* * * * *
ZASOBY METRYKALNE UDOSTĘPNIONE NA PORTALU e-PAVELDAS
kościoły Wilna i archiwum archidiecezjalne
(stan na 19 grudnia 2014 r.)


Plany e-Paveldas  w zakresie digitalizacji zasobów metrykalnych i ich udostępnienia w Internecie w 2014 roku przewidywał:
 

  1. 1181 Žarėnų (Latvelių) Šv. Mikalojaus Romos katalikų bažnyčia - Żorany
  2. 1186 Vosiliškio Šv. Juozapo Romos katalikų bažnyčia - Vosiliškio k., Pagojukų sen., Raseinių r. sav., LT-60460 -(Vosiliškis, 60460, Litwa) - ‎Wasiliszki
  3. 1303 Kvetkų Šv. Jono Krikštytojo Romos katalikų bažnyčia - Kwietki
  4. 1324 Eišiškių Kristaus Karaliaus Žengimo į Dangų Romos katalikų bažnyčia - Ejszyszki
  5. 1338 Kupreliškio Šv. Arkangelo Mykolo Romos katalikų bažnyčia - Kupreliszki, Okręg poniewieski, Litwa
  6. 1361 Šaukoto Švč. Trejybės Romos katalikų bažnyčia -Šaukoto - Szawkoty, Okręg szawelski, Litwa
  7. 1371 Anykščių Šv. Apaštalo Evangelisto Mato Romos katalikų bažnyčia - Onikszty
  8. 1391 Veprių Švč. Mergelės Marijos Rožančinės Romos katalikų bažnyčia- Wieprze
  9. 1394 Siesikų Šv. Apaštalo Baltramiejaus Romos katalikų bažnyčia - Siesiki, Okręg wileński, Litwa
10. 1397 Vilniaus (Kalvarijų) Šv. Kryžiaus Atradimo Romos katalikų bažnyčia - Wilno
11. 1415 Pašvitinio Švč. Trejybės Romos katalikų bažnyčia -Poszwityń, Okręg szawelski, Litwa
12. 1416 Žeimelio Šv. Apaštalų Petro ir Povilo Romos katalikų bažnyčia - Żejmele, Okręg szawelski, Litwa
13. 1418 Dubingių Šv. Jurgio Romos katalikų bažnyčia - Dubinki
14. 1427 Kauno Šv. Kryžiaus (Karmelitų) Romos katalikų bažnyčia - Kowno
15. 1440 Nemunaičio Švč. Mergelės Marijos Gimimo Romos katalikų bažnyčia - Niemonajcie
16. 1499 Utenos Kristaus Žengimo į Dangų Romos katalikų bažnyčia-Uciany
17. 1576 Lyduvėnų Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus Romos katalikų bažnyčia-Liudavėnai: žr. Lyduvėnai - Lidowiany, Litwa
18. 1839 Skuodo Švč. Trejybės Romos katalikų bažnyčia - Szkudy

 

Stan realizacji zamierzeń na dzień 22 XII 2014 zobrazowany jest w poniższym zestawieniu 

   

I. Żorany - Žarėnų, Šv. Mikalojaus Romos katalikų bažnyčia

    1.

Wilno (Kalwaryjski) św. Krzyża metryki urodzeń 1866 - 1874 r. opis, czytaj

1. metryki urodzeń 1835 - 1848 r. opis , zobacz

   2.

Wilno (Kalwaryjski) św. Krzyża metryki urodzeń 1874-1878 r. opis , czytaj

2. metryki urodzeń 1876 - 1910 r. opis , zobacz

   3. 

Wilno (Kalwaryjski) św. Krzyża metryki urodzeń 1878-1884 r. opis , czytaj

3. metryki urodzeń (w tym urodzenia ewangelików i luteran 1824 - 1827 r.).
1806 -1827 r.
opis , zobacz

   4. 

Wilno (Kalwaryjski) św. Krzyża metryki urodzeń 1884-1891 r. opis , czytaj

4. księgi zgonów 1839 -1848 r. opis , zobacz
   

II.. Wasiliszki, (dekanat Rosień) - Vosiliškio Šv. Juozapo Romos katalikų bažnyčia

   5. 

Wilno (Kalwaryjski) św. Krzyża metryki urodzeń 1891-1897 r. opis , czytaj

1. metryki urodzeń 1896 - 1939 r. XX w. I poł. opis , zobacz

   6.

Wilno (Kalwaryjski) św. Krzyża metryki urodzeń 1897-1901 r. opis , czytaj

2. rejestr nauk przedślubnych 1939 - 1940 r. metryki ślubów
1932 -1940 r.
opis , zobacz

   7. 

Wilno (Kalwaryjski) św. Krzyża metryki urodzeń 1901-1904 r. opis , czytaj

3. metryki urodzeń 1835 -1846 r. opis , zobacz

   8.

Wilno (Kalwaryjski) św. Krzyża metryki urodzeń 1904-1910 r. opis , czytaj

4. metryki urodzeń 1875 - 1887 r. opis , zobacz

   9.

