ZASOBY METRYKALNE
Spis wiernych katolickich parafii Świr z 1895 r.
W 1895 roku parafia Świr znajdowała się w granicach guberni Wileńskiej, powiat Święciany.
Do parafii należały następujące miejscowości: Wiśniewo, Niestaniszki,Świr, Konstantynów, Szemietowo...
Po powstaniu w 1863 roku w m. Świr pozostał tylko jeden kościół. Kościół w Szemietowie był zamknięty do 1952 r., w Wiśniewie i Zaświrze do 1952 r. pozostały tylko cerkwie.
W/g spisu wiernych sporządzonego w 1908 r. do kościoła w Świrze należało 7387 wiernych w tym 3831 kobiet i 3556 mężczyzn; do kościoła w Szemietowie należało 3240 wiernych, 1720 kobiet i 1520 mężczyzn.

 

                                   
Parafianie kościoła Świr z 1895 roku
Rosja, gubernia Wileńska, powiat Święciany, miejscowości: Świr, Szemietowo, Niestaniszki, Wiśniewo, Aleksandrowska, Konastantynowo.
Obecnie: Białoruś, obwód Miński, Rejon Miadelski, kościoły Świr, Szemietowo, Wiśniewo.
(Po powstaniu 1863 roku pozostał tylko kościół w Świrze. Kościół w Szemietowie był nieczynny do 1952, w Wiśniewie i w Zaświrze do 1952 roku zamieniono kościoły na cerkwie.
Liczebność wiernych w parafiach w 1908 roku: kościół Świr – 7387, kobiet.-3831, mężczyzn. -3556 ; kościół Szemietowo - 3240 wiernych, kobiet - 1720, mężczyzn - 1520).


1. ...
2. Parafianie kościoła w Świrze 01.1895.
3. Parafianie kościoła w Świrze 02.1895.
4. Parafianie kościoła w Świrze 03.1895.
5. Parafianie kościoła w Świrze 04.1895.
6. Parafianie kościoła w Świrze 05.1895.
7. Parafianie kościoła w Świrze 06.1895.
8. Parafianie kościoła w Świrze 07.1895.
9. Parafianie kościoła w Świrze 08.1895.
10. Parafianie kościoła w Świrze 09.1895.

Parafianie w 01.1895
11. 580-5 Kazimierz Olechno urodził się w Świrze.
12. Kazimierz Olechno.
13. х Jasiul.
14. Maria Paszuk.
15. Antoni Maracz.
16. Bronisława Drozd.
17. Franciszek Drozd.
18. Franciszka Plukowska.
19. Paulina Śmigielska.
20. Wiktor Plukowski.
21. Adolf Sołowiej urodził się w Załkowszczyźnie.
22. Wiktoria Wojniłko.
23. Józef Sołowiej.
24. Emilia Szyłak.
25. Franciszek Babicz.
26. Stefania* Szymaniel urodziła się w kościół Niestaniszki.
27. Helena Paszuk urodził się w Zawidzenientach.
28. Mateusz Paszuk.
29. Paulina Sucharzewska.
30. Michał Sucharzewski.
31. Mikołaj Salennik.
32. Petronela* Salennik.
33. Wiktoria Dragun urodziła się w Starłygach.
34. Anna Łubińska.
35. Jakub Dragun.
36. Aniela Łubińska.
37. Andrzej Łubiński.
38. Jadwiga Łojko urodziła się w Michniczach.
39. Helena Bielaczyc.
40. Wincenty Łojko.
41. Aniela Łojko.
42. Ignacy Wiesztort.
43. Jan Spiehjanin urodził się w Koncenentach.
44. Krystyna Koleśnik.
45. Józef Spiehjanin.
46. Emilia Spiehjanin.
47. Franciszek Koleśnik.
48. Augustyn Tondrik urodził się w Surwiły.
49. Agata Surwiłło.
50. Piotr Tondrik.
51. Józef Tondrik.
52. Anna Surwiłło.
53. 581-13 Wincenty Surwiłło.
54. Piotr Surwiłło.
55. Paulina Kurkul.
56. Stanisław Kurkul.
57. Marjanna Surwiłło.
58. Romuald Klewiado.
59. Józef Klewiado.
60. Wiktoria Szyłak.
61. Emilia Kumiszczo.
62. Jan Ratkiewicz.
63. Stanisławа* Slizka.
64. Teofila Sucharzewska.
65. Szymon Sucharzewski.
66. Petronela Lach.
67. Justyna Lach.
68. Franciszek Sołowiej.
69. Adam* Maracz.
70. Antonina Harasim urodził się w Karakuliczach.
71. Józef Harasimowicz.
72. Urszula Cykoto.
73. Franciszek Cykoto.
74. Wincenty Żyszniewski.
75. Marjanna * Żyszniewska.
76. Michał Pierwiński.
77. Tekla Michnowicz.
78. Grasylda Sakowicz.
79. Michał Michnowicz.
80. Helena Sapieho urodziła się w Worobje.
81. Tomasz Sapieho.
82. Marjanna Radziusz.
83. Michalina Sapieho.
84. Aleksander Sapieho.
85. Stanisławа Sucharzewski urodziła się w Chwiedzieniczach.
86. Jan Sucharzewski.
87. Paulina Bielewicz.
88. Elżbieta Sucharzewska.
89. Stanisław Rajecki.
90. Aleksander Kurkul urodził się w Korkach.
91. Karol Kurkul.
92. Konstancja Siegień.
93. Aniela Łukszo.
94. Józef Kurkul.
95. 582-21 Zygmunt Kisiel urodził się w Wnuki.
96. Aleksander Kisiel.
97. Aniela Sucharzewska.
98. Marjanna Sucharzewska.
99. Józef Paszuk.
100. Bronisława Dubińska urodził się w Starłygach.
101. Józefa Dubińska.
102. Scholastyka* Leosz.
103. Michał Leosz.
104. Kazimierz Koleśnik.
105. Józef Sakowicz urodził się w Kostewicze.
106. Michał Sakowicz.
107. Izabela Michnowicz.
108. Stefania Pomiećko.
109. Wincenty Pomiećko.
110. Stanisławа Wonciewicz urodziła się w Doradziszki.
111. Józef Wonciewicz.
112. Michalina Paszuk.
113. Anna Paszuk.
114. Adam Mackiewicz.
115. Paulina Zacharżewska urodziła się w Łuszczyki.
116. Jerzy Zacharżewski.
117. Wincenta Babicz.
118. Zofia Zacharzewska.
119. Antoni Babicz.
120. Wincenty Surwiłło.
121. Konstancja Szypko.
122. Adela Szypko.
123. Andrzej Surwiłło.
124. Franciszek Sakowicz.
125. Dominik Sakowicz.
126. Józefa Pomiećko.
127. Franciszek Ławrynowicz.
128. Jan Ławrynowicz.
129. Tekla* Ławrynowicz.
130. Marjanna * Szczuczko.
131. Jerzy Nowoszyński urodził się w Kurkuli.
132. Krystyna Kosteczko.
133. Józef Nowoszyński.
134. Krystyna Nowoszyńska.
135. Wincenty Naruć urodził się w Syrmież.
136. TomaszNaruć.
137. Michalina Żyłko.
138. Siemion Naruć.
139. Paulina* Naruć.
140. Tadeusz Żyłko.
141. 583-30 Józef Grycuk/Hrycuk urodził się w Korkach.
142. Mikołaj Gricuk/Hrycuk.
143. Anna Kurkul.
144. Antoni Gricuk/Hricuk.
145. Michalina Jancewicz.
146. Paulina Piotrowska urodziła się w Świrze.
147. Michał Piotrowski.
148. Karolina Rusak.
149. Jan Ciereszko.
150. Michalina Rusak.
151. Jan* Radziusz.
152. Izydor Łopato urodził się w Wołoćkach.
153. Jan Łopato.
154. Paulina Rogowska.
155. Justyna Łopato.
156. Jan Baturo.
157. Józef Koleśnik urodził się w Niewierowiczach.
158. Franciszek Koleśnik.
159. Aniela Runowicz.
160. Piotr Iwatowicz.
161. Elżbieta Runowicz.
162. Mikołaj Miłosz urodził się w Zawidzenientach.
163. Mateusz Miłosz.
164. Karolina Łukszo.
165. Paulina Łukszo.
166. Piotr Smoleński.
167. Wincenty Maścianica urodził się w Nowosiełki.
168. Andrzej Maścianica.
169. Anna Matusowicz.
170. Grasylda Maciesowicz.
171. Władysław Teraś.
172. Salomea Puchowicz.
173. Mikołaj Puchowicz.
174. Wincenta Czepanowska.
175. Helena Czepanowska.
176. Jan Puchowicz.
177. Bronisława Szybko urodziła się w Janiewiczи.
178. Kazimierz Szybko.
179. Marjanna Korecka.
180. Mikołaj Karecki.
181. Paulina Karecki.
182. Adolf Karecki.
183. Franciszek Rajecki urodził się w Starłygach.
184. Andrzej Rajecki.
185. х Kasperska.
186. Franciszek Kasperski.
187. Rozalia Rajecka.
188. 578-1Karolina Janowicz urodziła się w Straczy.
189. Jan Janowicz.
190. Petronela Śliska.
191. Kazimierz Lewicki.
192. Helena Lewicka.
193. Józef Sielewicz.
194. Mikołaj Sulżycki urodził się w Michniczach.
195. Michalina Wojniłko.
196. Wincenty Wojniłko.
197. Paweł Polejko.
198. Marjanna * Polejko.
199. Marjanna Dragun urodziła się w Świrze.
200. Michał Dragun.
201. Julia Busza.
202. Antoni Maracz.
203. Krystyna Symanowicz.
204. Stanisławа Babicz urodził się w Łuszczyki.
205. Karol Babicz.
206. Karolina Bielaczyc.
207. Jan Ciereszko.
208. Marjanna Chudowna.

