Archiwa Litwy - na skróty

 


e-Paveldas - zasoby litewskiego dziedzictwa kulturowego - w cyberprzestrzeni
 

Uczestnicy projektu:

  1. Biblioteka Narodowa Litwy.

  2. Kaunas County Public Library.

  3. Klaipeda County Simonaitytė Biblioteka Publiczna.

  4. Główny archiwista litewski.

  5. Litewskie Muzeum Sztuki.

  6. Litewska Akademia Wróblewski biblioteka.

  7. Muzeum Teatru, Muzyki i Kina.

  8. G. Petkevičaitė Vilnius County - Bee Biblioteka Publiczna.

  9. P.Višinskis Siauliai County Public Library.

  10. Biblioteka Uniwersytetu Wileńskiego.

Korzystanie z wyszukiwarki (po lewej wersja litewska po prawej tłumaczenie):
Litewska Biblioteka Akademii Nauk w Wilnie

Aleph.library.lt
- jest wirtualną biblioteką uczelni litewskich połączonych systemem bibliotecznym Aleph. Podobnie jest z Litewską Biblioteką Wirtualną pracującą w systemie Metalib.
Rejestacja przez Internet tylko dla pracowników naukowych i studentów. Pozostali powinni się rejestrować na miejscu ( w najbliższej uczelni?) Rejestracja pozwala na rezerwowanie tytułów. Część wolumenów jest dostępna w postaci elektronicznej, a część do korzystania na miejscu (w czytelni).
Najważniejszym elementem strony jest wyszukiwarka. Najczęściej stosowanym kryterium jest słowo występujące w tytule.
Na stronie tytułowej ISTEKLIAI - ZBIORY, PAIESKA - SZUKANIE, IVESKITE ZODI ARBA FRAZE - SZUKANE SŁOWO LUB FRAZA, PAIESKOS LAUKOS - KRYTERIUM POSZUKIWANIA, wybrać IRASO ZODIS (WPISANE SŁOWO) - ważne!
VYKDYTI - SZUKAĆ, KALBA - JĘZYK, POLSKI - LENKU, DOK. RUSIS - wpisać EL. DOKUMENTAI lub VISI - wszystkie
Można też wchodzić ze strony tytułowej bezpośrednio do katalogów poszczególnych uczelni. Jeżeli spotka się rubrykę EGZ.STATUS to wpis SKAITYTI VIETOJ oznacza Czytać na miejscu, - brak zdigitalizowanego dokumentu.

W zgromadzonych zbiorach przechowywane są i są udostępniane zasoby metrykalne.
 


 


Bliższe szczegóły ułatwiające korzystanie z zasobów Litewskiej Biblioteki Akademii Nauk:
Większość informacji portalu jest po litewsku, co utrudnia czy wręcz uniemożliwia dostęp osobom nie znającym tego języka. Inną przeszkodą jest zapis miejscowości w wersji litewskiej i do tego w dopełniaczu. Wyszukiwarka nie jest uniwersalna i w zależności od podanego hasła np. „Vilnius” czy „Vilniaus” poda różny zestaw dokumentów. Podobnie się stanie, jeżeli użyjemy rożnych przypadków czy różnych wersji tego samego sformułowania np. „Metryki ślubu”, „metryk ślubu”, „metryki małżeństw”, „metryk małżeńskich” itd. (dla ułatwienia sformułowania są podane po polsku). To samo niestety dotyczy nazwisk, wymienionych w różnych dokumentach. Nazwiska są często zapisane w wersji litewskiej, przy tym zapis nie jest ujednolicony. Np. nazwisko Bajkiewicz można znaleźć zarówno w wersji polskiej jak i litewskiej Baikevičius i Bajkievičius.

Jak posługiwać się portalem?
Zalecane jest kombinowanie różnych słów i wersji ze względu na nie zunifikowany zapis bibliograficzny. Wszelkie poszukiwania ksiąg kościelnych należy prowadzić tylko w tym katalogu; zdarza się, że wyszukiwarka samoistnie przeskakuje gdzie indziej. W okienku „Įveskite žodį arba frazę” należy wkleić słowa lub frazy skopiowane z poniższego zestawienia haseł po litewsku. Zalecane jest kombinowanie różnych słów i wersji ze względu na nieujednolicony zapis bibliograficzny.

