DODATEK I.

WYKAZ OSÓB, KTÓRYM SZLACHECTWO DZIEDZICZNE
PO KONIEC ROKU 1850 PRZYZNANEM ZOSTAŁO  

 

A.

Ankowski h. GRYF.
Alexander Xawery Ignacy, syn Michała 53
Arndt h. BROCHWICZ.
Leon Jan Kanty, syn Alexandra 51
Marya Magdalena Wincentyna Emilia, córka tegoż 52

B.

Bagieński h. ŚLEPOWRON.
Józef, syn Antoniego 934
Bełkowski h. JASTRZĘBIEC.
Franciszek (Xawery), syn Michała 930
Berens h. BERENS.
Alexander Felix, syn Józefa 941
Bergmann h. BERGMANN.
Jan Władysław Dydak, syn Jana 946
Edmund Marceli, s. tegoż 947
Jan (Kanty), s. tegoż 948
Białecki h. JELITA.
Konstanty Bonifacy, syn Felixa 932
Anna Felicyanna, c. tegoż 983
Bielak h. BIELAK.
Bogdan Bronisław, syn Bekiera 942
Bielawski h. ZAREMBA.
Franciszek, syn Andrzeja 949
Bieliński h. SZELIGA.
Hrabia Piotr 8 Hr.
Bieńkowski h. KORWIN.
Józef Kacper, syn Tomasza 935
Ludwik, s. Wincentego 950
Biernacki h. PORAJ.
Szymon, syn Mikołaja 951
Adam Michał, s. Rocha 952
Mikołaj, s. Jana 964
Felix Grzegorz, s. tegoż 965
Biernawski h. KORCZAK.
Stanisław Izydor Ludomir, syn Stanisława Floryana 980
Wacław Julian, s. tegoż 681
Błeszyński h. SUCHEKOMNATY.
Józefat Gustaw, syn Józefa 953
Gustaw Alexender, s. tegoż 954
Kazimiérz Sebastyan, s. tegoż 955
Ludwik, s. tegoż 956
Bóbr h. GRYF.
Franciszek, syn Józefa 928
Alexander, s. Franciszka 982
Bock h. KOZIOŁ.
Wincenty (Ferraryusz), syn Wojciecha 966
Boelke h. BLANCKENSTEIN.
Samuel, syn Jana Bogumiła 967
Edward, s. tegoż 968
Bonisławski h. OGOŃCZYK.
Jan, syn Alexandra 969
Borkowski h. ŁABĘDŹ.
Alexander Wincenty, syn Józefa 957
Borowski h. JASTRZĘBIEC.
Julian Walenty, syn Karola 958
Karol Franciszek, s. tegoż 959
Leopold, s. tegoż 960
Ludwik Wawrzyniec, s. tegoż 961
Władysław Hieronim, s. tegoż 962
Braun h. BRATKOWSKI.
Karol Ferdynand, syn Samuela Gotliba 970
Brochocki h. PRAWDZIC.
Jan (Nepomucen) Stanisław, syn Antoniego 936
Brodowski h. ŁADA 2. *
Edward Ignacy, syn Karola 62
Bronakowski h. POBÓG.
Paweł Kacper, syn Józefa 971
Broniewski h. LEWART.
Seweryn Antoni Jan, syn Jana 974
Władysław Modest Teodozy, s. tegoż 975
Emilian Teodor, s. tegoż 976
Julian Teodozy, s. tegoż 978
Józefa, c. tegoż 977
Broniewicz h. RADWAN.
Jakób, syn Szymona 972
Walenty, s. tegoż 973
Brudnicki h. JASTRZĘBIEC.
Józef Bernard, syn Jana (Nepomucena) 937
Brzechffa h. JASTRZĘBIEC.
Rafał Jan (Chrzciciel) Walenty, syn Ludwika 938
Brześciański.
Mikołaj Jan, syn Franciszka 963
Brzeziński h. LUBICZ.
Ludomir Bronisław Jerzy, syn Ignacego 933
Brzozowski h. KORAB’.
Seweryn Marcin Leonard, syn Pawła 931
Franciszek, s. Franciszka 939
Marcyan, s. Barnaby Antoniego 944
Budziszewski h. GRZYMAŁA.
Antoni Kazimiérz, syn Franciszka 945
Bujalski h. KOŚCIESZA.
Emilian Juliusz Jan, syn Kazimierza 929
Bukowski h. BOŃCZA.
Tomasz, syn Szymona 979
Bukowski h. OSSORYA.
Jan (Nepomucen), syn Józefa940
Buksicki. *
Jan 61
Bzowski Janota h. NOWINA.
Alexander Jan, syn Teofila 943

C.

Chmieliński h. LESZCZYC.
Jan, syn Mikołaja 669
Chrzanowski h. NOWINA.
Józef Michał, syn Jana 689
Konstanty Mikołaj Nazareusz, s. tegoż 680
Albin, s. tegoż681
Narcyz Longin, s. Pawła 684
Paweł Hubert, s. tegoż 685
Chrzanowski h. PORAJ.
Maciej, syn Łukasza 665
Chyliński h. BOŃCZA.
Antoni Jan (Kapistran), syn Kacpra 678
Ciborowski h. PIELESZ.
Ludwik, syn Antoniego 666
Józef, s. tegoż 670
Stanisław, s. tegoż 671
Jan, s. Łukasza 672
Wiktor, s. Adama 673
Cielecka h. ZAREMBA.
Alexandra Bronisława, córka Romualda Juliana 686
Emilia Kazimiera, c. tegoż 687
Czajewski h. ŚWINKA.
Gustaw Leopold, syn Grzegorza 676
Czaplicki h. LUBICZ.
Julian Witoryn, syn Maxymilina 688
Czarnecki.
Andrzej, syn Stanisława 677
Czarnocki h. LIS.
Antoni, syn Adama 689
Czartoryski h. LUBICZ.
Czesław Wincenty, syn Damazego 682
Emilian Bogumił, s. tegoż 683
Czerwiński.
Stanisław Floryan, syn Wincentego 674
Marceli Józef, syn Marcina 675
Czerwonka h. LUBICZ.
Jan, syn Stanisława 667
Ignacy, s. tegoż 668
Czetyrkin. *
Roman20

D.

