SPIS SZLACHTY KRÓLESTWA POLSKIEGO   

Z DODANIEM KRÓTKIEJ INFORMACYI O DOWODACH SZLACHECTWA

WARSZAWA 1851

 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł, M, N, O, P, R, S, T, U, W, V, X, Z, Ż 

Sadkowski h. ROLA.
Karol, syn Franciszka37
Jan Tomasz, s. Antoniego 85
Michał, s. Józefa 639
Mateusz, s. Karola 657
Ferdynand Hilary, s. tegoż 1546
Karol Jan (Nepomucen), s. Ferdynanda 1547
Urban Władysław, s. tegoż 1548
Jan, s. Antoniego 828
Ignacy Antoni, s. tegoż 829
Jerzy, s. Andrzeja 1340
Józef, s. tegoż 1341
Gabryel, s. tegoż 1342
Sadowski h. NAŁĘCZ.
Antoni Wincenty (a Paulo), syn Antoniego 335
Filip Jakób Floryan, s. tegoż 336
Kajetan Marcin, s. Mikołaja 570
Tomasz, s. tegoż 571
Cypryan, s. tegoż 572
Marcin Kazimierz, s. tegoż 573
Sadowski h. LUBICZ.
Józef, syn Józefa 361
Stanisław (Kostka) Konstanty, s. Kajetana 362
Wiktor Tadeusz, s. Bartłomieja 569
Mikołaj Jan, s. Stanisława 991
de Saint Paul Casafranca h. CASAFRANCA.
Wilhelm Fryderyk Jerzy Maxymilian Rajmund Franciszek Edward (7 imion), s. Rajmunda 398 C.
Sakowski h. OGOŃCZYK.
Jan, syn Franciszka 847
Salisch h. DZIAŁOSZA.
Alexander Józef Antoni, syn Karola 324
Saładykowski h. KORCZAK.
Wojciech, syn Mateusza 1109
Sałecki h. WIERUSZOWA.
Józef Wojciech, syn Mateusza 933
Samoiłowicz h. SULIMA.
Teodor, syn Joachima766
Sampoliński h. SALAMANDRA.
Michał Józef, syn Piotra Jana351
Xawery Antoni, syn Michała 1543
Samsonowicz. *
Antoni 75
de Sanden h. SANDEN.
August Henryk Ferdynand, syn Ernesta Ferdynanda 574
Saniewski h. KOŚCIESZA.
Jan, syn Antoniego 1375
Saniewski h. POGOŃ.
Ignacy, syn Wojciecha 687
Marcin, s. tegoż 700
Franciszek, s. Marcina 994
Wojciech, s. tegoż 995
Michał, s. tegoż 996
Sapalski h. SYROKOMLA.
Wincenty Jan, syn Franciszka 1404
Sapieha h. LIS.
Książę Paweł, syn Xawerego 110
Leon, s. Pawła111
Sapiński h. NOWINA.
Aloizy Adolf Jan, s. Antoniego 1036
Leopold Maxymilian, s. tegoż 1037
Sarbiewski h. PRAWDZIC.
Antoni, syn Macieja 1119
Jan, s. tegoż 1120
Sarnacki h. ŚLEPOWRON.
Ignacy Jakób, syn Gerwazego 1451
Sarnacki. *
Józef 73
Sarnecki h. ŚLEPOWRON.
Walenty, syn Felicyana 934
Sarnecki. *
Michał 61
Sarnowski h. JASTRZĘBIEC.
Andrzej Błażej, syn Piotra 430
Stanisław Jakób, s. Ignacego 848
Stanisław Jan (Kanty), s. Bonawentury 849
Sasinowski h. JASTRZĘBIEC.
Stanisław, syn Macieja 661
Piotr, s. tegoż 662
Gabryel, s. tegoż 664
Jan, s. Wojciecha 663
Michał, s. Rocha 1447
Saski h. SAS.
Eustachy Kajetan, syn Kacpra 1172
Wiktoryn Alexander, s. tegoż 1221
Jan Edmund Michał, s. tegoż 1222
Józef Nikodem, s. Tomasza 1223
Tomasz Pafnucy, s. tegoż 1300
Antoni Ferdynand, s. Macieja 1224
Stanisław Stefan Kacper, s. Kazimierza 1301
Sauvan. *
Edward 29
Sauvé h. SAUVÉ. *
Ludwik Franciszek, syn Michała Antoniego 43
Teodor Andrzej, s. Ludwika Franciszka 56
Sawicki h. LUBICZ.
Alexander, syn Mikołaja 1277
Sawicki h. ŚLEPOWRON.
Stanisław Ignacy, s. Jakóba 10 Cesar.
Sawiński h. DOLIWA.
Teofil Piotr, syn Marcina 1225
Saxe. *
Felix 78
Sąchocki h. ZAGŁOBA.
Alexander Szymon Grzegorz, syn Stanisława 1532
Sąchocki. *
Stanisław 32
Marcelli Antoni, s. Stanisława 45
Scipio de Campo h. SCIPION.
Jan (Nepomucen), syn Pawła 337
Józef, s. tegoż 394
Ignacy, s. tegoż 629
Maurycy Konstanty, s. Karola 395
Schlesiger. *
Józef 39
Schmeltzer h. ZADOBRYCZYN. *
Wilhelm, syn Fryderyka 48
Schmidt h. SCHMIDT.
Jan, syn Józefa 594
Stefan Nikodem, s. tegoż 595
Dominik Cypryan, s. tegoż 596
Schneyder.
Karol, syn Franciszka1241
de Schouppe h. SCHOUPPE.
Apolinary Ginter Saturn, syn Wincentego 976
Alfred Zenon Wiktor, s. tegoż 977
Schubert.
Adam 311
Schuch. *
Adolf 46
Schultz h. HOLNICKI.
Stanisław Apolinary Piotr, syn Justusa 366
Aloizy Justyn, s. tegoż 830
Schultz h. SCHULTZ.
Andrzej Józef, syn Andrzeja 1020
von Schulze h. SCHULZE.
Samuel Frentzel, syn Samuela 807
Jerzy Piotr, s. tegoż 908
Schumann h. POKŁAD. *
Jan Jerzy, syn Antoniego 57
Schütz h. STRZELEC. *
Fryderyk Adolf, syn Karola 3
Ludwik Adolf, s. Fryderyka Adolfa 37
Jan Bogumił, s. tegoż 50
Schütz.
Anna Teressa z Köhlerów, wdowa po Franciszku 1238
Lucyan Franciszek, s. Francisz. 1238
Ludwik Eugeniusz, s. tegoż 1238
Alfred Henryk, s. tegoż 1238
Emilia Elżbieta, zamężna Łubkowska, córka tegoż 1238
Praxeda Anna, zamężna Malinowska, c. tegoż 1238
Aniela, c. tegoż 1238
Sczaniecki z Łagowic h. OSORYA.
Prosper Józef, syn Andrzeja 537
Segno. *
Xawery 42
Seifert h. SARTOWSKI.
Karo1 Adolf, syn Karola Andrzeja 1021
Sendek.
Piotr 715
Serwatowicz h. SZELIGA.
Felix, syn Antoniego 1422
Bernard Andrzej, s. tegoż 1278
Serwiński h. RADWAN.
Andrzej, syn Macieja 456
Wojciech, s. tegoż 457
Albert, s. tegoż 458
Mateusz, s. Piotra 459
Wojciech, s. tegoż 460
Franciszek (Xawery), s. tegoż 461
Stanisław, s. tegoż 462
Piotr, s. Szymona 463
Stanisław, s. tegoż 464
Alfons Jan, s. Wojciecha 536
Sędzikowski h. JASTRZĘBIEC.
Alexander Jan, syn Mateusza767
Rafał Jan, s. tegoż 1405
Sędzimir h. OSTOJA.
Alexander Telesfor, syn Stanisława 367
Stanisław (Kostka) Teodor, s. tegoż 1068
Antonina z Wołłowiczów, wdowa po Stanisławie 850
Julian Kajetan, syn Stanisława 1069
Jan Henryk, s. tegoż 1069
Florentyna Anna, córka tegoż 1069
Pelagia Łucya, c. tegoż 1069
Cecylia Roża, c. tegoż 1069
Siarczyński h. SAS.
Antoni 701
Władysław Michał Gwidon, syn Antoniego 822
Sieciński h. ROGALA.
Franciszek 382
Michał 803
Kazimierz, syn Józefa 1121
Antonina, córka tegoż 1122
Konstanty Julian Franciszek, s. Franciszka 1214
Siedlecki. *
Jan 38
Faustyn Alojzy Ignacy, s. Jana 69
Siedlewski Karszo z Siedlewa h. OGOŃCZYK.
Ludwik Jacek Bartłomiéj, syn Karola 411
Dyonizy, s. Kazimiérza 1253
Alexander Jan, s. Jana 1254
Siedliski h. OSTOJA.
Adam Mikołaj, syn Ignacego 588
Siekaczyński. *
Stanisław 59
Siekierski.
Ludwik January Kajetan Jan (Kanty), syn Józefa 688
Siekierzyński h. ZADORA.
Ksiądz Józef Antoni Wincenty Ignacy, syn Ignacego Bonawentury 851
Kacper Melchior Baltazar Telesfor, s. tegoż 852
Ksiądz Michał Hieronim Franciszek, s. tegoż 853
Sieklucki h. TRZASKA.
Hipolit Brunon, syn Józefa 99
Franciszek (Xawery) Andrzej, s. tegoż 329
Sielski h. SIELSKI.
Augustyn, syn Jana 997
Siemianowski h. GRZYMAŁA.
Maurycy Eustachy, syn Antoniego Felixa 338
Henryk Alexander, s. tegoż 339
Kazimierz Józef, s. tegoż 340
Edward, s. tegoż 341
Siemiątkowski h. JASTRZĘBIEC.
Ignacy Józef Wenanty, syn Antoniego 70
Józef Wincenty Dyonizy, s. Antoniego 71
Siemieński h. LESZCZYC.
Eligiusz Jan Xawery, syn Jacka 27
Leonard Józef (Kalasanty), s. tegoż 28
Jan (Nepomucen) Antoni, s. tegoż 29
Wincenty Anastazy Dominik Jan (Nepomucen), s. tegoż 30
Leon Stanisław Wojciech, s. Franciszka 31
Tomasz Adam Stefan, s. Jana 292
Józef Syxtus Anastazy, s. tegoż 293
Anastazy, s. Antoniego 1247
Jadwiga Teressa, zamężna Miroszewska, córka Hyacynta 24 M.
Siemiętkowski h. JASTRZĘBIEC.
Aloizy, s. Józefa 1022
Jakób, s. tegoż1023
Józef Kazimierz, s. Wincentego 1173
Tomasz, s. tegoż 1174
Felicyan Marcin, s. Józefa 483
Siemniszko h. ŁABĘDŹ
Tadeusz Wilhelm Napoleon, syn Tadeusza 1478
Sienicki h. BOŃCZA.
Józef, syn Antoniego 538
Sienicki h. KRZYWDA.
Andrzej, syn Bartłomieja 330
Stanisław (Kostka), s. tegoż 754
Tomasz, s. Jana 396
Ludwik, s. tegoż 397
Maciej, s. tegoż 854
Wawrzyniec Jan, s. Walentego 438
Cypryan Michał, s. tegoż 439
Benedykt Józef, s. tegoż 440
Ksiądz Piotr Paweł, s. tegoż 441
Felicyan, s. Kacpra 755
Jan, s. Macieja 909
Stefan, s. tegoż 910
Jan, s. tegoż 1339
Ksiądz Wojciech, s. Wawrzyńca 935
Paweł, s. Józefa 1086
Franciszek, s. Tomasza 1087
Stanisław, s. Piotra 1226
Sienkiewicz h. OSZYK.
Józef, syn Michała 216
Siennicki h. KRZYWDA.
Tymoteusz Paweł, syn Józefa 644
Felix Leon, s. Bartłomieja 1127
Bolesław Wincenty Gabryel, s. Wincentego 1406
Siennicki h. KLAMRY z odmianą. *
Antoni, syn Józefa 19
Kazimierz Antoni, s. Antoniego 72
Sierakowski h. OGOŃCZYK.
Hrabia Kajetan Onufry, s. Romana 45 30 Hr.
Jan Kazimierz, s. Michała 1533
Sierakowski h. DOŁĘGA.
Józef, syn Jana 790
Andrzej, s. tegoż 1343
Wacław Maxymilian Jan Jakób Józef, s. Wacława 998
Sierhiejewicz Ścibor h. ŚLEPOWRON.
Hipolit Antoni, syn Zygmunta 1321
Alexander Antoni, s. Tomasza 1322
Sierkowski h. LUBICZ.
