SPIS SZLACHTY KRÓLESTWA POLSKIEGO   

Z DODANIEM KRÓTKIEJ INFORMACYI O DOWODACH SZLACHECTWA

WARSZAWA 1851

 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł, M, N, O, P, R, S, T, U, W, V, X, Z, Ż 

 

Lalewicz h. WORONIEC.
Franciszek Walenty, syn Walentego 23
Seweryn, s. tegoż 64
Alexander, s. tegoż 65
Lamparski h. DOŁĘGA.
Stanisław Michał, syn Antoniego 206
Lanckoroński h. ZADORA.
Peregryn Tobiasz Napoleon z Brzezia, syn Andrzeja 5
Bartłomiej z Brzezia, s. Franciszka 62
Lange h. CIĘŻOSIŁ.
Joachim Jan Karol, syn Jana Fryderyka Alberta 99
Lapierre h. KAMIEŃCZYK. *
Jan, syn Gabryela 2
Laski h. LASKI. *
Alexander, syn Karola 8
Laskowski h. DĄBROWA.
Mikołaj Damazy Wencesław, syn Wojciecha 59
Jan (Chryzostom), s. tegoż 60
Stanisław, s. Adama 90
Józef, s. Stanisława 143
Ludwik Wincenty, s. Franciszka 196
Jakób Krzysztof, s. tegoż 197
Alexander Franciszek (a Paulo), s. Piotra 198
Hieronim, s. Adama 221
Wincenty, s. Franciszka 266
Xdz. Adam Jan, s. Felicyana v. Felixa 297
Laskowski h. KORAB.’
Wilhelm Nepomucen, syn Jana 16
Stanisław, s. Pawła 49
Józef Kazimierz z Laskowa, s. Bogumiła 156
Władysław, s. Andrzeja 157
Roman Wawrzyniec, s. tegoż158
Felix Paweł, s. tegoż 236
Józef Bonawentura z Laskowa, s. Wojciecha 251
Jan (Nepomucen) Teofil z Laskowa, s. tegoż 252
Lasocki h. DOŁĘGA.
Leonard Emeryk, syn Walentyna 9
Józef Gabryel, s. Adama 11
Felix Michał, s. Walentyna 12
Daniel Tytus, s. tegoż 13
Józef Hiacynt, s. Michała 27
Ezechiel Leon, s. Waleryana 30
Antoni Teodor, s. Piotra 32
Edward, s. Wincentego 47
Erazm, s. Piotra 58
Ignacy, s. Erazma 68
Idzi Joachim Mateusz, s. Kacpra 81
Stanisław Antoni Adam, s. Leonarda 82
Onufry Dominik, s. Ignacego91
Roman Faustyn, s. tegoż 92
Antoni, s. tegoż 93
Józef Nicefor de Glew, s. Bazylego 106
Jan (Nepomucen), s. Stanisława 115
Wincenty (Ferraryusz), s. Kazimierza 130
Stefan Olbrycht, s. Michała 131
Gabryel Józef, s. Waleryana 134
Piotr Łukasz, s. Ignacego 144
Adryan Leon, s. Michała 175
Walenty Henryk Paweł, s. Felixa 224
Ignacy Jan Franciszek, s. Juliana 227
Bogumił Antoni, s. Zacheusza 237
Wiktor, s. tegoż 238
Teodor, s. Leonarda 253
Ignacy Seweryn, s. tegoż 261
Antoni Barnaba Onufry Napoleon, s. Michała 304
Latalski h. PRAWDZIC.
Jan (Ewangelista) Tomasz Sylwester, syn Tomasza 138
du Laurans h. DU LAURANS.
Stanisław Samuel, syn Franciszka Wilhelma 94
Edwin Hieronim, s. Stanisława 270
Lebisz h. WŁASNOSIŁ 2. *
Jan Karol, syn Antoniego 9
Lechowicz h. GRYFF. **
Karolina z Rożyckich, wdowa po Kazimierzu 246. 22
Karol, syn Kazimierza 246. 22
Maxym, s. tegoż 246. 22
Lechowski h. PIŁAWA.
Jan Wojciech Józef, syn Walentego 203
Tomasz, s. Macieja 259
Ledochowski h. SZAŁAWA.
Franciszek, syn Stanisława 10
Hrabia Ignacy Hilary Halka, s. Antoniego 26. 38 Hr.
Józef Walenty, s. Marcina 35
Hrabia Józef Zacharyasz Halka, s. Antoniego 61. 37 Hr.
Lekczyński h. NAŁĘCZ.
Piotr Maciej, syn Wawrzyńca 145
Lelewel h. LELEWEL.
Piotr Adam Jacenty, syn Karola 4
Lemański h. BUKOWCZYK.
Benedykt Wojciech, syn Józefa 20
Ludwik Bartłomiej, s. tegoż 21
Hippolit Wawrzyniec, s. Hippolita 31
Józef (Kalasanty) Jakób, s. tegoż 44
Teodor Alexander Jan Alexy, s. Jana56
Edward Maxym, s. Benedykta 151
Wiktor, s. tegoż 152
Hilary Anastazy, s. tegoż 153
Lenartowicz h. POBÓG.
Andrzej Mikołaj Saturnin z Giezgiezłowca, syn Kazimierza 132
Bogumił Ludwik Jacek z Giezgiezłowca, s. Ludwika 133
Lenczowski h. STRZEMIĘ.
Stefan, syn Wincentego 118
Alexander Paweł, s. tegoż 108
