ZASOBY METRYKALNE
Spis wiernych katolickich parafii Świr z 1895 r.
W 1895 roku parafia Świr znajdowała się w granicach guberni Wileńskiej, powiat Święciany.
Do parafii należały następujące miejscowości: Wiśniewo, Niestaniszki,Świr, Konstantynów, Szemietowo...
Po powstaniu w 1863 roku w m. Świr pozostał tylko jeden kościół. Kościół w Szemietowie był zamknięty do 1952 r., w Wiśniewie i Zaświrze do 1952 r. pozostały tylko cerkwie.
W/g spisu wiernych sporządzonego w 1908 r. do kościoła w Świrze należało 7387 wiernych w tym 3831 kobiet i 3556 mężczyzn; do kościoła w Szemietowie należało 3240 wiernych, 1720 kobiet i 1520 mężczyzn.

 

                                   
Прихожане костела Свир в 1895
Россия, Вильнюсская губерния, уезд Свенцяны, волости: Свир, Шеметово, Нестанишки, Вишнево, Александровская, Константиново.
Сегодня: Беларусь, Минская область, Мядельский район, к-л Свир, к-л Шеметово, к-л Вишнево.
(После восстания 1863 года остался только один костел Свир, были закрыты костелы Шеметово до 195г, Вишнево – стала церковь до 195г, Засвир – стала церковь.
Количество прихожан в 1908 году: костел Свир – 7387, жен.-3831, муж. -3556 ; костел Шеметово - 3240 человек, жен -1720, муж - 1520 )


1. ...
2. Прихожане костела Свир в 01.1895.
3. Прихожане костела Свир в 02.1895.
4. Прихожане костела Свир в 03.1895.
5. Прихожане костела Свир в 04.1895.
6. Прихожане костела Свир в 05.1895.
7. Прихожане костела Свир в 06.1895.
8. Прихожане костела Свир в 07.1895.
9. Прихожане костела Свир в 08.1895.
10. Прихожане костела Свир в 09.1895.

Прихожане в 01.1895
11. 580-5 Казимир Алехно was born in Свир.
12. Казимир Алехно.
13. х Ясюль.
14. Мария Пашук.
15. Антон Марач.
16. Бронислава Дрозд.
17. Франц Дрозд.
18. Францишка Плюковска.
19. Паулина Смигельска.
20. Виктор Плюковский.
21. Адольф Соловей was born in Залковщизна.
22. Виктория Войнилко.
23. Иосиф Соловей.
24. Эмилия Шилак.
25. Франц Бабич.
26. Стефания* Шиманель was born in к-л Нестанишки.
27. Гелена Пашук was born in Завидзененты.
28. Матвей Пашук.
29. Паулина Сухаржевска.
30. Михаил Сухаржевский.
31. Николай Саленник.
32. Петронеля* Саленник.
33. Виктория Драгун was born in Старлыги.
34. Анна Лубинска.
35. Якуб Драгун.
36. Анеля Лубинска.
37. Андрей Лубинский.
38. Ядвига Лойко was born in Михничи.
39. Гелена Белячиц.
40. Викентий Лойко.
41. Анеля Лойко.
42. Игнат Вешторт.
43. Ян Спеглянин was born in Концененты.
44. Кристина Колесник.
45. Иосиф Спеглянин.
46. Эмилия Спеглянин.
47. Франц Колесник.
48. Августин Тондрик was born in Сурвилы.
49. Агата Сурвило.
50. Петр Тондрик.
51. Иосиф Тондрик.
52. Анна Сурвило.
53. 581-13 Викентий Сурвило.
54. Петр Сурвило.
55. Паулина Куркуль.
56. Станислав Куркуль.
57. Марьяна Сурвило.
58. Ромуальд Клевядо.
59. Иосиф Клевядо.
60. Виктория Шилак.
61. Эмилия Кумищо.
62. Ян Раткевич.
63. Станислава* Слизка.
64. Теофиля Сухаржевский.
65. Сымон Сухаржевский.
66. Петронеля Лях.
67. Юстына Лях.
68. Франц Соловей.
69. Адам* Марач.
70. Антонина Гарасим was born in Каракуличи.
71. Иосиф Гарасимович.
72. Уршуля Цикото.
73. Франц Цикото.
74. Викентий Жишневский.
75. Марьяна* Жишневский.
76. Михаил Первинский.
77. Текля Михнович.
78. Грасыльда Сакович.
79. Михаил Михнович.
80. Гелена Сапего was born in Воробьи.
81. Томаш Сапего.
82. Марьяна Радзюш.
83. Михалина Сапего.
84. Александр Сапего.
85. Станислава Сухаржевский was born in Хведзевичи.
86. Ян Сухаржевский.
87. Паулина Белевич.
88. Елизавета Сухаржевский.
89. Станислав Раецкий.
90. Александр Куркуль was born in Корки.
91. Карл Куркуль.
92. Констанция Сегень.
93. Анеля Лукшо.
94. Иосиф Куркуль.
95. 582-21 Сигизмунд Кисель was born in Внуки.
96. Александр Кисель.
97. Анеля Сухаржевский.
98. Марьяна Сухаржевский.
99. Иосиф Пашук.
100. Бронислава Дубинска was born in Старлыги.
101. Юзефа Дубинска.
102. Схолястика* Леош.
103. Михаил Леош.
104. Казимир Колесник.
105. Иосиф Сакович was born in Костевичи.
106. Михаил Сакович.
107. Изабела Михнович.
108. Стефания Помецько.
109. Викентий Помецько.
110. Станислава Вонцевич was born in Дорадзишки.
111. Иосиф Вонцевич.
112. Михалина Пашук.
113. Анна Пашук.
114. Адам Мацкевич.
115. Паулина Захаржевска was born in Лущики.
116. Юрий Захаржевский.
117. Винцента Бабич.
118. София Захаржевский.
119. Антон Бабич.
120. Викентий Сурвило.
121. Констанция Шипко.
122. Аделя Шипко.
123. Андрей Сурвило.
124. Франц Сакович.
125. Доминик Сакович.
126. Юзефа Помецько.
127. Франц Лавринович.
128. Ян Лавринович.
129. Текля* Лавринович.
130. Марьяна* Щучко.
131. Юрий Новошинский was born in Куркули.
132. Кристина Костечко.
133. Иосиф Новошинский.
134. Кристина Новошинский.
135. Викентий Наруць was born in Сырмеж.
136. Фома Наруць.
137. Михалина Жилко.
138. Семен Наруць.
139. Паулина* Наруць.
140. Фадей Жилко.
141. 583-30 Иосиф Грыцук was born in Корки.
142. Николай Грицук.
143. Анна Куркуль.
144. Антон Грицук.
145. Михалина Янцевич.
146. Паулина Петровска was born in Свир.
147. Михаил Петровский.
148. Каролина Русак.
149. Ян Церешко.
150. Михалина Русак.
151. Ян* Радзюш.
152. Исидор Лопато was born in Волоцьки.
153. Ян Лопато.
154. Паулина Роговска.
155. Юстына Лопато.
156. Ян Батуро.
157. Иосиф Колесник was born in Неверовичи.
158. Франц Колесник.
159. Анеля Рунович.
160. Петр Иватович.
161. Елизавета Рунович.
162. Николай Милош was born in Завидзененты.
163. Матвей Милош.
164. Каролина Лукшо.
165. Паулина Лукшо.
166. Петр Смоленский.
167. Викентий Масцяница was born in Новоселки.
168. Андрей Масцяница.
169. Анна Матусович.
170. Грасыльда Мацесович.
171. Владислав Терась.
172. Саломея Пухович.
173. Николай Пухович.
174. Винцента Чепановска.
175. Гелена Чепановска.
176. Иван Пухович.
177. Бронислава Шибко was born in Яневичи.
178. Казимир Шибко.
179. Марьяна Корецка.
180. Николай Карецкий.
181. Паулина Карецкий.
182. Адольф Карецкий.
183. Франц Раецкий was born in Старлыги.
184. Андрей Раецкий.
185. х Касперска.
186. Франц Касперский.
187. Розалия Раецкий.
188. 578-1Каролина Янович was born in Страча.
189. Ян Янович.
190. Петронеля Слиска.
191. Казимир Левицкий.
192. Елена Левицкий.
193. Иосиф Селевич.
194. Николай Сульжицкий was born in Михничи.
195. Михалина Войнилко.
196. Викентий Войнилко.
197. Павел Полейко.
198. Марьяна* Полейко.
199. Марьяна Драгун was born in Свир.
200. Михаил Драгун.
201. Юлия Буша.
202. Антон Марач.
203. Кристина Сыманович.
204. Станислава Бабич was born in Лущики.
205. Карл Бабич.
206. Каролина Белячиц.
207. Ян Церешко.
208. Марьяна Худовна.