Parafianie w 02.1895
209. 584-39 Marjanna Konczanin.
210. Franciszek Konczanin.
211. Aniela Michnowicz.
212. Andrzej Michnowicz.
213. Katarzyna Nosowska.
214. Franciszek Moroz urodził się w Stołpienientach.
215. Józef Moroz .
216. Marcyjana Niebieska.
217. Gabriela Niebieska.
218. Ignacy Subocz.
219. Mikołaj Stolnik urodził się w Szyłakи.
220. Jan Stolnik.
221. Anna Klewiado.
222. Feliks Szczuczko.
223. Stefania Szczuczko.
224. Franciszek Sielewicz.
225. Marjanna Solennik urodziła się w Chociłkach.
226. Franciszek Solennik.
227. Rozalia Solennik.
228. Paulina Wiesztort.
229. Michał Wiesztort.
230. Józefa Bakuło urodziła się w Zawidzenientach.
231. Andrzej Bakuło.
232. Agata Palińska.
233. Michał Paliński.
234. Kazimierа Palińska.
235. Józefa Jurgiel.
236. Izydor Jurgiel.
237. Stefania Wienciewicz.
238. Stanisław Kurkul.
239. Emilia Ratkiewicz.
240. Jadwiga Sucharzewskia urodziła się w Posborcach.
241. Tomasz Sucharzewski.
242. Józef Sucharzewski.
243. Aniela * Sucharzewska.
244. Maria Błaszkiewicz.
245. Konstanty Błaszkiewicz.
246. Franciszek Szurpicki urodził się w Spondach.
247. Adam Szurpicki.
248. Elżbieta Łoś.
249. Antoni Łoś.
250. Felicja Bujnicka.
251. Paulina Saniuk.
252. Józef Saniuk.
253. Helena Saniuk.
254. Izabela Bielewicz.
255. Jan Radziusz.
256. 585-48 Maria Samko urodziła się w Korkach.
257. Mateusz Samko.
258. Józef Samko.
259. Zofia Bakuło.
260. Michalina Bakuło.
261. Michał Bielewicz urodził się w Chwiedzieniczach.
262. Mikołaj Bielewicz.
263. Anna Romejko.
264. Michał Borejko.
265. Anna Wojniłko.
266. Julia Subko urodziła się w Chwiedzieniczach.
267. Paweł Subko.
268. Teresa Ławrynowicz.
269. Franciszek Mackiewicz.
270. Elżbieta Sucharzewska.
271. Izydor* Gil urodził się w 1921.
272. Justyn Michnowicz urodził się w Żukojnach.
273. Michał Michnowicz.
274. Karolina Szurpicka.
275. Paweł Salmanowicz.
276. Tekla Ławrynowicz.
277. Helena Zielenkiewicz urodziła się w Zujulkach.
278. Anna Zielenkiewicz.
279. Feliks Konczanin.
280. Marjanna Pomiećko.
281. Józef Szypko urodził się w Niewierowiczach.
282. Marjanna Szymanowska.
283. Andrzej Szypko.
284. Paulina Wirszyłło.
285. Helena Choroszej urodziła się w Chmyłkach.
286. Józef Choroszej.
287. Petronela Romienica.
288. Marjanna Romienica.
289. Wincenty Choroszej.
290. Antoni Kurkul urodził się w Korkach.
291. Andrzej Kurkul.
292. Magdalena Rajecka.
293. Franciszek Bylinko.
294. Helena Bilinko.
295. 586-56 Helena Babicz urodziła się w Straczy.
296. Piotr Babicz.
297. Walery Babicz.
298. Rozalia Sołowiej.
299. Rozalia* Sołowiej.
300. Antoni * Emilian urodził się w 1918.
301. Jan Lachowicz.
302. Adam Lachowicz.
303. Aniela Lachowicz.
304. Helena Mackiewicz.
305. Mateusz Kuźmik.
306. Michał Milko.
307. Józef Milko.
308. Izabela Szurpicka.
309. Marjanna Jadziewicz.
310. Jan Jadziewicz.
311. Aleksander Michnowicz.
312. Marjanna * Bielewicz urodziła się w 1920.
313. Antoni Subko urodził się w Chwiedzieniczach.
314. Cyprian Subko.
315. Elżbieta Klimowicz.
316. Antoni Maracz.
317. Anna * Maracz.
318. Jan Janowicz.
319. Jadwiga Łukszo urodziła się w Karakuliczach.
320. Michał Łukszo.
321. Elżbieta Ławnik.
322. Jerzy Łagun.
323. Urszula Karawańska.
324. Gabryjel Ławrynowicz urodził się w Spondach.
325. Michał Ławrynowicz.
326. Izydor Ławrynowicz.
327. Aniela Ławrynowicz.
328. Rozalia Łobacz.
329. Konstanty Ławrynowicz urodził się w Spondach.
330. Nikodem Ławrynowicz.
331. Izabela Gerdyjan.
332. Michał Sakowicz.
333. Grasylda Maślenik.
334. Michał Korczakowski urodził się w Małych Stołpienientach.
335. Aniela Klip.
336. Franciszek Michnowicz.
337. Gabryjela* Mackiewicz.
338. Leonora* Gryszeń urodził się w 1922 w Łyntupach.
339. 587-64 Bronisław Kumiszczo urodził się w Koncenentach.
340. Franciszek Kumiszczo.
341. Józef Kumiszczo.
342. Karolina Andruszkiewicz.
343. Franciszka Andruszkiewicz.
344. Weronika Jasiulkо urodziła się w Stołpienientach.
345. Aleksander Jasiulkо.
346. Elżbieta Siegień.
347. Józef Szymkowicz.
348. Justyn Hryniewicz.
349. Gabriela Hryniewicz.
350. Zygmunt Subko urodził się w Łuszczyki.
351. Michał Subko.
352. Aniela Subko.
353. Aniela Bielewicz.
354. Stanisław Bielewicz.
355. Michał Bogdanowicz urodził się w Żukojnach.
356. Cecylia Bogdanowicz.
357. Emilia Michnowicz.
358. Ludwik Bujczyk.
359. Wiktoria Żelikowska* urodziła się w Straczy.
360. Franciszek Żelikowski*.
361. Helena Gieryńska.
362. Walery Obolewicz.
363. Franciszek Łukaszewicz.
364. Salomea Łukaszewicz.
365. Alfons-Wincenty Guszczo/Huszczo urodził się w Nieckach.
366. Ludwik Guszczo/Huszczo.
367. Adela Drozdowska.
368. Benedyktа Drozdowska.
369. Franciszek Szydłowski.
370. Józef Surwiłło.
371. Konstancja Kuczyńska.
372. Marjanna * Romejko.
373. Helena Miłosz urodzia się w Zawidzenientach.
374. Michał Miłosz.
375. Michalina Radziusz.
376. Jerzy Szymonowicz.
377. Domicelia Kosteczko.


