Fotografie Jana Brunona Bułhaka w Archiwum Wileńskim
 
361. Album, t. 7 Benedyktyńska, fragment portalu /Jan Bułhak. - 1913
Opis | Zdjęcie
362. Album, t. 7 Benedyktyńska, wrota /Jan Bułhak. - 1913
Opis | Zdjęcie
363. Album, t. 7 św. Piotra i Pawła, galeria /Jan Bułhak. - 1913
Opis | Zdjęcie
364. Album, t. 7 św. Piotra i Pawła /Jan Bułhak. - 1913
Opis | Zdjęcie
365. Album, t. 7 św. Piotra i Pawła /Jan Bułhak. - 1913
Opis | Zdjęcie
366. Album, t. 7 Kapliczka przy św. Piotra i Pawła /Jan Bułhak. - 1913
Opis | Zdjęcie
367. Album, t. 7 Kapliczka przy św. Piotra i Pawła /Jan Bułhak. - 1913
Opis | Zdjęcie
368. Album, t. 7 przy Benedyktyńskiej /Jan Bułhak. - 1913
Opis | Zdjęcie
369. Album, t. 7 św. Katarzyny /Jan Bułhak. - 1913
Opis | Zdjęcie
370. Album, t. 7 św. Katarzyny, kaplica /Jan Bułhak. - 1913
Opis | Zdjęcie
371. Album, t. 7 św. Katarzyny, kaplica /Jan Bułhak. - 1913
Opis | Zdjęcie
372. Album, t. 7 św. Katarzyny, portal /Jan Bułhak. - 1913
Opis | Zdjęcie
373. Album, t. 7 św. Katarzyny, portal, fragment /Jan Bułhak. - 1913
Opis | Zdjęcie
374. Album, t. 7 św. Piotra i Pawła, dekoracja /Jan Bułhak. - 1913
Opis | Zdjęcie
375. Album, t. 7 św. Piotra i Pawła, dekoracja /Jan Bułhak. - 1913
Opis | Zdjęcie
376. Album, t. 7 św. Piotra i Pawła, dekoracja /Jan Bułhak. - 1913
Opis | Zdjęcie
377. Album, t. 7 św. Piotra i Pawła, dekoracja /Jan Bułhak. - 1913
Opis | Zdjęcie
378. Album, t. 7 św. Piotra i Pawła, dekoracja /Jan Bułhak. - 1913
Opis | Zdjęcie
379. Album, t. 7 św. Piotra i Pawła /Jan Bułhak. - 1913
Opis | Zdjęcie
380. Album, t. 7 św. Piotra i Pawła, fragment /Jan Bułhak. - 1913
Opis | Zdjęcie
381. Album, t. 7 Niemiecka, fragment /Jan Bułhak. - 1913
Opis | Zdjęcie
382. Album, t. 7 Niemiecka, fragment /Jan Bułhak. - 1913
Opis | Zdjęcie
383. Album, t. 7 Niemiecka, fragment /Jan Bułhak. - 1913
Opis | Zdjęcie
384. Album, t. 7 Niemiecka, fragment /Jan Bułhak. - 1913
Opis | Zdjęcie
385. Album, t. 7 Niemiecka, fragment okno /Jan Bułhak. - 1913
Opis | Zdjęcie
386. Album, t. 7 Niemiecka, fragment, okno /Jan Bułhak. - 1913
Opis | Zdjęcie
387. Album, t. 7 Niemiecka, fragment /Jan Bułhak. - 1913
Opis | Zdjęcie
388. Album, t. 7 Niemiecka, fragment /Jan Bułhak. - 1913
Opis | Zdjęcie
389. Album, t. 8 wzgórze zamkowe, prace restauracyjne /Jan Bułhak. - 1914
Opis | Zdjęcie
390. Album, t. 8 wzgórze zamkowe, prace restauracyjne /Jan Bułhak. - 1914
Opis | Zdjęcie
391. Album, t. 8 wzgórze zamkowe, prace restauracyjne /Jan Bułhak. - 1914
Opis | Zdjęcie
392. Album, t. 8 wzgórze zamkowe, prace restauracyjne /Jan Bułhak. - 1914
Opis | Zdjęcie