Прихожане в 02.1895
209. 584-39 Марьяна Кончанин.
210. Франц Кончанин.
211. Анеля Михнович.
212. Андрей Михнович.
213. Катерина Носовска.
214. Франц Мороз was born in Столпененты.
215. Иосиф Мороз.
216. Марцияна Небеска.
217. Габриеля Небеска.
218. Игнат Субоч.
219. Николай Стольник was born in Шилаки.
220. Ян Стольник.
221. Анна Клевядо.
222. Феликс Щучко.
223. Стефания Щучко.
224. Франц Селевич.
225. Марьяна Соленник was born in Хоцилки.
226. Франц Соленник.
227. Розалия Соленник.
228. Паулина Вешторт.
229. Михаил Вешторт.
230. Юзефа Бакуло was born in Завидзененты.
231. Андрей Бакуло.
232. Агата Палинска.
233. Михаил Палинский.
234. Казимира Палинский.
235. Юзефа Юргель.
236. Изыдор Юргель.
237. Стефания Венцевич.
238. Станислав Куркуль.
239. Эмилия Раткевич.
240. Ядвига Сухаржевский was born in Посборцы.
241. Фома Сухаржевский.
242. Иосиф Сухаржевский.
243. Анеля* Сухаржевский.
244. Мария Блашкевич.
245. Константин Блашкевич.
246. Франц Шурпицкий was born in Спонды.
247. Адам Шурпицкий.
248. Елизавета Лось.
249. Антон Лось.
250. Фелиция Буйницка.
251. Паулина Санюк.
252. Иосиф Санюк.
253. Гелена Санюк.
254. Изабела Белевич.
255. Ян Радзюш.
256. 585-48 Мария Самко was born in Корки.
257. Матвей Самко.
258. Иосиф Самко.
259. София Бакуло.
260. Михалина Бакуло.
261. Михаил Белевич was born in Хведзевичи.
262. Николай Белевич.
263. Анна Ромейко.
264. Михаил Борейко.
265. Анна Войнилко.
266. Юлия Субко was born in Хведзевичи.
267. Павел Субко.
268. Тереса Лавринович.
269. Франц Мацкевич.
270. Елизавета Сухаржевский.
271. Исидор* Гиль was born in 1921.
272. Устин Михнович was born in Жукойни.
273. Михаил Михнович.
274. Каролина Шурпицка.
275. Павел Сальманович.
276. Текля Лавринович.
277. Гелена Зеленкевич was born in Зуюльки.
278. Анна Зеленкевич.
279. Феликс Кончанин.
280. Марьяна Помецько.
281. Иосиф Шипко was born in Неверовичи.
282. Марьяна Шимановска.
283. Андрей Шипко.
284. Паулина Виршило.
285. Гелена Хорошей was born in Хмылки.
286. Иосиф Хорошей.
287. Петронеля Роменица.
288. Марьяна Роменица.
289. Викентий Хорошей.
290. Антон Куркуль was born in Корки.
291. Андрей Куркуль.
292. Магдалена Раецка.
293. Франц Былинко.
294. Гелена Билинко.
295. 586-56 Гелена Бабич was born in Страча.
296. Петр Бабич.
297. Валериян Бабич.
298. Розалия Соловей.
299. Розалия* Соловей.
300. Антон* Емильян was born in 1918.
301. Ян Ляхович.
302. Адам Ляхович.
303. Анеля Ляхович.
304. Гелена Мацкевич.
305. Матвей Кузмик.
306. Михаил Милько.
307. Иосиф Милько.
308. Изабела Шурпицка.
309. Марьяна Ядзевич.
310. Ян Ядзевич.
311. Александр Михнович.
312. Марьяна* Белевич was born in 1920.
313. Антон Субко was born in Хведзевичи.
314. Цыприян Субко.
315. Елизавета Климович.
316. Антон Марач.
317. Анна* Марач.
318. Ян Янович.
319. Ядвига Лукшо was born in Каракуличи.
320. Михаил Лукшо.
321. Елизавета Лавник.
322. Юрий Лагун.
323. Уршуля Караванска.
324. Габриель Лавринович was born in Спонды.
325. Михаил Лавринович.
326. Изыдор Лавринович.
327. Анеля Лавринович.
328. Розалия Лобач.
329. Константин Лавринович was born in Спонды.
330. Никодим Лавринович.
331. Изабела Гердыян.
332. Михаил Сакович.
333. Грасыльда Масленик.
334. Михаил Корчаковский was born in Малые Столпененты.
335. Анеля Клип.
336. Франц Михнович.
337. Габриеля* Мацкевич.
338. Леонора* Гришень was born in 1922 in к-л Лынтупы.
339. 587-64 Бронислав Кумищо was born in Концененты.
340. Франц Кумищо.
341. Иосиф Кумищо.
342. Каролина Андрушкевич.
343. Францишка Андрушкевич.
344. Вероника Ясюлько was born in Столпененты.
345. Александр Ясюлько.
346. Елизавета Сегень.
347. Иосиф Шимкович.
348. Устин Гриневич.
349. Габриеля Гриневич.
350. Сигизмунд Субко was born in Лущики.
351. Михаил Субко.
352. Анеля Субко.
353. Анеля Белевич.
354. Станислав Белевич.
355. Михаил Богданович was born in Жукойни.
356. Цецилия Богданович.
357. Эмилия Михнович.
358. Людвик Буйчик.
359. Виктория Желиковска* was born in им Страча.
360. Франц Желиковский*.
361. Елена Теринска.
362. Валериян Оболевич.
363. Франц Лукашевич.
364. Саломея Лукашевич.
365. Альфонс-Викентий Гущо was born in Нецки.
366. Людвик Гущо.
367. Аделя Дроздовска.
368. Бенедикта Дроздовска.
369. Франц Шидловский.
370. Иосиф Сурвило.
371. Констанция Кучинска.
372. Марьяна* Ромейко.
373. Гелена Милош was born in Завидзененты.
374. Михаил Милош.
375. Михалина Радзюш.
376. Юрий Сымонович.
377. Домицеля Костечко.