Parafianie w 03.1895
378. 588-71 Bronisława Dragun urodziła się w Starłygach.
379. Antoni Dragun.
380. Maria Awgustowicz/Augustowicz.
381. Emilia Awgustowicz/Augustowicz.
382. Franciszek Awgustowicz/Augustowicz.
383. Maria Dragun urodziła się w Syrmieży.
384. Maciej Dragun.
385. Rozalia Dragun.
386. Jan Wirszyłło.
387. Anna Wirszyłło.
388. Jan Dragun.
389. Wincenty Kurkul urodził się w Korkach.
390. Jan Kurkul.
391. Konstancja Wierzbicka.
392. Magdalena Kurkul.
393. Franciszek Kurkul.
394. Zygmunt Donasewicz urodził się w Szemietowszczyźnie
395. Augustyn Kalicki.
396. Jan Bardosiewicz.
397. Marjanna Bardosiewicz.
398. Felicja Bogdanowicz.
399. Andrzej Bogdanowicz urodził się w Żukojnach.
400. Teresa Szurpiewicz.
401. Nikodem Szurpiewicz.
402. Michalina* Szurpiewicz.
403. Joachim Sielmianowicz.
404. Władysław Kalczyński urodził się w Bolkowszczyźnie.
405. Wincenty Kalczyński.
406. Kazimierz Kalczyński.
407. Teofila Krewszowa.
408. Piotr Rogowski.
409. Aniela * Rogowski.
410. Mateusz Łukszo urodził się w Świrze.
411. Helena Czerniawska.
412. Michał Nowosielski.
413. Weronika Czerniawska.
414. Włodzimierz Pańkowski.
415. Mikołaj Serdziuk.
416. Olga* Serdziuk.
417. Aleksander Surwiłło urodził się w Starłygach.
418. Mikołaj Surwiłło.
419. Celina Kalicka.
420. Gabriela Kalicka.
421. Bolesław Kalicki.
422. 589-79 Kazimierz Michnowicz urodził się w Ostaszyszkach.
423. Aniela Warnieło.
424. Andrzej Michnowicz.
425. Ignacy Sakowicz.
426. Hieronim Lewicki.
427. Marjanna * Lewicka.
428. Weronika* Klewiado.
429. Jadwiga* Mieldziuk.
430. Jadwiga Niebieska urodziła się w Sielewiczи.
431. Marjanna Sawicz.
432. Mikołaj Niebieski.
433. Józef Niebieski.
434. Weronika Sielewicz.
435. Melania Kopacz urodziła się w Kurkuli.
436. Aniela Kurkul.
437. Michał Kopacz.
438. Emilia Kopacz.
439. Jerzy Kurkul.
440. Bronisław Lachowicz urodził się w Gurnikach.
441. Krystyna Niebieska.
442. Michał Lachowicz.
443. Elżbieta Sielewicz.
444. Feliks Sielewicz.
445. Michalina Lachowicz urodziła się w Judzi.
446. Domicelia Lachowicz.
447. Michał Lachowicz.
448. Teresa* Lachowicz.
449. Konstanty Sołowiej.
450. Józefa Runowicz urodziła się w Bujkach*.
451. Anna Runowicz.
452. Józef Runowicz.
453. Kazimierzа Runowicz.
454. Adam Ambrosiewicz urodził się w Mizuliczach.
455. Aniela Siewieryn/Seweryn.
456. Jerzy Ambrosiewicz.
457. Julian Ambrosiewicz.
458. Józef Kuniej.
459. Elżbieta* Kuniej.
460. Adolf Łukszo urodził się w Karakuliczach.
461. Izabela Łukszo.
462. Piotr Łukszo.
463. Józef Herasimowicz.
464. Urszula* Herasimowicz.
465. Michał Łukszo.
466. Józef Szypko urodził się w Janiewiczи.
467. Maria Kurkul.
468. Jan Szypko.
469. Aleksander Kurkul.
470. Petronela Kurkul.
471. Jan Sielewicz urodził się w Budyszkach.
472. Michalina Saniuk.
473. Michał Sielewicz.
474. Michalina Sielewicz.
475. Jan Saniuk.
476. Franciszka Naruć urodziła się w Surwiły.
477. Rozalia Tondrik.
478. Józef Naruć.
479. Anna Naruć.
480. Wincenty Tondrik.
481. Józef Maciusowicz urodził się w Żukojnach.
482. Anna Rogowska.
483. Justyn Maciusowicz.
484. Tekla Borodynko.
485. Wincenty Babicz.
486. Józef Kurkul urodził się w Korkach.
487. Marjanna Tomaszewicz.
488. Franciszek Kurkul.
489. Józefa Gricuk/Hricuk.
490. Wincenty Karwel.
491. Józefa Babicz.
492. Karolina Szepiel.
493. Jerzy Babicz.
494. Adolf Babicz.
495. Marjanna Szepiel.
496. Wincenty Barkowski urodził się w Stołpienientach.
497. Wincenty Barkowski.
498. Petronela* Barkowska.
499. Marjanna Ławrynowicz.
500. Jan Barkowski.
501. Józefa Klewiado urodziła się w Stołpienientach.
502. Anna Mackiewicz.
503. Jan Klewiado.
504. Michał Mackiewicz.
505. Elżbieta* Mackiewicz.
506. Mikołaj Mackiewicz.
507. 592-95 Edward Charewicz urodził się w Guskach.
508. Petronela* Charewicz.
509. Michał Charewicz.
510. Kazimierz Koleśnik.
511. Helena Koleśnik.
512. Marjanna * Gierman/Herman.
513. Stanisławа Sapieho urodziła się w Starłygach.
514. Elżbieta Miłosz.
515. Kazimierz Sapieho.
516. Michał Sapieho.
517. Wiktoria Sapieho.
518. Józefa Romienico urodziła się w Wnuki.
519. Józefa Kurkul.
520. Michał Romienico.
521. Zofia Romienico.
522. Jerzy Solennik.
523. Melania Spiehjanin urodziła się w Koncenentach.
524. Elżbieta Wirszyłło.
525. Marjanna Wirszyłło.
526. Mikołaj Spiehjanin.
527. Józef Piwcewicz.
528. Władysław Dragun urodził się w Sielatkach.
529. Franciszek Dragun.
530. Helena Dragun.
531. Wincenty Dragun.
532. Antonina Dragun.
533. Paulina Dragun.
534. Stanisławа Ustynowicz urodził się w Straczy.
535. Justyna Chwalewicz.
536. Józef Ustynowicz.
537. Emilia* Owolewicz.
538. Walery Owolewicz.
539. Franciszek Łukaszewicz.
540. Narcyz Bujczyk urodził się w Żukojnach.
541. Izabela Sakowicz.
542. Adam Bujczyk.
543. Piotr Bujczyk.
544. Malwina Bujczyk.
545. Józef Kruczyński urodził się w Posborcach.
546. Marjanna Bielaczyc.
547. Mikołaj Kruczyński.
548. Franciszek Bielaczyc.
549. Aniela * Bielaczyc.
550. Józef Sucharzewski.
551. 594-104 Stanisławа Gutowicz/Hutowicz urodziła się w Worobie.
552. Michał Gutowicz/Hutowicz.
553. Rozalia Klewiado.
554. Stanisław Worobiej.
555. Franciszek Lachowicz.
556. Emilia* Lachowicz.
557. Jan Ciereszko urodził się w Michniczach.
558. Michalina Achranowicz.
559. Jan Ciereszko.
560. Kazimierz Wirszyłło.
561. Anna Ciereszko.
562. Jadwiga Gasiewicz urodziła się w Olekiszkach.
563. Tadeusz Gasiewicz.
564. Marjanna Lachowicz.
565. Anna Lachowicz.
566. Franciszek Morgiewicz.
567. Bernard Wielicki urodził się w Chmyłkach.
568. Wincenty Wielicki.
569. Ewa Kalczyńska.
570. Helena Byczko.
571. Franciszek Szypko.

