SPIS SZLACHTY KRÓLESTWA POLSKIEGO   

Z DODANIEM KRÓTKIEJ INFORMACYI O DOWODACH SZLACHECTWA

WARSZAWA 1851

 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł, M, N, O, P, R, S, T, U, W, V, X, Z, Ż

 

Żabicki z Żabic h. NAŁĘCZ.
Ignacy Antoni, syn Leopolda 161
Alexander, s. Antoniego 326
Pelagia Franciszka Maryanna, c. tegoż 327
Bogumił Cypryan, s. Józefa 335
Władysław Józef, s. Pawła 392
Hipolit, s. Józefa 504
Karol Maryan Ignacy, syn Bogumiła581
Kajetan, s. Jana 766
Anastazy Zygmunt, s. tegoż 767
Joanna, c. tegoż 768
Michalina, c. tegoż 769
Żabicki h. PRAWDZIC.
Tadeusz Andrzéj, syn Adama 10
Xawery, s. tegoż 16
Piotr, s. Pawła 607
Żabiński h. ŁODZIAN. *
Jan, syn Marcina 19
Żaboklicki h. KOLUMNA.
Jan, syn Ignacego 32
Wincenty Leon Innocenty, s. Michała 405
Walenty, s. Pawła 563
Antoni (z Padwy) Aurelian, s. Michała 5 Cesar.
Żarnowski Bibersztein h. ROGALA.
Jan Stanisław (Kostka), ** syn Jana 166 20
Antoni Jakób Wojciech, ** s. tegoż 167 29
Franciszek Tomasz, s. Michała 770
Andrzej Stanisław, s. Stanisława 4 Cesar.
Jan Wilhelm, s. Jana Stanisława (Kostki) **25
Leon Władysław, s. tegoż ** 26
Józef Bronisław, s. tegoż ** 27
Alfred Mikołaj Konrad, s. t. ** 28
Żarski z Żarów h. STARYKOŃ.
Józef Stanisław, syn Józefa 66
Franciszek, s. tegoż 88
Wojciech, s. tegoż 101
Teodor Mikołaj, s. Ignacego 391
Kazimierz, s. tegoż 648
Antoni Mateusz Tomasz, s. teg. 649
Józef Korneliusz, s. tegoż 650
Żarski. *
Kajetan 7
Żbikowski h. GRZYMAŁA.
Wojciech Ludwik, syn Wojciecha 77
Maciej Jan, s. tegoż 122
Józef, s. tegoż 123
Felix Paweł, s. Tadeusza 514
Franciszek, s. Józefa 651
Józef, s. Jana 652
Paweł Franciszek, s. Anicetego 665
Jan, s. Kazimierza 666
Antoni Stanisław Mateusz, s. Franciszka (Xawerego) 667
Zygmunt Zefiryn, s. tegoż 668
Józef, s. Hilarego 678
Cypryan Piotr, s. Andrzeja 690
Józef Tomasz, s. tegoż 691
Kazimierz Symplicyusz, s. tegoż 818