Walenty Jan, syn Jerzego 1038
Augustyn Roch, s. Mikołaja 1039
Stanisław (Kostka) Andrzej, s. tegoż1205
Wincenty Kajetan, s. tegoż 1206
Seweryn, s. Józefa 1207
Antoni Witalis, s. tegoż 1424
Sieroszewski h. NABRAM.
Nepomucen Bonifacy, syn Antoniego 69
Michał Franciszek (Serafin), s. Jana 152
Kajetan, s. tegoż 1152
Jan, s. Piotra 716
Sierpiński h. ROGALA.
Michał Hieronim, s. Antoniego 1574
Sierzpiński h. POMIAN.
Tadeusz, syn Stanisława 855
Sierzputowski h. DĄBROWA.
Remigiusz Hieronim Ignacy, s. Tadeusza 218
Alexander Józefat Marcin, s. tegoż 219
Ferdynand, s. tegoż 220
Marcin Mikołaj, s. Jakóba 363
Stanisław Jan, s. tegoż 364
Józef Mieczysław Narcyz, s. Franciszka 412
Łukasz, s. Jana 1264
Julian, s. tegoż 1376
Antoni, s. Wawrzyńca 1442
Marcin Józef, s. Marcina 1446
Kacper, s. Józefa 1538
Siewieluński h. SIELUNIA.
Jan (Nepomucen), syn Wojciecha 115
Siewierski h. OGOŃCZYK.
Mateusz, syn Jana 484
Wiktoryn Wawrzyniec Justynian, s. tegoż 485
Siewruk h. GOZDAWA.
Ksiądz Jan Gwalbert, syn Marcina 1024
Jakób, s. tegoż1025
Maciéj, s. tegoż 1026
Sikorski h. CIETRZEW.
Antoni, syn Antoniego 465
Kazimierz Józef Konstanty Eliasz, s. Teofila 677
Felix Antoni Abbat, s. tegoż 804
Stefan, s. Wincentego1242
Jan Adam, s. Kaspra 1284
Sikorski h. KOPASINA.
Alexander, syn Mikołaja 290
Mikołaj, s. Kacpra 1110
Julian Stanisław, s. tegoż 1111
Gabryel Józef Benedykt, s. Antoniego 856
Stanisław, s. tegoż 1112
Gabryel Józef, s. Piotra 857
Kazimierz Maciej, s. tegoż 858
Mikołaj Ambroży, s. tegoż 859
Józef, s. Walentego 1027
Jan Stanisław, s. Stefana 1040
Jakób Filip, s. Stanisława 1057
Maciej Kazimierz, s. Pawła 1071
Tomasz, s. Andrzeja 1128
Michał, s. Franciszka 1227
Paweł, s. Ignacego 1323
Julian Joachim, s. Adama 1344
Hipolit Józef, s. tegoż1423
Stanisław Wawrzyniec, s. Tomasza 1448
Teodor Seweryn, s. Wojciecha 1505
Wojciech, s. Jana 1549
Józef Wincenty, s. Dominika 1582
Franciszek Hieronim, s. tegoż 1583
Daniel, s. tegoż 1584
Sikorski h. LIS.
Michał Franciszek, s. Stanisława 911
Seweryn Stanisław, s. Józefa 912
Ludwik Franciszek, s. tegoż 913
Stanisław Romuald, s. tegoż 914
Michał Franciszek, s. Kazimierza 1058
Sikorski. *
Łukasz27
Silnicki z Silnicy h. DOLIWA.
Ludwik Roch Jan (Nepomucen), syn Franciszka 805
Skałecki h. NAŁĘCZ.
Franciszek Józef, syn Antoniego 860
Skarbek z Góry h. HABDANK.
Hrabia Fryderyk, syn Kaspra 83 i 64 Hr.
Józef 288
Karol, s. Józefa 289
Skarzyński h. BOŃCZA.
Józef Łukasz, syn Józefa 82
Edmund Oktawian Franciszek, s. Tomasza 122
Rudolf Napoleon, s. tegoż 123
Waleryan, s. tegoż 124
Seweryn Jan, s. tegoż 125
Izabella Maryanna Karolina, c. t. 126
Alexandra Justyna, c. tegoż 127
Józef Marcin Michał Mateusz, s. Szymona 129
Felix Jan, s. Stanisława 136
Felix Rajmund, s. tegoż 137
Kornelia, c. tegoż 138
Teodora Franciszka, c. tegoż 139
Konstancya Sabina, c. tegoż 140
Józefa Franciszka, c. tegoż 141
Felix Jan (Nepomucen) Tadeusz, s. Jerzego 163
Leopold, s. tegoż 208
Bronisław Wincenty Józef, s. Maxymiliana 223
Kazimierz Epifaniusz, s. Ambrożego 368
Konstanty Polikarp, s. tegoż 369
Franciszek (Salezy) Józef, s. t. 370
Magdalena Symforyana, c. tegoż 371
Bibianna Izydora Elżbieta, c. t. 372
Eleonora, c. tegoż 373
Julian Józef Piotr Kajetan, s. Piotra 381
Ludwik Wojciech, s. tegoż 1407
Jan, s. tegoż 1425
Józef Anzelm, s. tegoż 1496
Waleryan Alexander, s. Antoniego 861
Jan Ludwik, s. Ignacego 1345
Walenty Tymoteusz, s. tegoż 1346
Franciszek, s. tegoż 1348
Antoni Felix, s. tegoż 1349
Stanisław, s. tegoż 1350
Bartłomiej, s. Michała 1347
Jan Ignacy, s. tegoż 1378
Mikołaj, s. Wojciecha1351
Jan, s. Walentego 1377
Dominik, s. Józefa 1480
Józef Franciszek, s. tegoż 1481
Xawery Alexander, s. Aloizego 1482
Seweryn Stanisław, s. Franciszka 1528
Barbara, zamężna Budziszewska, c. Tadeusza 610 B.
Skarzyński.
Szymon 645
Skawiński h. RAWICZ.
Sylwester Ignacy Wincenty, s. Józefa 717
Klemens Felix, s. Franciszka 718
Tomasz, s. Kajetana 1479
Skąpski h. DOLIWA.
Wojciech Fortunat, syn Jakóba 374
Felix Jan (Nepomucen) Bernard, s. tegoż 375
Skąpski h. JELITA.
Wincenty (z Ferrary) Leon, syn Józefa 862
Skąpski.
Jan 510
Ludwik Franciszek Roch, syn Jana 1400
Skierkowski h. KIETLICZ 1.
Sylwester, syn Józefa 1144
Piotr Paweł, s. tegoż 1145
Skierski. *
Andrzej Paweł 76
Skiwski h. LUBICZ.
Leon Pantaleon, syn Szymona 277
Leon Apolinary Jan, s. Józefa 689
Roch Wawrzyniec, s. Andrzeja 806
Stanisław Michał, s. tegoż 1426
Skłodowski h. DOŁĘGA.
Leon, syn Jana 831
Antoni, s. tegoż 832
Maciej, s. tegoż 833
Józef, s. Wojciecha 834
Franciszek, s. Jana 964
Józef, s. tegoż 965
Michał, s. tegoż 1353
Franciszek Jan, s. tegoż 1354
Tomasz Szymon, s. tegoż 1355
Benedykt, s. tegoż 1356
Barnaba, s. Kazimierza 835
Stanisław, s. Franciszka 836
Baltazar, s. Andrzeja 837
Baltazar, s. Bartłomieja 838
Franciszek, s. Joachima 839
Stanisław Alexy, s. tegoż 840
Antoni, s. Piotra 841
Józef, s. Urbana 963
Jan, s. tegoż 966
Felix, s. tegoż 1352
Józef, s. Mateusza 1153
Jan, s. Antoniego 1497
Franciszek, s. Tomasza 1498
Skłodowski h. JASTRZĘBIEC.
Piotr, syn Mateusza 741
Michał Krzysztof, s. Piotra 897
Felix Antoni, s. tegoż 1113
Piotr Marcin, s. Jana 898
Skoczyński h. GRZYMAŁA.
Stanisław Jan (Nepomucen), syn Stanisława1248
Skolimowski h. LESZCZYC.
Cypryan Ignacy Józef, syn Stanisława 92
Grzegorz Gabryel Józef, s. Wincentego 555
Cypryan Felix Nepomucen, s. tegoż 556
Skolimowski h. LUBICZ.
Felix Antoni, syn Waleryana 597
Rufin Andrzej Ignacy, s. Pawła 598
Stanisław, s. Józefa 967
Andrzej, s. tegoż 968
Skołdycki h. LUBICZ.
Romuald Ignacy, syn Szymona 1427
Skomorowski h. NAŁĘCZ.
Józef (Kalasanty) Joachim, syn Józefa 915
Euzebiusz Tomasz, s. Egidyusza 1186
Jan, s. Józefa 1259
Władysław Julian, s. Michała 1357
Tymoteusz Paweł, s. tegoż 1358
Skonieczny h. PRACOSŁAW. *
Marcin, syn Szymona4
Skórkowski Saryusz h. JELITA.
Micha Tadeusz Józef, syn Teodora 176
Felix Jan Augustyn, s. Jana 175
Skórski h. JASTRZĘBIEC.
Franciszek Teodor, syn Józefa 1114
Skorupka Korwin z Padlewa h. ŚLEPOWRON.
Kazimierz Benedykt, syn Wojciecha539
Adam, s. Dominika 978
Skorupski h. SZELIGA.
Stanisław, syn Antoniego 1379
Michał, s. tegoż 1380
Dyonizy Hilary, s. tegoż 1381
Józef Benedykt, s. Szczepana 1558
Karol (Boromeusz), s. tegoż 1585
Skoryna h. SIELAWA.
Krystyan Walenty, syn Jakóba 9
Józefat Władysław, s. tegoż 558
Michał Nikodem, s. tegoż 557
Stanisław Mikołaj, s. Krystyana 931
Skorzewski h. ODROWĄŻ.
Piotr Paweł, syn Dominika 575
Skorzewski Drogosław na Skorzewicach h. OGOŃCZYK.
Leon Jan Tomasz Michał, syn Ignacego 297
Marcin Teodor Andrzej, s. Antoniego 446
Prokop Kajetan Roch, s. Pawła 936
Skorzewski h. DROGOSŁAW.
Marcin Hieronim, syn Michała 413
Jan (Nepomucen) Józef Stanisław ze Skorzewa, s. Wojciecha 431
Seweryn, s. tegoż 762
Skotnicki h. BOGORYA.
Maxymilian Alexander Józef, syn Jana 104
Marceli Antoni, s. Stanisława 105
Lucyan, s. tegoż 999
Michał Hieronim, s. Franciszka 1028
Józef Roman Maciej, s. tegoż 1154
Napoleon, s. Józefa 1445
Tadeusz, s. tegoż 1477
Skotnicki h. PORAJ.
Ignacy Antoni, syn Bartłomieja 937
Franciszek Michał, s. Józefa 1041
Skotnicki h. ROLA.
Bogumił, syn Antoniego 74
Erazm Felix Antoni, s. tegoż 414
Franciszek Maxymilian Augustyn, s. Piotra 415
Felicyan Jan Piotr, s. tegoż 416
Karol Szymon, s. tegoż 417
Walenty, s. Konstantego 466
Jan Michał, s. Ignacego 1529
Skowroński h. SKOWROŃSKI.
Karol, syn Pawła 1000
Skowroński. *
Jan 28
Albert 35
Skrobecki h. TOBIESŁAW.
Tomasz 221
Franciszek Maurycy Andrzej, s. Tomasza 1018
Skrodzki h. ŚLEPOWRON.
Franciszek, syn Antoniego 1155
Franciszek, s. Alexandra 1359
Skrodzki h. ŚLEPOWRON z odmianą.
Wawrzyniec Jacek, syn Kacpra 1187
Augustyn, s. tegoż 1188
Jan, s. Stefana 1189
Grzegorz, s. tegoż 1190
Stanisław (Kostka), s. Jana 1191
Łukasz, s. tegoż 1192
Skrodzki h. TOPÓR.
Andrzej, syn Macieja 540
Jan Stefan, s. tegoż 541
Ksiądz Romuald Jan, s. tegoż 542
Mateusz, s. Wawrzyńca 543
Xawery Stanisław Mikołaj, s. Pawła 1175
Melchior, s. Ignacego 1176
Eugeniusz Kajetan, s. Józefa 1228
Antoni, s. Jakóba 1408
Skrzetuski h. JASTRZĘBIEC.
Ludwik Adam Wiktor, syn Maxymiliana 1229
Skrzydlewski. *
Paweł 21
Skrzynecki h. BOŃCZA.
Antoni Michał, s. Kazimierza 66
Felix Antoni, s. Macieja 969
Ildefons, s. Wojciecha 1115
Skrzyński h. ZAREMBA.