Wilno (Kalwaryjski) św. Krzyża metryki urodzeń 1910-1911 r. opis , czytaj

5. metryki urodzeń 1888-1903 r. opis , zobacz

  10.

Wilno (Kalwaryjski) św. Krzyża metryki urodzeń 1912-1913 r. opis , czytaj

6. rejestr zgonów 1882 - 1900 r. opis , zobacz

  11.

Wilno (Kalwaryjski) św. Krzyża akty zgonów 1848-1871 r. opis , czytaj

7. metryki ślubów 1907 - 1921 r. opis , zobacz

  12.

Wilno (Kalwaryjski) św. Krzyża akty zgonów 1872-1884 r. opis , czytaj

8. metryki ślubów 1930 - 1938 r. opis , zobacz

  13.

Wilno (Kalwaryjski) św. Krzyża akty zgonów 1884-1903 r. opis , czytaj

9. metryki ślubów 1923 - 1931 r. opis , zobacz
   

III. Kwietki - Kvetkų Šv. Jono Krikštytojo Romos katalikų bažnyčia

 14.

Wilno (Kalwaryjski) św. Krzyża akty zgonów 1904-1913 r. opis , czytaj

1. metryki urodzeń 1876 - 1893 r., 1901 r. opis , zobacz

 15.

Wilno (Kalwaryjski) św. Krzyża akty zgonów 1913-1917 r. opis , czytaj

2. metryki urodzeń 1860 - 1876 r. opis , zobacz

 16.

Wilno (Kalwaryjski) św. Krzyża akty zgonów 1917-1918 r. opis , czytaj

3. księgi zgonów. 1889 r. opis , zobacz

  17.

Wilno (Kalwaryjski) św. Krzyża (Petkevič Jurijaus) akt zgonu 1865 r. opis , czytaj

4. rejestr nauk przedślubnych 1922 - 1934 r. opis , zobacz

  18.

Wilno (Kalwaryjski) św. Krzyża akty małżeństw 1848-1870 r. opis , czytaj

5. rejestr nauk przedślubnych 1937 - 1945 r. opis , zobacz

  19.

Wilno (Kalwaryjski) św. Krzyża akty małżeństw 1870-1893 r. opis , czytaj

6. metryki ślubów 1848 - 1873 r. opis , zobacz

  20.

Wilno (Kalwaryjski) św. Krzyża akty małżeństw 1893-1911 r. opis , czytaj

7. metryki ślubów 1922 - 1930 r. opis , zobacz

  21.

Wilno (Kalwaryjski) św. Krzyża akty małżeństw 1911-1918 r. opis , czytaj

8. metryki ślubów 1930 - 1945 r. opis , zobacz
   

IV. Ejszyszki - Eišiškių Kristaus Karaliaus Žengimo į Dangų Romos katalikų bažnyčia

  22.

kapituła Wileńska F43, Oszmiana: dekanat. [Oszmiana raport
do kapituły wileńskiej o metrykach]
opis , czytaj

1. świadectwa różne z lat 1821 r., 1840-1843 r., 1847 r., 1849 r., 1853-1855 r., 1866 r.,
1867 r., 1888 r., 1896 r. 1821r., 1840-1843 r., 1847 r., 1849 r., 1853-1855 r., 1866 r.,
1867 r., 1888 r., 1896 r.
opis , zobacz

  23.

kapituła Wileńska F43, Oszmiana: dekanat. [Oszmiana dekanat,
wpis metryki do Wileńskiego konsystorza]
opis | czytaj

2  

c.d. Eišiškių Kristaus Karaliaus Žengimo į Dangų Romos katalikų bažnyčia- Ejszyszki

 

   

V. Kupreliszki. (okręg poniewieski, Litwa) - Kupreliškio Šv. Arkangelo Mykolo Romos katalikų bažnyčia

  24.

kapituła Wileńska F43,
Oszmiana: miasto i powiat. [Oszmiana powiat, Jaksim Stefan Mackiewicz,
akt urodzenia 1675-1695 m., akt chrztu]
opis , czytaj

1. księgi zgonów 1835 - 1854 r. opis , zobacz

  25.

kapituła Wileńska F43,
Wysoki Dwór
. [zaświadczenie, że rejestr chrztu Stanisława Kulpowicza w Wysokim Dworze jest prawdziwy]
opis , czytaj

2. metryki urodzeń opis , zobacz

  26.

kapituła Wileńska F43. [dekanat Kowno K. sprawdzenie metryk
Kowalewskich 1804 i1818]
opis , czytaj

3. metryki urodzeń 1839 - 1848 r. opis , zobacz

  27.

kapituła Wileńska F43,
Bogusławiszki. [Bogusławiszki dane statystyczne metryk]
opis , czytaj

4. metryki urodzeń 1853 - 1863 r. opis , zobacz

  28.

kapituła Wileńska F43, Białystok [Dekanat Białostocki, Białystok,
Goniądz
:, Gelcyn, Dolistowo, Zabłudów, Kalinówka, Knyszyn,
Niewodnik
, Suraż, Turośń, Trzcianne, Uchowo Choroszcz, Juchniewo,
Jasionówka
- rejestry kościołów i śluby]
opis , czytaj