Прихожане в 03.1895
378. 588-71 Бронислава Драгун was born in Старлыги.
379. Антон Драгун.
380. Мария Августович.
381. Эмилия Августович.
382. Франц Августович.
383. Мария Драгун was born in Сырмеж.
384. Мацей Драгун.
385. Розалия Драгун.
386. Ян Виршило.
387. Анна* Виршило.
388. Ян Драгун.
389. Викентий Куркуль was born in Корки.
390. Ян Куркуль.
391. Констанция Вержбицка.
392. Магдалена Куркуль.
393. Франц Куркуль.
394. Сигизмунд Донасевич was born in им Шеметовщизна.
395. Августин Калицкий.
396. Ян Бардосевич.
397. Марьяна* Бардосевич.
398. Фелиция Богданович.
399. Андрей Богданович was born in Жукойни.
400. Тереса Шурпевич.
401. Никодим Шурпевич.
402. Михалина* Шурпевич.
403. Иоахим Сельманович.
404. Владислав Кальчинский was born in Больковщизна.
405. Викентий Кальчинский.
406. Казимир Кальчинский.
407. Теофиля Кревшова.
408. Петр Роговский.
409. Анеля* Роговский.
410. Матвей Лукшо was born in Свир.
411. Елена Чернявска.
412. Михаил Новосельский.
413. Вероника Чернявска.
414. Владимир Паньковский.
415. Николай Сердзюк.
416. Ольга* Сердзюк.
417. Александр Сурвило was born in Старлыги.
418. Николай Сурвило.
419. Целина Калицка.
420. Габриеля Калицка.
421. Болеслав Калицкий.
422. 589-79 Казимир Михнович was born in Осташишки.
423. Анеля Варнело.
424. Андрей Михнович.
425. Игнат Сакович.
426. Героним Левицкий.
427. Марьяна* Левицкий.
428. Вероника* Клевядо.
429. Ядвига* Мельдзюк.
430. Ядвига Небеска was born in Селевичи.
431. Марьяна Савич.
432. Николай Небеский.
433. Иосиф Небеский.
434. Вероника Селевич.
435. Мелания Копач was born in Куркули.
436. Анеля Куркуль.
437. Михаил Копач.
438. Эмилия Копач.
439. Юрий Куркуль.
440. Бронислав Ляхович was born in Гурники.
441. Кристина Небеска.
442. Михаил Ляхович.
443. Елизавета Селевич.
444. Феликс Селевич.
445. Михалина Ляхович was born in Иодзи.
446. Домицеля Ляхович.
447. Михаил Ляхович.
448. Тереса* Ляхович.
449. Константин Соловей.
450. Юзефа Рунович was born in Буйки*.
451. Анна Рунович.
452. Иосиф Рунович.
453. Казимира Рунович.
454. Адам Амбросевич was born in Мизуличи.
455. Анеля Северин.
456. Юрий Амбросевич.
457. Юлиян Амбросевич.
458. Иосиф Куней.
459. Елизавета* Куней.
460. Адольф Лукшо was born in Каракуличи.
461. Изабела Лукшо.
462. Петр Лукшо.
463. Иосиф Герасимович.
464. Уршуля* Герасимович.
465. Михаил Лукшо.
466. Иосиф Шипко was born in Яневичи.
467. Мария Куркуль.
468. Ян Шипко.
469. Александр Куркуль.
470. Петронеля Куркуль.
471. Ян Селевич was born in Будышки.
472. Михалина Санюк.
473. Михаил Селевич.
474. Михалина Селевич.
475. Ян Санюк.
476. Францишка Наруць was born in Сурвилы.
477. Розалия Тондрик.
478. Иосиф Наруць.
479. Анна Наруць.
480. Викентий Тондрик.
481. Иосиф Мацюсович was born in Жукойни.
482. Анна Роговский.
483. Устин Мацюсович.
484. Текля Бородынко.
485. Викентий Бабич.
486. Иосиф Куркуль was born in Корки.
487. Марьяна Томашевич.
488. Франц Куркуль.
489. Юзефа Грицук.
490. Викентий Карвель.
491. Юзефа Бабич.
492. Каролина Шепель.
493. Юрий Бабич.
494. Адольф Бабич.
495. Марьяна Шепель.
496. Викентий Барковский was born in Стоупененты.
497. Викентий Барковский.
498. Петронеля* Барковский.
499. Марьяна Лавринович.
500. Ян Барковский.
501. Юзефа Клевядо was born in Стоупененты.
502. Анна Мацкевич.
503. Ян Клевядо.
504. Михаил Мацкевич.
505. Елизавета* Мацкевич.
506. Николай Мацкевич.
507. 592-95 Эдуард Харевич was born in Гуски.
508. Петронеля* Харевич.
509. Михаил Харевич.
510. Казимир Колесник.
511. Гелена Колесник.
512. Марьяна* Герман.
513. Станислава Сапего was born in Старлыги.
514. Елизавета Милош.
515. Казимир Сапего.
516. Михаил Сапего.
517. Виктория Сапего.
518. Юзефа Худый was born in Внуки.
519. Юзефа Куркуль.
520. Михаил Худый.
521. София Худый.
522. Юрий Соленник.
523. Мелания Спеглянин was born in Концененты.
524. Елизавета Виршило.
525. Марьяна Виршило.
526. Николай Спеглянин.
527. Иосиф Пивцевич.
528. Владислав Драгун was born in Селятки.
529. Франц Драгун.
530. Елена Драгун.
531. Викентий Драгун.
532. Антонина Драгун.
533. Паулина Драгун.
534. Станислава Устинович was born in им Страча.
535. Юстина Хвалевич.
536. Иосиф Устинович.
537. Эмилия* Оволевич.
538. Валериян Оволевич.
539. Франц Лукашевич.
540. Нарциз Буйчик was born in Жукойни.
541. Изабела Сакович.
542. Адам Буйчик.
543. Петр Буйчик.
544. Мальвина Буйчик.
545. Иосиф Кручинский was born in Посборцы.
546. Марьяна Белячиц.
547. Николай Кручинский.
548. Франц Белячиц.
549. Анеля* Белячиц.
550. Иосиф Сухаржевский.
551. 594-104 Станислава Гутович was born in Воробьи.
552. Михаил Гутович.
553. Розалия Клевядо.
554. Станислав Воробей.
555. Франц Ляхович.
556. Эмилия* Ляхович.
557. Ян Церешко was born in Михничи.
558. Михалина Ахранович.
559. Ян Церешко.
560. КАзимр Виршило.
561. Анна Церешко.
562. Ядвига Гасевич was born in Олекшки.
563. Фадей Гасевич.
564. Марьяна Ляхович.
565. Анна Ляхович.
566. Франц Моргевич.
567. Бернард Великий was born in Хмылки.
568. Викентий Великий.
569. Ева Кальчинска.
570. Елена Бычко.
571. Франц Шипко.