Piotr (z Alkantary), syn Kacpra 467
Jan (Nepomucen) Nereusz Józef, s. tegoż 702
Ludwik Bartłomiej, s. Józefa 486
Teofil Jakób, s. tegoż 488
Julian Melchior, s. tegoż 489
Wincenty Eustachy, s. tegoż 1156
Marcin Teodor, s. Onufrego 487
Eustachy Stanisław Józef, s. Antoniego 511
Jan (Nepomucen) Bernard, s. Ignacego 763
Władysław Hieronim, s. Jana916
Wincenty Bonawentura, s. Kazimierza 1001
Skrzyszowski h. GRYFF.
Ludwik, syn Marcina 1292
Alexander, s. tegoż 1293
Skubniewski h. JASTRZĘBIEC.
Leon Wojciech Stanisław, syn Szymona 1029
Skulimowski. *
Kazimierz 23
Skulski Boruta h. ROGALA.
Stanisław Wojciech, syn Ignacego 238
Piotr Paweł Władysław, s. Adama 245
Adam Emeryk, s. Piotra Pawła 246
Henryk Bonawentura, s. Stefana 247
Skup’ h. BELINA.
Piotr Filip Jakób, s. Macieja 418
Skupieński h. BELINA.
Antoni Erazm Wincenty, syn Ignacego 5
Wojciech Antoni Franciszek, s. tegoż 6
Alexander Ludwik Franciszek, s. tegoż 7
Stanisław Waleryan Tyberyusz, s. tegoż 8
Ludwik Roch, s. Kazimierza 447
Ignacy Wincenty Kazimierz, s. t. 448
Skupiewski h. BELINA z odmianą.
Julian Tomasz, syn Józefa 1325
Skwarc z Żysławic h. LEWART.
Alexander Tomasz, syn Wawrzyńca 1177
Józef Antoni, s. tegoż 1249
Julian Ignacy, s. tegoż 1250
Skwarski h. ZAREMBA.
Wojciech Józef, syn Jana 842
Paweł Kajetan, s. tegoż 1483
Ludwik Kajetan, s. tegoż 1484
Floryan Jan, s. Protazego 1313
Klemens, s. Adama 843
Ludwik Bartłomiej **, s. tegoż 844. 53
Marcin Franciszek, s. Franciszka 1088
Slaski h. GRZYMAŁA.
Jan Felix, syn Adama 86
Alexander Józef, s. Józefa 87
Rudolf Józef Napoleon, s. tegoż 88
Julian Jan, s. Rudolfa 1262
Ludwik Miron Bernard, s. Kazimierza 11 Cesar.
Śledziewski h. KORCZAK.
Kazimierz, syn Kazimierza 1089
Benedykt, s. tegoż 1230
Ślepowroński h. ŚLEPOWRON.
Konstanty, syn Felicyana 1279
Alexander, s. Felixa 1382
Nestor, s. tegoż 1449
Ksiądz Antoni, s. tegoż 1450
Józef, s. tegoż 1451
Antoni, s. Mateusza 1294
Ksiądz Wacław Cypryan Justynian, s. tegoż 1295
Felix Jan, s. tegoż 1296
Śleszyński h. DOLIWA.
Kajetan, syn Andrzeja 1251
Ludwik, s. Pawła 1252
Gracyan, s. Jana 1360
Stanisław, s. Mateusza 1361
Śleszyński h. WIENIAWA.
Ksiądz Piotr, syn Filipa 938
Paweł Hilary, s. tegoż939
Jakób, s. Walentego 600
Szymon, s. tegoż 601
Daniel, s. tegoż 602
Jan, s. tegoż 603
Ślewinski.
Wojciech 410
Śliwiński h. JUNOSZA.
Władysław Mateusz, syn Piotra 630
Stanisław Nepomucen, s. tegoż 631
Antoni, s. Franciszka 1485
Śliwiński. *
Dezyderyusz 12
Ryszard 79
Śliwowski h. JASIEŃCZYK.
Kilian Aloizy Gonzaga, syn Józefa 604
Ludwik Jan, s. tegoż 605
Michał Mateusz, s. tegoż 807
Piotr Krzysztof Wawrzyniec, s. Macieja 1129
Ślubowski h. ŚLEPOWRON.
Stefan, syn Wojciecha 1302
Adam, s. Józefa 1303
Wiktor, s. Adama 1573
Sławęcki h. JASTRZĘBIEC.
Szymon Andrzej, syn Franciszka 742
Maciej, s. tegoż 743
Sławianowski Bonin Saryusz na Sławianowie h. JELITA.
Leon Atanazy, syn Antoniego 312
Paweł Tymoteusz Karol, s. teg. 313
Franciszek (Borgiasz) Dyonizy, s. tegoż 315
Stefan, s. tegoż 316
Jan (Chryzostom), s. tegoż 317
Karol Floryan, s. Antoniego 808
Kazimierz Stanisław Antoni, s. Pawła 314
Sławiński h. LELIWA.
Maciéj, syn Teofila 1265
Władysław Antoni, s. tegoż 1266
Sławiński h. NAŁĘCZ.
Józef, syn Kacpra 376
Leon, s. Józefa 393
Wincenty Wojciech, s. Franciszka 468
Antoni Fortunat, s. tegoż 559
Jan Anzelm, s. tegoż 690
Franciszek (a Paulo), s. Antoniego 1193
Seweryna z Sulerzyskich, wdowa po Ludwiku 560
Michał Józefat Seweryn, syn Ludwika 560
Ignacy Walenty, s. tegoż 560
Hipolit Ludwik, s. tegoż 560
Teressa, córka tegoż 560
Julianna Walentyna, c. tegoż 560
Teodozya Antonina, c. tegoż 560
Słąnka Skarbek h. HABDANK.
Seweryn, syn Ignacego 211
Adolf, s. tegoż212
Alexander Felix, s. tegoż 809
Stanisław Stefan, s. tegoż 810
Słodkowski h. GNIESZAWA.
Antoni Stanisław Jan, syn Stanisława 940
Słomiński h. NOWINA.
Karol, syn Jana 744
Słomiński.
Ludwik Jakób, syn Ignacego 845
Słomowski h. GRZYMAŁA.
Adam Maxymilian, syn Andrzeja 864
Słończewski h. KOŚCIESZA.
Jan, syn Antoniego 449
Słonczyński h. WIERZBNA.
Józef Adam, syn Franciszka 490
Słotwiński h. LELIWA.
Leon Piotr, syn Gabryela 1178
Słubicki h. PRUS 1.
Hipolit, syn Józefa 43
Kajetan, s. tegoż 156
Alexander Kazimierz Albin, s. Augusta 48
Joanna Marcella Józefa, córka t. 102
Marya Bibianna Franciszka, c. t. 103
Jan Stefan, s. Andrzeja 157
Norbert, s. tegoż 158
Słucki h. DOŁĘGA.
Józef Paschalis Ignacy, syn Teodora 298
Teodozyusz Ignacy, s. Klemensa 512
Stefan Felix Grzegorz Jan, s. Izydora 592
Józefa Nepomucena z Byszewskich, wdowa po Izydorze 491
Józef Rafał Augustyn, s. Izydora 491
Floryan Wojciech, s. tegoż 491
Antonina Praxeda Karolina, córka tegoż 491
Słupecki h. RAWICZ.
Ksiądz Walenty, syn Pawła 513
Jan, s. tegoż 514
Kazimierz, s. Jana 673
Cypryan, s. Mateusza 1030
Józef Gabryel, s. tegoż 1031
Słupski h. JELITA.
Tomasz, syn Józefa 691
Tomasz Makary, s. Tomasza 1260
Franciszek Piotr, s. Kazimierza 1556
Słuszewski h. RADWAN.
Teofil Antoni, syn Antoniego 1506
Smardzewski h. ZAGŁOBA.
Józef Ignacy, syn Wiktora 1285
Smarzyński v. Smerzyński h. ŁADA.
Józef, syn Józefa 1534
de Smett h. SMETT.
Stanisław Floryan, syn Alexandra 377
Śmiarowski h. RAWICZ.
Mateusz, syn Leona 49
Franciszek, s. tegoż 280
Antoni, s. tegoż 281
Alexander, s. Mateusza 325
Mikołaj, s. Szymona 1002
Szymon, s. Macieja 1090
Franciszek, s. tegoż 1091
Stanisław, s. tegoż 1092
Antoni, s. tegoż 1093
Franciszek, s. tegoż 1194
Stanisław, s. tegoż 1195
Wincenty, s. tegoż 1196
Jan, s. tegoż 1197
Antoni, s. Macieja 1198
Śmiechowski h. BEŁTY.
Antoni, syn Karola 1042
Józef, s. tegoż 1043
Śmietanka z Olchowca h. NAŁĘCZ.
Józef (Kalasanty) Wilhelm Izajasz, syn Jana 561
Śmigielski h. ŁODZIA.
Walenty, syn Michała1157
Maciej, s. Macieja 1383
Śmiodowski h. JASTRZĘBIEC.
Franciszek Antoni, syn Mateusza 791
Smitkowski h. PRAWDZIC.
Alexander, syn Antoniego 1243
Maxymilian Kalixt Ferdynand, s. tegoż 1244
Smoczyński h. NIWA.
Karol (Boromeusz), syn Walentego 703
Smoczyński h. SMOCZYŃSKI.
Ludwik Franciszek, syn Jana 282
Leon Stanisław (Kostka), s. Ludwika 819
Smoczyński h. STANKAR.
Ignacy Dominik, syn Tomasza 1130
Bonifacy, s. tegoż 1158
Jan Franciszek **, s. tegoż 115968
Smoczyński.
Jan, syn Jana 1146
Smoleński h. NIECZUJA.
Tomasz, syn Piotra 492
Leopold, s. tegoż 493
Franciszek Jan, s. Antoniego 607
Julian Ignacy, s. Jana 1486
Jakób, s. Leona 606
Smoleński h. ZAGŁOBA.
Józef Jan, syn Antoniego 17
Bernard Antoni, s. tegoż 78
Józef Bonawentura Xawery, s. Jana 251
Adam Leopold, s. tegoż 720
Julian, s. tegoż 1452
Edmund Józefat, s. tegoż 1453
Maxymilian, s. tegoż 1454
Saturnin, s. Stanisława 261
Jan, s. tegoż 262
Sylwester Franciszek, s. tegoż 263
Sylwester, s. tegoż 266
Dyonizy Edward, s. tegoż 1147
Ezechiel, s. tegoż 1535
Szczepan Tomasz, s. Jana 1280
Antoni, s. Michała 264
Jan, s. tegoż 265
Karol Błażej Franciszek, s. Ignacego383
Wawrzyniec August, s. Franciszka 544
Ignacy (Lojola) Piotr, s. Wojciecha 665
Wojciech Władysław, s. tegoż 1362
Mikołaj, s. Grzegorza 719
Paweł, s. Walentego 721
Franciszek, s. tegoż 722
Franciszek, s. Wincentego 723
Paweł Chryzostom, s. Eustachego 768
Jan, s. Franciszka 769
Ignacy, s. Józefa 770
Franciszek, s. Pawła 932
Maciej Walenty, s. tegoż 1019
Michał Józef, s. Mikołaja 970
Antoni, s. Macieja 1363
Smolikowski h. PRUS 1.
Andrzej 63
Seweryn Karol, syn Andrzeja 214
Adam Stefan Maciej, s. tegoż 347
Smolikowski. *
Piotr 31
Antoni, syn Piotra 31
Smoliński h. ZAGŁOBA.
Józef (z Kopertynu), syn Dominika 771
Leon, syn Jana 941
Alexander Teofil Floryan Augustyn, s. Bonifacego 1267
Józef Augustyn, s. tegoż 1268
Julian Marcelli, s. Józefa 1304
Franciszek, s. Bernarda 1487
Alexander Anastazy, s. Stanisława 1557
Anzelm, s. Michała 1559
Smólski h. ARAŻ.
Maciéj, syn Janusza 1281
Amalia z Falkowskich, wdowa po Eliaszu 1282
Jan, syn Eliasza 1282
Józef, s. tegoż 1282
Alexander, s. tegoż 1282
Stefan, s. tegoż 1282
Smoniewski h. PIELESZ.
Tomasz Mateusz, syn Stanisława 1429
Ignacy Franciszek Benedykt, s. t. 1428
Ludwik Stanisław, s. Wincentego 1326
Smorczewski h. RAWICZ.
Florencyusz Jan, syn Sylwestra 545
Tytus Antoni, s. tegoż 640
Medard Franciszek Adolf, s. Antoniego 756
Kajetan Hyacynt Ludwik, s. t. 1305
Władysław Felix Fortunat, s. Tytusa 1106
Bolesław Felix, s. tegoż 1107
Karol, s. tegoż1108
Smosarski h. JANINA.
