ALFABETYCZNY SPIS
szlachty guberni grodzieńskiej z 1900 roku
 

GRODNO

1900
(
czytaj)

* * * * *
O dowodach szlachectwa i klasyfikacji tych dowodów.


* * * * *
Materiały do publikacji dostarczył: Przemek Kisielewski
 

Biblioteka Potyczek z Genealogią
 

2007.XI.2012