Прихожане в 04.1895
572. 594-108 Иосиф Кончанин was born in Кончанино.
573. Августин Кончанин.
574. Елена Хорошей.
575. Михаил Хорошей.
576. Елена Колесник was born in Неверовичи.
577. Кастан Колесник.
578. Каролина Августинович.
579. Анна Колесник.
580. Викентий Колесник.
581. Виктория Куркуль was born in Корки.
582. Ян Куркуль.
583. Марьяна Кисель.
584. Франц Шитик.
585. Елена Колесник.
586. Станислава Виршило was born in Корки.
587. Мария Виршило.
588. Иосиф Виршило.
589. Марьяна Кисель.
590. Матвей Куркуль.
591. Елена Матусевич was born in Косцевичи.
592. Августин Матусевич.
593. Розалия Чапу....
594. Ян Лавринович.
595. Франц Лавринович.
596. Текля* Лавринович.
597. 596-113 Мария Ляхович was born in Знахары.
598. Антон* Трацевский.
599. Михаил Ляхович.
600. Ян Ляхович.
601. Марьяна* Ляхович.
602. Юстына Цейко.
603. Яков Вербицкий.
604. Иосиф Слижевский was born in Боярновичи.
605. Анна Слижевский.
606. Викентий Слижевский.
607. Михаил Драгун.
608. Петронеля* Драгун.
609. Анна Волоцько was born in им Страча.
610. Фадей Волоцько.
611. Домицеля Гутович.
612. Франц Курковский*.
613. Михалина Сапего.
614. Михаил Харевич was born in Сурвилы.
615. Анна Тондрик.
616. Андрей Харевич.
617. Марьяна Кварцян.
618. Иосиф Кварцян.
619. Елизавета Сурвило was born in Старлыги.
620. Мария Раецка was born in Старлыги.
621. Ян Раецкий.
622. Франц Раецкий.
623. Францишка Сурвило.
624. Изыдор Гарасимович was born in Каракуличи.
625. Анна Шипко.
626. Викентий Гарасимович.
627. Агата Дуксо.
628. Ян Шипко.
629. Ян Матусевич was born in Горшевичи.
630. Розалия Радзюш.
631. Ян Матусевич.
632. Михалина Вашкевич.
633. Бернард Богданович was born in Жукойни.
634. Людвика Богданович.
635. Иосиф Лапо.
636. Грасыльда* Лапо.
637. Михаил Помецько.
638. 597-121 Бронислав Прокоп was born in им Больково.
639. Михалина Греско.
640. Андрей Прокоп.
641. Анна Кароленко.
642. Ян Яхимович.
643. Эмилия Гончар was born in Больково.
644. Изабела Лукшо.
645. Яков Гончар.
646. Иосиф Петруць.
647. Ева* Петруць.
648. Николай Ледак.
649. Станислава Ерман was born in Яневичи.
650. Ян Ерман.
651. Аделя Ерман.
652. Мария Лопато.
653. Константин Лопато.
654. Антон Клевядо was born in Олешки.
655. Иосиф Клевядо.
656. Михаил Клевядо.
657. Анна Слиска.
658. Марьяна Сухаржевска.
659. Марьяна Гедруць was born in Хоцилки.
660. Иосиф Гедруць.
661. Алина Мороз.
662. Викентий Мороз.
663. Марьяна Пешчак.
664. Иосиф Матусович was born in Спонды.
665. Михалина Матусович.
666. Изабела Мацкевич.
667. Матвей Матусович.
668. Михаил Волуевич.
669. Антон Римшо was born in Борейши.
670. Анеля Римшо.
671. Николай Римшо.
672. Изабела Лось.
673. Антон Лось.
674. 598-128 Валерия Буйчик was born in Дубники.
675. Иосиф Буйчик.
676. Констанция Родзевич.
677. Антон Коток.
678. Констанция Худа.
679. Мечислав Белевич was born in Хведзевичи.
680. Ян Белевич.
681. Анеля Лях.
682. Ян Лях.
683. Елизавета Котко.
684. Аделя Кошко was born in Дубники.
685. Михаил Кошко.
686. Паулина Буйчик.
687. Михаил Сурвило.
688. Антон Буйчик.
689. Агата* Буйчик.
690. Михаил Сурвило.
691. Иосиф Лукашевич was born in Знахары.
692. Стефания Мацкевич.
693. Анна Мацкевич.
694. Павел Лукашевич.
695. Никодим Гринкевич.
696. Игнат Вержбицкий was born in Ключатки.
697. Антонина Вержбицкий.
698. Михаил Вержбицкий.
699. Михалина Янцевич.
700. Адам Шаювко.
701. Михалина Роменицо was born in Внуки.
702. Марьяна Роменицо.
703. Михаил Роменицо.
704. Марьяна Худа.
705. Ян Худы.
706. Иосиф Церешко was born in Леоновичи.
707. Иосиф Церешко.
708. Михалина Леош.
709. Петронеля Леош.
710. Иосиф Яневич.