Teofil Józef, syn Jana 1530
Snarski h. MURDELIO.
Michał Mateusz, syn Rocha 171
Bonawentura Alexy, s. tegoż 172
Antoni Fabian, s. tegoż 173
Władysław Józef, s. tegoż 186
Andrzej, s. Tomasza 299
Wiktor Teofil, s. tegoż 300
Śniechowski h. BEŁTY.
Józef, syn Leona 398
Mateusz, s. tegoż 399
Sylwester, s. tegoż 516
Jan, s. Pawła 515
Teodor, s. Mateusza 562
Dyonizy Wincenty, s. tegoż 563
Andrzej, s. Szymona 1044
Śnieciński h. ŚLEPOWRON.
Józef, syn Jakóba 1059
Onufry, s. tegoż 1060
Śniegocki h. ZAGŁOBA.
Józef Marcyan Ludwik, syn Kazimierza 757
Jan Stanisław Józef, s. tegoż 1116
Michał Rafał, s. Józefa 1297
Sobański h. JUNOSZA.
Władysław, syn Tomasza 811
Sobieski h. JANINA.
Michał Karol Hieronim Jakób, syn Józefa 75
Ignacy Antoni Bonifacy Walenty, s. tegoż 76
Jan Baltazar Walenty Bonifacy Franciszek, s. tegoż77
Józefa Honorata, zamężna Hryniewicz, córka tegoż33 H.
Jan Klemens Antoni, s. Stanisława 792
Sobieszczański h. ROGALA.
Józef, s. Jana 865
Sobocki h. TRĄBY.
Marceli Erazm**, syn Antoniego 224 18
Władysław Michał Mikołaj, s. Marcellego 1185
Sobolewski. *
Antoni 26
Józef Franciszek, syn Antoniego 70
Sobolewski h. ŚLEPOWRON.
Ignacy 240
Wojciech Tadeusz, syn Wojciecha 494
Michał Józef, s. tegoż495
Władysław Jan, s. tegoż 1430
Józef Wincenty, s. Antoniego 517
Alexander Maciéj, s. tegoż 518
Jan, s. Dyonizego 866
Daniel Mateusz, s. Jana 899
Józef, s. Tomasza 1003
Józef Jan, s. Ignacego 1094
Sobotowski. *
Paweł 7
Soczołowski h. WIENIAWA.
Kazimierz Jan, syn Felixa 1327
Julian Ignacy, s. tegoż 1328
Soćko h. ROLĄSŁAW.
Wawrzyniec, syn Jakóba 51
Sojecki z Sojek h. GRZYMAŁA.
Józef, syn Stanisława 94
Bonawentura, s. tegoż 95
Kazimierz Tomasz, s. tegoż 96
Ludwik Bertrand, s. Tomasza 519
Kazimierz, s. tegoż 1072
Piotr Paweł, s. Walentego 1032
Sokolnicki h. JASTRZĘBIEC.
Felix Fortunat, syn Teodora 419
Jan Sylwery, s. tegoż 1148
Albin, s. Felixa 508
Ignacy Euzebiusz Piotr Justyn, s. Michała 608
Franciszek, s. tegoż 609
Leon Józef, s. Antoniego 917
Florentyn Felix Marcin Poncyan, s. Jana 918
Alfons Polikarp, s. Adama 1286
Alexander Patrycyusz Józef, s. tegoż1287
Adolf Franciszek, s. tegoż 1511
Antoni Rufin, s. tegoż 1512
Jan Antoni, s. Florentyna 1374
Korneliusz Magnus, s. Andrzeja 1507
Sokolnicki Anasik Anasiński h. JASTRZĘBIEC.
Aloizy Jan (Chrzciciel), s. Andrzeja 867
Alexander, s. Antoniego 6 Cesar.
Julian, s. Walentego 1586
Sokolnicki h. NOWINA.
Michał Ignacy Romuald, syn Jana 231
Mikołaj Gorgoni, s. Józefa 576
Jakób Ignacy, s. tegoż 578
Karol, s. Juliana 577
Pafnucy Urban, s. tegoż 579
Jan (Nepomucen), s. tegoż 581
Dyonizy Franciszek (Borgiasz), s. tegoż 1508
Stanisław, s. tegoż 1509
Wojciech Jerzy, s. tegoż 1510
Mikołaj Piotr, s. Piotra 580
Sokolnicki.
Józef 942
Sokołowski h. CHOLEWA.
Wojciech, syn Józefa 1045
Jakób, s. tegoż1046
Piotr Paweł, s. tegoż 1047
Sokołowski h. GOZDAWA.
Walenty **, syn Krzysztofa 564 66
Ignacy, s. tegoż 565
Mikołaj, s. tegoż 567
Józef Jan, s. Wincentego 566
Tekla z Kurowskich, wdowa po Wincentym1004
Felix Marcelli Antoni, syn Wincentego 1004
Kornelia Wiktorya Józefa Witalisa, córka tegoż 1004
Franciszek, s. Franciszka 1160
Józef Tomasz Korneli, s. Tomasza 1161
Sokołowski h. KORAB’.
Kacper Kajetan, s. Kajetana 793
Sokołowski h. POMIAN.
Roman Antoni Bogumił, syn Józefa 2
Stanisław Erazm, s. tegoż 121
Maryan Wincenty Konstanty, s. Józefa Sylwestra 686
Ludwika z Mdzewskich, wdowa po Józefie Sylwestrze 38
Edward Józef Wincenty, s. Józefa Sylwestra 38
Józefata Leokadya Michalina, córka tegoż 38
Karolina Walentyna, c. tegoż 38
Jan Józef Wojciech, s. Michała 40
Ignacy, s. Teodora 107
Julian, s. Ignacego 349
Józef Sylwester, s. tegoż 350
Walenty, s. Tomasza 520
Szczepan, s. Krzysztofa 582
Franciszek, s. Joachima 943
Józefa Sotera Wanda, zamężna Skarzyńska, c. Kazimierza 1324
Sokołowski h. PRAWDZIC.
Onufry Marcin, syn Franciszka 187
Ignacy Romuald, s. tegoż 188
Jan Bartłomiej, s. tegoż 189
Józef Zacharyasz, s. tegoż 190
Antoni Abbat, s. tegoż 191
Andrzej, s. tegoż 442
Wincenty Jakób, s. Józefa 192
Łukasz Jan (Kanty), s. tegoż 195
Józef Paweł, s. tegoż 1179
Stanisław Dominik, s. tegoż 1314
Leopold Marcin, s. Jana 193
Franciszek, s. Łukasza 763
Franciszek, s. tegoż 1074
Maciej, s. tegoż 1075
Ignacy, s. tegoż 1076
Wincenty, s. Antoniego 1073
Oktawian Franciszek, s. Pawła 1199
Józef Maryan, s. tegoż 1200
Stanisław Floryan, s. Andrzeja 1261
Adolf Eustachy, s. Wincentego 1299
Józefata, zamężna Zajkowska, córka Franciszka 194
Wojciech Maciej, s. Wiktora 1488
Michał Hieronim, s. tegoż 1489
Marcin, s. Grzegorza 1587
Sokołowski h. ŚLEPOWRON.
Antoni Józef Rudolf, syn Chryzostoma 1409
Leon Julian, s. tegoż 1410
Roman Ludwik, s. tegoż 1411
Sokołowski h. TRZASKA.
Stanisław, syn Jakóba772
Józef Maciej, s. Łukasza 773
Franciszek, s. tegoż 774
Bernard, s. tegoż 775
Wiktor Izydor Stanisław, s. Józefa 1070
Józef, s. Jana 1329
Mateusz, s. tegoż 1330
Sokołowski. *
Walenty 22
de Soldenhoff h. SOLDENHOFF.
Alexander 583
Solnicki. *
Walenty 14
Julian Włodzimierz, syn Walentego 51
Cezar Maurycy, s. tegoż 52
Sołkiewicz. *
Jan 58
Sołtyk h. SOŁTYK.
Franciszek Salezy Maciej Stanisław (Kostka), syn Józefa 154
Leon Kalixt, s. tegoż 169
Stanisław, s. Antoniego 331
Henryk, s. tegoż 745
Emilian, s. Władysława 868
Barbara Matylda, zamężna Pruszyńska, córka Józefa 50 P.
Sosnkowski h. GODZIEMBA.
Ignacy Franciszek, syn Józefa 611
Stanisław Jan, s. tegoż 612
Leonard Stefan, s. Franciszka 1560
Julian Eustachy Ignacy, s. Ignacego 658
Alfred Antoni, s. tegoż 659
Tomasz Mateusz, s. Gabryela 1269
Zuzanna Wiktorya* z Ledwańskich, 1mo v. Mileszyńska, wdowa po Stanisławie Janie 62
Karol Chwalibóg,* s. Stanisława Jana 62
Józef Bogdan, * s. tegoż 62
Stanisław, * s. tegoż 62
Henryk, * s. tegoż 62
Julian, * s. tegoż 62
Aniela, * córka tegoż 62
Sosnowski h. GODZIEMBA.
Antoni syn Ignacego 1456
Józef, s. tegoż 1457
Sosnowski h. NAŁĘCZ.
Stanisław Stefan, syn Józefa 776
Kazimierz Tomasz, s. Wincentego 777
Cypryan, s. Teodora 1162
Tomasz, s. tegoż 1255
Stanisław (Kostka), s. tegoż 1256
Wojciech Anzelm, s. Karola 1455
Sosnowski h. NAŁĘCZ z odmianą.
Kajetan 469
Sotowski. *
Józef 71
Sożański h. NAŁĘCZ.
Jerzy, syn Michała 1095
Sparmann.
Jerzy, s. Jana Jerzego 1315
Spensberger de Wiorogórski h. SPENSBERGER.
Franciszek, syn Mikołaja 380
Spinek z Bądkowa h. PRUS 1.
Albert Jerzy, syn Daniela 724
Srzednicki h. POMIAN.
Teofil Alexander, syn Józefa 546
Jacek Ludwik Bartłomiej, s. t. 548
Jan Joachim Stefan, s. tegoż 900
Franciszek, s. Idziego 746
Józef Szymon, s. Kazimierza 747
Kazimierz, s. Jakóba 944
Józef, s. tegoż 945
Paweł, s. Kacpra 1431
Jan, s. tegoż 1432
Mikołaj, s. Ignacego 1458
Ludwik, s. Wincentego 1499
Karol Stanisław, s. Piotra 1553
Stadnicki h. SRZENIAWA.
Juliusz Józef Napoleon na Żmigrodzie, syn Antoniego 26
Henryka Felicya Maryanna Anna na Żmigrodzie, córka teg. 613
Michał Napoleon Karol Hieronim Wojciech, s. Jana 39
Józef Marek Piotr, s. Józefa 666
Maryanna z Straszów, wdowa po Janie 725
Seweryn 794
Stalewski h. SKRZYDŁA. *
Tomasz Ignacy, syn Tomasza 49
Stalkowski h. GŁOSKÓW.
Franciszek (a Paulo), syn Walentyna52
Stamirowski h. PÓŁKOZIC.
Józef Dyonizy, syn Ignacego 42

 

Konstanty Felicyan, s. tegoż 165
Wojciech Piotr Floryan, s. Floryana 202
Łukasz Jan (Kanty) Rafał, s. teg. 432
Tomasz Franciszek, s. Antoniego 209
Walery Jakób, s. tegoż 222
August, s. Wojciecha 870
Ludwik Bartłomiéj, s. Ignacego 164
Staniewski h. STARYKOŃ.
Jan Aloizy, syn Piotra1575
Stanilewicz h. LELIWA.
Ignacy Dyonizy, syn Mateusza 726
Stanisławski h. PIŁAWA.
Ignacy, syn Antoniego 496
Alexander Aloizy, s. Józefa 497
Wojciech, s. Macieja 498
Tytus Prosper Zejgut, s. Piotra 1561
Witold Albrecht Michał Zejgut, s. tegoż 1562
Staniszewski h. POBÓG.
Leopold, syn Tomasza 252
Seweryn Marceli Emilian, s. Leopolda 253
Hortensya Konstancya Oktawia, c. Marcina 255
Alexander Maciej, s. Wojciecha 254
Maciej Antoni, s. Michała 301
Kazimierz, s. tegoż 869
Otton Antoni, s. Fabiana 342
Ludwik Maxymilian Wojciech, s. Józefa 352
Antonina Franciszka Tekla z Liniewskich, wdowa po Janie (Kantym) 470
Władysław Wojciech Teodor, s. Jana (Kantego) 470
Roman Wawrzyniec, s. Jana 521
Konstancya z Karskich, wdowa po Wojciechu 778
Karol Paweł, s. Franciszka 1459
Stankiewicz h. MOGIŁA.
