SPIS SZLACHTY KRÓLESTWA POLSKIEGO   

Z DODANIEM KRÓTKIEJ INFORMACYI O DOWODACH SZLACHECTWA

WARSZAWA 1851

 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł, M, N, O, P, R, S, T, U, W, V, X, Z, Ż 


Habermann h. ROLA.
Michał Józef de Haberfeld, syn Kazimierza 2
Habich h. HABICH.
Ludwik, syn Jana ** 72.22.
Gustaw Leopold, s. Ludwika 73
Hadziewicz h. WIENIAWA.
Stanisław Nikodem Franciszek Maciéj, syn Michała 45
Hagenmejster h. HAGEN.
Edward, syn Karola 77
Hanussowski h. SUSZYŃSKI.
Michał Maurycy, syn Jana 49
Stanisław Bonifacy Antoni, s. tegoż 58
Hanusz. *
Józef 17
Haraburda h. HABDANK.
Antoni Alfons, syn Jana 2 Ces.
Jan, s. tegoż 1 Ces.
Haraziński h. KORWIN.
Jacek, syn Łukasza 63
Józef, s. tegoż 62
de Hasselquist h. HASSELQUIST.
Teofil Karol, syn Karola 38
Ludwik Ferdynand, s. tegoż 37
Hauke h. BOSAK.
Ludwik ** 1. 4.
Zofia Teresa Salomea, córka Maurycego 12
Hrabia Maurycy, 9 Hr.
Hrabia Józef 10 Hr.
Hauschild h. POGOŃ.
Antoni Ignacy, syn Józefa 34
Jan Krzysztof, s. tegoż 35
Franciszek Antoni, s. tegoż 36
de Haydes h. GENDERICH.
Xawery Karol Leonard, syn Józefa 26
Władysław Jan Bogumił, s. tegoż 59
Heinrich h. PRACA. *
Teodor, syn Fryderyka Wilhelma 10
Józef Rajmund Mateusz, s. Teodora 20
Władysław Alexander Tomasz August Karol, s. tegoż 24
Heisler h. SZYNA.
Jan Fryderyk Edward, syn Fryderyka Wilhelma 13
Helcel (Heltzel) h. SZTERSZTYN. *
Antoni de Sternstein, syn Benedykta 19
Hempel.
Antoni, syn Jana 29
Alexander, s. tegoż 30
Joachim 23
Henke h. GRABOWIEC. *
Gustaw Karol Fryderyk, syn Teodora 11
de Heppen h. HEPPEN.
Ludwik Karol Wilhelm, syn Adama 20
Hergel h. MOSTYNIEC. *
Piotr Antoni, syn Jana 9
Herman. *
Jan 16
Hermann. *
Xawery Franciszek 21
Hermanowski h. JUNOSZA.
Adolf Syxtus Jan (Nepomucen) syn Wincentego 65
Maciej, s. Adama 74
Jan, s. Dominika 75
Wojciech Franciszek, s. tegoż 76
Wojciech, s. Macieja 84
Herniczek h. KOTWICZ.
Franciszek Tomasz, syn Franciszka 64
Hertyk h. GRZYMAŁA.
Karol Jakób, syn Krzysztofa 57
Hertz h. SAMOPĘD. *
August Leopold, s. Erdmana Leopolda 1
Heryng h. WODANOWSKI.
Jan Euzebiusz, syn Jana 7
Ludwik Filip Józef, s. Felixa 8
Edward Alexander Henryk, s. tegoż 9
Franciszek Walenty Michał, s. Walentego 10
Julia, zamężna Hurtig, córka Stanisława 85
Hewell h. HERBURT.
Walenty Teodor, syn Józefa 11
Heybowicz h. HERBURT.
Adam, syn Tadeusza 78
Heymer h. HEIMER. *
Wilhelm Jan, syn Jerzego 3
Higersberger h. HIGERSBERGER.
Augustyn, syn Andrzeja 47