Прихожане в 05.1895
711. 599-135 Михалина Великий was born in Мициненты.
712. Агата Янцевич.
713. Викентий Великий.
714. Михалина Хорошей.
715. Ян Лисовский.
716. Константин* Янцевич was born in 1921.
717. Ян Мороз was born in Скопковщизна.
718. Юзефа Янович.
719. Михаил Мороз.
720. Антон Ляхович.
721. Доминик Селицкий.
722. Елизавета* Селицкий.
723. Юрий Мороз was born in Шилаки.
724. Михаил Мороз.
725. Юлиян Мороз.
726. Андрей Мороз.
727. Эмилия* Мороз.
728. Паулина Радзюш.
729. Изыдор Вешторт was born in Голодничи.
730. Ян Вешторт.
731. Антонина* Вешторт.
732. Михалина Куцько.
733. Иосиф Пашук.
734. Мелания Шарковска was born in Корки.
735. Иосиф Шарковский.
736. Агата Глуховска.
737. Анеля Грицук.
738. Антон Самко.
739. Никодим Лубинский was born in Старлыги.
740. Анна Свиридо.
741. Виктория Кумищо.
742. Антон Кумищо.
743. Антонина Бычок was born in Хмылки.
744. Михаил Бычок.
745. Ян Бычок.
746. Антонина* Бычок.
747. Елена Шипко.
748. 600-142 Антон Куркуль was born in Корки.
749. Иосиф Куркуль.
750. Андрей Куркуль.
751. Елизавета* Куркуль.
752. алина Спеглянин.
753. Франц Коток.
754. Петр Сегень was born in Засвир.
755. Франц Сегень.
756. ЕЛизавета Субко.
757. МИхалина Сегень.
758. Викентий Субко.
759. Стефания Соловей was born in Гу...ках.
760. Изабела* Соловей.
761. Иосиф Соловей.
762. Марьяна Потребич.
763. Анастасия Юрковянец was born in ф Александрея.
764. Людвик Юрковянец.
765. Мария Куле....
766. Ева Бейнерович.
767. Андрей Помецько.
768. Станислава Лисовец was born in Гурники.
769. Франц Лисовец.
770. Анеля Соловей.
771. Михаил Соловей.
772. Марьяна* Соловей.
773. Станислав Куркуль.
774. Фелиция Субоч was born in Столпененты.
775. Константин Субоч.
776. Марьяна Лось.
777. Франц Лось.
778. Фелиция* Лось.
779. Михаил Шурпицкий.
780. Болеслав Новосельский was born in Свир.
781. Николай Новосельский.
782. Кристина Новосельский.
783. Констанция* Новосельский.
784. Матвей Лукшо.
785. 602-149 Станислава Худа was born in Нецки.
786. Ксаверий Худый.
787. ...ция Ромейко.
788. Уршуля Корвацка.
789. Юрий Лаговник.
790. Михалина Тондрик.
791. Ви... Тондрик.
792. Михалина ..ик.
793. Михаил Тондрик.
794. Анеля Колесник.
795. Марьяна Соленник was born in Хоцилки.
796. Михаил Лисовец.
797. Ян Соленник.
798. Агата* Соленник.
799. Теофиля Костечко.
800. Мацей Костечко was born in Страпели.
801. ..ра Янюк.
802. Михалина Костечко.
803. Викентий Костечко.
804. Владислав Рунович.
805. Константин Рунович.
806. Анна ......
807. Констанция Рунович.
808. Владислав Рунович.
809. Ева Ясюль was born in Знахары.
810. Иосиф ...цехович.
811. Александр Ясюль.
812. Франц Иванцевич.
813. Елена* Иванцевич.
814. Паулина Григель.
815. Адам Григель.
816. Яков Вербицкий.
817. Матвей Цейко.
818. Анеля* Цейко.
819. 603-156 Михаил Воюць was born in Олешки.
820. Иосиф Воюць.
821. Эмилия Иванцевич.
822. Стефания Лось.
823. Адам Лавринович was born in Спонды.
824. Елизавета Мацюсович.
825. Франц Мацюсович.
826. Анеля Лавринович.
827. Ванда Гензик was born in им Шеметовщизна.
828. Теофиль Гензик.
829. Мария Шму....
830. Андрей Гензик.
831. Михаил Сельманович.
832. Станислава* Сельманович.
833. Владислав Гасюлевич was born in 1927.
834. Иосиф Смольский was born in Яцыники.
835. Текля Воюць.
836. Ян Смольский.
837. Елена Воюць.
838. Ян Корвацкий.
839. Олимпия Слиска was born in 1919.
840. Бронислава Мацесович was born in Осташишки.
841. Исидор Мацесович.
842. Паулина Супко.
843. Павел Супко.
844. Антон Соловей.
845. Эмилия* Соловей.
846. Казимир Сивицкий was born in Сырмеж.
847. Иосиф Сивицкий.
848. Елизавета Котко.
849. Михалина Котко.
850. Юстын Сивицкий.
851. Эмилия Иванцевич was born in Знахары.
852. Михаил Иванцевич.
853. Марцияна Войцехович.
854. Константин Войцехович.
855. Матвей Кежуць.
856. Анеля* Кежуць.