Jan Pius, s. Marcina 119
Wincenty Józef, s. Michała 199
Julian Bogumił, s. Bartłomieja 200
Leniecki h. JELITA.
Kajetan Dominik Onufry, syn Tomasza 258
Lenk z Ryzenburga h. POTĘGA.
Franciszek, syn Jana 105
Lepigé h. GROMIEC.
Jan Grzegórz, syn Jerzego 2
Lesiecki h. NAŁĘCZ.
Wojciech Anzelm, syn Grzegorza 191
Lesiewski h. OGOŃCZYK.
Kacper Melchior Baltazar Konstanty, syn Józefa 54
Fabian, s. Jana53
Antoni Mateusz Cypryan, s. Jakóba 69
Józef Ildefons, s. tegoż 70
Jan, s. Józefa 73
Franciszek, s. tegoż 74
Karol, s. Macieja 75
Ignacy, s. Jana162
Wawrzyniec Hippolit, s. Józefa 247
Lesiński h. JASTRZĘBIEC.
Ignacy Dominik, syn Ludwika 100
Piotr Antoni, s. tegoż 125
Franciszek August, s. Augusta 262
Stanisław Leopold, s. Ignacego 205
Leski h. LESKI.
Michał Józef, syn Józefa 57
Leski h. OSTOJA.
Konstanty Wenanty, syn Kajetana 96
Leśkiewicz h. LEŚKIEWICZ.
Antoni Rafał, syn Józefa 71
Karol Paweł, s. tegoż 189
Leśniewski h. GRYFF.
Faustyn Izydor Andrzej Jaxa, syn Józefa 15
Władysław Bogumił Adam Sylwester Jaxa, s. tegoż 46
Jan, s. Sebastyana 249
Marcin, s. Jana 250
Paweł, s. Franciszka 267
Michał, s. tegoż 268
Andrzéj, s. Adama 271
Onufry, s. Franciszka 282
Stanisław, s. tegoż 291
Leśniowski Zimnowoda h. GRYFF.
Alexander Józef, syn Mateusza 1
Leszczyński h. BELINA.
Alexander Michał Filip, syn Franciszka 14
Antoni, s. Józefa 33
Jan (Kanty), s. tegoż 34
Hippolit Kajetan Władysław Roch, s. Ignacego 232
Leszczyński h. HABDANK.
Aloizy (Gonzaga) Sebastyan, syn Kazimierza 19
Franciszek Waleryan Xawery Michał, s. tegoż 43
Antoni, s. Piotra 48
Ignacy Józef Antoni Floryan Tadeusz Maryan Skarbek, s. Pawła 139
Euzebi, s. Józefa 281
Maryan, s. tegoż 298
Ludwika Joanna Rozalia, zamężna Ulejska, córka Pawła 58 U.
Leszczyński h. WIENIAWA.
Józef Wincenty, syn Michała 202
Michał Julian, s. Józefa 217
Leszczyński. *
Grzegórz 5
Lesznowski.
Antoni (z Padwy) Leon Ignacy, syn Antoniego 163
Ludwik Mikołaj, s. tegoż 164
Lewandowski h. DOŁĘGA.
Felicyan, syn Antoniego 254
Kajetan Stefan, s. tegoż 255
Ludwika Róża, córka Andrzeja 277
Lewandowski. *
Hippolit 16
Lewicki h. ROGALA.
Maxymilian Jakób Andrzej, syn Wincentego 111
Teodor Lucyan Hippolit, s. tegoż 112
Ludwik Leopold, s. Józefa 110
Szczepan, s. tegoż 109
Daniel, s. Jana212
Kacper, s. Józefa 228
Hippolit Stanisław, s. Szczepana 120
Józef Cels, s. Ludwika 121
Michał Wacław, s. tegoż 122
Stanisław, s. Walentego 308
Lewiecki h. LEWIECKI.
Piotr Konstanty, s. Michała 168
Lewiński h. BROCHWICZ.
Tadeusz Walenty Franciszek, syn Franciszka 63
Augustyn Tadeusz Felix, s. Xawerego 192
Antoni Bartłomiej Jakób, s. Marcina 1 Ces.
Wincenty, s. tegoż 278
Lewiński.
Michał ** 147. 19
Ludwik * 20
Lewkowicz. *
Felix 1
Michał, syn Felixa 18
Lewocki. *
Onufry21
Lex h. PRAWOMYŚL. *
Józef, syn Józefa 3
Leźnicki h. NAŁĘCZ.
Antoni Jakób, syn Wawrzyńca 207
Lędzianowski. *
Wojciech 7
Lgocki h. ORLA.
Alexander Onufry Antoni, syn Sebastyana 275
Lgocki h. SZASZOR.
Serafin Marcin Teodor, syn Antoniego 113
Libiszowski h. WIENIAWA.
Karol Prandota de Parstein z Libiszowa, syn Marcina 40
Jan Prandota de Parstein z Libiszowa, s. Filipa 42
Antoni Onufry Aloizy Prandota de Parstein z Libiszowa, s. Marcina 41
Emilian Franciszek (Borgiasz) Prandota de Parstein z Libiszowa, s. Stanisława 50
Henryk Kajetan Andrzéj Prandota de Parstein z Libiszowa, s. tegoż 51
Ignacy, s. Macieja 256
Antoni Wincenty, s. Jana 283
Adam na Libiszowie, s. Izydora 272
Wincenty Ignacy Erazm na Libiszowie, s. Karola 290