Aloizy Jan (Chrzciciel), syn Kazimierza 614
Alexander Więczysław, s. Antoniego 615
Ignacy Józef, s. Jana 727
Marcin Benedykt, s. tegoż 728

Stano h. GOZDAWA.
Ignacy,** syn Piotra 343 36
Stanowski h. RAWICZ.
Ludwik August, syn Pawła 1033
Józef Hieronim, s. tegoż 1034
Stanżewski. *
Jakób 24
Starczewski h. JASTRZĘBIEC.
Ignacy Błażej Napoleon, syn Józefa 1005
Jan, s. Jana 1061
Starczewski h. NAŁĘCZ.
Józef Modest, syn Wojciecha155
Alexander, s. Antoniego 704
Wiktorya Elżbieta z Olszewskich, wdowa po Leonie 758
Teofila Salomea, córka Leona 758
Kamilla, c. tegoż 758
Kazimiera Magdalena, c. tegoż 758
Józef Leon, s. tegoż 758
Starorypiński h. NAŁĘCZ.
Jan Józef Franciszek Paweł, syn Ignacego 232
Paweł, s. tegoż 233
Józef, s. tegoż 234
Romuald, s. tegoż 235
Scholastyka z Cieszewskich, wdowa po Ignacym 236
Sylwester, s. Macieja 400
Starzeński h. LIS.
Maciej 32
Hrabia Kazimierz Władysław, syn Józefa 33 56 Hr.
Hrabia Henryk Andrzej Jan, s. tegoż 34 58 Hr.
Hrabia Konstanty Michał, s. Józefa 35 57 Hr.
Hrabianka Zofia Barbara, córka tegoż 36 59 Hr.
Telesfor Jan, s. Konstantego 1490
Julian, s. tegoż 1491
Sylwester Tomasz, s. tegoż 1492
Alexander Jerzy, s. tegoż 1493
Starzyński h. ŚLEPOWRON.
Ignacy Dominik Kajetan Wawrzyniec, syn Wincentego 60
Michał Józef Wacław, s. tegoż 61
Józef, s. Tadeusza 177
Wojciech Anzelm, s. tegoż 178
Alexander Saturnin, s. Jana 384
Wincenty Fabian Sebastyan, s. Macieja 1123
Staszewski h. OSTOJA.
Michał Józef, syn Piotra 705
Rufin, s. tegoż706
Franciszek, s. tegoż 707
Staszyński. *
Jan 10
Stawiarski h. NAŁĘCZ.
Ignacy Fabian Sebastyan Karol, syn Ignacego 1433
Stawiski h. GOZDAWA.
Ignacy, syn Michała 318
Andrzej Klemens, s. tegoż 319
Józef Bogumił, s. tegoż 320
Maciej Piotr Józef, s. tegoż 109
Edmund, s. Jana Felixa 433
Stefan Stanisław Kazimierz, s. Jana 148
Bolesław Józef Wiktoryn Seweryn, s. Józefa 1412
Tadeusz Józef Jan Bogusław, s. tegoż 1413
Stawiski. *
Józef 20
Stawowski h. JELITA.
Cyrylli Józef, syn Franciszka 1006
Stawski Sławenta na Stawie h. LESZCZYC.
Anzelm Klemens Teofil, syn Jana 450
Wojciech Kazimierz Józef Jan, s. tegoż 451
Stecki h. RADWAN.
Jakób Paweł, syn Ignacego 979
Stefanowicz h. POGOŃ.
Marcin Wincenty, syn Wincentego 1563
Stekert. *
August65
Stetkiewicz h. KOŚCIESZA.
Tomasz Dawid Sylwester, syn Felicyana 147
Stępczyński h. DOLIWA.
Józef Jan, syn Jakóba 971
Stępiński h. BOŃCZA z odmianą.
Alexander, syn Piotra 871
Wacław, s. Tomasza 946
Alexander, s. tegoż 1306
Józef (Kalasanty), s. tegoż 1307
Andrzej, s. tegoż 1308
Łukasz, s. Błażeja 1460
Stępkowski h. SUCHE KOMNATY.
Sylwester Tytus Dawid, syn Jana 1007
Felix Augustyn, s. tegoż 1008
Józef, s. Idziego 1124
Mikołaj Michał, s. Józefa 1215
Marcin, s. tegoż 1216
Julian Kazimierz, s. tegoż 1217
Szczepan, s. tegoż 1218
Stępowski h. JUNOSZA.
Kazimierz, syn Adama 44
Tomasz Józef, s. Augustyna 117
Jan (Chrzciciel), s. tegoż 118
Wawrzyniec, s. tegoż 119
Jan (z Matty), s. Jerzego 160
Wiktor Wojciech Józef, s. Jana 256
Kazimierz Stanisław, s. tegoż 257
Józefa Maryanna, córka tegoż 258
Weronika Rozalia Aniela, c. t. 259
Józefat Franciszek na Stępowie, s. Stanisława 353
Napoleon Marcin Leopold na Stępowie, s. tegoż 354
Kajetan, s. tegoż 499
Fryderyk Wiktor na Stępowie, s. tegoż 729
Marceli Antoni Ignacy, s. Jakóba 748
Stobiecki h. OSTOJA.
Piotr Paweł, syn Klemensa 401
Ksiądz Józef Konstanty, s. tegoż 547
Franciszek Szymon, s. Stefana 402
Stodolski v. Stodulski h. PLON.
Stanisław, syn Marcina 267
Antoni Józef, s. Józefa 1096
Andrzej Bernard, s. tegoż 1097
Stoiński h. JANINA.
Józef Atanazy, syn Sylwestra284
Stojowski Jordan h. TRĄBY.
Karolina z Bontanich, wdowa po Janie 632
Hipolit Jacenty, s. Jana 420
Kazimierz August Józef, s. teg. 674
Michał Hieronim Franciszek, s. tegoż 675
Józef Franciszek Karol, s. teg. 676
Ferdynand Dezydery, s. tegoż 1208
Katarzyna, zamężna Katerla, córka Michała 951 K.
Stokowski h. DRZEWICA.
Petronella z Kiuciów, wdowa po Macieju 385
Adam Marcyan, syn Macieja 385
Maryanna Tekla, córka tegoż385
Izabella Julianna, c. tegoż 385
Kazimierz Józef, s. Benedykta 421
Stokowski Saryusz h. JELITA.
Andrzej, syn Franciszka 4
Konstancya Justyna Joanna, córka tegoż 952
Jan, s. Ignacego 10
Antoni Jan, s. tegoż 270
Jan Karol, s. tegoż 271
Ludwik Wilhelm z Remiszewic, s. Józefa 23
Antoni Cyryl z Remiszewic, s. tegoż144
Andrzej Klemens, s. Wawrzyńca 168
Jan Kanty Rafał, s. Mikołaja 269
Ignacy z Remiszewic, s. Stanisława 433
Marcin Stefan, s. Andrzeja 471
Jan Adam, s. tegoż 919
Józef, s. tegoż 920
Marceli, s. tegoż 921
Franciszek, s. tegoż 1056
Jan (Nepomucen), s. Michała522
Roman Cyryak z Remiszewic, s. Kacpra 667
Józef Leon Ignacy, s. Piotra 730
Alexander Maciej, s. Kazimierza 731
Piotr Paweł, s. Antoniego 732
Wojciech Anzelm, s. tegoż 1461
Wincenty Franciszek Stanisław, s. Waleryana 901
Ignacy, s. Jana922
Xawery Andrzej, s. Dominika 947
Jan, s. tegoż 948
Mikołaj Andrzej, s. tegoż 949
Wawrzyniec Antoni Józef, s. t. 950
Jan (Nepomucen), s. tegoż 951
Antoni z Remiszewic, s. Rafała 972
Eryk Piotr Celestyn, s. Macieja 1180
Józef Walenty, s. tegoż 1181
Wincenty Ignacy, s. tegoż 1182
Kajetan Wawrzyniec Józef, s. t. 1183
Walenty Paweł, s. Adama 1364
Felicyan, s. Stefana 1540
Stokowski h. ZDRZEWICA. *
Marya z Domagalskich, wdowa po Wincentym 30
Jan Wincenty Zacharyasz, s. Wincentego 30
Tekla Apolonia Wanda, c. t. 30
Stoss h. STOSS.
Józef Benedykt, syn Mikołaja 153
Strasz z Białaczewa h. ODROWĄŻ.
Maxymilian Edward Andrzej, syn Andrzeja 923
Straszak. *
Michał 35
Straszewicz h. ODROWĄŻ.
Kacper Jan Ignacy, syn Antoniego 1462
Alexander Józef, s. tegoż 1463
Straszewski h. KOMONIAKA.
Hilary Paweł, syn Teodora 386
Felix Onufry Antoni, s. Wojciecha 1009
Bronisław Teodor Józef, s. Jakóba 1317
Strawiński h. SULIMA.
Antoni Mikołaj Tadeusz, syn Franciszka 1231
Strażyński.
Antoni ** 616 60
Stremler h. MIŁODAR.
Alexander, syn Piotra Godfryda 225
Strękowski h. ŚWIERCZEK.
Tomasz Adam, syn Leonarda1331
Walenty, s. tegoż 1332
Franciszek, s. tegoż 1333
Chryzanty Jan, s. Antoniego 1464
Stroński h. DOLIWA.
Balbina Xawera z Studentkowskich, wdowa po Felixie Pawle 1048
Stanisław, syn Felixa Pawła 1048
Jakób, s. tegoż1048
Teodora Jadwiga, córka tegoż 1048
Aniela, c. tegoż 1048
Strumiłło h. NAŁĘCZ.
Józef, syn Franciszka 641
Strupczewski h. JASTRZĘBIEC.
Szymon Jan, syn Antoniego 1365
Romuald Zygmunt Barnaba, s. Andrzeja 1366
Józef, s. Franciszka 1588
Franciszek, s. Antoniego 1589
Strusiński h. SZELIGA.
Jan Sylwester, syn Józefa 1257
Strus h. KORCZAK.
Józef Tomasz, syn Antoniego 692
de Struve h. STRUVE.
Jerzy Henryk Krzysztof Franciszek, syn Gustawa 633
Gustaw Antoni Karol Eugeniusz, s. Jerzego 1552
Stryjeński h. TARNAWA.
Zygmunt Adam Floryan Paweł, syn Pawła 161
Piotr Paweł, s. tegoż 162
Edward Gustaw, s. Karola Zygmunta 953
Zygmunt Karol, s. tegoż 954
Henryeta, zamężna Ćwierczakiewicz, córka tegoż 426
Stryjewski h. TARNAWA.
Jan, syn Krystyana 1465
Stryjkowski h. LELIWA.
Jan Władysław, syn Jana 902
Strzałkowski h. OSTOJA.
Stanisław Michał Hieronim, s. Mateusza 872
Dominik Kajetan, s. Bonifacego 873
Józef Piotr, s. Dominika 1401
Jan (Chrzciciel), s. tegoż 1402
Henryk Dominik, s. tegoż 1403
Strzegocki h. PRZEGONIA.
Kazimierz, syn Jana 980
Wiktoryn Maciej, s. tegoż 981
Strzelecki ze Strzelec h. JASTRZĘBIEC.
Rupert Izydor, syn Wincentego 668
Tomasz, s. Jana 779
Wincenty, s. tegoż 924
Kazimierz, s. tegoż 925
Karol, s. tegoż926
Kajetan, s. Tomasza 1131
Jan (Chrzciciel) Alfred, s. Ludwika 823
Antonina Anastazya z Błeszyńskich, wdowa po Ludwiku 874
Teodora Salomea, zamężna Wojnowska, córka Ludwika 874
Maryanna Regina, c. tegoż 874
Michalina Aniela Józefa, c. t.874
Strzelecki h. OKSZA.
Anastazy, syn Wojciecha 1434
Strzelecki. *
Błażej 25
Strzembosz h. JASTRZĘBIEC.
Ludwik Bartłomiej, syn Antoniego 294
Jacek Hipolit Kajetan, s. tegoż 303
Józef, s. tegoż 304
Stanisław Jan, s. Ignacego 302
Roman Wawrzyniec, s. Wincentego 1035
Napoleon Józef Michał, s. Alexandra 1466
Strzemieczny h. STRZEMIĘ.
Maciej Piotr, syn Mikołaja 1513
Strzeszewski h. LUBICZ.
Tomasz, syn Stanisława 89
Antoni, s. tegoż 90
Piotr Stanisław Paweł, s. tegoż 91
Strzeszewski h. POBÓG.