Прихожане в 06.1895
857. 604-163 Ядвига Сымонович was born in Куркули.
858. Агата Поляк.
859. Андрей Сымонович.
860. Бернард Ордовский.
861. Анеля Шушко.
862. Ядвига Лось was born in Белькишки.
863. Иосиф Лось.
864. Юзефа Лось.
865. Агата Шилак.
866. Фома Костечко.
867. Адольф* Селевич was born in 1920.
868. Игнат Родзевич was born in Горшевичи.
869. Эмилия Великий.
870. Ян Родзевич.
871. Станислав Куркуль.
872. Адам Ивашкевич.
873. Агата* Ивашкевич.
874. Иосиф Сапего was born in Старлыги.
875. Андрей Сапего.
876. Анна Бакуло.
877. Николай Бакуло.
878. Винцента Сапего.
879. Аполинарий Лукшо was born in Свир.
880. Матвей Лукшо.
881. Гелена Новосельска.
882. Михаил Новосельский.
883. Вероника Новосельска.
884. Августин Кумищо was born in Сурвилы.
885. Мартин Кумищо.
886. Виктория Ши...ко.
887. Марьяна Харевич.
888. Иосиф Харевич.
889. Юлиян Довбор was born in Подселятки.
890. Онуфрий Довбор*.
891. Эмилия Рунович.
892. Антонина Рунович.
893. Бенедикт Петруцин.
894. Фелиция Дрозд was born in Новоселки.
895. 605-170 Флориян Дрозд.
896. Розалия Юкович.
897. Адам Юкович.
898. Изабела Симашко.
899. Ян Янцевич was born in Сырмеж.
900. Александр Янцевич.
901. Петронеля Тумаш.
902. Анна* Тумаш.
903. Семен Тумаш.
904. Викентий Кароль.
905. Михаил Селевич was born in Селевичи.
906. Иоахим Селевич.
907. Анна Сухаржевска.
908. Елизавета Сухаржевска.
909. Франц Ляхович.
910. Розалия Батуро was born in Яценики.
911. Андрей Батуро.
912. Анеля Новосельска.
913. Марцияна Новосельска.
914. Михаил Новосельский.
915. Францишка Слижевска was born in Каракуличи.
916. Агата Рунович.
917. Анеля Рунович.
918. Иосиф Рунович.
919. Кастан Слижевский.
920. Антонина Котко was born in Сырмеж.
921. Изабела Виршило.
922. Ян Котко.
923. Михаил Тондрик.
924. Петронеля* Тондрик.
925. Петр Тондрик.
926. Вероника Бакуло was born in Носевичи.
927. Анеля Родзевич.
928. Викентий Бакуло.
929. Михалина Бакуло.
930. Антон Андрушкевич.
931. 606-177 Юзефа Куркуль was born in Корки.
932. Иосиф Куркуль.
933. Паулина Гончар.
934. Юзефа Роговска.
935. Викентий Карвель.
936. Анна Лавринович was born in ...оборы.
937. Людвик Лавринович.
938. Марьяна Помецько.
939. Ева Пронска.
940. Михаил Войцехович.
941. Михаил Сухаржевский was born in Хведзевичи.
942. Анна Вешторт.
943. Контанция* Вешторт.
944. Михаил Вешторт.
945. Викентий Сухаржевский.
946. Франц Соленик.
947. Михалина Белячиц was born in 1931.
948. Анеля Сухаржевский was born in Хведзевичи.
949. Анеля Римшо.
950. Анна Римшо.
951. Викентий Сухаржевский.
952. Франц Сухаржевский.
953. Вероника Кальчинска was born in Больковщизна.
954. Анеля Лущик.
955. Игнат Шарковский.
956. Михаил Кальчинский.
957. Антонина Роговска.
958. Франц* Бабич was born in 1921.
959. Антон Волейко was born in Лущики.
960. Никодим Волейко*.
961. Эдуард Пивцевич.
962. Антонина Косинска*.
963. Стефан Селевич.
964. Елена* Селевич.
965. Гелена Михнович was born in Спонды.
966. Иосиф Михнович.
967. Михаил Михнович.
968. Марьяна Лукашевич.
969. Анеля Лукашевич.
970. 607-184 Антон Худый was born in Цыдки.
971. Кристина Лях.
972. Паулина Лях.
973. Феликс Лях.
974. Ян Худый.
975. Саломея Михнович was born in Спонды.
976. Анеля Михнович.
977. ..ард Михнович.
978. Анна Масле....
979. Иоахим Лавринович.
980. Иосиф Милош was born in Завидзененты.
981. Феликс Милош.
982. Викентий Милош.
983. Елизавета Лобач.
984. Кристина Лобач.
985. Феликс Драгун was born in Балтагузы.
986. Михалина Драгун.
987. Виктория Драгун.
988. Ян Драгун.
989. Семен Лисовский.
990. Петр Слиский was born in Туща.
991. Иосиф Слиский.
992. Ян Слиский.
993. Станислав Слиский.
994. Анеля* Слиский.
995. Текля Субоч.
996. Викентий Шипко was born in Неверовичи.
997. Ян Шипко.
998. Паулина Дашко.
999. Паулина Виршило.
1000. Михаил Куркуль.
1001. ...нина Кисель was born in Засвир.
1002. Антонина Кисель.
1003. Ян Кисель.
1004. Паулина Бабич.
1005. Казимир Шип.
1006. 608-191 Бронислава Тондрик was born in Яневичи.
1007. Петронеля Тондрик.
1008. Викентий Тондрик.
1009. Михалина Куркуль.
1010. Антон Грицук.
1011. Елена Котко was born in Дубники.
1012. Иосиф Котко.
1013. Викентий Коток.
1014. Анна Котко.
1015. Анеля Котко.
1016. Мария Карецка was born in Дубники.
1017. Николай Карецкий.
1018. Паулина Михнович.
1019. Михаил Михнович.
1020. Казимир Шип.
1021. Мария* Шип.
1022. Иосиф Мальжук was born in Знахары.
1023. Марьяна Иванцевич.
1024. Кастан Соловей.
1025. Антонина Куркуль.
1026. Владислава Шурпицка was born in Спонды.
1027. Текля Шурпицка.
1028. Иосиф Шурпицкий.
1029. Михалина Мацесович.
1030. Франц Мацесович.
1031. Елена Карецка was born in Засвир.
1032. Франц Карецкий.
1033. Иосиф Карецкий.
1034. Агата Кисель.
1035. София Кисель.
1036. Елена Лисовец was born in Сенюци.
1037. Юлия Циунович.
1038. Анна Циунович.
1039. Михаил Лисовец.
1040. Михаил Гилькевич.
1041. Юлиан* Тамкевич was born in 1924.