 

Ligęza h. PÓŁKOZIC.
Onufry, syn Gabryela 101
Paweł, s. tegoż 4 Ces.

Ligowski h. JASTRZĘBIEC.
Antoni Piotr, syn Jakóba 148
Alexy Anzelm Wojciech, s. tegoż 149
Jan (Chryzostom), s. Jana 225
Linda h. LINDA.
Bonawentura Ignacy, syn Ignacego 45
Antoni Bazyli, s. Bonawentury 102
Stefan, s. tegoż 103
Teodor, s. tegoż 104
de Linde h. SŁOWNIK.
Samuel Bogumił 22
Lineburg h. PALMY. *
Ludwik, syn Gotfryda 13
Liniewski h. LINIEWSKI.
Józef January Maciej, syn Franciszka 176
Linowski h. POMIAN.
Kacper Alexander z Linowa i Piotrowic, syn Jana 24
Adam Tomasz z Linowa i Piotrowic, s. tegoż 25
Henryk Zygmunt, s. Ignacego 86
Kazimierz Sebastyan, s. tegoż 87
Ignacy Kajetan, s. Wojciecha126
Wincenty (Ferraryusz) Adam Józef, s. Jana 123
Antoni, s. Jakóba 160
Rudolf Wincenty, s. Wincentego 124
Wincenty Ignacy Adam, s. Ignacego 257
Linsenbarth h. BRUNN. *
Alexander, syn Michała 17
Lipink h. ŚLEPOWRON.
Ignacy, syn Macieja 165
Lipiński h. BRODZIC.

