SPIS SZLACHTY KRÓLESTWA POLSKIEGO   

Z DODANIEM KRÓTKIEJ INFORMACYI O DOWODACH SZLACHECTWA

WARSZAWA 1851

 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł, M, N, O, P, R, S, T, U, W, V, X, Z, Ż 


Falęcki h. LESZCZYC
Ignacy Teodor, syn Antoniego 44
Leonard Antoni Marcin, s. Macieja 61
Ignacy, s. Józefa 74
Faliński v. Faleński h. SAS
Ludwik Bartłomiej, syn Józefa 1
Józef Waleryan Andrzéj, s. tegoż 10
Falkowski h. DOLIWA.
Juliusz Hippolit Seweryn Ignacy, syn Hippolita 18
Paweł, s. Baltazara 38
Józef, s. tegoż 39
Franciszek, s. Teodora 40
Jan, s. tegoż 41
Jakób, s. tegoż42
Wilhelm, s. tegoż 43
Kdz. Jakób Franciszek, s. Walen. 65
Szymon, s. Baltazara 72
Faszczewski h. PRUS II.
Jan, syn Bartłomieja 55
Kazimierz, s. Grzegorza 54
Mateusz, s. Wojciecha 63
Fechner.
Franciszek, syn Jana 32
Jan Juliusz, s. tegoż 46
Władysław Xawery, s. tegoż 45
Federowicz h. POBÓG.
Jakób Wincenty, syn Fabiana56
Stanisław, s. tegoż 57
Michał, s. tegoż 58
Józef, s. tegoż 59
Franciszek Krzysztof, s. tegoż 60
Federowicz. *
Adam 13
Fiederowicz h. OGIŃSKI.
Kazimierz, syn Antoniego 36
Jan, s. tegoż 37
Felix Antoni, s. Kazimierza 62
Figietty.
Antoni Wojciech, syn Antoniego 12
Fijałkowski h. ŚLEPOWRON.
Alexander Nikodem, syn Ludwika 28
Wiktor Kazimierz, s. tegoż 29
Józef (Kalasanty), s. Wojciecha 75
Fijałkowski h. ZŁOTOKLUCZ. *
Karol, syn Andrzeja 3
Fijałkowski h. CZARNOWRON. *
Ignacy, syn Bartłomieja 1
Filipecki h. RAWICZ.
Antoni Ludwik Mikołaj, syn Felixa 66
Ludwik Władysław, s. tegoż 67
Julianna Emilia, córka tegoż 68
Anna Eleonora Bronisława, c. tegoż 69
Zofia Teodora, c. tegoż 70
Felix Piotr Władysław Karol, s. tegoż 73
Małgorzata Julianna z Draców, wdowa po Felixie Stanisławie, i 79
Józefa, zamężna Hagenmeister, c. Felixa Stanisława 79
Filipkowski h. POBÓG.
Felix Stanisław (Kostka), syn Józefa 3
Xawery, s. tegoż 4
Zuzanna Franciszka Konstancya, zamężna Mroczkowska, córka tegoż 706 M.
Filipkowski. *
Józef 6
Filipowicz h. PRAWDZIC.
Karol Emilian Teodor, syn Maxymiliana 27
Artur Alexander Jan (Ewangelista), s. tegoż 33
Filleborne. *
Antoni 6
Filochowski h. ŚLEPOWRON.
Floryan, s. Szymona 64
Finke de Finkenthal h. OSTOJA.
Jan Samuel Adoptowany Piaskowski, s. Beniamina 68 P.
Henryk Alexander, s. tegoż 8

Fiszer h. TARCZAŁA.
Karol Jan Leonard, syn Karola Ludwika 21
Ludwik, s. Wilhelma 22
Józef (z Kopertynu) Justyn, s. Karola 71
Flasieński.
Jan 19

Flat h. PŁUŻYCA *
Jerzy Beniamin, syn Jana 12
Flatow h. ZDOBYCZ. *
Julian, syn Jakóba 16
Flejczerowski h. POMOC. *
Tomasz, syn Marcina 11
Floryanowicz h. ŚLEPOWRON.
Jan Tomasz, syn Tadeusza 16
Lucyan Alexander Antoni, s. Franciszka Xawerego 17
Kajetan Wawrzyniec, s. tegoż 23
Henryk Jan Franciszek (Salezy), s. tegoż 24
Xawery Wincenty, s. tegoż 25
Chryzostom, s. Józefa52
Folkierski h. RADWAN.
Józef, syn Bartłomieja 50
Zdzisław, s. Piotra Pawła 76
Fonrobert h. DROGODAR. *
Augustyn, syn Piotra 10
Fontana.
Onufry49
Fontana h. FONTANA.
Antoni Józef, syn Józefa 26
Fraenkel h. FRAENKEL. *
Antoni Edward, syn Samuela7
Frank. *
Aloizy 14
Frankenberg h. GRZYMAŁA.
Józef, syn Ignacego 7
Frankowski h. PRUS I.
Jan Dyonizy Antoni, s. Józefa 2
Alexander Wojciech, s. Walentego 77
Andrzej, s. Zacharyasza 78
Julian Ignacy, s. Walentego 80
Seweryn Jan Józef, s. tegoż 81
Emilian Franciszek, s. tegoż 82
Frasunkiewicz. *
Roch 2
Fredro h. BOŃCZA.
Felicyan Ambroży, syn Jana 9
Freyberg h. FREYBERG. *
Marek, syn Izaaka 8
Mikołaj Rosenfeld, syn przysposobiony Marka 9
Frentzel h. FRENTZEL.
Piotr Lebrecht 53
Freyer h. JERZYSŁAW.
Jan Karol, syn Jana Godfryda 11
Ludwik Edward, s. Jana 34
Frezer h. ALABANDA.
August Nepomucen Ludwik, syn Macieja 51
Fribes h. RAWICZ.
Filip Tomasz, syn Marcina 47
Friedenstein. *
Wilhelm 5
Friese. *
Karol 15
Teodor Wilhelm, syn Karola 16
Fritsch v. Fritsche h. FRITSCH.
Józef, syn Karola Bogumiła 31
Karol August Ferdynand, s. Franciszka Xawerego 35
Fryderycy h. LOTARYŃCZYK.
Felix Jan Bogusław, syn Jana 13
Jan Bogumił Filip, s. Franciszka 15
Fryze h. FRYZE.
Antoni Sebastyan Henryk, syn Ignacego 5
Ludwik Bartłomiej, s. Antoniego 6
Fursewicz h. WĄŻ.
Antoni Bazyli, syn Wincentego 48


 

OBJAŚNIENIE SKRÓCEŃ, W WYKAZIE SZLACHTY UŻYTYCH.
Xżę lub Kżę znaczy Książę
Hr. „ Hrabia, Hrabina albo Hrabianka
Ks. lub Kdz „ Ksiądz
s. t. albo c. t. „ syn albo córka tegoż, co i poprzednio wymieniona osoba
h. „ herbu.
 

Powrót do części opisowej strony
 

Data pierwszej publikacji: 20.VI.2004

Data ostatniej aktualizacji: 20.X.2014