Прихожане в 07.1895
1042. Антон Шимечко was born in Семки.
1043. 609-198 Фадей Шимечко.
1044. Каролина Гринцевич.
1045. Матвей Поручник.
1046. Пелагея Гриянова.
1047. Станислава Соловей.
1048. Станислав Соловей.
1049. Иосиф Астапович.
1050. Каролина Астапович.
1051. Михаил Дановский.
1052. Марциана* Дановска.
1053. Иосиф Сакович was born in Гинишки.
1054. Ян Сакович.
1055. Ева Ескевич.
1056. Людвик Белевич.
1057. Мариянна* Ляхович.
1058. Людвика Бакуло was born in Концененты.
1059. Михаил Бакуло.
1060. Антонина ...глянин.
1061. Целина Андрушкевич.
1062. Михаил Янцевич.
1063. Изыдор Мороз was born in ...айши.
1064. Михаил Мороз.
1065. Стефания Мороз.
1066. Людвика Помецько.
1067. Николай Римша.
1068. Станислав Соловей was born in Знахары.
1069. Каролина Соловей.
1070. Мариянна Соловей.
1071. Франц Ляхович.
1072. Бронислава Лукашевич was born in Ключатки.
1073. Матвей Шип.
1074. Иосиф Шип.
1075. Агата Шип.
1076. Виктория Раецка.
1077. 611-205 Елена Ахранович was born in Венцевичи.
1078. Юрий Ахранович.
1079. Михалина Малиновска.
1080. Ян Малиновский.
1081. Елена Кальчинска.
1082. Винцент* Грынцевич was born in 1924.
1083. Иосиф Воюць was born in Олешки.
1084. Михаил Воюць.
1085. Изыдор Воюць.
1086. Анна Сыманович.
1087. Эмилия Клевядо.
1088. Ирена Петуловска was born in им Шеметовщизна.
1089. Александр Петуловский.
1090. Анна Товткевич.
1091. Матвей Наливайко.
1092. Анеля* Наливайко.
1093. Вацлав Эрдман.
1094. Розалия Шмуро was born in им Шеметовщизна.
1095. Филип Шмуро.
1096. Вероника Лавничек.
1097. Николай Рунович.
1098. Станислав Лавничек.
1099. Вероника* Лавничек.
1100. Александр Бакеровский was born in 1925.
1101. Елена Корвель was born in Больковщизна.
1102. Юзефа Роговска.
1103. Эмилия Роговска.
1104. Викентий Корвель.
1105. Иосиф Кумища.
1106. Ян Михнович was born in Жукойни.
1107. Александр Михнович.
1108. Францишка* Михнович.
1109. Ян Михнович.
1110. Кристина Богданович.
1111. Франц Лавринович.
1112. Франц Северин was born in Купщецки.
1113. Анна Северин.
1114. Матвей Северин.
1115. Мария Слиский.
1116. Станислав Слиский.
1117. 614-212 Викентий Пецько was born in Сивковщизна.
1118. Антон Пецько.
1119. Анеля Селевич.
1120. Иосиф Виршило.
1121. Теофиля Селевич.
1122. Гелена* Тондрик was born in 1922.
1123. Неизвестно.
1124. Иосиф Кечкуць.
1125. Марьяна Мороз.
1126. Николай Кечкуць.
1127. Александр Иванцевич.
1128. Анеля Иванцевич.
1129. Антонина Слижевска was born in Боярновичи.
1130. Елена Харевич.
1131. Казимир Слижевский.
1132. Паулина Сурвило.
1133. Викентий Харевич.
1134. Марциана Бабич was born in Столпененты.
1135. Казимира Дрозд.
1136. Иосиф Бабич.
1137. Францишка Дрозд.
1138. Станислав Дрозд.
1139. Станислав Лубинский was born in Старлыги.
1140. Анна Байко.
1141. Юрий Лубинский.
1142. Юлия Байко.
1143. Станислав Свирид.
1144. Вероника Слиска was born in Олешки.
1145. Юлия Клевядо.
1146. Иосиф Слиский.
1147. Изабела Клевядо.
1148. Юлиян Воюць.
1149. Анеля Марач was born in Больковщизна.
1150. Марьяна Олешкевич.
1151. Ян Марач.
1152. Паулина Федорович.
1153. Игнат Шипило.