Stanisław (Kostka) Onufry Karol, syn Jana 18
Marcin, s. Macieja 288
Lipiński h. GOZDAWA.
Józef Felix, syn Leona 127
Józef Wojciech, s. Grzegorza204
Kajetan, s. Leona 264
Wincenty, s. tegoż 265
Antoni Józef, s. Józefa 209
Alexander, s. tegoż 210
Adam Józef, s. tegoż 211
Tomasz, s. Baltazara 2 Ces.
Benedykt, s. tegoż 3 Ces.
Lipiński h. RAWICZ.
Antoni, syn Kazimierza 213
Krzysztof Mateusz, s. Augustyna 214
Jan, s. Szymona 240
Józef Grzegórz, s. tegoż 241
Stanisław Serafin, s. Antoniego 263
Xdz. Franciszek, s. Jakóba 292
Jan Antoni, s. Jana 310
Lipiński h. SCHUR.
Felix de Schur, syn Andrzeja 208
Aleksander Józef, s. Józefa Mateusza Jakóba 226
Lipiński h. LIPIN. *
Magdalena z Juszyńskich, wdowa po Teodorze 6
Antoni Józef, syn Teodora 6
Onufry Błażej, s. tegoż 6
Franciszek Stanisław, s. tegoż 6
Zuzanna Delfina, córka tegoż 6
Lipiński h. BEZTRWOGI. *
Wilhelm, syn Jana 4
Lipiński h. SUCHE KOMNATY.
Baltazar Kacper, syn Kazimierza 303
Lipka h. NAŁĘCZ.
Tomasz, syn Wojciecha 279
Ignacy, s. tegoż 280
Jan (z Dukli), s. Józefa 299
Kajetan, s. Hilarego 300
Adam, s. Michała 301
Xdz. Franciszek, s. Józefa 302
Lipnicki h. HOŁOBOK.
Antoni, syn Jerzego 155
Stanisław, s. tegoż 215
Lipnicki h. PORAJ.
Marcyan Alexander, syn Jana 150
Lipski h. GRABIE.
Alexander Telesfor, syn Wawrzyńca72
Marcin, s. Szymona 154
Leopold Mikołaj, s. Wawrzyńca 177
Jan (Nepomucen), s. Wincentego 170
Jacek, s. Antoniego 169
Antoni Faustyn Walenty Józef, s. Stanisława 218
Jan (Nepomucen) Stanisław, s. Wawrzyńca 222
Ferdynand Tomasz, s. tegoż 269
Izydor Antoni, s. tegoż 260
Alfred Aurelian Espezyusz, s. Jana 273
Ludwik Tadeusz, s. tegoż 287
Kazimierz, s. Bartłomieja 309
Lipski h. LIPSKI. *
Ignacy 15
Wacław Michał Jan (Kanty) Floryan Zygmunt Klemens, syn Ignacego 10
Karol Jakób Felix Jan Józef Tadeusz, s. tegoż 11
Konstanty Tomasz, s. tegoż 12
Lipski h. ŁADA.
Józef Jan, syn Krzysztofa 190
Lisicki h. PRUS 1.
Konstanty Józef Piotr Dzierżek, syn Michała 233
Hippolit Jan Józef Dzierżek, s. tegoż234
Maryanna Dzierżek, córka tegoż 235
Romuald Franciszek Kazimierz, s. Walentego 128
Roman Kazimierz z Lisic, s. Anastazego 129
Dominik, s. Stanisława 146
Maciej, s. Franciszka 171
Michał Franciszek, s. tegoż 172
Piotr Bogusław, s. Konrada 239
Lisicki h. PRUS 2.
Jan, syn Wawrzyńca 140
Erazm Antoni Onufry Józef, s. Benedykta 193
Roman Antoni, s. Tadeusza 305
Lisiecki h. DRYA.
Jan Paweł, syn Kacpra 97
Walenty, s. Jana Pawła 98
Andrzej, s. Antoniego194
Franciszek (a Paulo), s. Tomasza 216
Jan (Nepomucen), s. Andrzeja 248
Lisiecki z Liszek h. LIS.
Dominik Telesfor Kacper Jan Ewangelista, syn Wawrzyńca 17
Łukasz Rafał Antoni, s. tegoż 28
Lisikiewicz h. SZELIGA.
Karol, syn Franciszka137
Ludwik Józef, s. tegoż 136
Lisowski h. BOŃCZA.
Dawid, syn Jakóba 242
Lissowski h. LIS.
Michał Maciej Antoni, syn Antoniego 88
Lissowski h. LUBICZ.
Marcell, syn Kacpra 36
Litwiński h. JELITA.