Dankowski h. PÓŁKOZIC.
Lucyan Michał, syn Michała 632
Dąbkowski h. PÓŁKOZIC.
Adam, syn Jana 637
Stanisław, s. tegoż 638
Piotr, s. Michała 639
Augustyn, s. Szymona 640
Jan, s. Kazimierza 641
Dąbrowski. *
Ignacy Ludwik Józef, syn Józefa 38
Dąbrowski h. DĄBROWA.
Krzysztof Józef, syn Antoniego 658
Dąbrowski h. RADWAN.
Jan, syn Kazimierza 659
Jan Łukasz, s. Michała 633
Dąbrowski h. RAWICZ.
Antoni Mateusz, syn Franciszka 642
Leon, s. tegoż 643
Stanisław, s. tegoż 644
Tomasz Makary, s. Józefa 647
Apolinary, s. tegoż 648
Walenty, s. Wojciecha 660
Felix, s. Jana 661
Dąbski z Lubrańca h. GODZIEMBA.
Bronisław Konstanty Jan Edward Hektor, syn Wincentego 646
Dembowski h. JELITA.
Anna, zamężna Manikowska, córka Jana 984 M.
Zofia Nepomucena, zamężna Rosso, c. tegoż 817 R.
Dębicki h. GRYF.
Konstanty Alexander z Dębic, syn Józefa 649
Hipolit Antoni Erazm Jaxa z Dębicy, s. Wincentego 662
Długołęcki.
Teofil, syn Józefa 645
Dmowski h. DENIS.
Ignacy, syn Józefa 650
Maciej Kazimierz, s. tegoż 651
Dobek h. GRYF.
Teodor, syn Wincentego 663
Dobrzański h. SAS.
Robert Józef Dyonizy, s. Józefa Jana635
Dołęgowski h. DOŁĘGA.
Franciszek, syn Tomasza 629
Domagalski h. BOŃCZA.
Stanisław (Kostka) Marcin, syn Tomasza 652
Domański h. LARYSSA.
Franciszek Dyonizy, syn Wincentego 630
Jan Adam, s. Piotra Pawła 631
Kazimierz, s. Karola 653
Domaszewski h. JASTRZĘBIEC.
Felix, syn Michała 634
Drągowski h. JASTRZĘBIEC.
Jan Stefan, syn Wojciecha 654
Dunin h. ŁABĘDŹ.
Władysław Kazimierz, syn Michała 657
Dwojakowski h. SAS.
Teofil Celestyn, syn Michała 655
Dybek.
Emilian Xawery, syn Franciszka 664
Dyski. *
Władysław Gustaw, syn Franciszka 37
Dzimiński.
Józef Gustaw, syn Józefa Dominika 665
Dzwonkowski h. PRZEGONIA.
Marceli Franciszek, syn Józefa 656

F.

Filsjean.
Jan Krystyan, syn Szczepana 1 Ces.
Folkierski albo Fulgierski h. RADWAN.
Szymon, syn Wojciecha 86
Frankowski h. PRUS 1.
Sylwester, syn Adama 83
Wilhelm, s. Wojciecha 84
Paweł Wincenty, s. tegoż 85
Stanisław, s. tegoż 87
Stanisław, s. Tadeusza 88
Friedenstein. *
Julian, syn Wilhelma 18

G.

Gadomski h. ROLA.
Leonard, syn Norberta 942
Kazimierz, s. Michała962
Jan (Kanty) Piotr, s. tegoż 963
Gajewski h. JELITA.
Maxymilian Edward, syn Piotra 943
Stefan Teodor Tomił, s. tegoż 944
Gałecki.
Julian Felix, syn Szymona 934
Garlicki h. STRZEMIE.
Dyonizy Ludwik, syn Klemensa 925
Garlikowski h. POBÓG.
Gabryel Syxt, syn Ludwika 945
Gawroński h. RAWICZ.
Michał Józef, syn Franciszka 923
Gąsowicz h. ŚLEPOWRON.
Władysław Karol, syn Michała 946
Stanisław Jan, s. tegoż 947
Eleonora Marcyanna, córka teg. 948
Gąssowski h. GARCZYŃSKI.
Józef Felix, syn Franciszka 932
Felix, s. Jana 949
Geisler.
Karol Józef, syn Karola 933
Felix Stanisław (Kostka), s. teg. 934
Amalia Teressa, córka tegoż 935
Gerlée h. PELIKAN.
August Zygfryd Karol, syn Karola Gotfryda924
Gierowski h. PNIEJNIA.
Sylwester Stanisław, syn Stanisława 936
Glinojecki h. PRUS 2.
Ignacy Ludwik, syn Ignacego 964
Głębocki h. LUBICZ.
Jan, syn Pantaleona 930
Głogowski h. GRZYMAŁA.
Aloizy Onufry Bonifacy, syn Jana 739
Gniazdowski h. KORAB’.
Wiktor Teofil, syn Ignacego 926
Godlewski h. GOZDAWA.
Franciszek, syn Antoniego 918
Józef, s. Tadeusza 919
Mateusz, s. Bartłomieja 920
Mateusz Władysław, s. Macieja 927
Godowski h. ODROWĄŻ.
Jan Romuald Adam, syn Karola 928
Gołaszewski h. KOŚCIESZA.
Sylwester, syn Stanisława 929
Gołębiewski h. GOZDAWA.
Józef, syn Stanisława 950
Gorecki. *
Mikołaj 39
Górski h. ŚLEPOWRON.
Antonina Helena z Wichrowskich, wdowa po Jacentym 938
Michał Jan, syn Jacentego 938
Józef Antoni, s. tegoż 938
Wincenty Jacenty Beniamin, s. tegoż 938
Gorzeński h. NAŁĘCZ.
Jan Alexy, syn Augustyna Walentego 941
Goszczyński.
Antoni, syn Józefa 951
Grabowski h. POBÓG.
Franciszek, syn Antoniego 952
Grąbczewski h. NAŁĘCZ.
Stanisław, syn Wojciecha 939
Greyber. *
Andrzej, syn Andrzeja 38
Grochowski h. JUNOSZA.
Jan Wojciech, syn Jakóba 921
Józefat, s. Pawła 922
Grochowalski h. PRUS 1.
Felix Paweł Antoni, syn Tomasza 940
Grodzicki h. ŁADA.
Józef Stanisław, syn Wincentego 953
Ludwik Wincenty, s. tegoż 954
Grotowski h. RAWICZ.
Franciszek Wincenty, syn Antoniego 955
Tomasz, s. tegoż 956
Franciszek Wawrzyniec, s. Ignacego957
Grzędzica h. KORAB’.
Leopold, syn Wiktora958
Ignacy Adolf, s. tegoż 959
Grzybowski h. PRUS 2.
Marceli, syn Kajetana Izydora 960
Gutowski h. ŚLEPOWRON.
Szymon, syn Tomasza 961

H.