5. metryki urodzeń 1863 - 1870 r. opis , zobacz

  29.

kapituła Wileńska F43, Białystok [Dekanat Białostocki, Białystok,
Goniądz
:, Gel
cyn, Dolistowo, Zabłudów, Kalinówka, Knyszyn,
Niewodnik
, Suraż, Turośń, Trzcianne, Uchowa Choroszcz, Juchniewo,
Jasionówka -
księgi zgonów]
opis , czytaj

6. metryki urodzeń 1870 - 1879 r. opis , zobacz

     30.  

kapituła Wileńska  F43, Białystok.
[archidekanat białostocki, listy do szlachty, metryka Górskiego]
opis , czytaj

7. metryki urodzeń 1879 - 1894 r. opis , zobacz

  31.

kapituła Wileńska  F43, Białystok.
[Białystok
Choroszczy, Dobrzyniewo, Dolist
ów, Goniądz, Gelcyn,
Jasionówka
, Juchniewo, Kalinówka, Knyszyn, Niewodnik,
Suraż
, Uchowa, Trzcianne, Turośń Zabłudów,
 rejestry ślubów]
opis , czytaj

8. metryki urodzeń, ślubów i zgonów 1785 - 1827 r. opis , zobacz

  32.

kapituła Wileńska  F43, Białystok.
[Dekanat Białostocki, Białystok, Goniądz:, Gelcyn, Dolistowo, Zabłudów, Kalinówka, Knyszyn, Niewodnik, Suraż, Turośń, Trzcianne, Uchowa
Choroszcz
, Juchniewo, Jasionówka
rejestry ślubów]
opis , czytaj

9. księgi zgonów 1862 - 1877 r. opis , zobacz

  33.

kapituła Wileńska  F43, Białystok. kościół Bieniakonie. [Wypisy ślubów z ksiąg kościołów dekanatu białostockiego za 1853 ,
Steckiewicze]
opis , czytaj

10. księgi zgonów 1877 - 1907 r. opis , zobacz

  34.

kapituła Wileńska F43, Fundusze kościelne. Bialogruda. [Lydos apskrities pristavo raštas Belahrudos bažnyčios klebonui dėl
krikšto metrikų atsiuntimo]
opis , czytaj

11. księgi zgonów 1907 - 1916 r. opis , zobacz

  35.

kapituła Wileńska F43, Bystrzyca. [Teofila Mackiewiczówna z Bystrzycy wypis z aktu urodzenia] opis , czytaj

12. księgi zgonów 1917 - 1925 r. opis , zobacz

  36.

kapituła Wileńska F43, Bystrzyca. [Michał Wojtowicz 1847 wypis aktu urodzenia] opis , czytaj

13. księgi zgonów 1925 - 1941 r. opis , zobacz

  37.

kapituła Wileńska F43, Brześć. [Sprawozdanie z powielonych
metryk ks. V. Kosakovskio]
opis , czytaj

14. ślubów 1900 - 1921 r. opis , zobacz

  38.

kapituła Wileńska F43, Brześć Litewski. [Wypis z ksiąg urodzonych, ślubów i zgonów  dekanatu Brześcia Litewskiego,
Czerniawczyce (Czernawczyce), Kamieniec (Litewski), Wierzchowice,
 Milejczyce, Wysokie Litewskie, Stawy, Wielanów, Wołczyn,
Mrozowice.]
opis , czytaj

15. metryki ślubów 1922 - 1929 r. opis , zobacz

  39.

kapituła Wileńska F43, Brześć Litewski. [Wypis z ksiąg urodzonych,
ślubów i zgonów  dekanatu Brześcia Litewskiego,
Czerniawczyce (Czernawczyce), Kamieniec (Litewski), Wierzchowice,
 Milejczyce, Wysokie Litewskie, Stawy, Wielanów, Wołczyn,
Mrozowice.]
opis , czytaj

16. metryki ślubów 1929 - 1940 r. opis , zobacz
   

VI. Szawkoty, (okręg szawelski, Litwa) - Šaukoto Švč. Trejybės Romos katalikų bažnyčia

  40.

kapituła Wileńska F43, Brześć Litewski. [Wypis z ksiąg urodzonych,
ślubów i zgonów  dekanatu Brześcia Litewskiego,
Czerniawczyce (Czernawczyce), Kamieniec (Litewski), Wierzchowice,
 Milejczyce, Wysokie Litewskie, Stawy, Wielanów, Wołczyn,
Mrozowice.]
opis , czytaj

1.   brak na serwerze
   

VII. Onikszty - Anykščių Šv. Apaštalo Evangelisto Mato Romos katalikų bažnyčia

  41.

kapituła Wileńska F43, Brześć Litewski. [Wypis z ksiąg urodzonych,
ślubów i zgonów  dekanatu Brześcia Litewskiego,
Czerniawczyce (Czernawczyce), Kamieniec (Litewski), Wierzchowice,
 Milejczyce, Wysokie Litewskie, Stawy, Wielanów, Wołczyn,
Mrozowice.]
opis , czytaj