Adolf Jan, syn Jerzego 201
Jan Franciszek, s. Józefa 274
Lityński h. SAS.
Jan Stefan, syn Józefa89
Tomasz, s. Marcina 195
Teodor, s. tegoż 289
Liwski h. NIESOBIA.
Stanisław Ignacy, syn Dominika 284
Lniski h. OSTOJA.
Jan Antoni, syn Marcina 173
Locci h. LEW.
Ignacy Pantaleon Bartłomiej, syn Hilarego 37
Lochman.
Jan, syn Macieja 116
Löwenthal h. LÖWENTHAL. *
Ernest Karol Edward, syn Jana 14
Lubański h. GRZYMAŁA.
Jan (Nepomucen) Felix Józef, syn Piotra 83
Lubiatowski h. GRZYMAŁA.
Wincenty (Ferraryusz), syn Jana 29
Wojciech, s. tegoż 67
Lubieniecki h. ROLA.
Hrabia Jan (Kanty) Adam, syn Adama 38 39 Hr.
Hrabia Hippolit Jakób Augustyn Ignacy, s. Jana 39. 39 Hr.
Lubiewski v. Lubiejewski h. TRZASKA.
Jan, syn Antoniego 306
Luboński h. LESZCZYC.
Jan, syn Szymona 223
Luboradzki h. DOŁĘGA.
Franciszek, syn Stefana 8
Wojciech Ignacy, s. Chryzostoma 107
Mateusz, s. Stefana 114
Andrzej, s. Chryzostoma 178
Stanisław Felix, s. Mateusza 231
Lubowicki h. SZRENIAWA.
Franciszek Piotr Paweł, syn Jana 243
Antoni Wincenty, s. Wincentego 229
Wiktor Julian Teofil, s. tegoż230
Antoni Bazyli, s. Jana244
Józef Jan, s. tegoż 245
Lubowidzki h. TOPACZ.
Mateusz Eustachy Michał, syn Jana 7
Jakób Jan, s. tegoż 55
Wincenty Antoni, s. Jakóba 85
Karolina z Krauzów, wdowa po Franciszku 84
Antoni Adryan, s. Franciszka84
Maryanna Aniela, córka tegoż 84
Rozalia Regina, c. tegoż 84
Lubowiecki h. KUSZABA v. PAPRZYCA.
Ignacy Antoni Jan, syn Piotra 3
Adam, s. Felicyana 77
Walenty, s. tegoż 79
Jan, s. Macieja 78
Lubowiecki h. SZRENIAWA.
Maciéj Jan (Kanty) Alexander, syn Jana 161
Lühe. *
Leopold 23
Lutoborski h. LUBICZ.
Wincenty Ignacy, syn Józefa 174
Wojciech, s. Marcina 276
Lutomirski h. JASTRZĘBIEC.
Józef, syn Franciszka 220
Franciszek, s. Dominika 219
Lutomski h. SZELIGA.
Jakób Alexy, syn Antoniego 52
Lutosławski h. JELITA.
Wincenty Jakób, syn Franciszka 135
Lutostański h. JELITA.
Bartłomiej, syn Marcina 80
Lutostański h. KORWIN.
Ludwik Antoni, syn Pawła 141
Wincenty Izydor, s. tegoż 142
Adam Bonifacy Aloizy, s. tegoż 166
Józef Ignacy, s. tegoż 167
Lutostański h. ŚLEPOWRON.
Paweł, syn Teodora 179
Walenty Wincenty, s. tegoż 180
Szymon, s. Franciszka 181
Grzegórz, s. Wojciecha 182
Walenty, s. tegoż 183
Damazy, s. Dyonizego 184
Piotr Celestyn, s. Hilarego 185
Chryzostom, s. Dyonizego 186
Mateusz, s. Antoniego 187
Stanisław Marcin, s. tegoż 188
Franciszek, s. Stanisława 285
Karol, s. tegoż286
Jan, s. Piotra 293
Stanisław, s. tegoż 294
Jacenty Walenty, s. tegoż 295
Józef, s. Łukasza 296
Konstanty, s. Pawła 307


 

OBJAŚNIENIE SKRÓCEŃ, W WYKAZIE SZLACHTY UŻYTYCH.
Xżę lub Kżę znaczy Książę
Hr. „ Hrabia, Hrabina albo Hrabianka
Ks. lub Kdz „ Ksiądz
s. t. albo c. t. „ syn albo córka tegoż, co i poprzednio wymieniona osoba
h. „ herbu.
 

Powrót do części opisowej strony
 

Data pierwszej publikacji: 20.VI.2004

Data ostatniej aktualizacji: 20.X.2014