Parafianie w 04.1895
572. 594-108 Józef Konczanin urodził się w Konczaninо.
573. Augustyn Konczanin.
574. Helena Choroszej.
575. Michał Choroszej.
576. Helena Koleśnik urodził się w Niewierowiczach.
577. Kasztan Koleśnik.
578. Karolina Augustynowicz.
579. Anna Koleśnik.
580. Wincenty Koleśnik.
581. Wiktoria Kurkul urodziła się w Korkach.
582. Jan Kurkul.
583. Marjanna Kisiel.
584. Franciszek Szytik.
585. Helena Koleśnik.
586. Stanisławа Wirszyłło urodziła się w Korkach.
587. Maria Wirszyłło.
588. Józef Wirszyłło.
589. Marjanna Kisiel.
590. Mateusz Kurkul.
591. Helena Matusiewicz urodził się w Koscewiczach.
592. Augustyn Matusiewicz.
593. Rozalia Czapu...
594. Jan Ławrynowicz.
595. Franciszek Ławrynowicz.
596. Tekla* Ławrynowicz.
597. 596-113 Maria Lachowicz urodziła się w Znachary.
598. Antoni * Traciewski.
599. Michał Lachowicz.
600. Jan Lachowicz.
601. Marjanna * Lachowicz.
602. Justyna Ciejko.
603. Jakub Wierbicki.
604. Józef Śliżewski urodził się w Bojarnowiczach.
605. Anna Śliżewski.
606. Wincenty Śliżewski.
607. Michał Dragun.
608. Petronela* Dragun.
609. Anna Wołoćko urodziła się w Straczy.
610. Tadeusz Wołoćko.
611. Domicelia Gutowicz/Hutowicz.
612. Franciszek Kurkowski*.
613. Michalina Sapieho.
614. Michał Charewicz urodził się w Surwiły.
615. Anna Tondrik.
616. Andrzej Charewicz.
617. Marjanna Kwarcian.
618. Józef Kwarcian.
619. Elżbieta Surwiłło urodziła się w Starłygach.
620. Maria Rajecka urodziła się w Starłygach.
621. Jan Rajecki.
622. Franciszek Rajecki.
623. Franciszka Surwiłło.
624. Izydor Harasimowicz urodził się w Karakuliczach.
625. Anna Szypko.
626. Wincenty Harasimowicz.
627. Agata Dukso.
628. Jan Szypko.
629. Jan Matusiewicz urodził się w Gorszewiczach.
630. Rozalia Radziusz.
631. Jan Matusiewicz.
632. Michalina Waszkiewicz.
633. Bernard Bogdanowicz urodził się w Żukojnach.
634. Ludwika Bogdanowicz.
635. Józef Łapo.
636. Grasylda* Łapo.
637. Michał Pomiećko.
638. 597-121 Bronisław Prokop urodził się w им Bolkowie.
639. Michalina Grecko.
640. Andrzej Prokop.
641. Anna Karolenko.
642. Jan Jachimowicz.
643. Emilia Gonczar urodziła się w Bolkowie.
644. Izabela Łukszo.
645. Jakub Gonczar.
646. Józef Piotruć.
647. Ewa* Piotruć.
648. Mikołaj Ledak.
649. Stanisławа Jerman urodziła się w Janiewiczи.
650. Jan Jerman.
651. Adela Jerman.
652. Maria Łopato.
653. Konstanty Łopato.
654. Antoni Klewiado urodził się w Oleszkach.
655. Józef Klewiado.
656. Michał Klewiado.
657. Anna Śliska.
658. Marjanna Sucharzewska.
659. Marjanna Giedruć urodziła się w Chociłkach.
660. Józef Giedruć.
661. Alina Moroz .
662. Wincenty Moroz .
663. Marjanna Pieszczak.
664. Józef Matusowicz urodził się w Spondach.
665. Michalina Matusowicz.
666. Izabela Mackiewicz.
667. Mateusz Matusowicz.
668. Michał Wołujewicz.
669. Antoni Rymszo urodził się w Borejszach.
670. Aniela Rymszo.
671. Mikołaj Rymszo.
672. Izabela Łoś.
673. Antoni Łoś.
674. 598-128 Waleria Bujczyk urodził się w Dubnikach.
675. Józef Bujczyk.
676. Konstancja Rodziewicz.
677. Antoni Kotok.
678. Konstancja Chuda.
679. Mieczysław Bielewicz urodził się w Chwiedzieniczach.
680. Jan Bielewicz.
681. Aniela Lach.
682. Jan Lach.
683. Elżbieta Kotko.
684. Adela Koszko urodził się w Dubnikach.
685. Michał Koszko.
686. Paulina Bujczyk.
687. Michał Surwiłło.
688. Antoni Bujczyk.
689. Agata* Bujczyk.
690. Michał Surwiłło.
691. Józef Łukaszewicz urodził się w Znachary.
692. Stefania Mackiewicz.
693. Anna Mackiewicz.
694. Paweł Łukaszewicz.
695. Nikodem Grinkiewicz.
696. Ignacy Wierzbicki urodził się w Kluczatkach.
697. Antonina Wierzbicki .
698. Michał Wierzbicki .
699. Michalina Jancewicz.
700. Adam Szajówko.
701. Michalina Romienico urodziła się w m. Wnuki.
702. Marjanna Romienico.
703. Michał Romienico.
704. Marjanna Chuda.
705. Jan Chudy.
706. Józef Ciereszko urodził się w Leonowiczach.
707. Józef Ciereszko.
708. Michalina Leosz.
709. Petronela Leosz.
710. Józef Janiewicz.