Dyonizy, syn Józefa 11
Jakób, s. tegoż12
Bartłomiej, s. tegoż 207
Ignacy, s. Antoniego 13
Alexander, s. Dyonizego 100
Gustaw, s. tegoż 101
Dominik Kajetan, s. Jana 617
Tadeusz, s. tegoż 618
Leonard, s. tegoż 1500
Julianna Kordula, zamężna Goszczyńska, córka Felixa 364 G.
Franciszek Symforyan, s. Felixa 106
Felix Jakób, s. tegoż 422
Antoni Bonawentura, s. tegoż 423
Edward, s. tegoż 424
Jakób, s. Ludwika 619
Stanisław, s. tegoż 620
Antoni Ignacy, s. tegoż 1132
Alexander, s. Bonifacego 1077
Ignacy Adolf Stanisław, s. teg. 1078
Strzyżewski h. STRZEMIEŃCZYK.
Piotr Paweł, syn Jacka 500
Strzyżowski h. GOZDAWA.
Tomasz, syn Kazimierza 425
Studziński h. PRUS 1.
Józef Leon Felix, syn Tomasza 7 Cesar.
Studziński h. PRUS 3.
Alexander Fabian, syn Bernarda 1316
Stummer h. RADZISŁAW.*
Jan (Chrzciciel), syn Jana 1
Stypułkowski h. LUBICZ.
Wiktor, syn Klemensa 678
Józef, s. tegoż 679
Maciej, s. tegoż 680
Andrzej Błażej, s. Stanisława681
Tomasz Kacper, s. tegoż 682
Mateusz, s. Marcina 1010
Franciszek Bartłomiej, s. Szymona 1133
Jan, syn tegoż 1134
Jakób, s. Macieja 1135
Wawrzyniec, s. Józefa 1136
Jan, s. Wawrzyńca 1320
Antoni, s. Jakóba 1443
Roch Antoni, s. Tomasza 1467
Antoni Bartłomiej, s. Piotra 1468
Stypułkowski h. ROLA.
Stanisław, syn Marcina 1011
Stanisław Józef, s. Jakóba 1149
Paweł, s. Wiktoryana 1334
Seweryn Kazimierz, s. Seweryna 1515
Wawrzyniec, s. tegoż 1516
Suchcicki h. OSTOJA.
Konstanty Augustyn, syn Onufrego 875
Antoni, s. Andrzeja 1384
Ignacy, s. tegoż 1385
Suchecki na Suchcicach h. PORAJ.
Floryan Adam Antoni, syn Daniela 356
Stanisław Zenon Andrzej, s. Ignacego 452
Jan ( z Dukli) Bonawentura Henryk, s. tegoż501
Andrzej, s. Ignacego 549
Justyna Barbara Marya, zamężna Chwalibóg, córka tegoż 232 C.
Suchocki h. PORAJ.
Felix Ignacy, syn Stanisława 523
Władysław, s. Jakóba 1079
Anna, córka tegoż 1080
Suchodolski h. HABDANK.
Antoni Jakób Ignacy, syn Filipa 693
Jan Wawrzyniec, s. tegoż 694
Alexander Wiktor, s. Jana 1554
Suchodolski h. JANINA.
Hrabia Jan Bonawentura Franciszek Wincenty, s. Wojciecha 67 47 Hr.
Hrabia Franciszek (a Paulo) Wincenty Michał, s. t. 68 48 Hr.
Kajetan Ignacy Piotr Jan, s. Walentego 120
Tomasz Walenty Ignacy, s. Wincentego 196
Karolina Dominika Maryanna, córka tegoż 197
Alfons Andrzej Walenty Dyonizy Antoni, s. Antoniego 198
Klementyna Tekla Barbara, c. tegoż 199
Adelina Zofia Nepomucena, c. tegoż200
Florentyna Alfonsa Tekla Alexandra, c. tegoż 201
Romulus Ignacy Józef, s. Józefa 279
Maryanna Józefa z Żykiewiczów, wdowa po Franciszku 780
Kamilia Maryanna, córka Franciszka 780
Julian Michał, syn tegoż 780
Władysław Brunon Maxymilian, s. tegoż 780
Maurycy Romuald Ludwik, s. t. 780
Suchodolski h. JUNOSZA.
Franciszek (Xawery) Samuel, s. Konstantego 584
Suchodolski h. POBÓG.
Antoni Wincenty Walenty, syn Michała 215
Suchodolski h. ŚLEPOWRON.
January 426
Suchodolski.
Jan 795
Suchorski h. JASTRZĘBIEC.
Nikodem Jan, syn Kacpra 203
Rafał, s. tegoż 204
Józef, s. tegoż 205
Stanisław Franciszek, s. tegoż 206
Władysław Piotr Paweł, s. Wojciecha 272
Marceli Wojciech, s. tegoż 273
Suchorzewski h. ZAREMBA.
Stanisław, syn Władysława 237
Franciszek Tadeusz Józef Marek Walenty, s. Jana 550
Sudnik h. LELIWA.
Ignacy Dominik Adam, syn Dominika 876
Antoni Mikołaj, s. tegoż 877
Piotr, s. tegoż 878
Alexander, s. tegoż 879
Suffczyński h. SZELIGA.
Franciszek Michał Dyonizy, syn Jana 62
Kazimierz Tomasz, s. tegoż 669
Kajetan Józef, s. Michała 73
Stanisław Adam Rafał, s. tegoż 321
Stanisław Józef Karol na Suffczynie, s. Stanisława 634
Anastazy Józef Marek na Suffczynie, s. Józefa 749
Władysław Teodozyusz na Suffczynie, s. tegoż 750
Hilary Cyryl na Suffczynie, s. t. 751
Józefa na Suffczynie, córka tegoż 752
Sulewski h. POMIAN.
Kazimierz Karol, syn Adama1270
Alexander Benon, s. tegoż 1271
Mikołaj Ananiasz Jan, s. tegoż 1272
Kazimierz, s. Jana 1414
Suligostowski na Starym Skrzynnie Dunin h. ŁABĘDŹ.
Stanisław, syn Józefa 472
Sulikowski h. SULIMA.
Franciszek Wincenty Józef, syn Ignacego 927
Henryk Norbert Robert, s. teg. 928
Augustyn Erazm Julian Antoni, s. tegoż 929
Felix Stanisław, s. Kazimierza 1184
Andrzej Wojciech, s. Wawrzyńca 1298
Konstanty Maciej, s. Józefa 1209
Antoni, s. tegoż 1386
Sulimierski v. Sulimirski h. STARYKOŃ.
Jan Piotr Waleryan, syn Józefa 18
Tomasz Stefan Maciej, s. tegoż 142
Ignacy Alexander, s. tegoż 143
Wincenty Maciej, s. Ludwika 58
Felix Bonawentura, s. tegoż 59
Jan Józef Marcin, s. Wincentego 79
Honorata z Rojków, wdowa po Piotrze 80
Marceli, s. Piotra 80
Kwiryn Wincenty, s. tegoż 80
Mikołaj Stefan, s. tegoż 80
Teressa Karolina, zamężna Starzyńska, c. Jana (Nepomucena) 283
Filip Rafał, s. tegoż 286
Leon Ignacy, s. Adama 285
Wincenty, syn tegoż 551
Adam Andrzej, s. Marcina 379
Franciszek Władysław, s. Michała 473
Jan (Nepomucen), s. tegoż 474
Zenon Adam, s. tegoż475
Ludwika Maryanna, córka tegoż 478
Xawera, c. tegoż 479
Maxymilian Edward Szymon, s. tegoż 476
Tomasz Mateusz, s. Ignacego 646
Ludwik, s. Stefana 647
Hipolit, s. Michała 477
Anastazy Sebastyan z Sulimierzyc, s. Sebastyana 733
Sulimowski h. DĘBNO.
January Wawrzyniec, syn Medarda 796
Antoni Kazimierz, s. tegoż 797
Suliński h. JASTRZĘBIEC.
Józef (z Kopertynu), syn Wojciecha 621
Józef, s. Michała 1309
Sulkowski h. ŁODZIA.
Kajetan Stefan, syn Michała 344
Julian Walenty Faustyn, s. Kajetana Stefana593
Antoni, s. Mateusza 1436
Sulkowski h. KOŚCIESZA.
Mateusz, syn Andrzeja 1201
Maciej, s. Piotra 1202
Piotr, s. Jakóba 1203
Sulkowski h. SULIMA.
Jan (z Dukli) Placyd, syn Pawła 781
Sułocki h. GOZDAWA.
Grzegorz Józef, syn Leona 1232
Jakób Marek, s. tegoż 1415
Sułowski h. STRZEMIĘ.
Tadeusz Dominik, syn Marcina 72
Adam Józef, s. tegoż 146
Sumiński h. LESZCZYC.
Piotr Damazy, syn Tomasza 46
Paweł Stanisław, s. tegoż 47
Antoni Ignacy Jan (Nepomucen), s. Piotra 84
Jan (Nepomucen) Stanisław (Kostka) Adam, s. tegoż 149
Walenty Antoni, s. tegoż 453
Jan Andrzej, s. Dominika 113
Marceli Błażej, s. tegoż 114
Tadeusz, s. Marcina 274
Antoni Józef, s. tegoż 275
Andrzej Józef, s. tegoż 276
Franciszek (Xawery), s. Mateusza 1550
Supiński. *
Antonilla, wdowa po Leopoldzie 74
Ludwik Felix, syn Leopolda 74
Supiński h. TRZYBUŁAWY z odmianą.
Jan, syn Walentego 1117
Supiński h. TOPÓR.
Jan, syn Tomasza 1416
Stanisław, s. tegoż 1417
Józef Alexander, s. Piotra 1435
Superson. *
Mateusz 8
Suryn h. MASSALSKI.
Dyonizy, syn Reginalda 880
Roman Dominik Kajetan, s. Dyonizego 892
Jan Floryan Michał, s. tegoż 893
Felix Konstanty Antoni, s. tegoż 894
Michał Julian Maxymilian, s. t. 895
Mateusz Maurycy, s. tegoż 896
Suski h. POMIAN.
Stanisław Epifaniusz, syn Franciszka 242
Grzegorz Klemens, s. tegoż 243
Kazimierz Jan, s. tegoż 244
Wiktor, s. tegoż 241
Jan Paweł, s. Walentego 734
Jan (Kanty) Mikołaj, s. Ignacego 1517
Suszycki.
Wawrzyniec 982
Sutkowski h. POBÓG.
Wincenty Kacper Antoni, syn Aloizego 166
Józef Marceli, s. tegoż 167
Ignacy Romuald Wincenty, s. Piotra 287
Józef Wincenty, s. Ignacego 357
Michał Konstanty Maxymilian, s. Józefa 502
Wacław, s. Franciszka 955
Ludwik, s. tegoż 956
Tomasz Jan Grzegorz, s. Antoniego 973
Michał, s. Stanisława 1518
Sutkowski h. KORCZAK.
Leonard, syn Wojciecha 3 z Ces.
Stanisław Wojciech, s. teg. 4 z Ces.
Marek Marceli, s. tegoż 5 z Ces.
Świątecki h. JASTRZĘBIEC.
Wawrzyniec Cyryak Tadeusz, syn Tomasza 553
Świątecki h. NOWINA.
Józef Joachim, syn Antoniego 1098
Wojciech Anastazy, s. Józefa1288
Świątecki h. NOWINA z odmianą.
Antoni Józef, syn Józefa 1418
Świątkowski h. SUSZYŃSKI.
Hiacynt,** syn Walentego 782 55
Ksiądz Paweł, s. tegoż 783
Antoni Onufry, s. Kiliana 881
Jan Paweł, s. tegoż 882
Konstanty Grzegorz, s. tegoż 883
Świderski h. LUBICZ.
Ludwik Mikołaj, syn Franciszka 983
Jan, s. Walentego 1335
Świderski h. ŚLEPOWRON.
Kalixt Ignacy, syn Kajetana 116
Sylwester, s. Jana 812
Mateusz, s. Pawła 813
Albert Antoni, s. Andrzeja 903
Stanisław, s. tegoż 1012
Franciszek (Xawery), s. Mateusza 1370
Świdziński h. PÓŁKOZIC.
Ignacy Kryspin Jan (Boży), s. Józefa326
Ferdynand Sebastyan Fabian, s. t. 327
Konstanty Piotr Michał, s. Kajetana 333
Tytus Jan (Chryzostom) Michał, s. tegoż 404
Napoleon Józef Stanisław Felix, s. Felixa 403
Felix, s. Konstantego 1371
Piotr, s. tegoż 1372
Świecki h. LESZCZYC.
Franciszek Józef, syn Kajetana 1081
Sylwester, s. Jana 1099
Ignacy Tomasz, s. Joachima 1245
Świerczewski h. ŁODZIA.
