Fotografie Jana Brunona Bułhaka w Archiwum Wileńskim
 
181. Album, t. 15 św. Piotra i Pawła, fragment /Jan Bułhak. - 1915
Opis | Zdjęcie
182. Album, t. 15 św. Piotra i Pawła, fragment /Jan Bułhak. - 1915
Opis | Zdjęcie
183. Album, t. 15 św. Piotra i Pawła, fragment /Jan Bułhak. - 1915
Opis | Zdjęcie
184. Album, t. 15 św. Piotra i Pawła, fragment /Jan Bułhak. - 1915
Opis | Zdjęcie
185. Album, t. 15 św. Piotra i Pawła, fragment /Jan Bułhak. - 1915
Opis | Zdjęcie
186. Album, t. 15 św. Piotra i Pawła, fragment /Jan Bułhak. - 1915
Opis | Zdjęcie
187. Album, t. 15 św. Piotra i Pawła, fragment /Jan Bułhak. - 1915
Opis | Zdjęcie
188. Album, t. 1 dziedziniec alumnatu /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
189. Album, t. 1 dziedziniec alumnatu /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
190. Album, t. 1 Ostra Brama, fragment /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
191. Album, t. 1 Ostra Brama, fragment /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
192. Album, t. 1 Dominikańska /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
193. Album, t. 1 Dominikańska, fragment /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
194. Album, t. 1 Dominikańska, fragment /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
195. Album, t. 1 Dominikańska, fragment /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
196. Album, t. 1 Dominikańska, fragment frontonu /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
197. Album, t. 1 Dominikańska, fragment /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
198. Album, t. 1 Dominikańska, fragment /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
199. Album, t. 1 Dominikańska, fragment /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
200. Album, t. 1 Dominikańska, fragment /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
201. Album, t. 1 kościół św. Marii Dziewicy (Franciszkanów) /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
202. Album, t. 1 św. Marii Dziewicy (Franciszkanów) /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
203. Album, t. 1 św. Marii Dziewicy (Franciszkanów) /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
204. Album, t. 1 św. Marii Dziewicy (Franciszkanów) fragment fasady /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
205. Album, t. 1 św. Marii Dziewicy (Franciszkanów), kaplica /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
206. Album, t. 1 św. Marii Dziewicy (Franciszkanów) /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
207. Album, t. 1 św. Marii Dziewicy (Franciszkanów), portal /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
208. Album, t. 1 św. Marii Dziewicy (Franciszkanów), fasada /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
209. Album, t. 1 św. Jana, fragment /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
210. Album, t. 1 św. Jana, dzwonnica /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
211. Album, t. 1 uliczki Wilna /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
212. Album, t. 1 uliczki Wilna, brama /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
213. Album, t. 1 uliczki Wilna /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
214. Album, t. 1 uniwersytet, obserwatorium astronomiczne, fragment /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
215. Album, t. 1 uniwersytet, dziedziniec /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
216. Album, t. 1 uniwersytet, dziedziniec, fragment /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
217. Album, t. 1 uniwersytet, dziedziniec, fragment /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
218. Album, t. 2 alumnat, fragment /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
219. Album, t. 2 alumnat, fragment /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
220. Album, t. 2 arkada, Wielka /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
221. Album, t. 2 Dominikańska /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
222. Album, t. 2 Dominikańska /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
223. Album, t. 2 Dominikańska /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
224. Album, t. 2 Jerzewo /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
225. Album, t. 2 kapituła przy Wielkiej /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
226. Album, t. 2 kapituła przy Wielkiej /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
227. Album, t. 2 kapituła przy Wielkiej, fragment /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
228. Album, t. 2 kapituła przy Wielkiej, fragment /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
229. Album, t. 2 Litewska /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
230. Album, t. 2 Mostowa /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
231. Album, t. 2 Mostowa /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
232. Album, t. 2 Mostowa, fragment /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
233. Album, t. 2 Mostowa, fragment /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
234. Album, t. 2 Mikołaja /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
235. Album, t. 2 wrota Sapiehy /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