Parafianie w 05.1895
711. 599-135 Michalina Wielicki urodziła się w Miciniętach.
712. Agata Jancewicz.
713. Wincenty Wielicki.
714. Michalina Choroszej.
715. Jan Lisowski.
716. Konstanty* Jancewicz urodził się w 1921.
717. Jan Moroz urodził się w Skopkowszczyźnie.
718. Józefa Janowicz.
719. Michał Moroz .
720. Antoni Lachowicz.
721. Dominik Sielicki.
722. Elżbieta* Sielicka.
723. Jerzy Moroz urodził się w Szyłakи.
724. Michał Moroz .
725. Julian Moroz .
726. Andrzej Moroz .
727. Emilia* Moroz .
728. Paulina Radziusz.
729. Izydor Wiesztort urodził się w Gołodniczach.
730. Jan Wiesztort.
731. Antonina* Wiesztort.
732. Michalina Kućko.
733. Józef Paszuk.
734. Melania Szarkowska urodziła się w Korkach.
735. Józef Szarkowski.
736. Agata Głuchowska.
737. Aniela Gricuk/Hricuk.
738. Antoni Samko.
739. Nikodem Łubiński urodził się w Starłygach.
740. Anna Świrydo.
741. Wiktoria Kumiszczo.
742. Antoni Kumiszczo.
743. Antonina Byczok urodziła się w Chmyłkach.
744. Michał Byczok.
745. Jan Byczok.
746. Antonina Byczok.
747. Helena Szypko.
748. 600-142 Antoni Kurkul urodził się w Korkach.
749. Józef Kurkul.
750. Andrzej Kurkul.
751. Elżbieta Kurkul.
752. Alina Spiehjanin.
753. Franciszek Kotok.
754. Piotr Siegień urodził się w Zaświrze.
755. Franciszek Siegień.
756. Elżbieta Subko.
757. Michalina Siegień.
758. Wincenty Subko.
759. Stefania Sołowiej urodziła się w Gu...kach.
760. Izabela* Sołowiej.
761. Józef Sołowiej.
762. Marjanna Potrebicz.
763. Anastazja Jurkowjaniec urodził się w  Aleksandreja.
764. Ludwik Jurkowjaniec.
765. Maria Kule...
766. Ewa Biejnierowicz.
767. Andrzej Pomiećko.
768. Stanisławа Lisowiec urodziła się w Gurnikach.
769. Franciszek Lisowiec.
770. Aniela Sołowiej.
771. Michał Sołowiej.
772. Marjanna * Sołowiej.
773. Stanisław Kurkul.
774. Felicja Subocz urodziła się w Stołpienientach.
775. Konstanty Subocz.
776. Marjanna Łoś.
777. Franciszek Łoś.
778. Felicja * Łoś.
779. Michał Szurpicki.
780. Bolesław Nowosielski urodził się w Świrze.
781. Mikołaj Nowosielski.
782. Krystyna Nowosielska.
783. Konstancja* Nowosielska.
784. Mateusz Łukszo.
785. 602-149 Stanisławа Chuda urodziła się w Nieckach.
786. Ksawery Romienico.
787. ...cja Romejko.
788. Urszula Korwacka.
789. Jerzy Łagownik.
790. Michalina Tondrik.
791. Wi... Tondrik.
792. Michalina ..ik.
793. Michał Tondrik.
794. Aniela Koleśnik.
795. Marjanna Solennik urodziła się w Chociłkach.
796. Michał Lisowiec.
797. Jan Solennik.
798. Agata* Solennik.
799. Teofila Kosteczko.
800. Maciej Kosteczko urodził się w Strapieli.
801. ..ra Janiuk.
802. Michalina Kosteczko.
803. Wincenty Kosteczko.
804. Władysław Runowicz.
805. Konstanty Runowicz.
806. Anna ......
807. Konstancja Runowicz.
808. Władysław Runowicz.
809. Ewa Jasiul urodziła się w Znachary.
810. Józef ...cechowicz.
811. Aleksander Jasiul.
812. Franciszek Jancewicz.
813. Helena* Jancewicz.
814. Paulina Grygiel.
815. Adam Grygiel.
816. Jakub Wierbicki.
817. Mateusz Ciejko.
818. Aniela * Ciejko.
819. 603-156 Michał Wojuć urodził się w Oleszkach.
820. Józef Wojuć.
821. Emilia Jancewicz.
822. Stefania Łoś.
823. Adam Ławrynowicz urodził się w Spondach.
824. Elżbieta Maciusowicz.
825. Franciszek Maciusowicz.
826. Aniela Ławrynowicz.
827. Wanda Gienzik urodziła się w m. Szemietowszczyzna
828. Teofil Gienzik.
829. Maria Szmu....
830. Andrzej Gienzik.
831. Michał Sielmianowicz.
832. Stanisławа* Sielmianowicz.
833. Władysław Gasiulewicz urodził się w 1927.
834. Józef Smolski urodził się w Jacynikach.
835. Tekla Wojuć.
836. Jan Smolski.
837. Helena Wojuć.
838. Jan Korwacki.
839. Olimpia Śliska urodziła się w 1919.
840. Bronisława Maciesowicz urodziła się w Ostaszyszkach.
841. Izydor Maciesowicz.
842. Paulina Supko.
843. Paweł Supko.
844. Antoni Sołowiej.
845. Emilia* Sołowiej.
846. Kazimierz Siwicki urodził się w Syrmież.
847. Józef Siwicki.
848. Elżbieta Kotko.
849. Michalina Kotko.
850. Justyn Siwicki.
851. Emilia Jancewicz urodziła się w Znachary.
852. Michał Jancewicz.
853. Marcyjana Wojciechowicz.
854. Konstanty Wojciechowicz.
855. Mateusz Kieżuć.
856. Aniela * Kieżuć.