Leopold Arnold, s. tegoż 819
Andrzej, s. Franciszka 848
Żdżarski h. GOZDAWA.
Teofil Maciej, syn Józefa 315
Kazimierz, s. Franciszka 316
Augustyn, s. Józefa 515
Felix, s. tegoż 516
Józef Bogumił Bartłomiej, s. Teofila775
Żebrowski h. JASIEŃCZYK.
Klet Wojciech Ignacy, syn Wojciecha 2
Józef Fortunat Wincenty Jan (Nepomucen), s. tegoż 3
Seweryn Sylwester, s. Józefa 31
Walenty, s. Krzysztofa 253
Piotr (z Alkantary), s. Michała 271
Piotr Paweł, s. Franciszka 363
Piotr, s. Wawrzyńca 364
Roch, s. tegoż 365
Bartłomiej, s. tegoż 366
Walenty, s. Franciszka 478
Andrzej Franciszek (Xawery) Kajetan, s. Szymona 492
Walenty, s. Franciszka 498
Adam, s. Bartłomieja 558
Faustyn Jowit, s. Walentego 599
Felix, s. Ludwika 629
Florenty Korneli, s. Walentego 680
Mateusz, s. Wojciecha 706
Ludwik Bernard, s. Stanisława 742
Adryan Michał Stanisław, s. teg. 802
Maciej Julian, s. tegoż 803
Ksiądz Jan (Nepomucen) Filip, s. Szymona 804
Żebrowski. *
Wojciech 9
Żelazkowski h. RAWICZ.
Franciszek Piotr, syn Jakóba 414
Żelazowski h. JASTRZĘBIEC.
Michał Mateusz Urban, syn Antoniego 155
Stanisław Jakund, s. Walentego 156
Jan Fabian Józef, s. tegoż 171
Wincenty Walenty, s. Antoniego 226
Żelechowski h. CIOŁEK.
Jan Szymon, syn Tomasza 300
Stanisław Floryan Kajetan, s. t. 452
Żeleński h. CIOŁEK.
Samuel Tomasz Grzegorz, syn Michała 559
Żeleski h. DOŁĘGA.
Walenty Józef, syn Stefana 19
Jakób Eliasz, s. tegoż 20
Bogusław Jakób Franciszek, s. Jakóba 21
Leon Gabryel, s. Walentego 29
Emilian Adam, s. tegoż 30
Żeleżyński h. JELITA.
Marcin Szymon, syn Stanisława 846
Żelisławski h. PIŁAWA.
Hipolit Józef, syn Xawerego 215
Ludwik Bartłomiéj, s. Tomaszas 257
Franciszek (Xawery), s. tegoż 296
Filip Jakób, s. Bartłomieja 301
Wincenty Józef, s. Tomasza 505
Żelkowski h. DĄBROWA.
Jan (Nepomucen) Piotr, syn Walentego 656
Łukasz Wiktor Maxymilian, s. Józefa 722
Wojciech, s. Wincentego 771