Hauke h. BOSAK.
Hrabina Salomea Marya Józefa Amalia, córka Józefa 92
Hrabia Alexander Fryderyk Piotr Ludwik Rudolf syn tegoż 93
Hrabia Józef Ludwik, s. tegoż 94
Herman h. HERMAN.
Ludwik Kajetan, syn Józefa 96
Ignacy, s. tegoż 97
Hermanowski h. JUNOSZA.
Karol Zygmunt Bernard Jan, syn Wincentego 95
Symforyan, s. tegoż 98
Horoszewicz h. ŁABĘDŹ.
Michał Gabryel, syn Ignacego 86
Nestor Grzegorz, s. tegoż 87
Ignacy Jan, s. tegoż 88
Humięcki h. JUNOSZA.
Kazimierz, syn Tomasza 89

I.

Idźkowski h. JASTRZĘBIEC.
Michał, syn Pawła 528
Idźkowski h. ŚLEPOWRON.
Michał Piotr, syn Mikołaja 520
Isajski. *
Karol Władysław 30
Izdebski h. POMIAN.
Antoni, syn Michała 536

J.

Jabłonowski h. GRZYMAŁA.
Wojciech Jerzy, syn Adama 517
Jabłoński h. DĄBROWA.
Stefan, syn Stanisława 513
Tomasz Jan, s. Pawła 524
Jabłoński h. JASIEŃCZYK.
Bonawentura Aloizy, syn Józefa 539
Adolf Jan, s. tegoż 540
Jakacki h. RADWAN.
Nikodem, syn Jakóba 514
Franciszek, s. tegoż 515
Jakobson h. JEDLINA.
Karol Władysław, s. Karola 541
Jałbrzykowski h. GRABIE.
Leonard Wojciech, syn Tomasza 529
Seweryn Tomasz, s. tegoż 530
Janczewski albo Jonczewski h. JASTRZĘBIEC.
Faustyn, syn Mateusza 525
Janczewski h. LUBICZ.
Franciszek Mikołaj, syn Michała 531
Janecki.
Franciszek Cypryan, syn Stanisława 526
Janikowski h. JASTRZĘBIEC.
Kazimierz Ludwik, syn Józefa 518
Jankowski h. JASTRZĘBIEC.
Stefan Roman, syn Jana (Kantego) 516
Karol Tymoteusz, s. Bartłomieja 542
Januszewski. *
Samuel, syn Jana 29
Jarocki na Jaroczynie h. RAWICZ.
Łukasz Ziemowit Ignacy, syn Felixa Pawła 555
Jasieński h. DOŁĘGA.
Ignacy Jan, syn Jana 519
Jastrzębski h. ŚLEPOWRON.
Józef, syn Wojciecha 527
Michał, s. Jana 543
Alexander Piotr, s. tegoż 544
Jaworowski h. LUBICZ.
Franciszek, syn Pawła 521
Andrzej, s. tegoż 522
Antoni, s. tegoż 523
Michał Mateusz, s. Antoniego 532
Stanisław, s. tegoż 545
Jaworski h. KOŚCIESZA.
Stanisław Antoni Felix, syn Tomasza 546
Stanisław Marceli, s. Michała 547
Wincenty Emilian Stanisław, s. tegoż 548
Stanisław Tadeusz, s. Stanisława 549
Jemielity h. PIELESZ.
Jakób, syn Tomasza 550
Stanisław, s. tegoż 551
Maciej, s. tegoż 552
Jerzmanowski h. DOŁĘGA.
Alexander Mikołaj Konstanty, syn Felixa 537
Emilian Xawery Antoni, s. teg. 538
Jeska h. JESKA.
Norbert Antoni, syn Jana Krystyana 533
Jezierski h. NOWINA.
Edmund Franciszek, syn Józefa 534
Jezierski h. PRUS 2 z odmianą.
Edward Józef, syn Jana 556
Jocz h. GODZIEMBA.
Ludwik Euzebiusz, syn Bartłomieja 535
Jozefowicz h. RADWAN.
Samuel, syn Jana 553
Jozefowicz. *
Emilia z Jasińskich, wdowa po Xawerym 31
Franciszek (Xawery) Michał, syn Xawerego 31
Michał Stanisław, s. tegoż 31
Judycki h. RADWAN z odmianą.
Jan, syn Wincentego 554

K.