Parafianie w 06.1895
857. 604-163 Jadwiga Szymonowicz urodziła się w Kurkuli.
858. Agata Polak.
859. Andrzej Szymonowicz.
860. Bernard Ordowski.
861. Aniela Szuszko.
862. Jadwiga Łoś urodziła się w Bielkiszkach.
863. Józef Łoś.
864. Józefa Łoś.
865. Agata Szyłak.
866. TomaszKosteczko.
867. Adolf* Sielewicz urodził się w 1920.
868. Ignacy Rodziewicz urodził się w Gorszewiczach.
869. Emilia Wielicka.
870. Jan Rodziewicz.
871. Stanisław Kurkul.
872. Adam Iwaszkiewicz.
873. Agata* Iwaszkiewicz.
874. Józef Sapieho urodził się w Starłygach.
875. Andrzej Sapieho.
876. Anna Bakuło.
877. Mikołaj Bakuło.
878. Wincenta Sapieho.
879. Apolinary Łukszo urodził się w Świrze.
880. Mateusz Łukszo.
881. Helena Nowosielska.
882. Michał Nowosielski.
883. Weronika Nowosielska.
884. Augustyn Kumiszczo urodził się w Surwiły.
885. Marcin Kumiszczo.
886. Wiktoria Szy...ko.
887. Marjanna Charewicz.
888. Józef Charewicz.
889. Julian Dowbor urodził się w Podsielatkach.
890. Onufry Dowbor *.
891. Emilia Runowicz.
892. Antonina Runowicz.
893. Benedykt Piotrucin.
894. Felicja Drozd urodziła się w Nowosiełki.
895. 605-170 Florian Drozd.
896. Rozalia Jukowicz.
897. Adam Jukowicz.
898. Izabela Simaszko.
899. Jan Jancewicz urodził się w Syrmież.
900. Aleksander Jancewicz.
901. Petronela Tumasz.
902. Anna * Tumasz.
903. Siemion Tumasz.
904. Wincenty Karol.
905. Michał Sielewicz urodził się w Sielewiczи.
906. Joachim Sielewicz.
907. Anna Sucharzewska.
908. Elżbieta Sucharzewska.
909. Franciszek Lachowicz.
910. Rozalia Baturo urodziła się w Jaceniki.
911. Andrzej Baturo.
912. Aniela Nowosielska.
913. Marcyjana Nowosielska.
914. Michał Nowosielski.
915. Franciszka Śliżewska urodziła się w Karakuliczach.
916. Agata Runowicz.
917. Aniela Runowicz.
918. Józef Runowicz.
919. Kasztan Śliżewski.
920. Antonina Kotko urodziła się w Syrmież.
921. Izabela Wirszyłło.
922. Jan Kotko.
923. Michał Tondrik.
924. Petronela* Tondrik.
925. Piotr Tondrik.
926. Weronika Bakuło urodziła się w Nosewiczach.
927. Aniela Rodziewicz.
928. Wincenty Bakuło.
929. Michalina Bakuło.
930. Antoni Andruszkiewicz.
931. 606-177 Józefa Kurkul urodziła się w Korkach.
932. Józef Kurkul.
933. Paulina Gonczar.
934. Józefa Rogowska.
935. Wincenty Karwel.
936. Anna Ławrynowicz urodziła się w ...obory.
937. Ludwik Ławrynowicz.
938. Marjanna Pomiećko.
939. Ewa Prońska.
940. Michał Wojciechowicz.
941. Michał Sucharzewski urodził się w Chwiedzieniczach.
942. Anna Wiesztort.
943. Konstancja* Wiesztort.
944. Michał Wiesztort.
945. Wincenty Sucharzewski.
946. Franciszek Solenik.
947. Michalina Bielaczyc urodziła się w 1931.
948. Aniela Sucharzewski urodził się w Chwiedzieniczach.
949. Aniela Rymszo.
950. Anna Rymszo.
951. Wincenty Sucharzewski.
952. Franciszek Sucharzewski.
953. Weronika Kalczyńska urodziła się w Bolkowszczyzna.
954. Aniela Łuszczyk.
955. Ignacy Szarkowski.
956. Michał Kalczyński.
957. Antonina Rogowska.
958. Franciszek* Babicz urodził się w 1921.
959. Antoni Bolejko urodził się w Łuszczyki.
960. Nikodem Bolejko*.
961. Edward Piwcewicz.
962. Antonina Kosińska*.
963. Stefan Sielewicz.
964. Helena* Sielewicz.
965. Helena Michnowicz urodziła się w Spondach.
966. Józef Michnowicz.
967. Michał Michnowicz.
968. Marjanna Łukaszewicz.
969. Aniela Łukaszewicz.
970. 607-184 Antoni Romienico urodził się w Cydkach.
971. Krystyna Lach.
972. Paulina Lach.
973. Feliks Lach.
974. Jan Romienico.
975. Salomea Michnowicz urodziła się w Spondach.
976. Aniela Michnowicz.
977. ..ard Michnowicz.
978. Anna Maśle....
979. Joachim Ławrynowicz.
980. Józef Miłosz urodził się w Zawidzenientach.
981. Feliks Miłosz.
982. Wincenty Miłosz.
983. Elżbieta Łobacz.
984. Krystyna Łobacz.
985. Feliks Dragun urodził się w Bałtaguzy.
986. Michalina Dragun.
987. Wiktoria Dragun.
988. Jan Dragun.
989. Siemion Lisowski.
990. Piotr Śliski urodził się w Tuszczy.
991. Józef Śliski.
992. Jan Śliski.
993. Stanisław Śliski.
994. Aniela * Śliska.
995. Tekla Subocz.
996. Wincenty Szypko urodził się w Niewierowiczach.
997. Jan Szypko.
998. Paulina Daszko.
999. Paulina Wirszyłło.
1000. Michał Kurkul.
1001. ...nina Kisiel urodziła się w Zaświrze.
1002. Antonina Kisiel.
1003. Jan Kisiel.
1004. Paulina Babicz.
1005. Kazimierz Szyp.
1006. 608-191 Bronisława Tondrik urodził się w Janiewiczи.
1007. Petronela Tondrik.
1008. Wincenty Tondrik.
1009. Michalina Kurkul.
1010. Antoni Gricuk/Hricuk.
1011. Helena Kotko urodził się w Dubnikach.
1012. Józef Kotko.
1013. Wincenty Kotok.
1014. Anna Kotko.
1015. Aniela Kotko.
1016. Maria Karecka urodziła się w Dubnikach.
1017. Mikołaj Karecki.
1018. Paulina Michnowicz.
1019. Michał Michnowicz.
1020. Kazimierz Szyp.
1021. Maria* Szyp.
1022. Józef Malżuk urodził się w Znachary.
1023. Marjanna Jancewicz.
1024. Kasztan Sołowiej.
1025. Antonina Kurkul.
1026. Władysławа Szurpicka urodziła się w Spondach.
1027. Tekla Szurpicka.
1028. Józef Szurpicki.
1029. Michalina Maciesowicz.
1030. Franciszek Maciesowicz.
1031. Helena Karecka urodziła się w Zaświrze.
1032. Franciszek Karecki.
1033. Józef Karecki.
1034. Agata Kisiel.
1035. Zofia Kisiel.
1036. Helena Lisowiec urodziła się w Sieniuciach.
1037. Julia Ciunowicz.
1038. Anna Ciunowicz.
1039. Michał Lisowiec.
1040. Michał Gilkiewicz.
1041. Julian* Tamkiewicz urodził się w 1924.

