SPIS SZLACHTY KRÓLESTWA POLSKIEGO   

Z DODANIEM KRÓTKIEJ INFORMACYI O DOWODACH SZLACHECTWA

WARSZAWA 1851

 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł, M, N, O, P, R, S, T, U, W, V, X, Z, Ż 


Ichnatowski h. ACHINGER.
Damazy Adam, syn Łukasza 58
Idziński h. ŚLEPOWRON.
Franciszek Jan (Chryzostom) Karol, syn Jakóba 4
Idziński. *
Hiacynt 5
Idźkowski h. JASTRZĘBIEC.
Antoni, syn Józefa 216
Adam, s. Pawła 157
Ignacy, s. Franciszka 194
Maciej Marcelli, s. Jakóba 493
Szymon, s. Franciszka 508
Felix, s. tegoż 509
Józef, s. Pawła 510
Andrzej, s. Walentego 458
Augustyn, s. Pawła 323
Wawrzyniec, s. Wawrzyńca 345
Grzegórz, s. Macieja 395
Maciéj Jan, s. Macieja 393
Jakób Wincenty, s. tegoż 394
Stefan, s. Józefa 512
Idźkowski h. LUBICZ.
Benedykt, syn Wojciecha 351
Idźkowski h. ŚLEPOWRON.
Tomasz, syn Walentego 233
Franciszek Paweł, s. tegoż 234
Benedykt Alexander, s. Pawła 421
Ignatowski h. NOWINA.
Julian Walenty Jan (Ewangel.), syn Jana (Kantego) 314
Ike h. DUNINOWSKI *
Karol Albrecht Wilhelm 6
Illustrowski.
Stanisław Wincenty, syn Karola 385
Iłowiecki h. OSTOJA.
Józef Jan Benon, syn Stanisława 104
Józef Alexander Benedykt, s. Wojciecha 105
Ines de Leon.
Nikodem 173
Irzykowicz Mondwid h. LELIWA.
Tomasz Aloizy Józef, syn Antoniego 77
Isajski. *
Konstanty Piotr Leopold, syn Andrzeja Leopolda 28
Iskrzycki h. TRĄBY.
Andrzej Franciszek, syn Walentego 115
Iwanicki h. SKARBNIK. *
Józef, syn Andrzeja 18
Iwanowski h. ŁODZIA.
Andrzej, syn Stefana 160
Władysław Józef, s. Andrzeja 433
Iwanowski h. ROGALA.
Michał Dyonizy Teodor, syn Szczepana 490
Izbiński h. PRAWDZIC.
Wincenty Piotr Celestyn, syn Kazimierza 82
Adam, s. Placyda 83
Izdebski h. POMIAN.
Michał Maurycy Mikołaj 71
Hilary, syn Ignacego 75
Gracyan Wiktoryn, s. Antoniego 200
Alexander Franciszek Marcelli, s. Józefa 201
Karol, s. Wojciecha 227
Jan Grzegórz, s. tegoż 228
Piotr, s. Jana 229
Antoni, s. tegoż 231
Stanisław, s. tegoż 232
Otylia Julia, córka Józefa 230
Antoni Jan, s. tegoż 315
Adolf Jan, s. tegoż 316
Ludwik Gorgoniusz Mikołaj, s. tegoż 317
Władysław Wiktoryn Franciszek, s. Ignacego 303
Józef Ignacy Adryan, s. tegoż 304
Julian Sebastyan Przedzisław, s. tegoż 305
Mikołaj Felix Rajmund, s. Grzegorza 439
Stanisław Floryan, s. Kazimierza 434
Jan Piotr Paweł, s. tegoż 441
Antoni Julian, s. Wojciecha 442
Cypryan Michał Tadeusz, s. Kazimierza 463
Leon Konstanty Wojciech, s. tegoż 484
Andrzej Klemens Mikołaj, s. tegoż 485
Jakób, s. Franciszka 486
Mikołaj, s. Macieja 487
Stanisław, s. Stanisława 488
Iżycki h. BOŃCZA.
Józef Teodor, syn Walentyna11
Józef, s. Władysława 72
Benedykt Gabryel, s. tegoż 73
Antoni Józef Ezechiel, s. tegoż 74
Piotr Paweł Józef (Kalasanty), s. Walentego161
Józef, s. Józefa 320
Antoni, s. Wincentego 319
Kazimierz, s. tegoż 318


 

OBJAŚNIENIE SKRÓCEŃ, W WYKAZIE SZLACHTY UŻYTYCH.
Xżę lub Kżę znaczy Książę
Hr. „ Hrabia, Hrabina albo Hrabianka
Ks. lub Kdz „ Ksiądz
s. t. albo c. t. „ syn albo córka tegoż, co i poprzednio wymieniona osoba
h. „ herbu.
 

Powrót do części opisowej strony
 

Data pierwszej publikacji: 20.VI.2004

Data ostatniej aktualizacji: 20.X.2014