Erazm Wincenty Józef, syn Pawła 552
Julian Ignacy, s. Adama 1125
Piotr Jacenty, s. tegoż 1544
Stanisław, s. Macieja 1367
Modest Wit, s. tegoż 1368
Bolesław Modest, s. Stanisława 1578
Wincenty Onufry, s. tegoż 1579
Damian Stanisław, s. tegoż 1580
Henryk Władysław, s. tegoż 1581
Świerczewski h. ŚWIERCZEK.
Franciszek, syn Pawła 1101
Świerczyński h. OSTOJA.
Jan Felix, syn Jana 24
Antoni Jan, s. tegoż 764
Wojciech Rafał, s. Franciszka 41
Józef Gabryel ze Świerczyńska mniejszego, s. tegoż 388
Alexander, s. Wojciecha 825
Walenty ze Świerczyńska mniejszego, s. Stanisława 1437
Świerski h. SZAŁAWA.
Albin Eugeniusz, syn Józefa 802
Świerzewski h. GRABIE.
Jan, syn Piotra824
Wiktor, s. Floryana 884
Stanisław, s. Jana 885
Felix, s. tegoż 1164
Tomasz, s. tegoż 1165
Jakób, s. tegoż1166
Józef, s. tegoż 1167
Grzegorz Paweł, s. Walentego 1163
Jan, s. Maurycego 1168
Ignacy, s. tegoż 1169
Wojciech, s. Franciszka 1170
Grzegorz, s. Macieja 1289
Tomasz, s. Kazimierza 1290
Franciszek Szymon, s. Pawła 1514
Świeszewski h. GRABIE.
Jan Aloizy Jakób Bonawentura, syn Bonifacego 480
Alexander Jakób, s. tegoż 481
Adam Kazimierz Konstanty Józef, s. Felixa 648
Waleryan Franciszek (Xawery), s. Szymona695
Zofia z Wyczałkowskich, wdowa po Antonim 696
Władysław Tomasz Andrzej, syn Antoniego 696
Adolf Oppat, s. tegoż 696
Józef Jakób Antoni, s. Ignacego 1082
Świeżawski h. PAPRZYCA.
Romuald Izydor, syn Tadeusza 81
Hipolit Ignacy Jan, s. Mateusza 268
Antoni Józef (Kalasanty) Franciszek, s. Kacpra 328
Franciszek, s. Michała 503
Piotr (z Alkantary) Klemens, s. t. 709
Karol Tymoteusz Franciszek (Salezy), s. tegoż 710
Józef (Kalasanty), s. Antoniego 697
Klemens Józefat, s. Piotra 708
Seweryn Mateusz, s. Edwarda 1438
Wacław Hipolit Anastazy, s. t. 1439
Eustachy Edward Waleryan, s. tegoż1440
Świeżyński h. KORCZAK.
Kazimierz, syn Józefa 291
Dyonizy, s. tegoż 434
Fortunat Felix Onufry, s. Dyonizego 435
Kazimierz Tomasz, s. Jakóba886
Joanna Paulina z Żochowskich, wdowa po Józefie 1013
Floryan Mamert Jakób Józef, s. Józefa 1013
Henryk, s. tegoż 1013
Święcicki h. JASTRZĘBIEC.
Maryanna Eleonora z Kaczorowskich, wdowa po Józefie 405
Waleryan Jan (Kanty), s. Józefa 405
Władysław Roman, s. tegoż 827
Julian, s. tegoż 1062
Leonard, s. tegoż 1063
Stanisław z Krępy i Święcicy, s. tegoż 428
Jan Stanisław, s. Maurycego 427
Onufry Antoni Erazm, s. Franciszka 585
Święciński h. POWAŁA.
Maciej, syn Antoniego 1233
Święcki h. ŚLEPOWRON.
Tomasz Ignacy, syn Michała 108
Marcin Leopold, s. Wiktoryna 159
Kajetan Cyryak, s. Antoniego 174
Karol, s. tegoż332
Jan Józef Antoni, s. tegoż 365
Antoni, s. tegoż 753
Jan, s. tegoż 1524
Józef Roch, s. Macieja 1100
Stanisław, s. Szymona 1126
Józef, s. Piotra1520
Jakób, s. tegoż1523
Ruch, s. Józefa 1521
Jakób, s. Jana 1522
Juliusz z Suchodola, s. Teodora 239
Katarzyna Placyda Teressa, zamężna Bujalska, c. tegoż 564 B.
Wojciech, s. Kazimierza 2 Ces.
Leon Maciej, s. Tomasza 9 Ces.
Święszkowski ze Święszek h. SYROKOMLA.
Wojciech, syn Seweryna 260
Andrzej, s. Wincentego 1551
Paweł Piotr, s. Piotra 1469
Świętochowski h. DOŁĘGA.
Walenty, syn Macieja642
Świętochowski h. POBÓG.
Franciszek Józef Mateusz, syn Andrzeja 1387
Ignacy Maurycy, s. tegoż 1388
Scholastyka Apolonia, zamężna Masłowska, c. tegoż 891 M.
Świętochowski h. PRUS 2.
Leon Franciszek, syn Franciszka 1369
Ignacy Hieronim, s. tegoż 1501
Świnarski h. PORAJ.
Samuel Karol Mikołaj, syn Jakóba 904
Andrzej Józef Xawery, s. Wincentego 974
Świniarski h. PUCHAŁA.
Szczepan Jan Szczęsny, syn Michała50
Świrski h. SZAŁAWA.
Krzysztof Jakób, s. Józefa 1389
Syciński h. POMIAN.
Józef, syn Antoniego 798
Antoni, s. tegoż 799
Sygietyński. *
Roch 15
Symonowicz h. SYMONOWICZ.
Antoni, syn Jana 1210
Szabłowski h. BOŃCZA.
Jan Franciszek, syn Łukasza 406
Adam Tomasz, s. tegoż 407
Szaciński h. RAWICZ.
Fryderyk Jan, syn Szymona 814
Leon Kajetan, s. tegoż 815
Walery Wiktor Franciszek, s. Fryderyka 821
Józef Fryderyk, s. Leona 1283
Andrzej Fryderyk, s. tegoż 1318
Szadkowski h. ROLA.
Xawera z Wolskich, wdowa po Agatonie 436
Ignacy Jan Stanisław, s. Wojciecha 887
Apolonia z Umińskich, wdowa po Adamie 888
Szadokierski h. NAŁĘCZ.
Damian Franciszek, syn Ludwika 408
Konstanty Zacharyasz, s. tegoż 1502
Dyonizy Franciszek, s. tegoż 1503
Lucyan Klemens, s. Antoniego 957
Szajewski.
Ignacy Michał Hieronim 683
Szajowski h. SULIMA.
Antoni Jan (Nepomucen) Melchior, syn Melchiora 649
Marya Regina Tekla, zamężna Du Bouchet, córka tegoż 355 B.
Teressa Brygida Pelagia, zamężna Rusiecka, c. tegoż 363 R.
Szałowicz. *
Antoni 16
Szamota h. PRAWDZIC.
Antoni Damazy, syn Jerzego 54
Waleryan Wincenty, s. tegoż 53
Hipolit Roch, s. Seweryna 55
Ignacy Urban, s. tegoż 56
Wojciech, s. tegoż 57
Józef Wincenty, s. tegoż 504
Szamowski h. PRUS 1.
Napoleon, syn Antoniego 684
August Ludwik, s. tegoż 130
Aloizy Felix, s. tegoż 131
Jakób Pantaleon, s. tegoż 132
Eugeniusz Kajetan, s. Ignacego 133
Maciej Kazimierz, s. Wojciecha 217
Wincenty, s. tegoż 305
Maryanna, zamężna Olkowska, córka tegoż 134 O.
Maryanna z Polewskich, wdowa po Mateuszu 622
Teressa Jadwiga, zamężna Trzebuchowska, c. tegoż 85 T.
Felicyana Karolina Emilia, zamężna Rudnicka, c. Macieja 276 R.
Magdalena, zamężna Kordowska, c. Mateusza 403 K.
Szaniawski h. JUNOSZA
Józef Gabryel, syn Jana 179
Ludwik Bartłomiej, s. tegoż 180
Jan (Chryzostom) Ignacy, s. teg. 181
Teofil Kazimierz, s. tegoż 182
Alexander Felix, s. tegoż 1138
Jakób, s. Józefa 183
Paweł Leon, s. tegoż 958
Wincenty Konstanty, s. tegoż 959
Tomasz Alexy, s. tegoż 1137
Franciszek Antoni Placyd, s. t. 1211
Sebastyan Pius Bonawentura, s. tegoż 1494
Tomasz Meliton, s. Wincentego 1389
Jan Antoni, s. tegoż 1336
Wiktor Jan Wincenty, s. teg. 1337
Władysław Alexander, s. tegoż 1338
Franciszek, s. Piotra 409
Ludwik Sebastyan Tyburcyusz, s. Józefa 554
Filip Nereusz Marya Bonifacy Bogumił Ignacy Kajetan Fidelis Jan (Nepomucen) Rustik, s.
Kajetana 643
Józef Alexander, s. Franciszka 735
Norbert Antoni, s. Kazimierza 984
Bolesław Henryk, s. Henryka 985
Józef Faustyn Chwalisław, s. t. 986
Juliusz Ludwik, s. tegoż 987
Mikołaj, s. Wojciecha1083
Karol Hermenegild, s. Felixa 1139
Seweryn, s. tegoż 1258
Antoni Innocenty, s. Jakóba 1219
Karol Jan, s. tegoż 1220
Franciszek, s. Augustyna 1273
Paweł Alexander, s. Antoniego 1373
Jan (Kanty), s. Stanisława 1536
Seweryn Stanisław, s. Tomasza 1537
Szanowski h. KOŁYSZKA.
Edmund Leopold, syn Wojciecha 322
Szańkowski h. KRZYWDA.
Antoni Bonifacy Jan, syn Franciszka784
Szarewicz h. BOŃCZA.
Wojciech Paweł, syn Jana 1150
Szarzyński h. JUNOSZA.
Michał Wawrzyniec, syn Jana 889
Szatkowski h. PORAJ.
Erazm Felix, syn Anastazego1234
Józef Gabryel, s. tegoż 1235
Hieronim Stefan, s. tegoż 1236
Szatkowski h. ROLA.
Wincenty Dyonizy Walenty, syn Felixa 454
Józef Tomasz, s. tegoż 455
Antoni Onufry Felicyan, s. tegoż 816
Ignacy Jan (Nepomucen), s. Pawła 524
Stanisław Kostka, s. Pawła 525
Gabryel Antoni, s. tegoż 526
Józefat Michał, s. Kazimierza 800
Szatkowski. *
Paweł 54
Szawłowski h. SULIMA.
Edward Paweł Kalixt, syn Macieja 1
Hipolit Symforyan, s. Tomasza 388
Paweł Maciej Roch, s. tegoż 737
Paweł, s. Franciszka 444
Paweł Mikołaj, s. tegoż 623
Felix Ignacy, s. tegoż 624
Karol Kajetan, s. tegoż 625
Aniela z Kleczkowskich, wdowa po Franciszku 1525
Emilia Katarzyna, c. Francisz. 1525
Franciszka Tekla, c. tegoż 1525
Teofila Łucya, c. tegoż 1577
Józef Kalixt, ** s. Jana 626 6
Bonifacy Norbert, s. Bonawentury 736
Józef Mateusz, s. Michała 1504
Karol, s. tegoż 1576
Szczawiński h. PRAWDZIC.
Wincenty Jan (Nepomucen) z Wielkiego Szczawina, syn Jana 25
Jan Szymon z Wielkiego Szczawina, s. tegoż 1 Cesar.
Kajetan Pius z Wielkiego Szczawina, s. Mikołaja 64
Ksiądz Rajmund z Wielkiego Szczawina, s. tegoż 65
Leon Wincenty z Wielkiego Szczawina, s. Alexego150
Mateusz z Wielkiego Szczawina, s. tegoż 306
Józef Mikołaj z Wielkiego Szczawina, s. tegoż 445
Augustyn Joachim z Wielkiego Szczawina, s. Antoniego 151
Hipolit Wincenty z Wielkiego Szczawina, s. Ludwika 505
Floryan Zygmunt z Wielkiego Szczawina, s. tegoż 506
Tekla z Bratoszewskich z Wielkiego Szczawina, wdowa po Szymonie 507
Julianna Paulina z Wielkiego Szczawina, córka Szymona 507
Felix Antoni z Wielkiego Szczawina, s. tegoż 591
Tekla z Płasków, wdowa po Józefie 1246
Stanisław Marek Józef, syn Józefa 1246
Adam, s. tegoż 1246
Franciszek (a Paulo) Antoni, s. tegoż 1246
Klemens Jan, s. tegoż 1555
Szczepanowski h. PRUS 1.
