SPIS SZLACHTY KRÓLESTWA POLSKIEGO   

Z DODANIEM KRÓTKIEJ INFORMACYI O DOWODACH SZLACHECTWA

WARSZAWA 1851

 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł, M, N, O, P, R, S, T, U, W, V, X, Z, Ż 

Ubliński h. OSTOJA.
Erazm Jan Maxymilian, syn Michała5
Józef Jan, s. tegoż 36
Ubysz h. CHOLEWA.
Adam Wincenty Roman, syn Wincentego 6
Stanisław Piotr, s. tegoż 7
Julianna, córka tegoż 8
Zofia, c. tegoż 9
Jan Benedykt, syn Józefa 22
Piotr Paweł, s. Franciszka 23
Xawery Kacper, s. Piotra 63
Hipolit Ignacy, s. tegoż 64
Ludwik Roch, s. tegoż 65
Andrzej, s. tegoż 66
Kazimiérz Jan, s. Wawrzyńca 95
Ignacy Paweł, s. tegoż 96
Ufniarski. *
Henryk Xawery, syn Franciszka 1
Władysław Józef, s. tegoż 1
Edward Artur, s. tegoż 1
Anna Katarzyna, c. tegoż 1
Alexandra Aniela, c. tegoż 1
Emilia Fryderyka, c. tegoż 1
Ujazdowski h. ŚLEPOWRON.
Julian Faustyn Walenty, syn Ignacego 24
Andrzej, s. Mikołaja 45
Franciszek, s. Hipolita 54
Tekla, zamężna Malewska, córka tegoż 577 M.
Ujejski h. GRYFF.
Wojciech, syn Mikołaja 67
Jan, s. tegoż 68
Sebastyan Baltazar Kacper, s. tegoż 69
Alexander Benedykt, s. tegoż 70
Wiktoryn Tomasz, s. Sebastyana 83
Franciszek Leon, s. tegoż 94
Ulatowski h. JASTRZĘBIEC.
Wojciech, syn Stanisława 15
Kazimierz, s. tegoż 16
Walenty Rajmund, s. Józefa 57
Tomasz, s. Baltazara 61
Grzegorz Maciej, s. tegoż 62
Franciszek, s. Stanisława 91
Felix, s. tegoż 92
Rafał Seweryn, s. Ignacego 97
Ulejski h. OSTOJA.
Wincenty Pantaleon, syn Wojciecha 93
Uleniecki h. PRZEROWA.
Antoni Jan, syn Jana 47
Marceli Teofil, s. Franciszka 48
Ułan h. UŁAN.
Alexander, syn Stefana 39
Mustafa v. Stefan, s. Leona 40
Alexander, s. tegoż 41
Stefan, s. Samuela 42
Alexander, s. tegoż 43
Józef, s. tegoż 85
Umieniecki h. JUNOSZA.
Henryk Romuald Pius, syn Adama 10
Alexander Edward, s. tegoż 11
Umiński h. CHOLEWA.
Tomasz, syn Dominika 77
Jan Władysław, s. Konstantego 78
Jan (Chrzciciel), s. Antoniego 1 Ces.

Unierzyski h. JASTRZĘBIEC z odmianą.
Antoni, syn Stanisława 1
Hilary, s. tegoż 2
Tomasz Mateusz Jan, s. Hilarego 3
Tomasz, s. Antoniego12
Jan, s. Stanisława 13
Xawery, s. Xawerego 14
Zygmunt Władysław, s. Tomasza 18
Jan (Nepomucen), s. Antoniego 19
Franciszek (Salezy) Józef, s. Gabryela 26
Szczepan Andrzej, s. Stanisława 74

Unieszowski h. JANINA.
Antoni Szymon Tadeusz, syn Walentego 71
Urbanowski h. PRUS 1.
Felix Leopold, syn Macieja 30
Franciszek Mikołaj, s. tegoż 31
Leon Piotr, s. tegoż 32
Łukasz Jan (Kapistran), s. Antoniego 33
Robert Antoni, s. Stanisława 34
Józef Tomasz, s. tegoż 35
Marya z Karwackich, wdowa po Józefie 50
Lucyan Felicyan, s. Józefa 50
Roman Pantaleon, s. tegoż 50
Alexander Franciszek, s. tegoż 50
Adam Henryk, s. tegoż 50
Urbański h. NIECZUJA.
Józef Alexander, syn Jana 55
Dominik Ignacy Wawrzyniec, s. Józefa 56
Mikołaj Tomasz, s. Mikołaja 84
Franciszek (Borgiasz), s. tegoż 89
Alexander Józef, s. tegoż 90
Ustrzycki.
Grzegorz 44
Uszyński h. LUBICZ.
Piotr Paweł, syn Karola 27
Antoni, s. tegoż 28
Franciszek Leon, s. tegoż 29
Jan (z Dukli), s. Gabryela 37
Hilary, s. tegoż 38
Tomasz, s. Wawrzyńca 51
Leon, s. tegoż 52
Felix, s. tegoż 53
Stanisław Klemens, s. Jana 73
Tadeusz Onufry, s. Józefa 79
Henryk Teofil Roman, s. tegoż 80
Uszyński.
Leopold Rafał, syn Kazimierza 86
Uściński h. LUBICZ.
Franciszek, syn Leona 17
Ignacy, s. Franciszka 20
Tomasz, s. tegoż 21
Paweł, s. Leona 46
Stanisław (Kostka), s. Macieja 59
Grzegorz, s. tegoż 60
Uzdowski h. BOŃCZA.
Paweł Hermenegild, syn Romana 49
Wiktor Leon Antoni, s. tegoż72
Jan Józef, s. Józefa 75
Antoni Paweł, s. tegoż 76
Franciszek, s. tegoż 87
Ignacy, s. tegoż 88
Uziębło h. SULIMA.
Marcin, syn Szymona81
Stanisław z Trębic, s. Tomasza


 

OBJAŚNIENIE SKRÓCEŃ, W WYKAZIE SZLACHTY UŻYTYCH.
Xżę lub Kżę znaczy Książę
Hr. „ Hrabia, Hrabina albo Hrabianka
Ks. lub Kdz „ Ksiądz
s. t. albo c. t. „ syn albo córka tegoż, co i poprzednio wymieniona osoba
h. „ herbu.
 

Powrót do części opisowej strony
 

Data pierwszej publikacji: 20.VI.2004

Data ostatniej aktualizacji: 20.X.2014