1.   brak na serwerze
   

VIII. Wieprze - Veprių Švč. Mergelės Marijos Rožančinės Romos katalikų bažnyčia

  42.

kapituła Wileńska F43, Brześć Litewski. [Wypis z ksiąg urodzonych,
ślubów i zgonów  dekanatu Brześcia Litewskiego,
Czerniawczyce (Czernawczyce), Kamieniec (Litewski), Wierzchowice,
 Milejczyce, Wysokie Litewskie, Stawy, Wielanów, Wołczyn,
Mrozowice.]
opis , czytaj

1. metryki urodzeń 1883 - 1892 r. opis , zobacz

  43.

kapituła Wileńska F43, Brześć Litewski. [Wypis z ksiąg urodzonych,
ślubów i zgonów  dekanatu Brześcia Litewskiego,
Czerniawczyce (Czernawczyce), Kamieniec (Litewski), Wierzchowice,
 Milejczyce, Wysokie Litewskie, Stawy, Wielanów, Wołczyn,
Mrozowice.]
opis , czytaj

2. metryki urodzeń 1892 - 1900 r. opis , zobacz

  44.

kapituła Wileńska F43, Brześć Litewski. [Wypis z ksiąg
urodzonych, ślubów i zgonów  dekanatu Brześcia Litewskiego,
Czerniawczyce (Czernawczyce), Kamieniec (Litewski),
Wierzchowice, Milejczyce, Wysokie Litewskie, Stawy, Wielanów,
Wołczyn, Mrozowice.]
opis , czytaj

3. metryki urodzeń 1900 - 1911 r. opis , zobacz

  45.

kapituła Wileńska F43, Brześć Litewski. [Wypis z ksiąg
urodzonych, ślubów i zgonów  dekanatu Brześcia Litewskiego,
Czerniawczyce (Czernawczyce), Kamieniec (Litewski),
Wierzchowice, Milejczyce, Wysokie Litewskie, Stawy,
Wielanów, Wołczyn, Mrozowice.]
opis , czytaj

4. rejestr zgonów 1880 - 1902 r. opis , zobacz

  46.

kapituła Wileńska F43, Brześć Litewski. [dekanat Brześć,
Kamionka i Wysokie akty zgonów]
opis , czytaj

5. rejestr zgonów 1902 - 1921 r. opis , zobacz

  47.

kapituła Wileńska F43, Brześć Litewski. [dekanat Brześć,
Kamionka i Wysokie akty zgonów]
opis , czytaj

6. metryki ślubów 1887 - 1921 r. opis , zobacz
   

IX. Siesiki, (okręg wileński, Litwa) - Siesikų Šv. Apaštalo Baltramiejaus Romos katalikų bažnyčia

  48.

kapituła Wileńska F43, kościół Bronowiski - Buiwidze.
[wyciągi z księgi zmarłych]
opis , czytaj

1. metryki urodzeń 1867 - 1879 r. opis , zobacz

  49.

kapituła Wileńska F43, kościół Budsławski - Buiwidze. [Petronela Trynkiewicz, wypis z księgi urodzeń] opis , czytaj

2. rejestr zgonów 1824 - 1830 r. opis , zobacz

  50.

kapituła Wileńska F43, wypis urodzenia Adama Jana s. Teodora Ankudowicza parafia Dobejska] opis , czytaj

3. rejestr zgonów 1884 - 1904 r. opis , zobacz

  51.

kapituła Wileńska F43, wypis urodzenia i chrztu Józefa Obremskiego
z 1820 r. i jego rodziny przez dziekana słonimskiego]
opis , czytaj

4. metryki ślubów 1840 - 1849 r. opis , zobacz

  52.

kapituła Wileńska F43, kościół filialny Dziewianiski
[zestawienia metryk z Dziewianiszek, Gieranon, Salcinai,
Surwiliszek i inne]
opis , czytaj

5. metryki ślubów 1872 - 1892 r. opis , zobacz

  53.

kapituła Wileńska F43, Prowincja Dominikanów od 1748 r.] opis , czytaj

6. metryki ślubów 1892 - 1921 r. opis , zobacz
   

X. Wilno - Vilniaus (Kalvarijų) Šv. Kryžiaus Atradimo Romos katalikų bažnyčia.
 

   

XI. Poszwityń, (okręg szawelski, Litwa) - Pašvitinio Švč. Trejybės Romos katalikų bažnyčia

  54.

Wilno św. Apostołów Filipa i Jakuba metryki urodzeń
1813-1820 r.
opis , czytaj

1. metryki urodzeń 1868 - 1880 r. opis , zobacz

  55.

Wilno św. Apostołów Filipa i Jakuba metryki urodzeń
1821-1827 r.
opis , czytaj

2. metryki urodzeń 1880 - 1896 r. opis , zobacz

  56.

Wilno św. Apostołów Filipa i Jakuba metryki urodzeń
1864-1870 r.
opis , czytaj

3. metryki urodzeń 1896 - 1909 r. opis , zobacz

  57.