236. Album, t. 2 Wielka /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
237. Album, t. 2 Suworowa /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
238. Album, t. 2 św. Ducha, podcienie /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
239. Album, t. 2 św. Ducha /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
240. Album, t. 2 św. Ducha, portal /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
241. Album, t. 2 św. Ducha, portal /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
242. Album, t. 2 św. Ignacego /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
243. Album, t. 2 św. Jana, fronton, fragment /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
244. Album, t. 2 Bonifratrów /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
245. Album, t. 2 Bonifratrów /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
246. Album, t. 2 Mostowa /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
247. Album, t. 2 Wizytek, brama /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
248. Album, t. 3 zamek, fragment baszty /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
249. Album, t. 3 zamek, fragment /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
250. Album, t. 3 Bernardyńska /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
251. Album, t. 3 Bernardyńska /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
252. Album, t. 3 Bernardyńska, fragment /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
253. Album, t. 3 Bernardyńska, brama /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
254. Album, t. 3 ratusz, kolumnada /Jan Bułhak. - 1912

Opis | Zdjęcie
255. Album, t. 3 Katedra, figury /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
256. Album, t. 3 Franciszkańska /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
257. Album, t. 3 Wielka /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
258. Album, t. 3 Wielka /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
259. Album, t. 3 Wielka /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
260. Album, t. 3 Wielka, fragment /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
261. Album, t. 3 Wielka, detele /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
262. Album, t. 3 Wielka, detale /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
263. Album, t. 3Wielka, fragment /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
264. Album, t. 3 widok na Wielką /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
265. Album, t. 3 Policyjna, fasada /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
266. Album, t. 3 Policyjna, fasada /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
267. Album, t. 3 Rūdnicka /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
268. Album, t. 3 Rūdnicka /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
269. Album, t. 3 Rūdnicka, fragment /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
270. Album, t. 3 Rūdnicka, fragment /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
271. Album, t. 3 św. Ducha, fragment /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
272. Album, t. 3 świętych Anny, Franciszka, Jana i Bernardynów /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
273. Album, t. 4 fragment murów zamkowych /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
274. Album, t. 4 fragment murów zamkowych /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
275. Album, t. 4 fragment murów zamkowych /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
276. Album, t. 4 fragment murów zamkowych /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
277. Album, t. 4 fragment murów zamkowych /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
278. Album, t. 4 fragment murów zamkowych /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
279. Album, t. 4 komnata na zamku, fragment /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
280. Album, t. 4 wnętrze zamkowe /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
281. Album, t. 4 Wieża na zamkowej górze /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
282. Album, t. 4 Bazyliów /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
283. Album, t. 4 Ratusz /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
284. Album, t. 4 Ratusz /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
285. Album, t. 4 Ratusz /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
286. Album, t. 4 Ratusz, fragment /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
287. Album, t. 4 Ratusz, fragment /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
288. Album, t. 4 Ewangelików reformowanych /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
289. Album, t. 4 zaułek przy Żydowskiej /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
290. Album, t. 4 Żydowska, fragment /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
291. Album, t. 4 ydowska, fragment /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
292. Album, t. 4 Siemionowska /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
293. Album, t. 4 Żandarmska, fragment fasady /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
294. Album, t. 4 Katedra, fasad /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
