
czytaj , pliki

  2.księga urodzeń 1871 - 1880 m. czytaj , pliki

  3.księga urodzeń 1880 - 1885 m. czytaj , pliki

  4.księga urodzeń 1885 - 1889 m. czytaj , pliki

  5.księga urodzeń 1889 - 1896 m. czytaj , pliki

  6.księga urodzeń W 1897/06. czytaj , pliki

  7.księga ślubów i zgonów. 1802 - 1818 m. czytaj , pliki

  8.księga zgonów 1888 - 1910 m. czytaj , pliki

  9.księga zgonów 1911 - 1919 m. czytaj , pliki

10.księga zgonów 1914 - 1936 m. czytaj , pliki

11.księga zgonów 1920 - 1922 m. czytaj , pliki

12.księga ślubów 1888 - 1919 m. czytaj , pliki

13.księga ślubów 1914 - 1936 m. czytaj , pliki

14.księga ślubów 1920 - 1923 m. czytaj , pliki


BIRSZTANY

  1.księga urodzeń 1848 - 1859 m. czytaj , pliki

  2.księga urodzeń 1860 - 1881 m. czytaj , pliki

  3.księga urodzeń 1882 - 1897 m. czytaj , pliki

  4.księga urodzeń, ślubów i zgonów 1802 - 1818 m. czytaj , pliki

  5.księga zgonów 1882 - 1905 m. czytaj , pliki

  6.księga urodzeń, ślubów i zgonów 1914 - 1936 m. czytaj , pliki

  7.księga ślubów1848 - 1885 m. czytaj , pliki

  8.księga ślubów1886 - 1918 m. czytaj , pliki
 

CZEKISZKI

  1.księga urodzin 1802 - 1827 m. czytaj , pliki

  2.księga urodzin 1866 - 1875 m. czytaj , pliki

  3.księga urodzin 1875 - 1886 m. czytaj , pliki

  4.księga urodzin 1886 - 1895 m. czytaj , pliki

  5.księga urodzin 1895 - 1902 m. czytaj , pliki

  6.księga urodzin 1902 - 1909 m. czytaj , pliki

  7.księga zgonów 1849 - 1868 m. czytaj , pliki

  8.księga zgonów 1868 - 1880 m. czytaj , pliki

  9.księga zgonów 1880 - 1894 m. czytaj , pliki

10.księga zgonów 1894 - 1910 m. czytaj , pliki

11.księga zgonów 1910 - 1918 m. czytaj , pliki

12.księga zgonów 1918 - 1922 m. czytaj , pliki

13.księga zgonów 1922 - 1929 m. czytaj , pliki

14.księga zgonów 1929 - 1934 m. czytaj , pliki

15.księga zgonów 1935 - 1940 m. czytaj , pliki

16.księga ślubów 1849 - 1870 m. czytaj , pliki

17.księga ślubów 1871 - 1892 m. czytaj , pliki

18.księga ślubów 1892 - 1920 m. czytaj , pliki

19.księga ślubów 1920 - 1925 m. czytaj , pliki

20.księga ślubów 1925 - 1931 m. czytaj , pliki

21.księga ślubów 1931 - 1940 m. czytaj , pliki

HRYNKISZKI

  1.księga urodzin 1802 - 1827 m. czytaj , pliki

  2.księga urodzin 1857 - 1871 m. czytaj , pliki

  3.księga urodzin 1871 - 1883 m. czytaj , pliki

  4.księga urodzin 1883 - 1893 m. czytaj , pliki

  5.księga urodzin 1893 - 1905 m. czytaj , pliki

  6.księga zgonów 1868 - 1888 m. czytaj , pliki

  7.księga zgonów 1888 - 1907 m. czytaj , pliki

  8.księga zgonów 1907 - 1921 m. czytaj , pliki

  9.księga zgonów 1921 - 1930 m. czytaj , pliki

10.księga zgonów 1930 - 1940 m. czytaj , pliki

11.księga ślubów 1875 - 1901 m. czytaj , pliki

12.księga ślubów 1901 - 1920 m. czytaj , pliki

13.księga ślubów 1921 - 1930 m. czytaj , pliki