Wilno św. Apostołów Filipa i Jakuba metryki urodzeń
1870-1873 r.
opis , czytaj

4. rejestr zgonów 1866 - 1881 r. opis , zobacz

  58.

Wilno św. Apostołów Filipa i Jakuba metryki urodzeń
1873-1878 r.
opis , czytaj

5. rejestr zgonów 1882 - 1902 r. opis , zobacz

  59.

Wilno św. Apostołów Filipa i Jakuba metryki urodzeń
1878-1882 r.
opis , czytaj

6. rejestr zgonów 1902 - 1909 r. opis , zobacz

  60.

Wilno św. Apostołów Filipa i Jakuba metryki urodzeń
1883-1887 r.
opis , czytaj

7. rejestr zgonów 1910 - 1916 r. opis , zobacz

  61.

Wilno św. Apostołów Filipa i Jakuba metryki urodzeń
1888-1889 r.
opis , czytaj

8. rejestr zgonów 1916 - 1920 r. opis , zobacz

  62.

Wilno św. Apostołów Filipa i Jakuba metryki urodzeń
1889-1892 r.
opis , czytaj

9. rejestr zgonów 1921 - 1940 r. opis , zobacz

  63.

Wilno św. Apostołów Filipa i Jakuba metryki urodzeń
1892-1895 r.
opis , czytaj

10. metryki ślubów 1866 - 1883 r. opis , zobacz

  64.

Wilno św. Apostołów Filipa i Jakuba metryki urodzeń
1895-1897 r.
opis , czytaj

11. metryki ślubów 1883 - 1902 r. opis , zobacz

  65.

Wilno św. Apostołów Filipa i Jakuba metryki urodzeń
1897-1899 r.
opis , czytaj

12. metryki ślubów 1921 - 1931 r. opis , zobacz

  66.

Wilno św. Apostołów Filipa i Jakuba metryki urodzeń
1899-1901 r.
opis , czytaj

13. metryki ślubów 1931 - 1940 r. opis , zobacz
   

 XII. Żejmele, (Okręg szawelski, Litwa) - Žeimelio Šv. Apaštalų Petro ir Povilo Romos katalikų bažnyčia.

  67.

Wilno św. Apostołów Filipa i Jakuba metryki urodzeń
1901-1902 r.
opis , czytaj

1. metryki urodzeń 1868 - 1893 r. opis , zobacz

  68.

Wilno św. Apostołów Filipa i Jakuba metryki urodzeń 1901 r. opis , czytaj

2. metryki urodzeń 1893 - 1909 r. opis , zobacz

  69.

Wilno św. Apostołów Filipa i Jakuba metryki urodzeń
1902-1903 r.
opis , czytaj

3. rejestr zgonów 1883 - 1909 r. opis , zobacz

  70.

Wilno św. Apostołów Filipa i Jakuba metryki urodzeń
1903-1904 r.
opis , czytaj

4. rejestr zgonów 1909 - 1920 r. opis , zobacz

  71.

Wilno św. Apostołów Filipa i Jakuba metryki urodzeń
1904-1905 r.
opis , czytaj

5. rejestr zgonów 1921 - 1939 r. opis , zobacz

  72.

Wilno św. Apostołów Filipa i Jakuba metryki urodzeń
1905-1906 r.
opis , czytaj

6. rejestr zgonów 1938 - 1940 r. opis , zobacz

  73.

Wilno św. Apostołów Filipa i Jakuba metryki urodzeń
1906-1907 r.
opis , czytaj

7. metryki ślubów 1849 - 1898 r. opis , zobacz

  74.

Wilno św. Apostołów Filipa i Jakuba metryki urodzeń
1907-1909 r.
opis , czytaj

8. metryki ślubów 1898 - 1909 r. opis , zobacz

  75.

Wilno św. Apostołów Filipa i Jakuba metryki urodzeń
1909-1910 r.
opis , czytaj

9. metryki ślubów 1910 - 1920 r. opis , zobacz

  76.

Wilno św. Apostołów Filipa i Jakuba metryki urodzeń
1910-1912 r.
opis , czytaj

10. metryki ślubów 1921 - 1930 r. opis , zobacz

  77.

Wilno św. Apostołów Filipa i Jakuba akty zgonów,
alfabetycznie XX w. I połowa
opis , czytaj

11. metryki ślubów 1930 - 1939 r. opis , zobacz

  78.

Wilno św. Apostołów Filipa i Jakuba akty zgonów
1848-1869 r.
opis , czytaj

12. metryki ślubów 1924 - 1932 r. opis , zobacz

  79.

Wilno św. Apostołów Filipa i Jakuba akty zgonów
1869-1886 r.
opis , czytaj

13. metryki ślubów 1932 - 1940 r. opis , zobacz
   

XIII. Dubinki - Dubingių Šv. Jurgio Romos katalikų bažnyčia

  80.

Wilno św. Apostołów Filipa i Jakuba akty zgonów
1887-1905 r.
opis , czytaj

    brak na serwerze
   

XIV. Kowno (kościół Karmelitów) - Kauno Šv. Kryžiaus (Karmelitų) Romos katalikų bažnyčia

  81.