Kaczkowski h. PRUS 1.
Józef Henryk, syn Józefa 1646
Kaczyński h. POMIAN.
Andrzej, syn Ignacego 1681
Kamieński. *
Rozalia z Micińskich, wdowa po Antonim 69
Adolf Antoni Jan, s. Antoniego 69
Julian Józef Antoni, s. tegoż 69
Antoni Sabin, s. tegoż 69
Zofia Józefa, córka tegoż 69
Stefania Julia Celina, c. tegoż 69
Natalia Cecylia Rozalia, c. teg. 69
Kamieński h. JASTRZĘBIEC.
Walenty, syn Józefa 1680
Kamieński h. ŚLEPOWRON.
Jan Julian, syn Jana 1648
Antoni Marceli Ignacy, s. Faustyna 1649
Kamionowski h. KORWIN.
Michał, syn Michała 1682
Karczewski h. JASIEŃCZYK.
Patrycy Michał Joachim, syn Joachima 1629
Karmański v. Karmiński h. WCZELE.
Jan (Nepomucen) Ignacy, syn Jana 1630
Karwowski h. PNIEJNIA.
Józef, syn Macieja 1650
Mateusz, s. tegoż 1651
Kasiński h. POMIAN.
Ksiądz Józef Grzegorz, syn Jana 1683
Wojciech, s. tegoż 1684
Maryanna Anna, zamężna Wejserstejner, córka tegoż 819 W.
Kaszuba h. PORAJ.
Franciszek (Xawery), syn Karola 9 Ces.
Kępiński h. NIESOBIA.
Konstanty Bogusław, syn Walentego 1627
Roman, s. Józefa 1652
Kiedrzyński z Kiedrzyna h. OSTOJA.
Michał Mikołaj, syn Adama Stefana 1628
Kijeński h. SYROKOMLA.
Józef, syn Antoniego 1631
Alexander, s. tegoż 1632
Bogumił Antoni Julian, s. teg. 1633
Jan Filip, s. tegoż 1634
Bronisław Sylwester, s. tegoż 1635
Maryanna, córka tegoż 1636
Walentyna Antonina, c. tegoż 1637
Kłoczowski h. RAWICZ.
Julian Henryk, syn Stanisława 1653
Kłopotowski h. ŚLEPOWRON.
Stefan Zacharyasz, syn Michała 1654
Stanisław Floryan, s. tegoż 1655
Antoni Norbert, s. Andrzeja 1687
Kłoskowski h. ROLA.
Paweł, syn Antoniego1688
Andrzej, s. Grzegorza1689
Kobyliński h. PRUS 3.
Stefan, syn Jakóba 1656
Kochanowski h. KORWIN.
Hieronim Joachim Antoni, syn Ludwika 1625
Kochowicz.
Antoni, syn Jakóba 1685
Koćmirowski h. KMITA.
Felix, syn Piotra Ludwika 1706
Kołaczkowski h. HABDANK.
Adolf Piotr Paweł, syn Alexego 1657
Kołudzki h. POMIAN.
Jan Józef, syn Jana 1686
Komar Zabożyński h. KOMAR.
Rajmund Felix, syn Ignacego1626
Władysław Gerard, s. tegoż 1647
Konopka h. NOWINA.
Piotr, syn Stanisława 1658
Władysław, s. Andrzeja 1690
Paweł Dominik, s. Antoniego 1691
Stanisław Kajetan, s. tegoż 1692
Franciszek (a Paulo), s. Mateusza 1693
Jan, s. tegoż 1694
Stanisław, s. Franciszka 1695
Konopka. *
Wojciech 70
Konwicki h. KOWNIA z odmianą.
Tadeusz Szymon, syn Izydora 1638
Gracyan Władysław, s. tegoż 1659
Franciszek (Xawery), s. tegoż 1660
Stanisław (Kostka), s. tegoż 1661
Korejwa h. DĘBNO.
Alexander Maciéj Bonifacy, syn Macieja 1662
Kosiński h. ROGALA.
Józef, syn Antoniego 1696
Koskowski h. JUNOSZA.
Fortunat Józef, syn Sebastyana 1624
Kossakowski. *
Alexander Marceli, syn Józefa 71
Kossakowski h. ŚLEPOWRON.
Antoni, syn Stanisława 1663
Mateusz, s. tegoż 1664
Jan, s. Walentego 1665
Wincenty, s. tegoż 1666
Franciszek (Xawery) Teofil, s. Jana 1667
Kotowicz h. KORCZAK.
Ludwik, syn Jana Kazimierza 1704
Kotowski h. TRZASKA.
Marcin, syn Stanisława 1705
Kovachich.
Alexander Konstanty Jan (Ewangelista) Paulin Józef Cypryan, syn Józefa1668
Kowalewski h. ŁADA.
Tomasz, syn Szymona 1697
Kowalski h. KORAB’.
Józef Michał, syn Kazimierza 10 Ces.
Kozłowski h. JASTRZĘBIEC.
Fiolenty Maciej, syn Walentego 1669
Adryan Jan Maryan, s. Stanisława 1698
Stanisław Szymon Jan, s. t. 1699
Jan (z Matty) Walenty, s. tegoż 1670
Kraków h. BOŃCZA.
Ludwik Job, syn Karola Edwarda 1639
Krasnodębski h. POBÓG.
Walenty, syn Franciszka 1670
Stefan, s. tegoż 1671
Krassowski h. ŚLEPOWRON.
Augustyn Józef, syn Jana 11 Ces.
Krasuski h. NOWINA.
Antoni, syn Adama 1672
Kręcki h. KRĘCKI.
Wincenty (Ferraryusz) Marek Tadeusz, syn Józefa 1640
Kropiwnicki h. SAS.
Albin, syn Stanisława1679
Kruszewski h. HABDANK.
Paweł, syn Marcina 1677
Krzywoszewski h. OSSORYA.
Bolesław Józef, syn Dominika 1641
Xawery Jakób, s. Władysława Franciszka 1642
Kuczyński h. ŚLEPOWRON.
Władysław, syn Kacpra 1643
Kulczycki Śmietanka Ruczka h. SAS.
Donard, syn Jana 1701
Edward Franciszek Maxymilian, s. tegoż 1702
Kulesza h. JASTRZĘBIEC.
Michał, syn Dominika 1644
Józef, s. Wojciecha 1673
Henryka Karolina Wiktorya, córka tegoż 1674
Paulina Klara, c. tegoż 1675
Kunat h. TOPÓR.
Teofil Felicyan Piotr Bonawentura, syn Karola 1676
Kurzyna h. PIELESZ.
Walenty, syn Wojciecha 1645
Paweł, s. Stanisława 1678
Kwiatkowski.
Alexander Wiktor, syn Franciszka 1703

L.

Lamparski h. DOŁĘGA.
Hipolit August, syn Jana 321
Lenk z Ryzenbergu h. POTĘGA.
Maxymilian Jan, syn Jana 322
Lenkiewicz h. KOTWICZ.
Michał Jan, syn Teodora 323
Lesiński h. JASTRZĘBIEC.
Ludwik Roman, syn Ignacego 312
Leśniewski h. GRYF.
Józef, syn Antoniego 324
Mateusz Franciszek, s. tegoż 325
Seweryn, s. tegoż 326
Leszczyński h. BELINA.
Jan, syn Franciszka 313
Lewandowski h. DOŁĘGA.
Antoni Ignacy, syn Michała 314
Lingenau h. LINGENAU.
Stanisław Józef Jan Seweryn Tomasz, syn Stanisława 317
Lipiński h. RAWICZ.
Napoleon Jan Konstanty, syn Józefa 315
Lipka h. NAŁĘCZ.
Ignacy Błażej, syn Wojciecha 316
Lipowski h. CIOŁEK.
Adam, syn Ludwika 318
Hipolit Kassyan, s. tegoż 319
Lipski h. GRABIE.
Adryan, syn Marcina 311
Litwiński h. JELITA.
Konstanty Felix Marceli, s. Jakóba 320
Lutostański h. ŚLEPOWRON.
Ignacy, syn Baltazara 327
Franciszek, s. Jana 328

Ł.

Łaguna h. GRZYMAŁA.
Władysław Adam, syn Juliana Ignacego 314
Łapiński h. LUBICZ.
Stanisław, syn Bonawentury 312

 

Łaski h. KORAB’.
Stanisław Antoni, syn Stanisława 307
Łaźniewski h. PRAWDZIC.

Władysław Edward, syn Kazimierza 313
Łochowski h. BELINA.
Ludwik Szczepan, syn Józefa 308
Łopacki h. LUBICZ.
Dyonizy, syn Kazimiérza 306
Łopieński h. LUBICZ.
Franciszek, syn Jana 309
Łosiewski h. NIECZUJA.
Kazimierz Leopold, syn Michała 304
Łoszewski h. LUBICZ.
Grzegorz, syn Antoniego 305
Łupiński h. ŚLEPOWRON.
Józef Piotr, syn Juliana 310
Konstanty Stanisław, s. tegoż 311

M.