393. Album, t. 8 Sawicz /Jan Bułhak. - 1914
Opis | Zdjęcie
394. Album, t. 8 , nagrobek Leona Sapiehy w kościele św. Mikołaja /Jan Bułhak. - 1914
Opis | Zdjęcie
395. Album, t. 8 nagrobek Leona Sapiehy w kościele św. Mikołaja /Jan Bułhak. - 1914
Opis | Zdjęcie
396. Album, t. 8 nagrobek Leona Sapiehy w kościele św. Mikołaja /Jan Bułhak. - 1914
Opis | Zdjęcie
397. Album, t. 8 Zarzecze /Jan Bułhak. - 1914
Opis | Zdjęcie
398. Album, t. 8 Wielka, fragment z oknem /Jan Bułhak. - 1914
Opis | Zdjęcie
399. Album, t. 8 Wielka, fragment z oknami /Jan Bułhak. - 1914
Opis | Zdjęcie
400. Album, t. 8 Wielka, fragment z oknem /Jan Bułhak. - 1914
Opis | Zdjęcie
401. Album, t. 8 Wielka, fragment z oknem i bramą /Jan Bułhak. - 1914
Opis | Zdjęcie
402. Album, t. 8 Zawalna /Jan Bułhak. - 1914
Opis | Zdjęcie
403. Album, t. 8 panorama Starego Miasta, widok na św. Jana /Jan Bułhak. - 1914
Opis | Zdjęcie
404. Album, t. 8 Skopówka /Jan Bułhak. - 1914
Opis | Zdjęcie
405. Album, t. 8 Suworowa /Jan Bułhak. - 1914
Opis | Zdjęcie
406. Album, t. 8 św. Serca Jezusowego /Jan Bułhak. - 1914
Opis | Zdjęcie
407. Album, t. 8 św. Serca Jezusowego, kopuła /Jan Bułhak. - 1914
Opis | Zdjęcie
408. Album, t. 8 kościół Augustynów /Jan Bułhak. - 1914
Opis | Zdjęcie
409. Album, t. 8 św. Dziewicy Marii Pocieszycielki. - 1914
Opis | Zdjęcie
410. Album, t. 8 św. Ducha, dzwonnica /Jan Bułhak. - 1914
Opis | Zdjęcie
411. Album, t. 8 św. Ducha /Jan Bułhak. - 1914
Opis | Zdjęcie
412. Album, t. 8 św. Ducha brama /Jan Bułhak. - 1914
Opis | Zdjęcie
413. Album, t. 8 św. Trójcy /Jan Bułhak. - 1914
Opis | Zdjęcie
414. Album, t. 8 św. Trójcy /Jan Bułhak. - 1914
Opis | Zdjęcie
415. Album, t. 8 św. Trójcy /Jan Bułhak. - 1914
Opis | Zdjęcie
416. Album, t. 8 św. Kazimierza, fasada /Jan Bułhak. - 1914

Opis | Zdjęcie
417. Album, t. 8 św. Piotra i Pawła, krypty /Jan Bułhak. - 1914
Opis | Zdjęcie
418. Album, t. 8  św. Mikołaj, pomnik Teodora Sapiehy /Jan Bułhak. - 1914
Opis | Zdjęcie
419. Album, t. 8 ulice Wilna /Jan Bułhak. - 1914
Opis | Zdjęcie
420. Album, t. 8 brama klasztoru Wizytek /Jan Bułhak. - 1914
Opis | Zdjęcie
421. Album, t. 8 brama klasztoru Wizytek /Jan Bułhak. - 1914

Opis | Zdjęcie
422. Album, t. 9 Góra zamkowa, renowacja /Jan Bułhak. - 1914
Opis | Zdjęcie
423. Album, t. 9 Ostrobramska, okno /Jan Bułhak. - 1914
Opis | Zdjęcie
424. Album, t. 9 Ostrobramska, okno /Jan Bułhak. - 1914
Opis | Zdjęcie
425. Album, t. 9 szlachecki skwer /Jan Bułhak. - 1914
Opis | Zdjęcie
426. Album, t. 9 Sawicz, ozdobne drzwi /Jan Bułhak. - 1914
Opis | Zdjęcie