Wilno św. Apostołów Filipa i Jakuba akty zgonów
1905-1916 r.
opis , czytaj

1. indeksy urodzonych  (A-K) 1884 - 1940 r. XX w. I poł. opis , zobacz

  82.

Wilno św. Apostołów Filipa i Jakuba akty zgonów
1917-1919 r.
opis , czytaj

2. indeksy urodzonych  (L-U) 1884 - 1940 r. XX w. I poł.  opis , zobacz

  83.

Wilno św. Apostołów Filipa i Jakuba akty zgonów
1917 r.
opis , czytaj

3. indeksy ślubów 1884 - 1940 r. XX w. I poł. opis , zobacz

  84.

Wilno św. Apostołów Filipa i Jakuba akty zgonów
1918-1919 r.
opis , czytaj

4. indeksy urodzonych (V-Ž) 1884 - 1940 r. XX w. I poł. opis , zobacz

  85.

Wilno św. Apostołów Filipa i Jakuba akty zgonów
1919-1920 r.
opis , czytaj

5. indeksy zgonów 1903 - 1916 r.  XX w. I poł. I poł. opis , zobacz

  86.

Wilno św. Apostołów Filipa i Jakuba akty zgonów
1919-1921 r.
opis , czytaj

6. indeksy zgonów 1917 - 1929 r.  XX w. I poł. opis , zobacz

  87.

Wilno św. Apostołów Filipa i Jakuba akty zgonów
1921-1922 r.
opis , czytaj

7. indeksy zgonów 1930 - 1940 r.  XX w. I poł. opis , zobacz

  88.

Wilno św. Apostołów Filipa i Jakuba akty zgonów
1935-1939 r.
opis , czytaj

8. metryki urodzeń 1884 - 1890 r. opis , zobacz

  89.

Wilno św. Apostołów Filipa i Jakuba akty małżeństw
1848-1884 r.
opis , czytaj

9. metryki urodzeń 1890 - 1900 r. opis , zobacz

  90.

Wilno św. Apostołów Filipa i Jakuba akty małżeństw
1885-1893 r.
opis , czytaj

10. metryki urodzeń 1900 - 1903 r. opis , zobacz

  91.

Wilno św. Apostołów Filipa i Jakuba akty małżeństw
1893-1900 r.
opis , czytaj

11. rejestr zgonów 1884 - 1895 r. opis , zobacz

  92.

Wilno św. Apostołów Filipa i Jakuba akty małżeństw
1900-1907 r.
opis , czytaj

12. rejestr zgonów 1895 - 1903 r. opis , zobacz

  93.

Wilno św. Apostołów Filipa i Jakuba akty małżeństw
1907-1914 r.
opis , czytaj

13. rejestr zgonów 1903 - 1910 r. opis , zobacz

  94.

Wilno św. Apostołów Filipa i Jakuba akty małżeństw
1914-1918 r.
opis , czytaj

14. rejestr zgonów 1910 - 1917 r. opis , zobacz

  95.

Wilno św. Apostołów Filipa i Jakuba akty małżeństw
1918-1919 r.
opis , czytaj

15. rejestr zgonów 1917 - 1921 r. opis , zobacz

96.

Wilno św. Apostołów Filipa i Jakuba akty małżeństw
1920-1921 r.
opis , czytaj

16. rejestr zgonów 1921 - 1924 r. opis , zobacz

  97.

Wilno św. Apostołów Filipa i Jakuba akty małżeństw
1921-1922 r.
opis , czytaj

17. rejestr zgonów 1924 - 1927 r. opis , zobacz

  98.

Wilno św. Apostołów Filipa i Jakuba akty małżeństw
1936-1939 r.
opis , czytaj

18. rejestr zgonów 1932 - 1936 r. opis , zobacz

  99.

Wilno św. Ducha (Dominikanów) 1844-1914 r.indeks metryk urodzeń
1844-XX w. I połowa
opis , czytaj

19. rejestr zgonów 1936 - 1940 r. opis , zobacz

100.

Wilno św. Ducha (Dominikanów) 1844-1914 r. indeks metryk ślubnych
1844-XX w. I połowa
opis , czytaj

20. rejestr zgonów 1919 - 1921 r. 1927 - 1928 r. opis , zobacz

101.

Wilno św. Ducha (Dominikanów) metryki urodzeń 1864-1871 r. opis , czytaj

21. rejestr zgonów 1919 - 1921 r. 1928 - 1932 r. opis , zobacz

102.

Wilno św. Ducha (Dominikanów) metryki urodzeń 1872-1881 r. opis , czytaj

22. metryki ślubów 1884 - 1897 r. opis , zobacz

103.

Wilno św. Ducha (Dominikanów) metryki urodzeń 1881-1890 r. opis , czytaj

23. metryki ślubów 1897 - 1916 r. opis , zobacz

104.

Wilno św. Ducha (Dominikanów) metryki urodzeń 1890-1899 r. opis , czytaj

24. metryki ślubów 1917 - 1926 r. opis , zobacz

105.