Majewski h. ŁABĘDŹ.
Józef, syn Franciszka 1002
Makowski h. OGOŃCZYK.
Józef, syn Józefa 1003
Malcz. *
Wilhelm 61
Malinowski h. ŚLEPOWRON.
Władysław, syn Ignacego 987
Wiktor Konstanty, s. Teodora 989
Maliszewski h. GODZIEMBA.
Piotr, syn Józefa 990
Mianowski h. PRZEROWA.
Roch Andrzej, syn Franciszka 991
Micewicz h. JELITA.
Władysław Bronisław, syn Ludwika Marcelego 1009
Michalski h. KORCZAK.
Franciszek Michał, syn Łukasza 948

Michałowski. *
Jan 60
Michniewicz h. LIS.
Władysław Ignacy Franciszek, syn Mikołaja Tomasza 1004
Mierzejewski h. LUBICZ.
Dyonizy, syn Jana (Nepomucena) 985
Edmund Józef, s. Andrzeja 986
Mierzejewski h. SZELIGA.
Tadeusz, syn Łukasza1005
Milewski h. ŚLEPOWRON.
Franciszek Kajetan, syn Adama 1006
Mioduszewski h. OSTOJA.
Franciszek Nikodem, syn Cypryna 1007
Mocarski h. PRUS 1.
Ludwik Tadeusz Ignacy, syn Szymona 988
Moczulski h. GOZDAWA.
Felix, syn Franciszka 993
Zofia Agata, córka tegoż 994
Seweryn, s. tegoż 995
Alexander Marek, s. tegoż 996
Bronisława Ludwika, c. tegoż 997
Józef (Kalasanty), s. tegoż 998
Wanda, c. tegoż 999
Morawski.
Jan Rafał, syn Aloizego 991
Morawski h. DĄBROWA.
Antoni, syn Jana 1000
Moszyński h. NAŁĘCZ.
Jan Paweł, syn Walentego 3 Ces.
Mroczkowski h. PRUS 3.
Franciszek, syn Bartłomieja 1008
Mroczkowski. *
Teodor Józef, syn Jana 62
Mścichowski h. PRUS 1.
Józef Łukasz, syn Leona 1001
Munkiewicz. *
Leopold 59


N.

 

Niedziński h. PRUS 1.
Ksiądz Wawrzyniec Kajetan, syn Macieja 268
Niemira h. JASTRZĘBIEC.
Antoni, syn Ignacego 269
Niemojewski albo Niemojowski Wierusz z Niemojewa h. WIERUSZOWA.
Józef Stanisław Maryan Stefan, syn Edwarda 271
Nienałtowski h. NAŁĘCZ.
Wincenty, syn Piotra 270


O.


Obrębski h. CHOLEWA.
Konstanty Albert, syn Bernarda 380
Obuchowicz h. OBUCHOWICZ.
Napoleon Andrzéj, syn Jana 370
Olkowicz. *
Piotr 22
Olszański h. JASTRZĘBIEC.
Wilhelm Leon Tytus, syn Tomasza 375
Olszewski h. ŚLEPOWRON.
Bartłomiéj Bernard, syn Ignacego 381
Omęta h. NIESOBIA.
Paweł Antoni, syn Tadeusza 371
Opitz h. BOBERFELD.
Teodor Antoni Ferdynand, syn Teodora Samuela 376
Jan Salomon, s. tegoż 377
Wilhelm August, s. tegoż 378
Ossowski h. HABDANK.
Telesfor, syn Pawła 372
Ostrowski h. RAWICZ.
Jan, syn Piotra373
Ostrowski h. STARŻA.
Kazimierz Konrad, syn Felixa 379
Ożarowski h. RAWICZ.
Stanisław, syn Grzegorza 374


P.


Paderewski h. JELITA.
Zdzisław Franciszek, syn Antoniego 834
Alexander Onufry, s. Józefa 837
Jacek Onufry, s. tegoż 838
Papiewski h. GRYF.
Florentyna Emilia, zamężna Zabłocka, córka Izydora 858 Z.
Paszkowicz h. GROTY.
Edward Manswet Cypryan, syn Apolinarego Tytusa Michała 856
Pawełecki.
Julian Kazimierz, syn Wincentego Filipa 845
Powłowski h. JASTRZĘBIEC.
Xawery Piotr Marya, syn Adama 858
Pawłowski h. KORWIN.
Michał Gabryel, syn Michała827
Felix Dydak, s. tegoż 828
Penza h. KORAB’.
Bartłomiej, syn Józefa 825
Ignacy, s. tegoż 826
Perkowski h. PERETYATKOWICZ.
Michał Leon, syn Klemensa 867
Perzanowski h. LARYSSA.
Roch, syn Kazimierza 829
Walenty, s. tegoż 846
Pęski h. RAMULT.
Józef, syn Cypryana 839
Paweł, s. tegoż 830
Franciszek, s. tegoż 831
Piętka h. POMIAN.
Hipolit Felix, syn Ludwika Andrzeja836
Piński h. LUBICZ.
Stanisław Marceli, syn Franciszka 835
Piotrowski h. JUNOSZA.
Jan Kleofas, syn Tomasza 847
Wojciech Wacław, s. tegoż 5 Ces.
Płoński h. PRUS 1.
Kacper, syn Mateusza 4 Ces.
Józef, s. Piotra859
Pniewski h. ROLA.
Stefan, syn Felixa 848
Pogorzelski h. KRZYWDA.
Wojciech, syn Pawła 849
Polkowski h. JASTRZĘBIEC.
Andrzéj, syn Wojciecha 832
Franciszek, s. Piotra 850
Paweł, s. tegoż 860
Pomianowski h. ŚLEPOWRON.
Jan Wojciech Adam Antoni, syn Józefa 861
Popielewski h. MANTEUFEL.
Franciszek, syn Andrzeja 851
Popławski z Popław Rudy h. JASTRZĘBIEC.
Piotr Szymon Józef, syn Franciszka 840
Poradowski h. SAS.
Ignacy Mateusz, syn Stanisława 862
Michał, s. tegoż 863
Alexander Gabryel Józef, s. teg. 864
Antoni, s. tegoż 865
Porowski h. PORONIA.
Władysław Wiktor, syn Józefa Franciszka 857
Porzycki. *
Stanisław 52
Potkański h. BROCHWICZ.
Witold Jan Teressyan, syn Antoniego 844
Potocki h. SZELIGA.
Józef Henryk, syn Maryana 833
Pruszkowski h. ODROWĄŻ.
Tomasz, syn Zygmunta 852
Pruszyński h. RAWICZ.
Rajmund Idzi, syn Leona 853
Przewłocki h. PRZESTRZAŁ.
Seweryn, syn Dominika 855
Przezdziecki.
Stanisław, syn Adama 843
Przybysławski h. JASIEŃCZYK.
Józef Henryk, syn Józefa 866
Przyłuski h. LUBICZ.
Stanisław, syn Antoniego 854
Przyłuski h. ŚLEPOWRON.
Kazimierz, syn Bartłomieja 841
Pusch h. PUSCH.
Jan August Jakób, syn Karola Augusta Jana 842


R.