295. Album, t. 4 Wielka, fasada /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
296. Album, t. 4 Pokrowska /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
297. Album, t. 4 Ratusz i św. Kazimierza /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
298. Album, t. 4 św. Katarzyny, fragment fasady /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
299. Album, t. 4 dom przy Żandarmskiej /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
300. Album, t. 4 Schody, przy Wielkiej, fragment /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
301. Album, t. 4 Schody, przy Wielkiej, fragment /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
302. Album, t. 5 Skopówka /Jan Bułhak. - 1913
Opis | Zdjęcie
303. Album, t. 5 Niemiecka, detal architektoniczny /Jan Bułhak. - 1913
Opis | Zdjęcie
304. Album, t. 5 Niemiecka, detal architektoniczny /Jan Bułhak. - 1913
Opis | Zdjęcie
305. Album, t. 5 Niemiecka, detal architektoniczny /Jan Bułhak. - 1913
Opis | Zdjęcie
306. Album, t. 5 Niemiecka, detal architektoniczny /Jan Bułhak. - 1913
Opis | Zdjęcie
307. Album, t. 5 Niemiecka, detal architektoniczny, okno /Jan Bułhak. - 1913
Opis | Zdjęcie
308. Album, t. 5 Skopówka, fragment /Jan Bułhak. - 1913
Opis | Zdjęcie
309. Album, t. 5 Skopówka, fragment /Jan Bułhak. - 1913
Opis | Zdjęcie
310. Album, t. 5 Skopówka, fragment /Jan Bułhak. - 1913
Opis | Zdjęcie
311. Album, t. 5 Skopówka, fragment /Jan Bułhak. - 1913
Opis | Zdjęcie
312. Album, t. 5 Skopówka, fragment /Jan Bułhak. - 1913
Opis | Zdjęcie
313. Album, t. 5 Skopówka, fragment /Jan Bułhak. - 1913
Opis | Zdjęcie
314. Album, t. 5 Bogusławska /Jan Bułhak. - 1913
Opis | Zdjęcie
315. Album, t. 5 Bogusławska, fragment /Jan Bułhak. - 1913
Opis | Zdjęcie
316. Album, t. 5 Bogusławska, fragment /Jan Bułhak. - 1913
Opis | Zdjęcie
317. Album, t. 5 Bogusławska, fragment /Jan Bułhak. - 1913
Opis | Zdjęcie
318. Album, t. 5 Bogusławska, fragment /Jan Bułhak. - 1913
Opis | Zdjęcie
319. Album, t. 5 Bogusławska, fragment /Jan Bułhak. - 1913
Opis | Zdjęcie
320. Album, t. 5 Bogusławska, fragment /Jan Bułhak. - 1913
Opis | Zdjęcie
321. Album, t. 5 Bogusławska, fragment /Jan Bułhak. - 1913
Opis | Zdjęcie
322. Album, t. 5 św. Franciszka, fragment /Jan Bułhak. - 1913
Opis | Zdjęcie
323. Album, t. 5 św. Franciszka i Bernarda, fragment /Jan Bułhak. - 1913
Opis | Zdjęcie
324. Album, t. 5 św. Franciszka i Bernarda, fragment /Jan Bułhak. - 1913
Opis | Zdjęcie
325. Album, t. 5 Šv. św. Franciszka i Bernarda, fragment fasady /Jan Bułhak. - 1913
Opis | Zdjęcie
326. Album, t. 5 Uniwersytet Wileński /Jan Bułhak. - 1913
Opis | Zdjęcie
327. Album, t. 5 Uniwersytet Wileński, fragment /Jan Bułhak. - 1913
Opis | Zdjęcie
328. Album, t. 5 Uniwersytet Wileński, fragment /Jan Bułhak. - 1913
Opis | Zdjęcie
329. Album, t. 5 Uniwersytet Wileński, fragment /Jan Bułhak. - 1913
Opis | Zdjęcie
330. Album, t. 5 Uniwersytet Wileński, fragment /Jan Bułhak. - 1913
Opis | Zdjęcie
331. Album, t. 6 pałac gubernatorski /Jan Bułhak. - 1913
Opis | Zdjęcie
332. Album, t. 6 pałac gubernatorski /Jan Bułhak. - 1913
Opis | Zdjęcie
333. Album, t. 6 pałac gubernatorski, fragment /Jan Bułhak. - 1913
Opis | Zdjęcie
334. Album, t. 6 pałac gubernatorski, fragment /Jan Bułhak. - 1913
Opis | Zdjęcie
335. Album, t. 6 pałac gubernatorski, fragment /Jan Bułhak. - 1913
Opis | Zdjęcie
336. Album, t. 6 pałac gubernatorski, fragment /Jan Bułhak. - 1913
Opis | Zdjęcie
337. Album, t. 6 pałac gubernatorski, fragment /Jan Bułhak. - 1913
Opis | Zdjęcie
338. Album, t. 6 pałac gubernatorski, fragment kolumnady /Jan Bułhak. - 1913
Opis | Zdjęcie
339. Album, t. 6 pałac gubernatorski, fragment ogrodzenia /Jan Bułhak. - 1913
Opis | Zdjęcie
340. Album, t. 6 pałac gubernatorski, fragment /Jan Bułhak. - 1913
Opis | Zdjęcie
341. Album, t. 6 podcienie przy Żydowskiej /Jan Bułhak. - 1913
Opis | Zdjęcie
342. Album, t. 6 Żydowska, fragment /Jan Bułhak. - 1913
Opis | Zdjęcie
343. Album, t. 6 fasada domu przy Zawlnej /Jan Bułhak. - 1913
Opis | Zdjęcie
344. Album, t. 6 Zawalna, fragment /Jan Bułhak. - 1913
Opis | Zdjęcie
345. Album, t. 6 Zawalna, portal /Jan Bułhak. - 1913
Opis | Zdjęcie
346. Album, t. 6 Zawalna, brama /Jan Bułhak. - 1913
Opis | Zdjęcie
347. Album, t. 6 św. Ducha /Jan Bułhak. - 1913
Opis | Zdjęcie
348. Album, t. 6 św. Ducha /Jan Bułhak. - 1913
Opis | Zdjęcie
349. Album, t. 6 św. Jerzego /Jan Bułhak. - 1913
Opis | Zdjęcie
350. Album, t. 6 św. Jerzego, dzwonnica /Jan Bułhak. - 1913
Opis | Zdjęcie
351. Album, t. 6 św. Mikołaja, dzwonnica /Jan Bułhak. - 1913
Opis | Zdjęcie
352. Album, t. 6 św. Mikołaja /Jan Bułhak. - 1913
Opis | Zdjęcie
353. Album, t. 6 św. Mikołaja /Jan Bułhak. - 1913
Opis | Zdjęcie
354. Album, t. 6 św. Anny, fragment /Jan Bułhak. - 1913
Opis | Zdjęcie
355. Album, t. 6 św. Piotra i Pawła /Jan Bułhak. - 1913
Opis | Zdjęcie
356. Album, t. 6 św. Piotra i Pawła, fragment /Jan Bułhak. - 1913
Opis | Zdjęcie
357. Album, t. 6 św. Piotra i Pawła, portal /Jan Bułhak. - 1913
Opis | Zdjęcie
358. Album, t. 6 katedra /Jan Bułhak. - 1913
Opis | Zdjęcie
359. Album, t. 7 Benedyktyńska, fragment /Jan Bułhak. - 1913
Opis | Zdjęcie
360. Album, t. 7 Benedyktyńska, portal /Jan Bułhak. - 1913
Opis | Zdjęcie

Fotografie Jana Brunona Bułhaka w Archiwum Wileńskim cz. I, III
Biblioteka Kresowa