KAMPISZKI

  1.księga zgonów 1910 - 1915 m. czytaj , pliki

  2.księga zgonów 1916 - 1922 m. czytaj , pliki

  3.księga zgonów 1923 - 1938 m. czytaj , pliki

  4.księga zgonów 1923 - 1940 m. czytaj , pliki

  5.księga ślubów 1910 - 1915 m. czytaj , pliki

  6.księga ślubów 1916 - 1922 m. czytaj , pliki

  7.księga ślubów 1923 - 1938 m. czytaj , pliki

  8.księga ślubów 1923 - 1940 m. czytaj , pliki


KONTOWCIE

  1.księga urodzin 1835 - 1911 m. czytaj , pliki

  2.księga urodzin 1692 - 1708 m. czytaj , pliki

  3.księga urodzin 1751 - 1766 m. czytaj , pliki

  4.księga urodzin 1766 - 1787 m. czytaj , pliki

  5.księga urodzin 1788 - 1794 m. czytaj , pliki

  6.księga urodzin 1794 - 1804 m. czytaj , pliki

  7.księga urodzin 1805 - 1817 m. czytaj , pliki

  8.księga urodzin 1818 - 1827 m. czytaj , pliki

  9.księga urodzin 1828 - 1834 m. czytaj , pliki

10.księga urodzin 1849 - 1860 m. czytaj , pliki

11.księga urodzin 1860 - 1870 m. czytaj , pliki

12.księga urodzin 1870 - 1888 m. czytaj , pliki

13.księga urodzin 1888 - 1903 m. czytaj , pliki

14.księga zgonów 1761 - 1794 m. czytaj , pliki

15.księga zgonów 1821 - 1827 m. czytaj , pliki

16.księga zgonów 1835 - 1848 m. czytaj , pliki

17.księga zgonów 1849 - 1876 m. czytaj , pliki

18.księga zgonów 1876 ​​- 1899 m. czytaj , pliki

19.księga zgonów 1899 - 1918 m. czytaj , pliki

20.księga ślubów 1758 - 1796 m. czytaj , pliki

21.księga ślubów 1822 - 1827 m. czytaj , pliki

22.księga ślubów 1828 - 1834 m. czytaj , pliki

23.księga ślubów 1835 - 1848 m. czytaj , pliki

24.księga ślubów 1849 - 1886 m. czytaj , pliki

25.księga ślubów 1886 - 1918 m. czytaj , pliki


KORMIAŁOWO

  1.księga zgonów w 1699., 1759/96 m. czytaj , pliki

  2.księga urodzin 1701 - 1796 m. czytaj , pliki

  3.księga urodzin 1864 - 1878 m. czytaj , pliki

  4.księga urodzin 1879 - 1892 m. czytaj , pliki

  5.księga urodzin 1892 - 1904 m. czytaj , pliki

  6.księga urodzeń, ślubów i zgonów 1802 - 1818 m. czytaj , pliki

  7.księga zgonów 1756 - 1796 m. czytaj , pliki

  8.księga zgonów 1848 - 1868 m. czytaj , pliki

  9.księga zgonów 1868 - 1893 m. czytaj , pliki

10.księga zgonów 1894 - 1917 m, 1920.. czytaj , pliki

11.księga zgonów 1917 - 1921 m. czytaj , pliki

12.księga zgonów 1922 - 1927 m. czytaj , pliki

13.księga zgonów 1928 - 1934 m. czytaj , pliki

14.księga zgonów 1934 - 1940 m. czytaj , pliki

15.księga ślubów 1874 - 1911 m. czytaj , pliki

16.księga ślubów 1912 - 1920 m. czytaj , pliki

17.księga ślubów 1917 - 1921 m. czytaj , pliki

18.księga ślubów 1922 - 1927 m. czytaj , pliki

19.księga ślubów 1927 - 1935 m. czytaj , pliki

20.księga ślubów 1935 - 1940 m. czytaj , pliki

 

KOWNATY

  1.księga urodzin 1805 - 1827 m. urodzin 1822 - 1827 m. zgonów 1805 - 1827 m. czytaj , pliki