Żeromski Juxa h. GRYF.
Dezyderyusz Antoni, syn Wojciecha46
Klemens, s. tegoż 47
Piotr, s. Macieja 56
Józef Benedykt, s. Walentyna 9
Wilhelm Wojciech, s. tegoż 11
Bartłomiej Idzi Ludwik, s. Alexandra 254
Żeromski h. JELITA.
Michał Leon, syn Józefa 351
Żmijewski h. ŚLEPOWRON.
Józef Kajetan, syn Jakóba 221
Felix Maciej, s. tegoż 222
Józef, s. Stanisława 745
Andrzej Jan, s. tegoż 746
Mateusz, s. tegoż 747
Jan, s. Antoniego 808
Seweryn, s. Pawła 6 Cesar.

Żmijewski h. SRZENIAWA.
Wojciech, syn Jana 325
Jan, s. Stanisława 532
Jan, s. Marcina 533
Józef, s. Stanisława 534
Romuald, s. Jana 535
Mikołaj, s. Mateusza 536
Antoni, s. tegoż 537
Walenty, s. Michała 538
Antoni, s. Andrzeja 539
Piotr, s. Jana 540
Kazimierz, s. tegoż 541
Żochowski h. BRODZIC.
Antoni, syn Józefa 288
Alexy Aloizy, s. tegoż 289
Marcin, s. tegoż 290
Stanisław Jan, s. Wojciecha 291
Jakób, s. Józefa 302
Hilary, s. tegoż 303
Franciszek Michał, s. Jana 322
Paweł Tymoteusz, s. tegoż 323
Felix, s. Marcina 333
Jan Tomasz, s. Pawła 345
Bartłomiej, s. Tadeusza 346
Michał, s. tegoż 347
Floryan Wincenty, s. Stanisława 506
Wacław Michał, s. Jana 480
Mateusz, s. Wojciecha 543
Anzelm Wojciech, s. Hilarego 660
Stanisław, s. Hilarego729
Ksiądz Franciszek, s. tegoż 730
Adam, s. Józefa 780
Alexander Błażej Bernard, s. Ignacego 832
Franciszek Placyd, s. tegoż 833
Jan Piotr, s. Macieja 773
Jan, s. Wojciecha 806
Żółkowski h. JASTRZĘBIEC.
Jan (z Dukli), syn Franciszka661
Żółtowski h. OGOŃCZYK.
Tomasz, syn Stanisława 258
Adam Franciszek, s. tegoż 324
Edward Józef Benedykt, s. Teofila 372
Leon Mikołaj, s. Stanisława 396
Antoni, s. Jana 441
Piotr Antoni, s. tegoż 499
Grzegorz Józef, s. Stanisława 523
Żórawski Jordan h. TRĄBY.
Piotr Celestyn, syn Jana 304
Żórawski h. TRZASKA.
Anastazy Jan, syn Kazimierza 339
Sylwester Teofil, s. Józefa 340
Katarzyna Joanna z Paprockich, 2do voto Rościszewska, wdowa po Teodorze Żórawskim
Józef Paweł Stanisław, s. Teodora 442
Romuald Stanisław Michał, s. t. 442
Eugeniusz Jan, s. tegoż 442
Wincenty Alexy, s. tegoż 442
Aloizy Michał, s. tegoż 442
Floryan Jan, s. tegoż 442
Michał Franciszek, s. Stanisława 544
Wincenty, s. tegoż 731
Żuchowski h. ŁABĘDŹ.
Leszek, syn Józefa 781
Przemysław, s. tegoż 782
Żukowski h. JASTRZĘBIEC.
Antoni, syn Jakóba 524
Stanisław Ignacy z Żukowa, s. Walentego 560
Alexander Mieczysław, s. Tomasza 2 Cesar.
Żukowski h. PRUS 3.
Walenty Michał, syn Michała 371
Antoni Ignacy, s. Józefa 416
Adam Tomasz, s. tegoż 417
Jan Aloizy, s. tegoż 418
Żukowski.
Andrzej, syn Wawrzyńca 334
Walenty Jakób, s. Andrzeja 443
Augustyn Maciej, s. Macieja 732
Żuliński z Żulina h. CIOŁEK.
Józef, syn Franciszka 250
Jan (Nepomucen) Szymon, s. Seweryna 272
Żurawski. *
Paweł 11
Żurkowski h. OSTROGA.
Jan, syn Maxymiliana606
Maxymilian Edward, s. Augustyna 646
Żwan h. MORA.
Antoni Alexander, syn Jana 270
Żychliński h. SZELIGA.
Michał Rafał Stanisław, syn Ludwika 22
Jan Rafał, s. tegoż 23
Andrzej Bogusław, s. tegoż 67
Konstanty Ludwik, s. tegoż 198
Teodor, s. tegoż 199
Życieński h. ZADORA.
Alexy Józef, syn Stefana 636
Stanisław, s. tegoż 637
Żyliński h. CIOŁEK.
Jan, syn Jana 462
Maciej Ignacy, s. tegoż 1 Ces.
Żyłło h. POMIAN.
Ludwik Adam, syn Józefa 193
Żymirski h. JASTRZĘBIEC.
Józef Władysław, syn Franciszka 482
Władysław Eugeniusz, s. tegoż 483


 

OBJAŚNIENIE SKRÓCEŃ, W WYKAZIE SZLACHTY UŻYTYCH.
Xżę lub Kżę znaczy Książę
Hr. „ Hrabia, Hrabina albo Hrabianka
Ks. lub Kdz „ Ksiądz
s. t. albo c. t. „ syn albo córka tegoż, co i poprzednio wymieniona osoba
h. „ herbu.
 

Powrót do części opisowej strony
 

Data pierwszej publikacji: 20.VI.2004

Data ostatniej aktualizacji: 20.X.2014