Hincz h. DZIAŁOSZA.
Ignacy Tomasz, syn Michała 17
Ignacy Alexander Franciszek, s. Ignacego 31
Hincz h. CZARA. *
Karol, syn Fryderyka 6
Xawery Alexander Kacper, s. Karola 12
Karol Ludomir, s. tegoż 13
Kazimierz Tadeusz Klemens, s. tegoż 14
Hincz. *
Antoni 8
Hirosz h. ROGALA.
Józef, syn Mateusza 71
Antoni, s. Szymona 80

Hiż h. JÉŻ.
Alexander Józef, syn Jana Augusta 40
Józef, s. tegoż 41
Karol Wojciech, s. tegoż 42
Izabella Maryanna Ludwika, zamężna Fechner, cór. tegoż 30 F.
Hoffmann h. RÓŻAN.
Edward, syn Jakóba 4
Karol, s. tegoż5
Tytus, s. tegoż6
Hollak h. PORAJ.
Wincenty, syn Kazimierza 67
Homicki h. RAWICZ.
Felix, syn Franciszka ** 14. 5
Horbowski h. KORCZAK.
Adam Napoleon, syn Ignacego 3
Hordziejowski h. KORAB.’
Zacharyasz, syn Wawrzyńca 48
Horecki h. PÓŁKOZIC.
Józef Adam Ignacy, syn Teodozyusza 83
Hornowski h. KORCZAK.
Józef Gabryel Walenty, syn Tadeusza 60
Kazimierz Wojciech, syn Józefa 68
Horoch h. TRĄBY.
Tomasz, syn Franciszka 54
Ignacy, s. tegoż 55
Piotr, s. tegoż 56
Horoch h. HOROCH.
Baron Józef Wiktoryn Onufry Wincenty Antoni, syn Kazimierza 53. 1.
Horodyński h. KORCZAK.
Karol Józef, syn Franciszka 21
Andrzej Prosper, s. Rafała 46
Kazimierz, s. Bazylego 52
Horodyski h. KORCZAK.
Ignacy, syn Antoniego 32
Horoszewicz h. ŁABĘDŹ.
Antoni, syn Gabryela 79
Hreczyna h. TRĄBY.
Jan Ignacy, syn Łukasza 69
Hryniewicz. *
Wincenty 15
Hryniewiecki. *
Kdz. Antoni 18
Huba h. PRZEGONIA.
Alexander Konstanty Emeryk, syn Michała 51
Felicyan Karol Wilhelm Stefan, s. tegoż 50
Hube.
Karol Michał, syn Karola 1
Jan Szczepan * 7
Hubicki h. KORCZAK.
Roman Kajetan Felicissimus z Hubic syn Stanisława ** 66. 2.
Hübner. *
Karol 23
Huisson.
Alexander 27
Hulanicki z Hulanik h. ULANICKI.
Stanisław Wojciech, syn Józefa 15
Hulewicz h. DE LILIENFELD.
Antoni Marcin, syn Jakóba Michała 18
Humięcki h. JUNOSZA.
Felix Wawrzyniec, syn Adama 22
Wojciech, s. Pawła 24
Andrzej, s. tegoż 25
Józef, s. Macieja 28
Piotr, s. Izydora 43
Tomasz Adam, s. tegoż 44
Michał, s. Łukasza 81
Józef Bartłomiej, s. Antoniego 82
Humięcki h. GOZDAWA.
Paweł Piotr, syn Józefa 39
Humnicki h. GOZDAWA.
Ignacy Błażej Andrzej, syn Wincentego 19
Husarzewski h. SAS i PRUS.
Teodor Marek Franciszek, syn Antoniego Marka, 70


 

OBJAŚNIENIE SKRÓCEŃ, W WYKAZIE SZLACHTY UŻYTYCH.
Xżę lub Kżę znaczy Książę
Hr. „ Hrabia, Hrabina albo Hrabianka
Ks. lub Kdz „ Ksiądz
s. t. albo c. t. „ syn albo córka tegoż, co i poprzednio wymieniona osoba
h. „ herbu.
 

Powrót do części opisowej strony
 

Data pierwszej publikacji: 20.VI.2004

Data ostatniej aktualizacji: 20.X.2014