  2.księga urodzin 1849 - 1887 m. czytaj , pliki

  3.księga zgonów 1849 - 1924 m, 1885 - 1892 m, 1920 -. 1924 m. 1849 - 1924 m. czytaj , pliki

  4.księga urodzin 1806 - 1827 m. czytaj , pliki

 5.księga urodzin 1827 - 1834 m. czytaj , pliki

  6.księga urodzin 1835 - 1848 m. czytaj , pliki

  7.księga zgonów 1835 - 1848 m. czytaj , pliki


KREWNO

  1. księga urodzeń 1827 - 1836 r. Opis | zobacz

  2. księga urodzeń 1831 - 1844 r. Opis | zobacz

  3. księga urodzeń 1855 - 1867 r. Opis | zobacz

  4. księga urodzeń 1861 - 1868 r. Opis | zobacz

  5. księga urodzeń 1868 - 1881 r. Opis | zobacz

  6. księga urodzeń  1881 - 1894 r. Opis | zobacz

  7. księga urodzeń 1895 - 1910 r. Opis | zobacz

  8. księga zgonów 1827 - 1840 r. Opis | zobacz

  9. księga zgonów 1841 - 1848 r. Opis | zobacz

10. księga zgonów 1848 - 1869 r. Opis | zobacz

11. księga zgonów 1869 - 1890 r. Opis | zobacz

12. księga zgonów 1921 - 1927 r. Opis | zobacz

13. księga ślubów 1827 - 1846 r. Opis | zobacz

14. księga ślubów 1865 - 1867 r. Opis | zobacz

15. księga ślubów 1868 - 1901 r. Opis | zobacz

16 . księga ślubów 1901 - 1920 r. Opis | zobacz

17. księga ślubów 1921 - 1940 r. Opis | zobacz

 

KRASNA
  1. księga urodzeń 1868-1880 r. Opis | Zobacz

  2. księga urodzeń 1826 r. Opis | Zobacz

  3. księga urodzeń, ślubów i zgonów 1806--1808 r. Opis | Zobacz

  4. księga zgonów 1841-1847 r. Opis | Zobacz

  5. księga zgonów 1848-1861 r. Opis | Zobacz

  6. księga zgonów 1892-1920 r. Opis | Zobacz

  7. księga zgonów 1922-1938 r. Opis | Zobacz

  8. księga ślubów 1879-1916 r. Opis | Zobacz

  9. księga ślubów 1918-1921 r. Opis | Zobacz

10. księga ślubów 1922-1938 r. Opis | Zobacz

 