Wilno św. Ducha (Dominikanów) metryki urodzeń 1900-1910 r. opis , czytaj

25. metryki ślubów 1926 - 1935 r. opis , zobacz

106.

Wilno św. Ducha (Dominikanów) akty zgonów 1831 r. opis , czytaj

26. metryki ślubów 1936 - 1940 r. opis , zobacz

107.

Wilno św. Ducha (Dominikanów) akty zgonów 1915-1921 r. opis , czytaj

27. metryki ślubów 1935 - 1936 r. opis , zobacz
   

XV. Niemonajcie - Nemunaičio Švč. Mergelės Marijos Gimimo Romos katalikų bažnyčia

108.

Wilno św. Ducha (Dominikanów) akty zgonów 1936-1940 r. opis , czytaj

    brak na serwerze
   

XVI. Uciany - Utenos Kristaus Žengimo į Dangų Romos katalikų bažnyčia

109.

Wilno św. Ducha (Dominikanów) akty małżeństw 1848-1882 r. opis , czytaj

1. metryki urodzeń 1828 - 1834 r. opis , zobacz
   

XVII. Lidowiany - Lyduvėnų Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus Romos katalikų bažnyčia-Liudavėnai

110.

Wilno św. Ducha (Dominikanów) akty małżeństw 1883-1891 r. opis , czytaj

1. metryki urodzeń 1828 - 1834 r. opis , zobacz

111.

Wilno św. Ducha (Dominikanów) akty małżeństw 1892-1906 r. opis , czytaj

2. metryki urodzeń 1835 - 1848 r. opis , zobacz

112.

Wilno św. Ducha (Dominikanów) akty małżeństw 1906-1912 r. opis , czytaj

3. metryki urodzeń 1849 - 1857 r. opis , zobacz

113.

Wilno św. Ducha (Dominikanów) akty małżeństw 1912-1921 r. opis , czytaj

4. metryki urodzeń 1858 - 1866 r. opis , zobacz

114.

Wilno św. Ducha (Dominikanów) akty małżeństw 1939-1940 r. opis , czytaj

5. metryki urodzeń 1886 - 1907 r. opis , zobacz

115.

Wilno św. Jana 1671 r. metryki urodzeń 1673-1685 r. akty małżeństw
1671-1685 r.
opis , czytaj

6. rejestr zgonów 1828 - 1834 r. opis , zobacz

116.

Wilno św. Jana metryki urodzeń, akty małżeństw 1664-1672 r. opis , czytaj

7. rejestr zgonów 1835 - 1848 r. opis , zobacz

117.

Wilno św. Jana metryki urodzeń, akty małżeństw 1692-1736 r. opis , czytaj

8. rejestr zgonów 1849 - 1870 r. opis , zobacz

118.

Wilno św. Jana metryki urodzeń 1611-1616 r. opis , czytaj

9. rejestr zgonów 1871 - 1899 r. opis , zobacz

119.

Wilno św. Jana metryki urodzeń 1671-1685 r. opis , czytaj

10. rejestr zgonów 1900 - 1921 r. opis , zobacz

120.

Wilno św. Jana metryki urodzeń 1685-1692 r. opis , czytaj

11. rejestr zgonów 1932 - 1940 r. opis , zobacz

121.

Wilno św. Jana metryki urodzeń 1700-1747 r. opis , czytaj

12. ślubów 1828 - 1834 r. opis , zobacz

122.

Wilno św. Jana metryki urodzeń 1747-1775 r. opis , czytaj

13. ślubów 1835 - 1848 r. opis , zobacz

123.

Wilno św. Jana metryki urodzeń 1775-1792 r. opis , czytaj

14. ślubów 1849 - 1872 r. opis , zobacz

124.

Wilno św. Jana metryki urodzeń 1792-1805 r. opis , czytaj

15. metryki ślubów 1873 - 1907 r. opis , zobacz

125.

Wilno św. Jana metryki urodzeń 1805-1815 r. opis , czytaj

16. metryki ślubów 1907 - 1921 r. opis , zobacz

126.

Wilno św. Jana metryki urodzeń 1815-1830 r. opis , czytaj

17. metryki ślubów 1922 - 1928 r. opis , zobacz

127.

Wilno św. Jana metryki urodzeń 1827-1828 r. opis , czytaj

18. metryki ślubów 1928 - 1937 r. opis , zobacz

128.

Wilno św. Jana metryki urodzeń 1828-1833 r. opis , czytaj

19. metryki ślubów 1938 - 1940 r. opis , zobacz

129.

Wilno św. Jana metryki urodzeń 1833-1835 r. opis , czytaj

20. metryki ślubów 1922 - 1926 r. opis , zobacz

130.

Wilno św. Jana metryki urodzeń 1836-1839 r. opis , czytaj

21. metryki ślubów 1926 - 1935 r. opis , zobacz

131.

Wilno św. Jana metryki urodzeń 1839-1841 r. opis , czytaj

22. metryki ślubów 1935 - 1940 r. opis , zobacz

132.

Wilno św. Jana metryki urodzeń 1841-1843 r. opis , czytaj

     

133.