Raczyński h. ŚLEPOWRON.
Karol, syn Antoniego 823
Radwan.
Jan Kazimierz Radomir, syn Antoniego 812
Radziątkowski h. HABDANK.
Mikołaj, syn Macieja 814
Radzikowski h. OGOŃCZYK.
Wiktor, syn Macieja 808
Roch, s. tegoż 809
Julian Józef, s. Ignacego 810
Radziszewski h. RADWAN.
Antoni, syn Marcina 838
Rakowski h. LUBICZ.
Lucyan, syn Leona 805
Rakowski h. TRZYWDAR.
Stanisław, syn Pawła 815
Ramotowski h. DROGOMIR.
Kazimierz Roman, syn Felicyana 824
Rapcewicz h. RAWICZ.
Stanisław, syn Jerzego 6 Ces.
Rembiszewski h. JASTRZĘBIEC.
Franciszek, syn Walentego 816
Kazimierz, s. Mikołaja 5 Ces.
Rogojski h. BROCHWICZ.
Karol Wincenty Ferdynand, syn Jana 825
Ignacy Karol Piotr, s. tegoż 826
Mateusz, s. tegoż 827
Rogowski h. JASTRZĘBIEC.
Jan, syn Dominika 839
Roguski h. OSTOJA.
Elżbieta z Roguskich, wdowa po Alexandrze 828
Maryanna Agata, c. Alexandra 828
Marcyanna Florencya, c. tegoż 828
Maryanna z Zaleskich, wdowa po Józefie 840
Anna Eleonora, córka Józefa 840
Jan Franciszek, s. tegoż 840
Barbara, c. tegoż 840
Roman h. ŚLEPOWRON.
Franciszek, syn Szymona 811
Romanowski h. BOŻA-WOLA.
Leon, syn Antoniego 806
Filip (Nereusz) Tadeusz z Romanowa, s. Józefa 829
Gustaw Henryk z Romanowa, s. Filipa (Nereusza) Tadeusza 837
Teodor z Romanowa, s. Józefa 841
Ropelewski h. SUCHEKOMNATY.
Konstanty Stefan Włodzimierz, syn Franciszka 817
Rostkowski h. DĄBROWA.
Antoni Ignacy, syn Idziego 842
Roszkowski h. OGOŃCZYK.
Teodozyusz Wojciech, syn Macieja 818
Florenty Łukasz Piotr, s. Adama 830
Tomasz Gracyan, s. tegoż 831
Ignacy Piotr, s. Macieja 832
Fabian, s. Piotra 833
Floryan Jan, s. Jana 843
Mikołaj Piotr, s. tegoż 844
Felix Napoleon na Roszkach, s. Michała 845
Rowiński h. BOŻA-WOLA.
Julian Dezyderyusz, s. Ignacego 836
Rowiński h. BOCH.
Lucyan Andrzéj, syn Felixa 819
Maryan Felix, s. tegoż 846
Rożyński h. OGOŃCZYK.
Michał Stanisław Alexy, syn Alexego Bonawentury 820
Piotr Ignacy, s. tegoż 847
Józef Jan (Nepomucen), s. tegoż 848
Rudnicki h. NAŁĘCZ.
Hipolit, syn Marcina 834
Rutkowski h. BOŃCZA.
Antoni, syn Jakóba 821
Rydzewski h. SUCHEKOMNATY.
Józef, syn Romualda 813
Rymkiewicz h. LUBICZ.
Onufry Ignacy, syn Cypryana 849
Rzeczkowski h. BOŻA-WOLA.
Julian, syn Macieja 850
Rzeczkowski h. PRUS 3.
Józef, syn Marcina 822
Rzewuski h. KRZYWDA.
Józef (Kalasanty), syn Ignacego 835


S.