Józef, syn Gabryela 390
Roch Ludwik, s. Stanisława 586
Adam Ferdynand Franciszek Stanisław, s. Jana 817
Xawera Józefa, c. Józefa 1419
Alexander Józef, s. tegoż 1420
Tomasz, s. tegoż 1421
Szczepański h. DOŁĘGA.
Adolf Wojciech, syn Stanisława 1274
Felix Piotr Paweł, s. tegoż 1564
Jan (Nepomucen), s. tegoż 1565
Edward Szymon, s. tegoż 1566
Władysław Teofil, s. tegoż 1567
Bolesław, s. tegoż 1568
Leokadya, c. tegoż 1569
Pelagia, c. tegoż 1570
Adela Kazimiera, c. tegoż 1571
Wincenty Erazm Franciszek, s. Kazimierza 1390
Szczepkowski. *
Jan 40
Szczepkowski h. JASTRZĘBIEC.
Wawrzyniec, syn Jana 818
Maurycy, s. tegoż 1064
Ferdynand, s. tegoż 1065
Szczerbiński h. SZCZERBIEC. *
Józef, syn Jakóba 2
Szcześniewski h. POBÓG.
Ludwik Augustyn, syn Franciszka 1084
Szczęsnowicz h. POBÓG.
Jan, syn Jakóba 1212
Michał Mateusz, s. Bartłomieja 1237
Szczucki h. ŚLEPOWRON.
Teodor Ignacy, syn Stanisława 308
Jan (Chrzciciel) Wit, s. tegoż 345
Adam Antoni, s. Nepomucena 307
Ludwik, s. Jana (Nepomucena) 346
Fortunat Kazimierz, s. Jana (Nepomucena) 1495
Jan, s. Karola 1391
Szczuka h. GRABIE.
Stanisław Benon, syn Antoniego 670
Dominik, s. tegoż 759
Marcin, s. tegoż 760
Józef, s. tegoż 761
Artur Ignacy, s. Dominika 1085
Maciej, s. Józefa 1319
Szczyciński h. JEZIERZA.
Felicyan Łukasz, syn Mikołaja 1049
Szczygielski h. SZCZYGIELSKI.
Wincenty Wojciech, syn Michała 905
Szczypiorski h. GRABIE.
Kazimierz Maciej, syn Jakóba 527
Franciszek(Xawery)Arnold, s. t. 528
Felix Dyonizy, s. Kazimierza 826
Jan Kazimierz Floryan, s. tegoż 992
Józef Antoni, s. tegoż 993
Szeligowski na Szeligach h. SZELIGA.
Antoni, syn Mateusza250
Jakób, s. Adama 359
Aloizy, s. Jana360
Tomasz, s. tegoż 685
Paweł, s. tegoż 1052
Wawrzyniec, s. Macieja 1050
Antoni, s. tegoż 1053
Piotr Paweł, s. tegoż 1054
Franciszek, s. t. 1055
Benedykt, s. Stanisława 1051
Walenty, s. tegoż 1204
Antoni Felix, s. Antoniego 1118
Szeliski h. LUBICZ.
Teodor Marcin, syn Samuela 529
Alexander Melchior, s. Izydora 1213
Szeliski h. SZELIGA.
Leon Wincenty Jan (Nepomucen), s. Felicyana 391
Szemiot. *
Augustyn 11
Szempliński h. ŚLEPOWRON.
Józef Wawrzyniec Jan (Nepomucen), syn Andrzeja698
Szemrawski h. RADWAN.
Franciszek, syn Ludwika 1310
Mikołaj Eligiusz Andrzej, s. Franciszka 1545
Szepietowski h. ŚLEPOWRON.
Kazimierz Alexander Narcyz, syn Józefa 210
Konstancya Apolonia, c. tegoż 278
Antoni, s. tegoż 711
Franciszek Teodor, s. tegoż 712
Walenty, s. Marcina 437
Mateusz, s. Piotra 568
Jan, s. tegoż 786
Józef, s. Walentego 627
Walenty, s. Franciszka 628
Alexander, s. tegoż 714
Józef Wacław Tomasz Kazimierz, s. tegoż 738
Amelia Franciszka, córka tegoż 739
Julia Zofia Laura, c. tegoż 740
Piotr, s. Wawrzyńca 635
Piotr, s. Mateusza 636
Wincenty, s. tegoż 785
Piotr Paweł, s. Antoniego 637
Kazimierz, s. tegoż 789
Walenty, s. Jana 638
Wojciech, s. Felicyana 713
Szymon, s. Tomasza 787
Wawrzyniec, s. tegoż 788
Szletyński. *
Ludwik 77
Szlubowski h. ŚLEPOWRON.
Antoni Walenty Piotr Ferdynand, s. Józefa 19
Ignacy Bernard Jacenty, s. tegoż 20
Jan Wincenty, s. tegoż 21
Szmidecki h. KOWAL. *
Wilhelm August Fryderyk Schmiedicke, syn Jerzego 5
Gustaw Schmiedicke, s. Wilhelma Augusta Fryderyka 13
Szołowski h. WCZELE.
Bogumił Dominik Wincenty, syn Antoniego 22
Antoni Jan (Nepomucen), s. Lamberta 1014
Szorc h. MORA.
Antoni Jakób, syn Kazimierza 1066
Szpadkowski h. SZELIGA.
Telesfor Apolinary, syn Józefa 1470
Stanisław, s. tegoż 1471
Władysław Jan, s. tegoż 1472
Szpakowski h. LUBICZ.
Paweł z Mistyatycz, syn Jana8 Ces.
Szpotański h. ŁABĘDŹ.
Ludwik Napoleon, syn Kazimierza 1526
Szredzinski h. LELIWA.
Felix Jacenty, syn Ignacego 1392
Lucyan Emilian Józef (Kalasanty), s. Wincentego 1473
Szretter h. LUBICZ.
Paweł Piotr, syn Piotra 530
Antoni, s. tegoż 531
Ignacy Tomasz, s. tegoż 532
Hipolit Wawrzyniec, s. tegoż 533
Jan (Kanty), s. Adama 534
Sztanderski. *
Jan (Nepomucen) 41
Sztek. *
Ludwik 67
Sztembarth h. GODZIEMBA z odmianą.
Celestyn Piotr Dyonizy Franciszek, syn Fryderyka 14
Stanisław Felix Bonifacy, s. t. 15
Szymon, s. Stanisława 348
Sztorc h. ŁABĘDŹ.
Franciszek Paweł, syn Sebastyana 1171
Szubalski h. STAROPIS.
Karol Kajetan Wawrzyniec, syn Jakóba 429
Szubert h. WIENIEC. *
Michał, syn Bogumiła 45
Szukszta h. POBÓG.
Ignacy 801
Szulborski h. MORA.
Augustyn Tomasz, syn Wincentego 671
Wojciech, s. tegoż 672
Franciszek, s. Adama 1140
Stanisław, s. Piotra 1141
Michał, s. Stanisława 1474
Franciszek, s. Macieja 1475
Jan, s. tegoż 1476
Kazimierz Franciszek Wiktor, s. Augustyna 1541
Józef Piotr, s. tegoż 1542
Szulc. *
Jan 47
Szulczewski h. SULIMA.
Alexander Jan, syn Karola 1275
Franciszek (Xawery), s. tegoż 1311
Szumkowski h. IŁGOWSKI.
Dominik Hieronim Ferdynand Fabian, syn Wiktora1102
Szumowicz h. RAWICZ.
Franciszek, syn Józefa 930
Szumowski h. LUBICZ.
Antoni, syn Ignacego 960
Maxymilian Józef Dyonizy, s. Andrzeja 1291
Szuszkowski.
Stefan 1015
Szuwalski.
Mikołaj 17
Szuwarski h. NAGRODODAR. *
Jan, syn Piotra9
Konstanty Kajetan, s. Jana 63
Szwarc h. NOWINA.
Józef Karol, syn Michała 699
Szwejcer.
Oktawian Kazimierz, syn Augustyna 1142
Xawery, s. tegoż 1143
Szwejkowski h. TRZASKA.
Józef Benedykt, syn Wojciecha 170
Antoni Onufry, s. Józefa 213
Szwencki h. GUBENA. *
Fryderyk, syn Fryderyka 34
Szwykowski h. OGOŃCZYK.
Tomasz, syn Samuela1016
Rafał, s. tegoż 1017
Adolf Ignacy Bernard, syn Stanisława 1067
Szydłowski h. LUBICZ.
Adam Kazimierz, syn Teodora 3
Symeon Antoni Krzysztof, s. Stanisława 93
Franciszek, s. Augustyna 112
Edward Wiktor Tomasz, s. Adama 134
Teodor Karol Leon, s. tegoż 135
Szydłowski h. POBÓG.
Julian Alexander, syn Andrzeja 1276
Jan, s. tegoż 1312
Wojciech s. Sebastyana 1572
Szygowski na Szygach h. TRZASKA.
Teodor Konstanty, syn Rafała 988
Modest Wit, s. tegoż 1441
Szymakowski h. PRAWDZIC.
Józef, syn Ludwika 587
Ludwik Onufry Józef, s. Józefa Walentego 1240
Szymanowski Korwin h. ŚLEPOWRON.
Seweryn Rafał, syn Antoniego 16
Kazimierz Józefat, s. Teofila 97
Felix Stefan Franciszek, s. teg. 98
Alexander Melchior, s. tegoż 128
Anna Krystyna, zamężna Toczyska, córka Dyzmy 122 T.
Franciszek Michał Stanisław, s. Ignacego 145
Waleryan, s. Floryana185
Stanisław (Kostka) Julian, s. tegoż 323
Waleryan Onufry Adam, s. Franciszka 226
Paweł, s. tegoż 227
Kajetan Piotr, s. Andrzeja 228
Józef, s. Andrzeja 229
Franciszek, s. Józefa 230
Felix Szymon na Szymanowie, s. Teodora 309
Alexander Michał na Szymanowie, s. tegoż 310
Ignacy Teodor Dyzma Makary, s. tegoż 334
Felix Andrzej, s. Mikołaja 482
Stanisław, s. Kazimierza 846
Ignacy Czesław, s. tegoż 1444
Szymanowski h. JEZIERZA.
Jakób Franciszek, syn Jana 1527
Szymanowski h. MŁODZIAN. *
Leon Michał, syn Józefa 64
Szymborski h. ŚLEPOWRON.
Piotr, syn Tomasza 589
Józef, s. tegoż 590
Leon, syn Piotra 650
Jan (Kanty), s. tegoż 655
Józefat, s. tegoż 656
Adam, s. tegoż 765
Piotr, s. Antoniego 651
Jan, s. tegoż 654
Jakób, s. Grzegorza 652
Wojciech, s. Macieja 653
Karol, s. Józefa 1531
Szymczykiewicz h. KOŚCIESZA.
Konstanty Konrad Alexander, syn Jana 295
Maurycy Ładysław Michał, s. tegoż 296
Szymoński h. JASTRZĘBIEC.
Sebastyan, syn Stanisława 1103
Stanisław Julian, s. Jana 1104
Szymoński h. ZŁOTA WOLNOŚĆ.
Józef Grzegorz, syn Józefa 890
Andrzej Stanisław (Kostka), s. tegoż891
Szyndler.
Leopold Leonard, syn Józefa 1393
Antoni Franciszek, s. tegoż 1394
Konstanty, s. tegoż 1395
Adam Teofil, s. tegoż 1396
Alexander Juliusz, s. tegoż 1397
Władysław Kacper, s. tegoż 1398
Józef Ludwik, s. tegoż 1399
Szypowski h. SRZENIAWA.
Hipolit Bartłomiej, syn Ludwika 535
Jan (Nepomucen) Józef, s. teg. 906
Antoni z Biały, s. Ambrożego 989
Jan z Biały, s. tegoż 990
Szystowski h. SZEPTYCKI.
Adam, syn Jakóba 961
Józef, s. Adama 962
Szyszkowski h. OSTOJA.
Teofil Waleryan, syn Józefa 1105
Ignacy Andrzej, s. Alexandra1239

OBJAŚNIENIE SKRÓCEŃ, W WYKAZIE SZLACHTY UŻYTYCH.
Xżę lub Kżę znaczy Książę
Hr. „ Hrabia, Hrabina albo Hrabianka
Ks. lub Kdz „ Ksiądz
s. t. albo c. t. „ syn albo córka tegoż, co i poprzednio wymieniona osoba
h. „ herbu.
 

Powrót do części opisowej strony
 

Data pierwszej publikacji: 20.VI.2004

Data ostatniej aktualizacji: 20.X.2014