Parafianie w 07.1895
1042. Antoni Szymieczko urodził się w Siemkach.
1043. 609-198 Tadeusz Szymieczko.
1044. Karolina Gryncewicz/Hryncewicz.
1045. Mateusz Porucznik.
1046. Pelagia Gryjanowa.
1047. Stanisławа Sołowiej.
1048. Stanisław Sołowiej.
1049. Józef Astapowicz.
1050. Karolina Astapowicz.
1051. Michał Danowski.
1052. Marcjanna * Danowska.
1053. Józef Sakowicz urodził się w Giniszki.
1054. Jan Sakowicz.
1055. Ewa Jeskiewicz.
1056. Ludwik Bielewicz.
1057. Mariannа* Lachowicz.
1058. Ludwika Bakuło urodziła się w Koncenentach.
1059. Michał Bakuło.
1060. Antonina ...glanin.
1061. Celina Andruszkiewicz.
1062. Michał Jancewicz.
1063. Izydor Moroz urodził się w ...aiszy.
1064. Michał Moroz .
1065. Stefania Moroz .
1066. Ludwika Pomiećko.
1067. Mikołaj Rymsza.
1068. Stanisław Sołowiej urodził się w Znachary.
1069. Karolina Sołowiej.
1070. Marianna Sołowiej.
1071. Franciszek Lachowicz.
1072. Bronisława Łukaszewicz urodził się w Kluczatkach.
1073. Mateusz Szyp.
1074. Józef Szyp.
1075. Agata Szyp.
1076. Wiktoria Rajecka.
1077. 611-205 Helena Achranowicz urodziła się w Wienciewiczи.
1078. Jerzy Achranowicz.
1079. Michalina Malinowska.
1080. Jan Malinowski.
1081. Helena Kalczyńska.
1082. Wincenty* Gryncewicz urodził się w 1924.
1083. Józef Wojuć urodził się w Oleszkach.
1084. Michał Wojuć.
1085. Izydor Wojuć.
1086. Anna Symanowicz.
1087. Emilia Klewiado.
1088. Irena Pietułowska urodził się w m. Szemietowszczyzna
1089. Aleksander Pietułowski.
1090. Anna Towtkiewicz.
1091. Mateusz Naliwajko.
1092. Aniela * Naliwajko.
1093. Wacław Erdman.
1094. Rozalia Szmuro urodziła się w m. Szemietowszczyzna
1095. Filip Szmuro.
1096. Weronika Ławniczek.
1097. Mikołaj Runowicz.
1098. Stanisław Ławniczek.
1099. Weronika* Ławniczek.
1100. Aleksander Bakierowski urodził się w 1925.
1101. Helena Korwiel urodziła się w m. Bolkowszczyzna.
1102. Józefa Rogowska.
1103. Emilia Rogowska.
1104. Wincenty Korwiel.
1105. Józef Kumiszcza.
1106. Jan Michnowicz urodził się w Żukojnach.
1107. Aleksander Michnowicz.
1108. Franciszka* Michnowicz.
1109. Jan Michnowicz.
1110. Krystyna Bogdanowicz.
1111. Franciszek Ławrynowicz.
1112. Franciszek Siewieryn/Seweryn urodził się w Kupszczeckach.
1113. Anna Siewieryn/Seweryn.
1114. Mateusz Siewieryn/Seweryn.
1115. Maria Śliska.
1116. Stanisław Śliski.
1117. 614-212 Wincenty Piećko urodził się w Siwkowszczyźnie.
1118. Antoni Piećko.
1119. Aniela Sielewicz.
1120. Józef Wirszyłło.
1121. Teofila Sielewicz.
1122. Helena* Tondrik urodził się w 1922.
1123. Nieznany.
1124. Józef Kieczkuć.
1125. Marjanna Moroz .
1126. Mikołaj Kieczkuć.
1127. Aleksander Jancewicz.
1128. Aniela Jancewicz.
1129. Antonina Śliżewska urodziła się w Bojarnowiczach.
1130. Helena Charewicz.
1131. Kazimierz Śliżewski.
1132. Paulina Surwiłło.
1133. Wincenty Charewicz.
1134. Marcjanna Babicz urodziła się w Stołpienientach.
1135. Kazimierzа Drozd.
1136. Józef Babicz.
1137. Franciszka Drozd.
1138. Stanisław Drozd.
1139. Stanisław Łubiński urodził się w Starłygach.
1140. Anna Bajko.
1141. Jerzy Łubiński.
1142. Julia Bajko.
1143. Stanisław Świryd.
1144. Weronika Śliska urodziła się w Oleszkach.
1145. Julia Klewiado.
1146. Józef Śliski.
1147. Izabela Klewiado.
1148. Julian Wojuć.
1149. Aniela Maracz urodziła się w Bolkowszczyzna.
1150. Marjanna Oleszkiewicz.
1151. Jan Maracz.
1152. Paulina Fedorowicz.
1153. Ignacy Szypiło.