427. Album, t. 9 pałac gubernatorski /Jan Bułhak. - 1914
Opis | Zdjęcie
428. Album, t. 9 na Zamkowej /Jan Bułhak. - 1914
Opis | Zdjęcie
429. Album, t. 9 na Zamkowej, fronton /Jan Bułhak. - 1914
Opis | Zdjęcie
430. Album, t. 9 Zamkowa /Jan Bułhak. - 1914
Opis | Zdjęcie
431. Album, t. 9 Zamkowa, detal /Jan Bułhak. - 1914
Opis | Zdjęcie
432. Album, t. 9 Mikołajewska /Jan Bułhak. - 1914
Opis | Zdjęcie
433. Album, t. 9 Garbarska /Jan Bułhak. - 1914
Opis | Zdjęcie
434. Album, t. 9 Rūdnika /Jan Bułhak. - 1914
Opis | Zdjęcie
435. Album, t. 9 Rūdnika, brama /Jan Bułhak. - 1914
Opis | Zdjęcie
436. Album, t. 9 Siemionowska /Jan Bułhak. - 1914
Opis | Zdjęcie
437. Album, t. 9 Młynowa /Jan Bułhak. - 1914
Opis | Zdjęcie
438. Album, t. 9 św. Marii Dziewicy, cerkiew, fragment /Jan Bułhak. - 1914
Opis | Zdjęcie
439. Album, t. 9 zaułek przy Wielkiej /Jan Bułhak. - 1914
Opis | Zdjęcie
440. Album, t. 9 Szklana, fragment /Jan Bułhak. - 1914
Opis | Zdjęcie
441. Album, t. 9 Szklana, skwer /Jan Bułhak. - 1914
Opis | Zdjęcie
442. Album, t. 9 Szklana, dziedziniec /Jan Bułhak. - 1914
Opis | Zdjęcie
443. Album, t. 9 Szklana, oficyna /Jan Bułhak. - 1914
Opis | Zdjęcie
444. Album, t. 9 św. Marii Dziewicy, fragment /Jan Bułhak. - 1914
Opis | Zdjęcie
445. Album, t. 9 św. Ducha, fragment /Jan Bułhak. - 1914
Opis | Zdjęcie
446. Album, t. 9 św. Ducha, portal /Jan Bułhak. - 1914
Opis | Zdjęcie
447. Album, t. 9 św. Ducha, portal fragment /Jan Bułhak. - 1914
Opis | Zdjęcie
448. Album, t. 9 św. Ducha, portal fragment /Jan Bułhak. - 1914
Opis | Zdjęcie
449. Album, t. 9 dzwonnica przy św. Jerzego /Jan Bułhak. - 1914
Opis | Zdjęcie
450. Album, t. 9 św. Katarzyny, kaplica /Jan Bułhak. - 1914
Opis | Zdjęcie
451. Album, t. 9 Wilno, fronton katedry /Jan Bułhak. - 1914
Opis | Zdjęcie
452. Album, t. 9 Wilno, fronton katedry /Jan Bułhak. - 1914
Opis | Zdjęcie
453. Album, t. 9 Wilno, fragment katedry /Jan Bułhak. - 1914
Opis | Zdjęcie
454. Album, t. 9 Wszystkich Świętych, dzwonnica /Jan Bułhak. - 1914
Opis | Zdjęcie
455. Album, św. Mikołaja, fragment /Jan Bułhak. - 1913
Opis | Zdjęcie
456. Album, t. 6 św. Jerzego, fragment /Jan Bułhak. - 1913
Opis | Zdjęcie
457. Album, t. 3 Wilno, Szklana, fragment /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
458. Album, t. 3 Zamkowa /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
459. Album, t. 3 zaułek przy Szklanej /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie
460. Album, zaułek przy Szklanej t. 3 /Jan Bułhak. - 1912
Opis | Zdjęcie

Fotografie Jana Brunona Bułhaka w Archiwum Wileńskim cz. I, II
Biblioteka Kresowa