Wilno św. Jana metryki urodzeń 1843-1845 r. opis , czytaj

     

134.

Wilno św. Jana metryki urodzeń 1845-1848 r. opis , czytaj

     

135.

Wilno św. Jana metryki urodzeń 1848-1853 r. opis , czytaj

     

136.

Wilno św. Jana metryki urodzeń 1853-1857 r. opis , czytaj

     

137.

Wilno św. Jana metryki urodzeń 1857-1860 r. opis , czytaj

     

138.

Wilno św. Jana metryki urodzeń 1860-1864 r. opis , czytaj

     

139.

Wilno św. Jana metryki urodzeń 1864-1871 r. opis , czytaj

     

140.

Wilno św. Jana metryki urodzeń 1871-1877 r. opis , czytaj

     

141.

Wilno św. Jana metryki urodzeń 1877-1879 r. opis , czytaj

     

142.

Wilno św. Jana metryki urodzeń 1879-1883 r. opis , czytaj

     

143.

Wilno św. Jana metryki urodzeń 1883-1890 r. opis , czytaj

     

144.

Wilno św. Jana metryki urodzeń 1890-1894 r. opis , czytaj

     

145.

Wilno św. Jana metryki urodzeń 1894-1897 r. opis , czytaj

     

146.

Wilno św. Jana metryki urodzeń 1898-1900 r. opis , czytaj

     

147.

Wilno św. Jana metryki urodzeń 1900-1906 r. opis , czytaj

     

148.

Wilno św. Jana akty zgonów 1803-1819 r. opis , czytaj

     

149.

Wilno św. Jana akty zgonów 1847-1848 r. opis , czytaj

     

150.

Wilno św. Jana akty zgonów 1848-1856 r. opis , czytaj

     

151.

Wilno św. Jana akty zgonów 1857-1865 r. opis , czytaj

     

152.

Wilno św. Jana akty zgonów 1865-1872 r. opis , czytaj

     

153.

Wilno św. Jana akty zgonów 1872-1877 r. opis , czytaj

     

154.

Wilno św. Jana akty zgonów 1877-1881 r. opis , czytaj

     

155.

Wilno św. Jana akty zgonów 1881-1885 r. opis , czytaj

     

156.

Wilno św. Jana akty zgonów 1885-1888 r. opis , czytaj

     

157.

Wilno św. Jana akty zgonów 1888-1892 r. opis , czytaj

     

158.

Wilno św. Jana akty zgonów 1892-1893 r. opis , czytaj

     

159.

Wilno św. Jana akty zgonów 1893-1895 r. opis , czytaj

     

160.

Wilno św. Jana akty zgonów 1895-1898 r. opis , czytaj

     

161.

Wilno św. Jana akty zgonów 1898-1900 r. opis , czytaj

     

162.

Wilno św. Jana akty zgonów 1900-1901 r. opis , czytaj

     

163.

Wilno św. Jana akty zgonów 1901-1903 r. opis , czytaj

     

164.

Wilno św. Jana akty zgonów 1903-1904 r. opis , czytaj

     

165.

Wilno św. Jana akty zgonów 1904-1906 r. opis , czytaj

     

166.

Wilno św. Jana akty zgonów 1906-1907 r. opis , czytaj

     

167.

Wilno św. Jana akty małżeństw 1602-1615 r. opis , czytaj

     

168.

Wilno św. Jana akty małżeństw 1737-1796 r. opis , czytaj

     

169.

Wilno św. Jana akty małżeństw 1796-1805 r. opis , czytaj

     

170.

Wilno św. Jana akty małżeństw 1805-1829 r. opis , czytaj

     

171.

Wilno św. Jana akty małżeństw 1827-1831 r. opis , czytaj

     

172.

Wilno św. Jana akty małżeństw 1831-1834 r. opis , czytaj

     

173.

Wilno św. Jana akty małżeństw 1834-1838 r. opis , czytaj

     

174.

Wilno św. Jana akty małżeństw 1838-1842 r. opis , czytaj

     

175.

Wilno św. Jana akty małżeństw 1843-1846 r. opis , czytaj

     

176.

Wilno św. Jana akty małżeństw 1846-1848 r. opis , czytaj

     

177.

Wilno św. Jana akty małżeństw 1848-1858 r. opis , czytaj

     

178.

Wilno św. Jana akty małżeństw 1858-1865 r. opis , czytaj

     

179.

Wilno św. Jana akty małżeństw 1865-1876 r. opis , czytaj

     

180.

Wilno św. Jana akty małżeństw 1876-1885 r. opis , czytaj

     

181.

Wilno św. Jana akty małżeństw 1885-1892 r. opis , czytaj

     

182.

Wilno św. Jana akty małżeństw 1892-1897 r. opis , czytaj

     

183.

Wilno św. Jana akty małżeństw 1898-1903 r. opis , czytaj

     

184.

Wilno św. Jana akty małżeństw 1903-1907 r. opis , czytaj

     

 

Na górę

 

Biblioteka Potyczek z Genealogią
 

Opublikowano: 23 grudnia 2014 r.