Parafianie w 08.1895
1154. 615-219 Józef Jurgiel urodził się w Świrze.
1155. Michał Jurgiel.
1156. Antonina* Jurgiel.
1157. Andrzej Kotok.
1158. Wincenty Nowosielski.
1159. Anna * Nowosielski.
1160. Michał Kurkul urodził się w Bolkowszczyzna.
1161. Konstancja Kumiszcza.
1162. Antoni Kurkul.
1163. Franciszek Kurkul.
1164. Ewa Kurkul.
1165. Stanisławа Klewiado urodziła się w Żukojnach.
1166. Paulina Maciesowicz.
1167. Mateusz Klewiado.
1168. Franciszek Ławrynowicz.
1169. Marjanna Pomiećko.
1170. Adolf Apanowicz urodził się w Dubnikach.
1171. Ewa Korecka.
1172. Józef Korecki.
1173. Wincenty Apanowicz.
1174. Stefania Śliska.
1175. Adolf Bielewicz.
1176. Jan Bielewicz.
1177. Antonina Lisowska.
1178. Emilia Kleban.
1179. Jan Sucharzewski.
1180. Józef Tondrik urodził się w Janiewiczи.
1181. Petronela Tondrik.
1182. Józef Jerman.
1183. Michalina* Jerman.
1184. Józef Kurkul.
1185. Robert Ławrynowicz urodził się w Żukojnach.
1186. Mikołaj Ławrynowicz.
1187. Michalina Szurpicka.
1188. Marjanna Konczanin.
1189. Andrzej Bogdanowicz.
1190. 616-226 Jan Sapieho.
1191. Mateusz Sapieho.
1192. Krystyna Łoś.
1193. Krystyna Sapieho.
1194. Aleksander Sapieho.
1195. Marjanna Bogdanowicz urodziła się w Żukojnach.
1196. Józef Bogdanowicz.
1197. Felicja Filimon.
1198. Kastan Filimon.
1199. Emilia Michnowicz.
1200. Piotr Czerniawski urodził się w 1918.
1201. Helena Kojerowicz urodziła się w Wiencgu.
1202. Anna Gryncewicz/Hryncewicz.
1203. Michalina Kojerowicz.
1204. Józef Kalczyński.
1205. Bolesław Jancewicz urodził się w Sieniuciach.
1206. Tomasz Jancewicz.
1207. Aniela * Jancewicz.
1208. Walery Kowalewski.
1209. Michalina Sapieho.
1210. Leonora Malżuk urodziła się w 1917.
1211. Gabriela Leosz urodziła się w Starłygach.
1212. Nieznany.
1213. Michał Leosz.
1214. Scholastyka Wierbicka.
1215. Michalina Leosz.
1216. Wincenty Choroszej.
1217. Jan Lach urodził się w 1921.
1218. Anna Wojuć urodziła się w Oleszkach.
1219. Józef Wojuć.
1220. Helena Szyłak.
1221. Emilia Szyłak.
1222. Franciszek Kopacz.
1223. Józef Rodziewicz urodził się w 1924.
1224. Maria Samko urodziła się w Korkach.
1225. Michalina Kisiel.
1226. Michał Samko.
1227. Franciszek Kisiel.
1228. Anna Samko.
1229. Bolesław Lachowicz urodził się w 1919.
1230. 617-233 Franciszek Buszo urodził się w Zaświrze.
1231. Antoni Buszo.
1232. Anna Szczuczko.
1233. Józefa Szczuczko.
1234. Antoni Gricuk/Hricuk.
1235. Paulina Gricuk/Hricuk.
1236. Franciszek Szczuczko.
1237. Mikołaj Charewicz urodził się w Bałtaguzy.
1238. Petronela Łapo.
1239. Ilja Charewicz.
1240. Józef Łapa.
1241. Agata Charewicz.
1242. Antoni Popiel urodził się w Choniewiczach.
1243. Marjanna Jancewicz.
1244. Mateusz Jancewicz.
1245. Izabela Michnicz.
1246. Weronika Rogowska urodziła się w Bolkowszczyzna.
1247. Helena Szczuczko.
1248. Nieznany.
1249. Jerzy Rogowski.
1250. Michał Rogowski.
1251. Tadeusz Gasiewicz.
1252. Marjanna Gasiewicz.
1253. Wincenty Adamowicz urodził się w Świrze.
1254. Jan Adamowicz.
1255. Karolina Szczuczko.
1256. Michał Bociuta.
1257. Jan Gierko.
1258. Michalina Gierko.
1259. Melania Solenik urodził się w Chociłkach.
1260. Anna Jejno.
1261. Józef Solenik.
1262. Rozalia Solenik.
1263. Wincenty Paszuk.
1264. Feliks Saniuk urodził się w 1926.
1265. Józef Tunkiewicz urodził się w Sieniuciach.
1266. Wiktoria Mackiewicz.
1267. Adam Tunkiewicz.
1268. Aniela Babicz.
1269. Jakub Łoś.
1270. 618-341 Adolf Sołowiej.
1271. Karolina Sołowiej.
1272. Aniela Sołowiej.
1273. Kasztan Sołowiej.
1274. Jan Morgiewicz urodził się w Świrze.
1275. Franciszek Morgiewicz.
1276. Stanisławа Korecka.
1277. Izabela Korecka.
1278. Stefan Sielewicz.
1279. Helena Baranowska.
1280. Czesław Zakrzewski.
1281. Marjanna Miłosz urodziła się w Świrze.
1282. Wincenty Miłosz.
1283. Ewa Podmostko.
1284. Wincenty Nowosielski.
1285. Marcjanna Nowosielski.
1286. Ludwika Wirszyłło urodziła się w Korkach.
1287. Franciszek Wirszyłło.
1288. Aniela Wirszyłło.
1289. Anna Wirszyłło.
1290. Michał Kisiel.
1291. Wiktor Gricuk/Hricuk urodził się w 1914.
1292. Józef Dragun urodził się w Syrmież.
1293. Jan Dragun.
1294. Michalina Kisiel.
1295. Michał Kisiel.
1296. Maciej Wojciechowicz.
1297. Marcjanna * Wojciechowicz.
1298. Malwina Kumiszcza urodziła się w Miciniętach.
1299. Wincenty Kumiszcza.
1300. Anna Bakuła.
1301. Marjanna Bakuła.
1302. Franciszek Bakuła.
1303. Soło.. Ledak urodził się w Nowosiełki.
1304. Kazimierz Ledak.
1305. Elżbieta Bielaczyc.
1306. Michalina Ledak.
1307. Bolesław Moroz .
1308. 619-248 St... Kuczyńska urodziła się w Siemkach.
1309. Marjanna Radziusz.
1310. Józef Samko.
1311. Helena Porucznik.
1312. Marjanna Kosteczko.
1313. Stanisław Kurkul.
1314. Petronela Dubińska.

Parafianie w 09.1895
1315. 619-250 Antonina Subko.
1316. Michał Samko.
1317. Franciszek Żyłko.
1318. Rozalia* Żyłko.
1319. Franciszek Lachowicz.
1320. Benedykt Piotrucin urodził się w m. Szemietowszczyzna
1321. Karolina Chadanowska.
1322. Konstanty Runowicz.
1323. Celina* Ledak.
1324. Jadwiga Lisowiec urodziła się w Ławkach.
1325. Wincenta Matusiewicz.
1326. Boni... Lisowiec.
1327. Jan Lisowiec.
1328. Franciszek Łoś.
1329. Feliks Szestakowicz.
1330. Jan Szestakowicz.
1331. Franciszka Wierbicka.
1332. Franciszek Herasim.
1333. Augustyn Kalicki.
1334. Izabela Kalicka.
1335. Konstanty Szypko.
1336. Rozalia Lewicka.
1337. Jan Lewicki.
1338. 620 Antonina Szczuczko.
1339. Maria Szczuczko.
1340. Marjanna Solenik.
1341. Michał Łopata.
1342. Emilia Bajko.
1343. Paulina Konon.
1344. Adela Bajko.
1345. Andrzej Moroz .
1346. Adolf Lachowicz.
1347. Stanisław Lachowicz.
1348. Stanisław Kurkul.
1349. Jan Możejko.
1350. Wiktoria* Możejko.
1351. Franciszek Lachowicz urodził się w 1924.
1352. Adolf urodził się w m. Syrmież.
1353. Zofia Samko.
1354. Franciszek.
1355. Michał Samko.
1356. Benina Siwicka.
1357. Edward Lisowiec.
1358. Michał Lisowiec.
1359. Rozalia Lachowicz.
1360. Piotr Lachowicz.
1361. Emilia Lachowicz.

Uwaga:
Wykaz sporządzano przy pomocy edytora i dlatego niektóre nazwiska żeńskie mogą mieć niewłaściwą końcówkę.


Autorem listy jest:
Henryk Wirszyłło z  Wilna. Posiada on bogate zbiory opracowanych metryk z XVIII - XX wieku którymi chętnie się podzieli z zainteresowanymi osobami. W sprawie pogłębienia informacji lub uzyskania indywidualnych danych, proszę pisać bezpośrednio do Autora .

Tłumaczenie wykazu: Paweł Jurewicz
 


Na górę


Wykaz w wersji rosyjskiej
Biblioteka Potyczek z Genealogią

Opublikowano: 29 sierpnia 2008 roku