Po co posługiwać się portalem?
Żeby się dowiedzieć, czy interesujące nas księgi są w zasobach, nie zawsze wystarczy zajrzeć do poniższego zestawu zasobów Biblioteki. Zestaw może okazać się niepełny, a i same zasoby mogą zostać z czasem uzupełnione.
Przy odwiedzeniu Archiwum w Wilnie trzeba umieć zamówić księgi na miejscu i to przy pomocy tego samego portalu. Bez znajomości powyższych zasad jest to zadanie znacznie bardziej czasochłonne.

Hasła do wyszukiwarki
1. Dekanaty
Balstogės vel Bialistoko dekanato – dekanatu białostockiego
Bielsko (Podliaski) dekanato – dekanatu bielsko-podlaskiego
Brastos vel Bresto dekanato – dekanatu brzeskiego
Gardino dekanato – dekanatu grodzieńskiego
Knyšino vel Knišino dekanato – dekanatu knyszyńskiego
Kobrino dekanato – dekanatu kobryńskiego
Pružanų dekanato – dekanatu prużańskiego
Slonimo vel Slanimo dekanato – dekanatu słonimskiego
Sokulkos dekanato – dekanatu sokólskiego
Valkavisko vel Volkovysko dekanato – dekanatu wołkowyskiego
Vilejkos dekanato – dekanatu wilejskiego 
....

2. Księgi metrykalne
metrikų albo metrikinių – metryk albo metrykalnych
metrikų albo metrikinių – metryk albo metrykalnych
krikšto - chrztu
vedybų vel jungtuvių vel sutuoktuvių – ślubów albo zaślubin
mirties vel laidotuvių vel laidojimo – zgonów albo pogrzebów
metrikų knyga - księga metrykalna
parapijiečių sąrašas – spis parafialny
priešvedybinių apklausų knyga - księga protokołów przedslubnych
kalba – język
lenkų k. – w jęz. polskim
rusų k. – w jęz. rosyjskim
.....3. Kościoły parafialne
Vilniaus – wileński, wileńskiego
Aušros vartų – Ostrej Bramy
šv. Baltramiejaus – św. Bartłomieja
Bernardinų - bernardyński
šv.Dvasios – św. Ducha
Išganytojo kalno (Misionierių/Misijonierių ) – Góry Zbawiciela (misjonarzy)
Švč.Jėzaus Širdies – Najśw. Serca Jezusowego
Šv.Jonų albo Šv.Jono – św. Janów (Jana)
Šv. Juozapo ir Nikodemo – św. Józefa i Nikodema (od 1804 nie istnieje)
Šv.Jurgio – św. Jerzego
Šv. Kazimiero – św. Kazimierza
šv. Onos – św. Anny
šv.Petro ir Povilo – św. Piotra i Pawła
šv. Pilypo ir Jokūbo –  św. Filipa i Jakuba (potocznie: św. Jakuba)
šv.Rapolo – św Rafała
šv.Teresės – św. Teresy (ostrobramski)
Visų Šventųjų – Wszystkich Świętych 
Neišaiškintos bažnyčios – nieustalonego kościoła
Vaikelio Jėzaus prieglaudos – Przytułku dla Sierot Dzieciątka Jezus
Choleros ligoninėje mirusių – zmarłych w szpitalu na cholerę
 
.....


4. Miejscowości w dopełniaczu
Choroščės vel Choroščios – Choroszczy
Čarna Vies – Czarna Wieś
Dailidžių -Dojlid
Dobržynevo vel Dobrinevo – Dobrzyniewa
Druskininkų - Druskiennik
Eišiškių - Ejszyszek
Hožos - Hożej
Indūros - Indury
Juchnoviecų vel Juchnovičių vel Juchnovieco – Juchnowca
Kalesninkų - Koleśnik
Kamionkos - Kamionki
Michalovo - Michałowa
Nievodnicos vel Nevodnicos - Niewodnicy
Oziorų
Rodunios - Roduni
Rotnicos
Tryčiuvkos vel Tryčuvkos - Tryczówki
Turosnės vel Turoščiaus – Turośni (Turośla?)
Slivno - Śliwna
Starosielcų - Starosielec
Supraslio - Supraśla
Suražo - Suraża
Uhovo -Uhowa
Vasilkovo - Wasilkowa
Zabludovo - Zabłudowa
Zanievicų - Zaniewic
Žirmūnų - Żyrmun
Žydomlios - Żydomli 
.....