Прихожане в 08.1895
1154. 615-219 Иосиф Юргель was born in Свир.
1155. Михаил Юргель.
1156. Антонина* Юргель.
1157. Андрей Коток.
1158. Викентий Новосельский.
1159. Анна* Новосельский.
1160. Михаил Куркуль was born in Больковщизна.
1161. Контанция Кумищо.
1162. Антон Куркуль.
1163. Франц Куркуль.
1164. Ева Куркуль.
1165. Станислава Клевядо was born in Жукойни.
1166. Паулина Мацесович.
1167. Матвей Клевядо.
1168. Франц Лавринович.
1169. Марьяна Помецько.
1170. Адольф Апанович was born in Дубники.
1171. Ева Корецка.
1172. Иосиф Корецкий.
1173. Викентий Апанович.
1174. Стефания Слиска.
1175. Адольф Белевич.
1176. Ян Белевич.
1177. Антонина Лисовска.
1178. Эмилия Клебан.
1179. Ян Сухаржевский.
1180. Иосиф Тондрик was born in Яневичи.
1181. Петронеля Тондрик.
1182. Иосиф Ерман.
1183. Михалина* Ерман.
1184. Иосиф Куркуль.
1185. Роберт Лавринович was born in Жукойни.
1186. Николай Лавринович.
1187. Михалина Шурпицкий.
1188. Марьяна Кончанин.
1189. Андрей Богданович.
1190. 616-226 Ян Сапего.
1191. Матвей Сапего.
1192. Кристина Лось.
1193. Кристина Сапего.
1194. Александр Сапего.
1195. Марьяна Богданович was born in Жукойни.
1196. Иосиф Богданович.
1197. Фелиция Филимон.
1198. Кастан Филимон.
1199. Эмилия Михнович.
1200. Петр Чернявский was born in 1918.
1201. Гелена Коерович was born in Венцг.
1202. Анна Гринцевич.
1203. Михалина Коерович.
1204. Иосиф Кальчинский.
1205. Болеслав Иванцевич was born in Сенюци.
1206. Томаш Иванцевич.
1207. Анеля* Иванцевич.
1208. Валериян Ковалевский.
1209. Михалина Сапего.
1210. Леонора Мальжук was born in 1917.
1211. Габриеля Леош was born in Старлыги.
1212. Неизвестно.
1213. Михаил Леош.
1214. Схолястика Вербицка.
1215. Михалина Леош.
1216. Викентий Хорошей.
1217. Иоанн Лях was born in 1921.
1218. Анна Воюць was born in Олешки.
1219. Иосиф Воюць.
1220. Елена Шилак.
1221. Эмилия Шилак.
1222. Франц Копач.
1223. Иосиф Родзевич was born in 1924.
1224. Мария Самко was born in Корки.
1225. Михалина Кисель.
1226. Михаил Самко.
1227. Франц Кисель.
1228. Анна Самко.
1229. Болеслав Ляхович was born in 1919.
1230. 617-233 Франц Бушо was born in Засвир.
1231. Антон Бушо.
1232. Анна Щучко.
1233. Юзефа Щучко.
1234. Антон Грицук.
1235. Паулина Грицук.
1236. Франц Щучко.
1237. Николай Харевич was born in Балтагузы.
1238. Петронеля Лапо.
1239. Илья Харевич.
1240. Иосиф Лапа.
1241. Агата Харевич.
1242. Антон Попель was born in Хоневичи.
1243. Марьяна Янцевич.
1244. Матвей Янцевич.
1245. Изабела Михнич.
1246. Вероника Роговска was born in Больковщизна.
1247. Елена Щучко.
1248. Неизвестно.
1249. Юрий Роговский.
1250. Михаил Роговский.
1251. Фадей Гасевич.
1252. Марьяна Гасевич.
1253. Викентий Адамович was born in Свир.
1254. Ян Адамович.
1255. Каролина Щучко.
1256. Михаил Боцюта.
1257. Ян Герко.
1258. Михалина Герко.
1259. Мелания Соленик was born in Хоцилки.
1260. Анна Ейно.
1261. Иосиф Соленик.
1262. Розалия Соленик.
1263. Викентий Пашук.
1264. Феликс Санюк was born in 1926.
1265. Иосиф Тункевич was born in Сенюци.
1266. Виктория Мацкевич.
1267. Адам Тункевич.
1268. Анеля Бабич.
1269. Яков Лось.
1270. 618-341 Адольф Соловей.
1271. Каролина Соловей.
1272. Анеля Соловей.
1273. Кастан Соловей.
1274. Ян Моргевич was born in Свир.
1275. Франц Моргевич.
1276. Станислава Корецка.
1277. Изабела Корецка.
1278. Стефан Селевич.
1279. Елена Барановска.
1280. Чеслав Закшевский.
1281. Марьяна Милош was born in Свир.
1282. Викентий Милош.
1283. Ева Подмостко.
1284. Викентий Новосельский.
1285. Марциана Новосельский.
1286. Людвика Виршило was born in Корки.
1287. Франц Виршило.
1288. Анеля Виршило.
1289. Анна Виршило.
1290. Михаил Кисель.
1291. Виктор Грицук was born in 1914.
1292. Иосиф Драгун was born in Сырмеж.
1293. Ян Драгун.
1294. Михалина Кисель.
1295. Михаил Кисель.
1296. Мацей Войцехович.
1297. Марциана* Войцехович.
1298. Мальвина Кумищо was born in Мициненты.
1299. Викентий Кумищо.
1300. Анна Бакуло.
1301. Марьяна Бакуло.
1302. Франц Бакуло.
1303. Соло.. Ледак was born in Новоселки.
1304. Казимир Ледак.
1305. Елизавета Белячиц.
1306. Михалина Ледак.
1307. Болеслав Мороз.
1308. 619-248 Ст... Кучинска was born in Семки.
1309. Марьяна Радзюш.
1310. Иосиф Самко.
1311. Елена Поручник.
1312. Марьяна Костечко.
1313. Станислав Куркуль.
1314. Петронеля Дубинска.

Прихожане в 09.1895
1315. 619-250 Антонина Субко.
1316. Михаил Самко.
1317. Франц Жилко.
1318. Розалия* Жилко.
1319. Франц Ляхович.
1320. Бенедикт Петруцин was born in им Шеметовщизна.
1321. Каролина Хадановска.
1322. Константин Рунович.
1323. Целина* Ледак.
1324. Ядвига Лисовец was born in Лавки.
1325. Винцента Матусевич.
1326. Бони... Лисовец.
1327. Ян Лисовец.
1328. Франц Лось.
1329. Феликс Шестакович.
1330. Ян Шестакович.
1331. Францишка Вербицка.
1332. Франц Герасим.
1333. Августин Калицкий.
1334. Изабела Калицка.
1335. Константин Шипко.
1336. Розалия Левицка.
1337. Ян Левицкий.
1338. 620 Антонина Щучко.
1339. Мария Щучко.
1340. Марьяна Соленик.
1341. Михаил Лопата.
1342. Эмилия Байко.
1343. Паулина Конон.
1344. Аделя Байко.
1345. Андрей Мороз.
1346. Адольф Ляхович.
1347. Станислав Ляхович.
1348. Станислав Куркуль.
1349. Ян Можейко.
1350. Виктория* Можейко.
1351. Франц Ляхович was born in 1924.
1352. Адольф was born in Сырмеж.
1353. София Самко.
1354. Франц.
1355. Михаил Самко.
1356. Бенина Сивицка.
1357. Эдуард Лисовец.
1358. Михаил Лисовец.
1359. Розалия Ляхович.
1360. Петр Ляхович.
1361. Эмилия Ляхович.

Примечание:
Списки выполняются по программе и поэтому некоторые женские фамилии могут иметь мужские окончания .
Окончания в Фамилиях на (...ов) отброшены (Мороз – Морозов).


Autorem listy jest:
Henryk Wirszyłło z  Wilna. Posiada on bogate zbiory opracowanych metryk z XVIII - XX wieku którymi chętnie się podzieli z zainteresowanymi osobami. W sprawie pogłębienia informacji lub uzyskania indywidualnych danych, proszę pisać bezpośrednio do Autora .
 


Na górę


Wykaz w polskiej wersji językowej
Biblioteka Potyczek z Genealogią

Opublikowano: 18 lipca 2008 roku