Sawicki h. LUBICZ.
Józef Michał, syn Michała 1604
Jan Antoni, s. Mikołaja 1634
Serkowski h. LUBICZ.
Ignacy Juliusz, syn Ignacego 1635
Siedlewski h. WĄŻ.
Władysław Paweł, syn Teofila 1636
Sienicki h. KRZYWDA.
Piotr, syn Stanisława (Kostka) 1602
Felix, s. tegoż 1614
Sierawski h. SŁOŃ.
Eugeniusz Karol, syn Jana (Kantego) 1630
Sierpiński h. ROGALA.
Józef Antoni, syn Mikołaja 1605
Siewruk h. GOZDAWA.
Bronisław Teofil Wojciech, syn Jakóba 1601
Sikorski h. CIETRZEW.
Jan, syn Wincentego 1639
Sikorski h. KOPASINA.
Władysław Józef, syn Alexandra 1618
Piotr, s. Stanisława 1633
Jan Felix, s. Antoniego Maurycego 1637
Joanna Magdalena, córka tegoż 1638
Sikorski h. KOPASZYNA.
Władysław Józef ** 82
Skibicki h. ROLA.
Franciszek, ** s. Tadeusza 1640 83
Skiwski h. LUBICZ.
Józef Sylwester, syn Jana 1606
Słodowski h. DOŁĘGA.
Ignacy, syn Antoniego 1590
Bernard, s. Franciszka 1641
Władysław, s. tegoż 1642
Skomorowski. *
Jordan Walenty 80
Władysław Jan (Chrzciciel), syn Jordana Walentego 85
Skowroński h. SKOWROŃSKI.
Antoni, syn Karola 1603
Skrutkowski h. JUŃCZYK.
Franciszek, syn Stanisława 1607
Stanisław Tymoteusz, s. Franciszka 1608
Śliwiński h. JUNOSZA.
Hyacynt, syn Bartłomieja 1591
Piotr Alexander, s. Piotra 1621
Jan (Ewangelista) Adam, s. teg. 1622
Śliwowski h. JASIEŃCZYK.
Piotr, syn Stanisława 1643
Słupecki.
Józef, syn Tomasza 1609
Smiarowski h. RAWICZ.
Kazimierz, syn Józefa 1644
Joachim, s. tegoż 1645
Smoleński h. ZAGŁOBA.
Grzegorz, syn Antoniego 1623
Smolski h. JASTRZĘBIEC.
Wincenty (a Paulo), syn Tomasza 1592
Śnieciński h. ŚLEPOWRON.
Stanisław, syn Walentego 1624
Sobocka h. NAŁĘCZ.
Marya Augusta, córka Jana 1597
Sokołowski h. PRAWDZIC.
Józef, syn Jakóba 1646
Kazimierz, s. tegoż 1647
Sonsfeld von WITTENHORST. *
Fryderyk Henryk Wilhelm 81
Stamirowski h. PÓŁKOZIC.
Konstanty August Alexander Felicyan, syn Łukasza 1600
Staniszewski h. POBÓG.
Waleryan Leon, syn Romana 1659
Starnawski h. DĘBNO.
Leon Cyryak, syn Leona 1610
Izasław Piotr Jan, s. tegoż 1611
Radzisław Maryan Jan, s. tegoż 1625
Stawowski h. JELITA.
Ferdynand, syn Józefa 1612
Stefanowicz h. POGOŃ.
Stanisław, syn Wincentego 1626
Straszak. *
Romuald Przemysław, syn Michała 84
Struss h. KORCZAK.
Antoni Łukasz, syn Konstantego 1648
Strzemieczny h. STRZEMIE.
Tomasz Stanisław, syn Mikołaja 1627
Strzeszewski h. POBÓG.
Onufry Antoni, syn Bartłomieja 1617
Stypułkowski h. LUBICZ.
Wincenty, syn Antoniego 1593
Franciszek, s. Kacpra 1628
Stypułkowski h. ROLA.
Ignacy Andrzej, syn Szymona 1613
Marcin, s. Pawła 1649
Sulikowski h. SULIMA.
Wincenty Walenty, syn Józefa 1650
Suski h. NAŁĘCZ.
Wojciech, syn Rocha 1651
Stanisław, s. tegoż 1652
Jan Bartłomiej, s. tegoż 1653
Suszycki.
Alfons, syn Wawrzyńca 1599
Świątecki h. NOWINA.
Felicyan (albo Felix) Jan, syn Józefa1629
Święcki h. ŚLEPOWRON.
Bonifacy, syn Alexandra 1654
Marceli, s. Stefana 1655
Szajewski.
Adam, syn Ignacego 1619
Szajewski h. MOGIŁA.
Antoni Bolesław Wojciech, syn Erazma 1594
Bronisław Stanisław Adolf, s. tegoż 1595
Szaniawski h. JUNOSZA.
Karol Ignacy, syn Franciszka1598
Antoni Stanisław, s. Tomasza 1630
Szczawiński h. PRAWDZIC.
Stanisław Marek Józef, syn Józefa 1632
Szczutowski h. DOŁĘGA.
Xawery Franciszek, syn Ignacego 1596
Szeliski h. SZELIGA.
Mieczysław Józef Leon, syn Leona Wincentego Jana (Nepomucena) 1615
Henryk Józef Piotr, s. tegoż 1616
Szpadkowski h. SZELIGA.
Witosław, syn Józefa 1656
Maurycy Mirosław, s. tegoż 1657
Szweykowski h. TRZASKA.
Michał Bronisław, syn Tomasza 1631
Szymborski h. ŚLEPOWRON.
Marcin, syn Jana 1658
Hipolit, s. Antoniego 12 Ces.


T.


Tański h. NAŁĘCZ.
Grzegorz Józef, syn Jana 428
Targoński h. KOŚCIESZA.
Antoni Ignacy Paulin, syn Paulina 421
Adolf Kazimiérz, s. tegoż 422
Waleryan, s. Sylwestra 434
Tarnowski h. JELITA.
Stanisław, syn Jana 435
Wojciech, s. tegoż 436
Tarnowski h. ROLA.
Szymon, syn Pawła 429
Jan, s. tegoż 430
Toczyski h. HABDANK.
Roman Józef, syn Tomasza 426
Trąmpczyński Otto h. TOPÓR.
Józef Alexander, syn Ignacego 427
Truskolaski h. ŚLEPOWRON.
Franciszek, syn Macieja 424
Truszkowski h. DROGOSŁAW.
Jan, syn Andrzeja 431
Truszkowski h. TRZASKA.
Tomasz, syn Pawła 437
Trzaska h. TRZASKA.
Józef (Kalixt), syn Tomasza 425
Trzeciecki h. GRYF.
Józef Wincenty, syn Pawła 432
Trzetrzewiński h. TĘPA PODKOWA.
Leon Wojciech, syn Antoniego 433
Trzeszczkowski h. ZAGŁOBA.
Ludwik Michał, syn Kazimierza 423
Turzański h. GRZYMAŁA.
Aurelia Maryanna, córka Michała 438
Izmenia Agrypina, c. tegoż 439
Józefa Bronisława, c. tegoż 440
Tyszka h. TRZASKA.
Franciszek Hipolit, syn Antoniego 3 Ces.


U.


Ulejski h. OSTOJA.
Jakób, syn Jana 98
Jan, s. tegoż 99


W.