KUPISZKI

  1. księga urodzin 1684 - 1872 r. index 2 poł. XIX wieku. Opis | zobacz

  2. księga urodzin 1862 - 1870 r. Opis | zobacz

  3. księga urodzin 1870 - 1878 r. Opis | zobacz

  4. księga urodzin 1879 - 1884 r. Opis | zobacz

  5. księga urodzin 1884 - 1893 . Opis | zobacz

  6. księga urodzin 1893 - 1899 r. Opis | zobacz

  7. księga urodzin 1899 - 1906 r. Opis | zobacz

  8. księga zgonów w 1846 r. Opis | zobacz

  9. księga zgonów 1848 - 1866 r. Opis | zobacz

10. księga zgonów 1866 - 1879 r. Opis | zobacz

11. księga zgonów 1879 - 1888 r. Opis | zobacz

12. księga zgonów 1888 - 1898 r. Opis | zobacz

13. księga zgonów 1898 - 1918 r. Opis | zobacz

14. księga zgonów 1919 - 1923 r. Opis | zobacz

15. księga zgonów 1923 - 1932 r. Opis | zobacz

16. księga zgonów 1932 - 1940 r. Opis | zobacz

17. księga ślubów 1861 - 1870 r. Opis | zobacz

18. księga ślubów 1870 - 1883 r. Opis | zobacz

19 księga ślubów 1884 - 1891 r. Opis | zobacz

20. księga ślubów 1891 - 1899 r. Opis | zobacz

21. księga ślubów 1899 - 1918 r. Opis | zobacz

22. księga ślubów 1919 - 1923 r. Opis | zobacz

23. księga ślubów 1923 - 1929 r. Opis | zobacz

24. księga ślubów 1929 - 1940 r. Opis | zobacz


KURSZANY CZ. I
  1. księga urodzeń 1835 - 1846 r. Opis | zobacz

  2. księga urodzeń 1849 - 1855 r. Opis | zobacz

  3. księga urodzeń 1860 - 1868 r. Opis | zobacz

  4. księga urodzeń 1868 - 1874 r. Opis | zobacz

  5. księga urodzeń 1874 - 1882 r. Opis | zobacz

  6. księga urodzeń 1882 - 1890 r. Opis | zobacz

  7. księga urodzeń 1891 - 1897 r. Opis | zobacz

  8. księga urodzeń 1897 - 1903 r. Opis | zobacz

  9. księga zgonów 1849 - 1867 r. Opis | zobacz

10. księga zgonów 1867 - 1883 r. Opis | zobacz

11. księga zgonów 1900 - 1911 r. Opis | zobacz

12. księga zgonów 1914 - 1921 r. Opis | zobacz

13. księga zgonów 1922 - 1927 r. Opis | zobacz

14. księga ślubów 1849 - 1865 r. Opis | zobacz

15. księga ślubów 1865 - 1881 r. Opis | zobacz

16. księga ślubów 1881 - 1884 r. Opis | zobacz

17. księga ślubów 1895 - 1911 r. Opis | zobacz

18. księga ślubów 1911 - 1926 r. Opis | zobacz


Kurszany
CZ. II

  1.księga urodzeń 1802 - 1827 m. czytaj , pliki

  2.księga urodzeń 1835 - 1846 m. czytaj , pliki

  3.księga urodzeń 1849 - 1855 m. czytaj , pliki

  4.księga urodzeń 1860 - 1868 m. czytaj , pliki

  5.księga urodzeń 1868 - 1874 m. czytaj , pliki

  6.księga urodzeń 1874 - 1882 m. czytaj , pliki

  7.księga urodzeń 1882 - 1890 m. czytaj , pliki

  8.księga urodzeń 1891 - 1897 m. czytaj , pliki

  9.księga urodzeń 1897 - 1903 m. czytaj , pliki

10.księga zgonów 1849 - 1867 m. czytaj , pliki

11.księga zgonów 1867 - 1883 m. czytaj , pliki

12.księga zgonów 1900 - 1911 m. czytaj , pliki

13.księga zgonów 1914 - 1921 m. czytaj , pliki

14.księga zgonów 1922 - 1927 m. czytaj , pliki

15.księga ślubów 1849 - 1865 m. czytaj , pliki

16.księga ślubów 1865 - 1881 m. czytaj , pliki

17.księga ślubów 1881 - 1884 m. czytaj , pliki

18.księga ślubów 1895 - 1911 m. czytaj , pliki

19.księga ślubów 1911 - 1926 m. czytaj , pliki


ŁOPIE

  1.księga zgonów 1869 - 1887 m. czytaj , pliki

  2.księga ślubów 1869 - 1887 m. czytaj , pliki

  3.księga urodzeń 1872 - 1886 m. czytaj , pliki

  4.księga urodzeń 1887 - 1900 m. czytaj , pliki

  5.księga zgonów 1888 - 1909 m. czytaj , pliki

  6.księga zgonów 1910 - 1940 m. czytaj , pliki

  7.księga nauk przedślubnych 1889 - 1919 m. czytaj , pliki

  8.księga ślubów 1887 - 1927 m. czytaj , pliki

  9.księga ślubów 1928 - 1940 m. czytaj , pliki

10.księga ślubów 1922 - 1939 m. czytaj , pliki


Zobacz Litwa-metryki cz. I,II,III,IV,V,VI,VII na większej mapie

  Na górę

  Zasoby metrykalne część I-II,   III IVV, VI
 
Biblioteka Potyczek z Genealogią

 

Opracowanie powstało przy wydatnej pomocy Pawła Jurewicza   

Opublikowano: 22 stycznia 2013 roku
Aktualizowano: 17 maja 2015 roku  
 .