SPIS SZLACHTY KRÓLESTWA POLSKIEGO   

Z DODANIEM KRÓTKIEJ INFORMACYI O DOWODACH SZLACHECTWA

WARSZAWA 1851

 

 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł, M, N, O, P, R, S, T, U, W, V, X, Z, Ż


Abłamowicz h. HABDANK.
Ignacy, syn Dominika 25
Abramowicz Skarbek h. HABDANK.
Ignacy Piotr Paweł, syn Jerzego 47
Romuald Bartłomiej Ludwik, s. tegoż 48
Abramowicz h. STRZAŁA.
Ignacy, syn Jana 3
Franciszek Bogoryusz, s. Jana 15
Achmatowicz Murza Bilał h. ACHMAT.
Benedykt, syn Mustafy 9
Dawid Dominik, s. tegoż 13
Zofia z Buczackich, wdowa po Alexandrze 37
Stefan, s. Alexandra 37
Józef, s. tegoż 37
Adamowicz h. LELIWA.
Stanisław (Kostka) Julian, syn Leona 49
Adamowski h. JASTRZĘBIEC.
Alexander, syn Floryana 30
Bonawentura Józef, s. Franciszka 43
Adamski h. JASTRZĘBIEC.
Karol, syn Łukasza 16
Alcyato h. ŁOSIEŃ. *
Paweł, syn Pawła 1
Alexandrowicz hrabia h. ALEXANDROWICZ.
Stanisław Aloizy Tomasz Antoni, syn Stanisława 4
Antoni Tomasz, s. tegoż 5
Alfonce h. SENTOMERSKI. *
Alexander, syn Antoniego 5
d’Aloy h. ZŁOTY ORZEŁ.
Emanuel, syn Jana 31
Amandowicz. *
Marcin6
Andruszkiewicz. *
Józef 3
Andrychiewicz.
Wiktor Ignacy Benedykt, syn Józefa 10
Aniela Józefa, córka tegoż 22
Rozalia z Biedrzyckich, wdowa po Józefie 11
Eleonora ze Zgłobickich, wdowa po Franciszku (Xaw.) 35
Józefa, c. Franciszka (Xawerego) 35
Wincenty (a Paulo), s. tegoż 35
Stanisław, s. tegoż 35
August Piotr, s. tegoż 36
Jan Antoni, s. tegoż 42, 15
August Tadeusz, s. Franciszka 41
Ludwik Bartłomiej Napoleon, s. Józefa 46
Andrychiewicz h. RÓŻA CZERWONA.
Walenty Cypryan Wincenty, syn Franciszka23
Fryderyka Anna z Pawłowskich, wdowa po Wincentym 24
Kazimierz Ferdynand, s. Wincentego 24
Władysław Jakób, s. tegoż 24
Ludwik, s. tegoż 24
Andrzejowski h. PRUS 1.
Antoni Krzysztof, syn Antoniego 45
Ankwicz z Posławic Skarbek h. HABDANK.
Roman Wawrzyniec Ignacy, syn Kajetana 7
Antonowicz h. ANDRAULT DE BUY.
Jan (Ewan.) Adam, syn Mateusza 39
Michał Onufry, s. Pawła 40
Konstanty Michał, s. Jana Adama 50
Antoszewicz. *
Ludwik 2
Antoszewski h. PORAJ.
Adam Andrzéj Stanisław, s. Felixa 1
Roman Hippolit, s. tegoż 2
Antuszewicz h. KRZYWDA.
Piotr Ignacy, syn Ignacego 26
Marcin Makary Kacper, s. Kazimierza 29
Apanowicz h. GOZDAWA.
Cypryan Mateusz, syn Andrzeja 44
Arkuszewski h. JASTRZĘBIEC.
Wincenty, syn Jana (Nepomu.) 19
Józef Maciej, s. tegoż 20
Onufry Prokop Nepomucen, s. tegoż34
Arndt h. PUHACZ.
Paweł Dawid, syn Wilhelma 6
Arnold. *
Jerzy 4
Asman.
Franciszek, syn Jana (Chryzost.) 12
Antoni Franciszek Ignacy, s. Franciszka 17
Augustowski h. PRUS 3.
Jan (Nepomucen), syn Marcina 14
Wacław Michał, s. Jana 33
Axamitowski z Axamit h. GRYFF.
August Anioł Hippolit, syn Wincentego 18
Konstanty Błażej Ignacy, s. Józefa 32
Azulewicz h. AZULEWICZ.
Abraham, syn Jakóba 27
Mustafa, s. tegoż 28

OBJAŚNIENIE SKRÓCEŃ, W WYKAZIE SZLACHTY UŻYTYCH.
Xżę lub Kżę znaczy Książę
Hr. „ Hrabia, Hrabina albo Hrabianka
Ks. lub Kdz „ Ksiądz
s. t. albo c. t. „ syn albo córka tegoż, co i poprzednio wymieniona osoba
h. „ herbu.
 

Powrót do części opisowej strony
 

Data pierwszej publikacji: 20.VI.2004

Data ostatniej aktualizacji: 20.X.2014