Waga h. WAGA.
Kazimierz Radosław, syn Felixa Mateusza 814
Waliszewski Skarb h. LESZCZYC.
Mieczysław Marceli Daniel, syn Józefa 815
Ignacy Józef, s. tegoż 816
Józefa Maryanna Ignacya, córka tegoż 817
Waręski h. BECZKA.
Bronisław Józef Seweryn, syn Józefa Błażeja Walentego 788
Heliodor Emilian Ignacy, s. t. 789
Alexander Ludwik Ludomir, s. Józefa 790
Wasilewski h. ROGALA.
Gustaw Leopold Franciszek, syn Franciszka802
Wasilkowski albo Wasielkowski h. KORCZAK.
Konstanty Polikarp, syn Jana 803
Wądołowski h. LUBICZ.
Mateusz, syn Kazimierza 791
Wilhelm, s. Konstantego 818
Wdziękoński h. KORAB’.
Jan Łukasz, syn Józefa 17 Ces.
Weychert h. DOTRZYMA.
Adam Michał Xawery, syn Jana 813
Wielecki h. JUNOSZA.
Błażej, syn Franciszka 821
Wielowiejski h. PÓŁKOZIC.
Kazimierz Jan (Nepomucen), syn Henryka 801
Wierzbicki. *
Benedykt 39
Wierzchleyski z Gaszyna h. BERNSZTEN 2.
Roman Kajetan Walenty, syn Aloizego 820
Winnicki h. SAS.
Stanisław Cypryan Rajmund, s. Ludwika 792
Konstanty Marcin Andrzej, s. t. 793
Władysław Zygmunt Józef, s. t. 794
Wiśniewski h. PRUS 1.
Tomasz Mikołaj, syn Józefa 822
Konstanty Karol Salezyusz, s. t. 823
Felix Abdon Ignacy, s. tegoż 824
Paweł Melchior, s. tegoż 825
Witkowski h. NOWINA.
Paweł, syn Kajetana 795
Kacper, s. tegoż 18 Ces.
Wituski h. GOZDAWA.
Ludwik Stefan Bernard, syn Kazimierza 826
Włostowski h. CIOŁEK.
Leon, syn Marka 827
Piotr, s. tegoż 828
Wnorowski h. KOŚCIESZA.
Piotr, syn Wojciecha 796
Józef Karol, s. Jana 804
Wodziński h. JASTRZĘBIEC.
Roman Antoni, syn Józefa Faustyna 829
Wolski h. GRYF.
Mieczysław Albin, syn Ignacego 797
Ignacy Leopold, s. tegoż 798
Wolski h. LUBICZ.
Antoni Golfryd Joachim, syn Antoniego 810
Andrzéj Piotr, s. tegoż 799
Wolski h. ŁABĘDŹ.
Adam Tomasz, syn Antoniego 805
Antoni Felix, s. tegoż 806
Józef Konstantyn, s. tegoż 807
Franciszek (Xawery), s. tegoż 808
Nepomucen, s. tegoż 809
Wołowski z Wołowy h. PRUS 2.
Jan Józef, syn Walentego Piotra Mikołaja 834
Woyczyński h. HABDANK.
Felix Tomasz Walenty, syn Tomasza 787
Wróblewski h. KRZYWDA.
Józef Julian, syn Juliana 811
Wroński h. KOŚCIESZA.
Karol Józef Antoni, syn Wincentego 812
Wścieklica h. STRZEMIE.
Alexander Wojciech, syn Stanisława830
Wychowski h. HABDANK.
Dominik, syn Stanisława 15 Ces.
Karol, s. tegoż16 Ces.
Wysocki h. ODROWĄŻ.
Jana Karol, syn Jana 831
Wyszomierski h. PRAWDZIC.
Jan, syn Macieja 800
Wyszyński h. TRZYWDAR.
Chryzolog Mikołaj, syn Antoniego 832
Wożnicki Szreyber h. CIOŁEK.
Antoni, syn Michała 833


Z.


Zabierzowski h. OSTOJA.
Ignacy Wiktor, syn Tomasza 859
Zaborowski h. GRZYMAŁA.
Bartłomiej, syn Stanisława 852
Zakrzewski h. JASTRZĘBIEC.
Seweryn Teodor, syn Józefa 861
Alexander Maciej, s. tegoż 862
Romuald, s. tegoż 863
Stanisław Grzegorz, s. Antoniego 885
Zaleski h. DOŁĘGA.
Piotr, syn Tomasza 888
Zaleski h. JELITA.
Konrad Mikołaj, syn Marcina 864
Jan Szymon, s. Szymona 875
Zaleski h. LUBICZ.
Stanisław, syn Stanisława 886
Jan, s. tegoż 887
Załuska h. KOŚCIESZA.
Franciszek (Borgiasz), syn Antoniego Kalixta 889
Tomasz, s. tegoż 890
Zambrzycki h. KOŚCIESZA.
Klemens Saturnin, syn Wincentego Daniela 873
Zaorski h. LUBICZ.
Antoni Alexy, syn Andrzeja 876
Franciszek Remigiusz Ludwik, s. Wincentego 891
Zarzycki. *
Maxymilian Michał, syn Franciszka 34
Zawadzki h. JUNOSZA.
Jan (Nepomucen) Piotr, syn Piotra 877
Karol Franciszek (Xawery), s. tegoż 878
Józef Krzysztof Leon Antoni, s. tegoż 879
Zawadzki h. ROGALA.
Onufry, syn Jana 865
Kazimierz Erdman, s. Stanisława Marcina 866
Alexander, s. tegoż 867
Tadeusz, s. tegoż 868
Zdanowicz h. ZDANOWICZ.
Stanisław, syn Antoniego Franciszka 882
Antoni Jerzy, s. tegoż 883
Zgleczewski h. ROLA.
Ignacy Antoni, syn Felixa 850
Zglenicki h. PRUS 2.
Wojciech, syn Macieja 870
Zieliński h. GRZYMAŁA.
Leopold, syn Bartłomieja 854
Zimnoch h. BOŃCZA.
Alexander Hipolit, syn Hipolita 851
Zygler h. ZAGŁOBA.
Karol Edward, syn Jakóba Wilhelma855


Ż.


Żabicki z Żabic h. NAŁĘCZ.
Ignacy Andrzej, syn Pawła 849
Żaboklicki h. KOLUMNA.
Stanisław Izydor, syn Michała 853
Żabowski.
Jakób, syn Antoniego 860
Józef Szczepan, s. tegoż 874
Żbikowski.
Hipolit Wincenty, syn tegoż 869
Żdżarski h. GOZDAWA.
Stanisław Kajetan Gerwazy, syn Augustyna 872
Żebrowski h. JASIEŃCZYK.
Paweł, syn Piotra 856
Piotr Paweł Stanisław, s. Mateusza 657
Leon, s. Jana 880
Damazy Jan Tomasz, s. Felixa 882
Żmijewski.
Ignacy, syn Józefa 871
Żurkowski h. OSTROGA.
Leon Wojciech, syn Macieja 881


 UZUPEŁNIENIE CZĘŚĆ II

W roku 1851 wydanym był Spis Szlachty Królestwa Polskiego, z krótką informacyą o dowodach
szlachectwa i Dodatkiem I-szym wykazującym osoby, którym po koniec 1850 roku
szlachectwo dziedziczne przyznanem zostało.
Obecnie w dalszym ciągu ogłasza się
Dodatek II, obejmujący osoby, które mają sobie
przyznanem szlachectwo dziedziczne, w ciągu czasu od początku roku 1851, aż po koniec
1853 roku.OBJAŚNIENIE SKRÓCEŃ, W WYKAZIE SZLACHTY UŻYTYCH.
Xżę lub Kżę znaczy Książę
Hr. „ Hrabia, Hrabina albo Hrabianka
Ks. lub Kdz „ Ksiądz
s. t. albo c. t. „ syn albo córka tegoż, co i poprzednio wymieniona osoba
h. „ herbu.
 

Powrót do części opisowej strony
 

 

Data pierwszej publikacji: 20.VI.2004

Data ostatniej aktualizacji: 20.X.2014