 

Zasoby ksiąg metrykalnych w Bibliotece Litewskiej Akademii Nauk
(na podstawie internetowej bazy danych biblioteki, stan z kwietnia 2009) 

Dekanat

Rodzaj dokumentu

Rok

Białystok

księgi chrztów

1870-1871, 1857, 1854-1855, 1850-1852, 1835-1848

księgi ślubów

1870, 1855-1856, 1852, 1835-1850

księgi zgonów

1853-1857, 1835-1851

księgi chrztów, ślubów, zgonów

1872-1874

Bielsk Podlaski

księgi chrztów

1870-1872

księgi ślubów

1870-1872

księgi zgonów

1870-1872

księgi chrztów, ślubów, zgonów

1873

Brześć

księgi chrztów

1833-1839, 1841

księgi ślubów

1834-1839, 1841

księgi zgonów

1834-1839, 1841

księgi chrztów, ślubów, zgonów

1840, 1842, 1853-1863

Grodno

księgi chrztów

1834-1857

księgi ślubów

1834-1857

księgi zgonów

1834-1857

księgi chrztów, ślubów, zgonów

1858-1870, 1873

Lida

księgi chrztów

1824-1826, 1828

księgi ślubów

1821, 1824-1829

księgi zgonów

1824-1826, 1829

Knyszyn

księgi chrztów

1835-1840, 1842-1844

księgi ślubów

1835, 1836, 1839, 1841-1844

księgi zgonów

1835-1844

Kobryn

księgi chrztów

1835-1841

księgi ślubów

1835-1841

księgi zgonów

1835-1841

księgi chrztów, ślubów, zgonów

1842-1867, 1871-1874

Prużany

księgi chrztów

1834-1842

księgi ślubów

1834-1842

księgi zgonów

1834-1841

spis ludności parafialnej

1834

księgi chrztów, ślubów, zgonów

1842-1865, 1870, 1871, 1873, 1874

Słonim

księgi chrztów, ślubów, zgonów

1847, 1849, 1850, 1856, 1858, 1872

Sokółka

księgi chrztów

1842, 1844, 1848-1859, 1861-1863

księgi ślubów

1842-1844, 1849-1850, 1852-1856, 1858-1863

księgi zgonów

1842-1844, 1848-1856, 1858-1862

księgi chrztów, ślubów, zgonów

1865-1868, 1870, 1873, 1874

spis ludności parafialnej

1874

Wilejka

księgi chrztów, ślubów, zgonów

1938

Wilno

księga chrztów, ślubów, zgonów

1857

Wołkowysk

księgi chrztów

1834-1838

księgi ślubów

1834-1838

księgi zgonów

1834-1838

księgi chrztów, ślubów, zgonów

1839-1852, 1870, 1871


 

ZASOBY METRYKALNE W INTERNECIE

Księgi metrykalne kościołów Rz. Kat. udostępnione na portalu BARIS - Litwa

Księgi metrykalne kościołów Rz. Kat. udostępnione przez AP Litwy część I i II, część III, część IV

Parafianie rudomińskiego kościoła rzymsko-katolickiego pow. wileńskiego z 1914 r.

Księga wiernych należących do kościoła rzymsko-katolickiego w Oszmianie z 1909 r.

Wykaz urodzonych z 1855 roku w parafii oszmiańskiej

Spis miejscowości parafii oszmiańskiej z 1909 roku

Spis parafian kościoła rzymsko-katolickiego w Nowych Trokach z 1908 roku

Spis parafian kościoła rzymsko-katolickiego w Starych Trokach z 1909 roku

Wykaz osób o nazwisku STANKIEWICZ ochrzczonych w kościele św. Jana w Wilnie w latach 1797 - 1905

 

 

 

 

 

Biblioteka Potyczek z Genealogią

 

Data pierwszej publikacji: 22/04/2009

Aktualizowano: 30/10/2014